RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 46.týždeň 2019

Pridané dňa 21 Nov 2019

Mestká polícia Nitra >>
Vážení čitatelia,
 

na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.    

11.11.2019 – Pondelok:  
 
Na žiadosť operátora tiesňovej záchranárskej linky 112 hliadka preverila informáciu o vykrikujúcej osobe sediacej na múriku na Špitálskej ulici. Hliadka na mieste zistila päťdesiatročného muža, ktorý tvrdil, že má ťažkosti s pohybom a nie je schopný stáť na nohách. Hliadka k osobe privolala zdravotnícku pomoc, ktorá osobu prevzala a začala ošetrovať.
Pracovník SBS nemocnice požiadal o pomoc z dôvodu údajného narúšania verejného poriadku nedisciplinovanou  pacientkou, ktorá po ošetrení odmieta opustiť chirurgický pavilón. V spore zrejme prišlo nepochopením požiadavky sedemdesiatjedenročnej  občianky zo Zlatých Moraviec, ktorá po ošetrení ruky potrebovala iba pomoc pri privolaní taxíka. Občianka mala dostatočnú finančnú hotovosť na zaplatenie odvozu, avšak nevlastnila mobilný telefón. Hliadka vyriešila spor privolaním taxíka.
 
12.11.2019 – UTOROK:
 
Hliadka sa presunula na ulicu Svätoplukovo námestie, kde sa nachádzala oznamovateľka s maloletým dievčaťom. Dievča sa hliadke priznalo, že je zo zariadenia Slniečko so sídlom v Nitrianskych  Hrnčiarovciach. Uviedla, že nešla do školy a následne sa stratila. Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície o udalosti vyrozumel operačné pracovisko PZ SR, kde sa už nachádzala pracovníčka zariadenia Slniečko, nahlasujúca nezvestnosť maloletej. Po vyrozumení kde sa dieťa nachádza, si pracovníčka zariadenia osobu prevzala.
 
13.11.2019 – streda:
 
Občanom na ulici Hospodárska nájdené evidenčné číslo vozidla, hliadka po spísaní úradného záznamu odovzdala na útvare PZ SR.
 
14.11.2019 – Štvrtok:
 
Na Špitálskej ulici bol na vozidlo parkujúce v zákaze zastavenia založený technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Po príchode vodičky k vozidlu, si táto blokovacie zariadenie údajne nevšimla a s vozidlom sa pohla. Týmto počinom došlo k vzpriečeniu blokovacieho zariadenia v priestore pod blatníkom vozidla. Na demontáž poškodeného blokovacieho zariadenia boli privolaní hasiči, ktorí ho technickým zariadením museli odstrániť násilne. Vodička bola uzrozumená s následkami, ktoré svojou činnosťou spôsobila.
Hliadka na Rýnskej ulici zistila na zemi spadnutú dopravnú značku slepá ulica. Nosný stĺpik značky bol zjavne prehrdzavený. Značka bola z miesta odvezená a dočasne uskladnená na útvare mestskej polície, o čom sme informovali zodpovedného pracovníka na MsÚ.
Na operačné pracovisko mestskej polície bol nahlásený výpadok verejného osvetlenia v mestskej časti Dražovce. Náprava bola zabezpečená prostredníctvom zmluvnej firmy Elcomp.
 
15.11.2019 – Piatok:
 
Na parkovisku pri MsÚ hliadka zistila otvorené okno na odparkovanom vozidle. Zistili, že sa jedná o pracovníčku MsÚ, ktorá si po vyrozumení vozidlo prezrela a uzatvorením zabezpečila.
Hliadka na ulici Na Vršku založila na parkujúce vozidlo, ktorého vodič pri parkovaní nerešpektoval dopravné predpisy technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla. V neskoršom čase hliadku informoval starší občan, že videl, ako si vodič z vozidla sám sňal technické zariadenie a z miesta ušiel. Udalosť hliadka zdokumentovala a po vylustrovaní telefonicky vyzvala držiteľa vozidla, aby sa bezodkladne dostavil na útvar mestskej polície. Ten sa na základe argumentov k skutku doznal. Bol riešený uložením blokovej pokuty za dopravný priestupok a taktiež za priestupok proti majetku. Doznal sa aj k poškodeniu blokovacieho zariadenia. Taktiež bol oboznámený, že po vyčíslení škody na technickom zariadení, bude kontaktovaný za účelom náhrady vzniknutej škody.
 
16.11.2019 – Sobota:
 
Hliadka preverila oznam občana o ležiacej osobe na Osvaldovej ulici. Osoba sa hliadke sťažovala, že ju strašne bolí v oblasti hrudníka a srdca. Hliadka na miesto privolala zdravotnícku pomoc, ktorá osobu previezla do nemocnice.
 
17.11.2019 – Nedeľa:
 
Hliadka pred prevádzkou Rio na Mostnej ulici spozorovala muža, ktorý sa zaháňal na osobu ženského pohlavia a nadával jej. Žena uviedla, že nie je zranená a chce, aby muž odišiel preč. Muž na mieste hliadke odmietol predložiť doklad totožnosti, preto bol predvedený za účelom zistenia totožnosti na útvar mestskej polície. Následne bola osoba doriešená v zmysle zákona.

V poludňajších hodinách sme prijali oznam občana o ležiacom mužovi na Dlhej ulici. Muž bezdomovec, ležal vedľa kríkov od pol pása vyzlečený. Oznamovateľ pred príchodom hliadky už volal údajne rýchlu zdravotnú pomoc. Sanitka sa na miesto dostavila chvíľu po príchode hliadky mestskej polície. Muž však už nejavil známky života. Lekár po skontrolovaní životných funkcii skonštatoval jeho úmrtie. Na miesto bola privolaná hliadka PZ SR ktorá si vec prevzala. 

Späť