RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 47. týždeň 2020

Pridané dňa 26 Nov 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 47. TÝŽDEŇ

 
16.11.2020 – Pondelok:
V popoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali telefonický podnet o nehybne ležiacom mužovi na parkovisku v areáli obchodného centra Polygón. Počas kontroly areálu príslušníkom viacerí pohoršení občania ukázali presné miesto, kde našli na zemi pod vplyvom alkoholu ležať sedemdesiatšesťročného muža z Nitry. Ten bol bez viditeľných vonkajších zranení, orientovaný, lekárske ošetrenie odmietol. Muža mestskí policajti prebrali a zmierlivo ho doriešili v zmysle priestupkového zákona. Po pohovore muž miesto opustil.
 
17.11.2020 – Utorok:
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách na Cintorínskej ulici prevzala od občana nájdenú peňaženku. Nachádzali sa v nej osobné doklady a rôzne karty, bez finančnej hotovosti. Nálezca peňaženku našiel pri COOP Jednota na ulici Ľ. Okánika na sídlisku Chrenová. Keďže tridsaťpäťročný majiteľ peňaženky mal trvalé bydlisko v Trnave, hliadka spísala úradný záznam a nález odovzdala na príslušnom oddelení PZ SR.
 
18.11.2020 – Streda:
Na ulici Štefánikova trieda pred bývalým obchodným domom Tesco mestskí policajti v popoludňajších hodinách preverovali oznam o znečistenom chodníku ešte tekutým betónom. Po kontrole rozsahu znečistenia hliadka zistila stavebnú firmu, ktorá vykonávala betonárske práce, zistila totožnosť vedúceho zodpovedného za stavbu, s ktorým príslušníci vykonali pohovor a spoločne na mieste skontrolovali znečistenie. Stavbyvedúci po výzve mestských policajtov na odstránenie zbytkov betónu bezodkladne zabezpečil nápravu. Počas neskoršej kontrole miesta mestskí policajti skonštatovali, že priľahlé komunikácie nie sú znečistené produktami alebo odpadom zo stavby.
 
V popoludňajších hodinách príslušník operačného pracoviska prijal telefonický podnet občana, ktorý nahlásil otvorené okno na vodičovej strane na vozidle stojacom na parkovisku pred obchodnom domom Tesco na Bratislavskej ulici. Vyslanú hliadku oznamovateľ počkal na mieste a spresnil polohu otvoreného vozidla. Mestskí policajti nechali v obchodnom dome vyhlásiť informáciu pre vodiča o otvorenom vozidle a zároveň výzvu, aby sa k svojmu vozidlu dostavil. Po určitej chvíli k autu prišiel tridsaťročný majiteľ vozidla z obce Pusté Sady, vozidlo si skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, nič mu z neho nechýba, si vozidlo prevzal a z parkoviska odišiel.
 
Na pokyn príslušníka operačného pracoviska mestskej polície sa motohliadka vo večerných hodinách presunula do mestskej časti Orechov Dvor, odkiaľ volal rozrušený občan a informoval, že v dome rozbíja nejaké predmety. Po urgentnom príchode na miesto mestskí policajti v rodinnom dome zistili nezraneného, ale psychicky rozrušeného muža, ktorý bol navyše pod vplyvom alkoholu. Dvadsaťpäťročný muž hliadke uviedol, že v súčasnosti obýva rodinný dom so svojou starou mamou, má problémy v práci a preto je v psychickej tenzii, ktorú nevhodne riešil konzumáciou alkoholu v dôsledku stresu a návykových látok v dome rozbil kuchynskú linku a nejaký riad. Muž zranený nebol. V dome sa nikto nenachádzal, majiteľ nehnuteľnosti – stará mama podozrivého, nebola v dome ani v jeho blízkosti. Prípad sa ďalej objasňuje.
 
19.11.2020 – Štvrtok:
V ranných hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal telefonický podnet o voľne pohybujúcom sa psovi v mestskej časti Šúdoľ. Vyslaní príslušníci psa po kontrole širšieho okolia našli na ulici A. Točíka, kde sa im ho podarilo odchytiť vlastnými silami a prostriedkami bez toho, aby bol pes zranený. Keďže nebolo možné identifikovať držiteľa a pes bol zjavne túlavý, privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil.
 
Hliadka mestskej polície sa v dopoludňajších hodinách presunula na sídlisko Klokočina na Jurkovičovu ulicu, kde im žena vo veku štyridsať rokov odovzdala nájdenú päťeurovú bankovku. Žena uviedla, že uvedenú bankovku našla na podlahe v obchodnom centre Tesco na Bratislavskej ulici. K veci mestskí policajti spísali úradný záznam a nález bol zverejnený na webovej stránke mestskej polície v rubrike Straty, nálezy.
 
20.11.2020 – Piatok:
Počas kontroly verejného poriadku v uliciach starého mesta hliadka mestskej polície na Mostnej ulici zistila osobné motorové vozidlo, ktoré malo v predných dverách v zámku zasunuté kľúče. Po zistení totožnosti a telefonického kontaktu držiteľa vozidla sa na miesto parkovania dostavil vnuk majiteľa. Ten vozidlo skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, nič z neho nechýba, si kľúče od hliadky prevzal a vozidlo riadne uzatvoril.
 
Vo večerných hodinách mestskí policajti počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku v mestskej časti Krškany spozorovali na Novozámockej ulici pri prístrešku MAD ležať na kraji cestnej komunikácie muža s krvavým zranením na hlave.  Nad mužom stál iný muž a skláňal sa nad zraneným. Mestskí policajti situáciu preverili a zistili, že okoloidúci dvadsaťštyriročný muž zo Šurian tesne pred príchodom hliadky mestskej polície tiež spozoroval na zemi ležiaceho muža a práve zisťoval, čo sa mu stalo. Mestskí policajti zraneného skontrolovali, vitálne funkcie mal v poriadku, bol orientovaný, ale v šoku, na hlave mal krvácajúce zranenie nad pravým okom. Podľa vonkajších medicínskych príznakov bol pod vplyvom alkoholu. Päťdesiattriročný zranený muž z Prešova sám vylúčil cudzie zavinenie jeho zranenia. Mestskí policajti mu privolali záchrannú službu, ktorá si ho prevzala na ošetrenie. Pri nakladaní zraneného posádke sanitky pomáhali zasahujúci príslušníci.
 
21.11.2020 – Sobota:
V neskorých nočných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam občana z ulice Nábrežie mládeže o rušení nočného pokoja mládežou. Príslušníci sa presunuli na označené miesto, kde  na múriku pri rieke Nitra zistili predmetnú skupinku mládeže. Troch jej členov zmierlivo doriešili napomenutím, vykonali s nimi výchovný pohovor, po ktorom mladiství prisľúbili nerušiť nočný pokoj. V skupinke sa nachádzalo aj mladistvé dievča, ktoré javilo známky požitia alkoholu. Nejasne artikulovala, mala nekoordinované pohyby a iné vonkajšie medicínske príznaky nadmerného užitia alkoholu. Zasahujúcim mestským policajtom na mieste priznala, že konzumovala alkohol a uviedla, že nemá pri sebe žiadny doklad totožnosti. Keď jej hliadka pri zisťovaní totožnosti poskytla súčinnosť, uvádzala nepravdivé osobné údaje. Z tohto dôvodu bola mladistvá predvedená na útvar mestskej polície za účelom zistenia jej totožnosti, tento úkon bol zrealizovaný bez nutnosti použiť donucovacie prostriedky. Na útvare mladistvá z obce Úľany nad Žitavou hliadke predložila svoj občiansky preukaz. Po zistení totožnosti sa podrobila dychovej skúške na zistenie alkoholu, výsledok bol pozitívny, zistené objemové percento alkoholu v krvi bolo na úrovni 1,85 promile. Napriek vysokým hodnotám zdravotný stav predvedenej nevykazoval potrebu privolania lekára, preto mestskí policajti po vykonaní potrebných procesných úkonov privolali  zákonného zástupcu mladistvej, matku, ktorá si dcéru prevzala do svojej starostlivosti. Pred prepustením z útvaru príslušníci vykonali s oboma krátky výchovný pohovor a informovali ich o ďalšom riešení správneho deliktu dievčaťa.
 
V popoludňajších hodinách operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na monitoroch zhromaždenie osôb na Svätoplukovom námestí neďaleko vianočného stromčeka. Štyri osoby so zástavami SR mali príhovor približne k sto občanom, ktorí rozptýlene postávali okolo fontány na námestí. Príslušník operačného strediska mestskej polície konzultoval situáciu s policajným zborom SR kvôli koordinácii prípadného spoločného postupu zabezpečenia verejného poriadku a prevzal informáciu, že zhromaždenie má PZ SR ohlásené, o akcii vedia, monitorujú ju hliadkami a zatiaľ nie je dôvod zasahovať. Zhromaždenie trvalo približne štyridsaťpäť minút, potom sa občania z námestia rozišli.
 
V nočných hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal podnet od občianky z obytného domu na Klokočine na Zvolenskej ulici, ktorá sa sťažovala na prítomnosť bezdomovca v ich vchode. Po kontrole interných priestorov panelového domu mestskí policajti našli na piatom poschodí spať bezdomovca, ktorého poznali z miestnej znalosti. Príslušníci muža zobudili, vyzvali ho, aby po sebe upratal spôsobený neporiadok a opustil dom, v ktorom nemá trvalý pobyt. Po pohovore muž miesto opustil.  
 
22.11.2020 – Nedeľa:
V nočných hodinách príslušníci mestskej polície preverovali podnet oznamovateľa o poškodení motorového vozidla. Po presune na miesto im oznamovateľ, recepčný z hotela Sole, uviedol, že neznáma osoba na parkovisku údajne poškodila spätné zrkadlo na osobnom motorovom vozidle ich hosťa. Po preverení označeného miesta činu mestskí policajti na parkovisku zistili tridsaťštyriročného muža z Banskej Bystrice, ktorý na vozidle Kia odtrhol zadný stierač. Dôvod svojho protiprávneho konania uviesť nevedel. Spätné zrkadlo poškodené nebolo. K vozidlu mestskí policajti privolali poškodeného držiteľa vozidla, ktorému páchateľ priestupku nahradil spôsobenú škodu požadovanou čiastkou 20,- eur. Za spáchaný priestupok proti majetku podľa ustanovenia § 50 zákona č.372/1990 Zb. mu mestskí policajti uložili blokovú pokutu 20,- € .
 
Hliadka mestskej polície na sídlisku Klokočina na Považskej ulici preverila oznam o otvorených dverách na jednom z bytov v panelákovom dome. Po kontrole podnetu zistili, že na predmetnom byte sú dvere naozaj otvorené, ale dvadsaťštyriročný majiteľ nehnuteľnosti sa nachádzal vo vnútri, iba si nevšimol, že byt nemá uzatvorený a je voľne prístupný, čím si vytvoril potenciálnu hrozbu akéhokoľvek protiprávneho konania proti jeho osobe alebo majetku. Ten sa vyjadril, že dvere zrejme po príchode zabudol zavrieť.
 
 
 
 
Späť