RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 47. týždeň 2018

Pridané dňa 26 Nov 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 47. TÝŽDEŇ

 
V ranných hodinách sme prijali oznam firmy Eurovia, ktorá vykonávala rekonštrukciu vozovky na ulici Štefánikova trieda, že viaceré stojace motorové vozidlá im znemožňujú plánovanú opravu realizovať. Zároveň nás požiadali o pomoc pri odstránení alebo preparkovaní prekážajúcich vozidiel. Hliadka mestskej polície zistila totožnosť držiteľov predmetných vozidiel a oslovení držitelia prišli na miesto stavebných prác a svoje vozidlá si preparkovali. S držiteľmi dvoch motorových vozidiel sa skontaktovať nepodarilo, kompetentný pracovník predmetnej firmy skonštatoval, že rekonštrukčné práce na miestach, kde stoja posledné dve autá, budú realizované dodatočne v nasledujúci deň.
 
Po prijatí telefonického oznamu v ranných hodinách občana o nehybne ležiacej osobe pri športovej hale Olympia na sídlisku Chrenová hliadka mestskej polície na mieste zistila mladého muža, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Po jeho prebratí zistili, že nie je zranený, okrem zníženej schopnosti artikulovať je schopný samostatnej chôdze a keďže lekárske ošetrenie odmietol, vyzvali ho, aby sa išiel zregenerovať do miesta trvalého bydliska, čo mladý muž aj urobil.
 
Na Hornozoborskej ulici hliadkujúci príslušníci mestskej polície umiestnili na väčšie množstvo nezákonne parkujúcich motorových vozidiel upozorňujúce letáky, v ktorých boli vodiči preventívne upozornení, že porušujú dopravné predpisy, za ktoré môžu byť sankcionovaní. Zároveň boli v letákoch vyzvaní, aby svoje vozidlá zaparkovali na miestach, kde im to dopravné predpisy nezakazujú. Ak k náprave vzniknutého stavu nepríde, mestská polícia pristúpi k represívnym opatreniam. Mestskí policajti vykonali aj viaceré osobné pohovory s občanmi, ktorí majú trvalý pobyt na menovanej ulici.
 
Na útvare mestskej polície sme od dvadsaťštyriročnej občianky z obci Zalužice prevzali nájdený občiansky preukaz, ktorý našla na sídlisku Klokočina na Považskej ulici. Platný doklad totožnosti sme po spísaní úradného záznamu odovzdali na príslušné oddelenie PZ SR.
 
Hliadka mestskej polície pri skladaní blokovacieho zariadenia z vozidla priestupkyne zistila, že štyridsaťpäťročná vodička z Golianova sa s blokovacím zariadením pohla a vlastným konaním si tak spôsobila drobnú škodu na podblatníku. Uviedla, že si z nepozornosti nevšimla blokovacie zariadenie na kolese, ani informačnú nálepku na okne vodiča. Blokovacie zariadenie zostalo funkčné a takmer neporušené. Za dopravný priestupok bola vodička doriešená v blokovom konaní.
 
Na útvar mestskej polície priniesol príslušník policajného zboru, ktorý bol mimo služby, tabuľku s evidenčným číslom vozidla, ktorú našiel na blízkej Osvaldovej ulici. Operačný príslušník mestskej polície zistil totožnosť štyridsaťročného držiteľa vozidla z Nitry, zistil tiež jeho telefonický kontakt a vyzval ho, aby si tabuľku s evidenčným číslom prevzal.
 
Na útvare mestskej polície sme prevzali kľúče od motorového vozidla, ktoré našla štyridsaťpäťročná občianka z Nitry pri rieke na Bratislavskej ulici. Po objasňovaní sme nájdené kľúče stotožnili s konkrétnym motorovým vozidlom a následne i s držiteľom vozidla. Ten si po telefonickej výzve svoje kľúče prevzal na útvare na Cintorínskej ulici.
 
Hliadka mestskej polície riešila dopravný priestupok na Jurkovičovej ulici. Počas objasňovania šesťdesiatpäťročný z Nitry vodič podozrivý z priestupku zaradil vo vozidle spiatočku, pohol sa a zadnou časťou svojho vozidla narazil do služobného vozidla mestskej polície, čím na ňom spôsobil škodu na zadných dverách. Nikto z prítomných nebol zranený. V zmysle interných predpisov mestskí policajti na miesto privolali hliadku PZ SR za účelom zdokumentovania a doriešenia škodovej udalosti.
 
Hliadka mestskej polície v nočných hodinách na ulici Boženy Slančíkovej spozorovala skupinu mladých ľudí, z ktorých jeden niesol dopravnú značku – plechovú tabuľu označníka parkovacieho automatu. Túto údajne našiel na Kmeťkovej ulici opretú pri stĺpe verejného osvetlenia, kde bola dočasne uložená z dôvodu rekonštrukcie a výmeny stĺpov verejného osvetlenia. Za priestupok proti majetku hliadka dvadsaťročného portugalského študenta na mieste doriešila blokovou pokutou a páchateľ tabuľu odniesol naspäť na miesto, odkiaľ ju odcudzil.
 
Hliadka mestskej polície na Staničnej ulici zistila na chodníku odstavené motorové vozidlo značky Man. Vo vozidle, ani v jeho okolí, sa nikto nenachádzal, dvere vozidla boli odomknuté, navyše kľúče od vozidla sa nachádzali na sedadle. Objasňovaním hliadka zistila, že držiteľom vozidla je konkrétna nemenovaná firma. Po telefonickom informovaní dispečingu firmy sme na miesto privolali zodpovedných zástupcov firmy, ktorí uviedli, že vozidlo si aj s tovarom ráno prevzal ich zamestnanec, občan Srbska, a odvtedy sa im nehlásil. Vozidlo i tovar si skontrolovali a po vyhlásení, že nič nie je poškodené a nič nechýba, si svoj majetok prevzali.
 
Hliadka mestskej polície sa po ozname občana o pohybe veľkého psa presunula do mestskej časti Dolné Krškany. Na mieste spozorovali psa veľkého vzrastu rasy stredoázijský ovčiak. Psa sa im podarilo svojpomocne odchytiť a, hoci nemal evidenčnú známku, po krátkom objasňovaní zistili i totožnosť tridsaťdeväťročného držiteľa z Dolných Krškán. Ten si ho po výzve prevzal.
 
Vo večerných hodinách sme na útvare prevzali oznam občana o nájdení tabuľky s  evidenčným číslom motorového vozidla, ktorú našiel na Hlbokej ulici. Hliadka mestskej polície po spísaní úradného záznamu tabuľku s evidenčným číslom odovzdala na príslušnom oddelení PZ SR.
 
V dopoludňajších hodinách operátor kamerového systému na monitore spozoroval na Župnom námestí autobus s banskobystrickým evidenčným číslom, ktorého šofér na kruhovom objazde poškodil dlažbu. Na miesto operačný príslušník vyslal hliadku, ktorá po príchode potvrdila poškodenie kamennej dlažby, no autobus sa v blízkosti už nenachádzal. Po následnom šetrení hliadka zistila, že autobus priviezol ľudí do divadla, takže bol predpoklad, že šofér ich aj s autobusom bude čakať na niektorom z blízkych parkovísk. Hliadka fyzicky skontrolovala všetky okolité parkoviská, predmetný autobus i s päťdesiatdeväťročným šoférom z Banskej Bystrice našli na Jesenského ulici na parkovisku pred zimným štadiónom. Nakoľko konanie vodiča autobusu, ktorý spôsobil motorovým vozidlom škodu a následne z miesta činu odišiel, vykazovalo známky trestného činu, na miesto bol privolaný výjazd dopravnej polície PZ SR, ktorý si vec prevzal na objasnenie.
 
Mestskí policajti vykonali viaceré a opakované pohovory s ľuďmi bez domova, ktorí si zvykli prespávať na autobusových zastávkach, predovšetkým so šesťdesiatdvaročnou bezdomovkyňou z Levíc, ktorá si za miesto nocľahu vybrala zastávku MHD na Jeleneckej ulici. Mestskí policajti ju opakovane dôrazne upozornili, že zastávka slúži na iný účel a vyzvali ju, aby miesto očistila a na prespávanie využívala nocľahárne pre bezdomovcov.
 
Počas hliadkovania mestskí policajti vo večerných hodinách spozorovali na parkovisku pri atletickom štadióne na ulici trieda A. Hlinku vozidlo, ktoré malo otvorené zadné dvere. V spolupráci s policajným zborom hliadka zistila totožnosť držiteľa vozidla, ktorého na miesto privolali. Nakoľko vozidlo nenieslo známky násilného otvorenia ani iného poškodenia a podľa vyhlásenia šesťdesiatjedenročného  majiteľa nič z vozidla nebolo odcudzené, nepozorný vodič si svoje vozidlo prevzal a zabezpečil pred odcudzením.
 
V neskorých nočných hodinách mestskí policajti na Mostnej ulici prevzali od dvadsaťosemročného občana z Horných Lefantoviec nájdenú dámsku peňaženku. Muž uviedol, že ju našiel na vozovke na spomenutej ulici. Nachádzali sa v nej viaceré doklady dvadsaťšesťročnej ženy z Nitry – občiansky a vodičský preukaz, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne, platobná karta, stravná karta a dve permanentky na hokejový štadión HK Nitra. O náleze hliadka spísala úradný záznam a odovzdala ho na príslušné oddelenie policajného zboru SR.
 
Hliadka mestskej polície preverila oznam o nelegálnej skládke odpadu, ktorá mala vzniknúť na Fabrickej ulici. Po príchode na miesto potvrdili vznik skládky rôzneho komunálneho odpadu a následným objasňovaním a rozhovormi s obyvateľmi zistili i pôvodcu odpadu. Tridsaťosemročný muž zo sídliska Klokočina sa takýmto nezákonným spôsobom chcel zbaviť odpadu, ktorý mu vznikol pri upratovaní jeho nehnuteľnosti. Hliadka ho vyzvala, aby skládku bezodkladne odstránil z miesta nálezu a zbavil sa jej legálnym spôsobom. Mestskí policajti zotrvali na mieste, kým pôvodca skládky svoj odpad neodstránil.
 
 
Hliadka mestskej polície počas hliadkovania na Župnom námestí zistila a v blokovom konaní riešila viaceré osoby za porušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry o zákaze požívania alkoholu na určitých miestach, dňoch a hodinách na verejnom priestranstve.
 
Operačný pracovník Hasičského a záchranného zboru požiadal o vyslanie hliadky mestskej polície do mestskej časti Orechov Dvor preveriť opodstatnenosť výjazdu HaZZ k požiaru, pretože spôsob, akým miestni Rómovia požiar nahlasovali, sa mu zdal podozrivý. Po argumentácii operačného príslušníka mestskej polície, že týmto spôsobom sa nič pozitívne nezíska, keďže na miesto oznamu tak či tak musí niekto ísť, či už mestská polícia alebo hasiči. Navyše, ak na Orechovom Dvore požiar skutočne bude, tak tam po policajtoch pôjdu ešte aj hasiči, ale už so zbytočným oneskorením, čo môže byť rozhodujúce pri záchrane životov, zdraví či majetku. Po tejto argumentácii operačný hasičov zmenil požiadavku, že hasičský výjazd tam pošle, ale žiada o asistenciu mestskej polície vzhľadom na lokalitu. Tejto požiadavke sme vyhoveli a hliadka mestskej polície sa presunula na Orechov Dvor a tam poskytovali hasičom súčinnosť v zmysle zabezpečenia miesta a okolia požiaru, aby hasiči mohli v pokoji vykonávať svoju prácu. Na mieste sme zistili, že horela zapálená skládka odpadu, ktorého je na Orechovom Dvore viac, ako v iných častiach mesta. Mestskí policajti sa na mieste snažili zistiť, kto odpad zapálil, ale nikto z miestnych Rómov nič nevidel, nepočul a nikto sa nepriznal. Tvrdili, že od nich to určite nebol nikto. Vzhľadom , k tomu, že Orechov Dvor je okrajová časť vzdialená od mesta Nitry spojená jednou cestou, v ktorej lokalite bývajú neprispôsobiví občania, toto tvrdenie sa nezdalo mestským policajtom príliš blízke k pravde.
 
Kamerový systém mestskej polície zachytil priebeh dopravnej nehody na križovatke ulíc Štúrova a Hollého, kde vozidlo Ford, odbočujúce z Párovskej ulici doľava na ulicu Štúrovú, zrazilo na priechode pre chodcov chodca, idúceho na zelený svetelný signál, pričom ďalšie dve osoby stihli pred prichádzajúcim vozidlom uskočiť. Chodec po náraze spadol na prednú časť vozidla a následne pred vozidlo, ktorého vodič pred ležiacim zrazeným chodcom stihol tesne zabrzdiť. Privolaný príslušník dopravného inšpektorátu PZ SR, ktorý si bol vyžiadať kamerový záznam, uviedol, že zranený muž má, okrem pomliaždením, predbežne zlomeninu nosa a bol odvezený do nemocnice na ošetrenie.
 
 
 
Späť