RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 46. týždeň 2021

Pridané dňa 25 Nov 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI – 46. TÝŽDEŇ

 
15.11.2021 – PONDELOK:
V popoludňajších hodinách príslušníci mestskej polície na základe žiadosti sociálneho pracovníka asistovali pri bezpečnom presune tridsaťdeväťročného bezdomovca z Azylového domu na Štúrovej ulici pri obchodnom dome Tesco. Tu bol pozitívne testovaný na SARS-CoV-2 a bolo potrebné presunúť ho do karanténneho pobytu v ubytovacom zariadení na Amfiteátri bez toho, aby po ceste niekoho fyzicky kontaktoval a prípadne ho infikoval. Počas povinnej karantény okrem ubytovania mu bude zabezpečená i strava.
 
16.11.2021 – UTOROK:
Príslušníci mestskej polície asistovali pri odstraňovaní vrakov alebo dlhodobo stojacich vozidiel z verejných parkovísk, kde zabraňovali parkovacie miesta užívať aktívnym vodičom cestnej premávky.  Z ulíc Ľ. Okánika, Staničná, Kmeťova, Novomeského a Zvolenská bolo odtiahnutých päť dlhodobo stojacich vozidiel.
 
V popoludňajších hodinách príslušníci mestskej polície preverovali oznam občana o ležiacom mužovi na ulici 7. pešieho pluku, ktorý údajne krváca. Oznam na bezplatnom čísle 159 prijal operačný príslušník mestskej polície, ktorý na miesto okamžite poslal najbližšiu hliadku. Vyslaní príslušníci muža našli, skontrolovali mu vitálne funkcie, ktoré mal stabilizované, prezreli ho a na hlave mu našli tržnú krvácajúcu ranu nad ľavým okom. Oznamovateľ mestským policajtom uviedol, že videl, ako starší muž padol na zem a o obrubník si silno udrel hlavu. Mestskí policajti šesťdesiatštyriročnému mužovi z Nitry, ktorý sa nedokázal samostatne postaviť, poskytli prvú pomoc a snažili sa zastaviť krvácanie, čo sa im čiastočne podarilo. Medzitým mu privolali lekárske ošetrenie, zotrvali s ním na mieste a komunikovali s ním až do príchodu záchranárov, aby neupadal do bezvedomia. Po dlhšej dobe sa k zranenému dostavili aktuálne vyťažení záchranári, zraneného si prevzali do svojej starostlivosti a previezli na vyšetrenie. 
 
Vo večerných hodinách mestskí policajti preverovali oznam o zafarbení sochy Corgoňa na Samovej ulici v priestoroch nitrianskeho hradu. Na mieste mestskí policajti zistili, že známa nitrianska socha je poškodená tým spôsobom, že zatiaľ nezistený páchateľ zafarbil čiernou farbou na soche nechty. Zistené poškodenie mestskí policajti nahlásili na príslušné oddelenie mestského na úradu na odstránenie.
 
17.11.2021 – STREDA:
V priestoroch nitrianskeho amfiteátra na Dolnozoborskej ulici hliadka mestských policajtov v popoludňajších hodinách sprístupnila ubytovacie zariadenie, ktoré slúži ako karanténne ubytovanie pre pozitívnych bezdomovcov na SARS-CoV-2. Pre zhoršený zdravotný stav jedného z nich sa na miesto presúvala sanitka rýchlej zdravotnej pomoci, ktorú si privolali bezdomovci pre zlý zdravotný stav jedného z nich. Po vyšetrení bol bezdomovec prevezený na hospitalizáciu do nemocnice.
 
Neskôr, vo večerných hodinách, pri štandardnej kontrole zariadenia mestskí policajti zistili, že jeden z ubytovaných bezdomovcov nie je v zariadení prítomný. Posledný zostávajúci bezdomovec v ubytovni nevedel uviesť, kde sa neprítomný nachádza. Hliadka mestskej polície telefonicky o situácii informovala zodpovednú  pracovníčku charity. Neskôr v nočných hodinách  na linku mestskej polície 159 telefonoval hľadaný bezdomovec s informáciou, že sa nachádza v ubytovaní a pri kontrole ho hliadka nenašla údajne preto, lebo sa sprchoval. Príslušníci opätovne skontrolovali zariadenie, vykonali dôrazný pohovor s predmetným bezdomovcom o dodržiavaní povinnej karantény a ten sa po chvíli hliadke priznal, že v zariadení počas kontroly nebol preto, lebo si bol zabezpečiť cigarety. Nasledujúci deň mestskí policajti informovali vedúcu sociálneho útvaru mestského úradu o hospitalizácii chorého bezdomovca z dôvodu zrušenia prípravy celodennej stravy pre neho a zároveň ju informovali o opustení zariadenia druhým bezdomovcom a porušení povinnej karantény.
 
18.11.2021 – ŠTVRTOK :
Počas štandardnej kontroly dodržiavania verejného poriadku a dopravných predpisov v statickej doprave mestskí policajti zistili skutočnosť, že na Špitálskej ulici najprv nitrianska šesťdesiatročná vodička a neskôr aj o šesť rokov mladší vodič z obce Tvrdomesticem sa pohli so svojim motorovým vozidlo napriek tomu, že na svojom aute mali založené blokovacie zariadenie. Obaja vodiči, ktorí si údajne nevšimli ani technický prostriedok na kolese, ani oznámenie o priestupku za stieračom a údajne ani nalepený oznam na vodičovom okne, si svojou nepozornosťou fyzickým pohnutím svojho motorového vozidla poškodili nielen blokovacie zariadenie mestskej polície, ale svoje vozidlo.
 
19.11.2021 – PIATOK : bez zaznamenanej významnej udalosti
20.11.2021 – SOBOTA :
Príslušník operačného centra hodinu pred polnocou prijal oznam občana o hlasných nadávkach a možnom násilí v jednom z bytov na sídlisku Klokočina na Baničovej ulici. Na uvedenú adresu bezodkladne vyslal motohliadku, príslušníci na mieste zistili, že šesťdesiatosemročný otec má so svojim o tridsať rokov mladším synom dlhodobé problémy. Po čiastočnom upokojení eskalovaných emócií u oboch účastníkov konfliktu zistili, že pri hádke prišlo i k vzájomnému fyzickému napadnutiu. Obaja sa vzájomne obviňovali z podnetu konfliktu a obaja žiadali podať trestné oznámenie. Mestskí policajti im vyhoveli a na miesto privolali hliadku policajného zboru, príslušníci ktorej si prípad prevzali. Do ich príchodu mestskí policajti zotrvali na mieste a zabezpečili, aby konflikt nepokračoval.  
 
21.11.2021- NEDEĽA:
V neskorých nočných hodinách po polnoci operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval skupinu mládeže, ktorá sa na Popradskej ulici pri skateparku zdržovala určitý čas pri objekte mobilného odberného miesta. Jeden z členov skupinky vyliezol na strechu bunky MOM a poskakoval po nej. Príslušník operačného centra na miesto okamžite vyslal motohliadku, príslušníci zistili totožnosť podozrivého, po preverení objektu skonštatovali, že škoda na majetku činnosťou mladíka nevznikla žiadna, preto so skupinkou vykonali pohovor a vyzvali prítomných, aby neporušovali verejný poriadok a nepoškodzovali verejnoprospešné, či iné zariadenia alebo majetok. Mládež po pohovore z mestskými policajtmi z miesta odišla.
 
Hliadka mestskej polície v neskorých ranných hodinách tri hodiny po polnoci zasahovala na Mostnej ulici pri ruvačke, ktorá nastala medzi dvomi mužmi, tridsaťpäťročným mužom z obce Rastislavice a o osem rokov mladším mužom zo Zbehov. Obom zabránili pokračovať v protiprávnom konaní, obaja sa v prítomnosti zasahujúcich mestských policajtov navzájom obviňovali z iniciovania a eskalovania konfliktu. Po upokojení exponovanej situácie mestskí policajti medzi mužmi dosiahli vzájomný zmier, vykonali s nimi pohovor a oboch mužov doriešili v zmysle priestupkového zákona, zároveň im odporučili ísť do miesta trvalého bydliska. 
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách na sídlisku Klokočina zistila počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy otvorené osobné motorové vozidlo na Partizánskej ulici. Príslušník operačného centra mestskej polície zistil totožnosť i telefonický kontakt na držiteľku predmetného vozidla a vyzval ju, aby sa dostavila na parkovisko a svoje vozidlo si zabezpečila. Vodička z obce Ivanka pri Nitre výzvu uposlúchla, auto si skontrolovala a po vyhlásení, že nie je poškodené a nič z neho nechýba, si vozidlo riadne uzamkla a zabezpečila pred odcudzením. Pred odchodom hliadke poďakovala.
 
Vo večerných hodinách príslušník operačného centra prijal oznam občana, ktorý tvrdil, že na Hviezdoslavovej ulici sa nachádza muž, ktorý opakovane vchádza do vozovky a nekoordinovane chodí medzi cestou a chodníkom, čím ohrozuje nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Vyslaní mestskí policajti oznam preverili a zistili, že sa jednalo o muža, ktorému spadol na ceste na zem mobilný telefón a pritom z neho vypadla batéria. Tú sa teraz snaží, zatiaľ neúspešne, pri zhoršenej viditeľnosti nájsť na vozovke i priľahlom chodníku. Nejednalo sa o človeka, ktorý by bol pod vplyvom omamných látok alebo o osobu so suicidálnymi sklonmi. Príslušníci mestskej polície sa mu snažili pomôcť a nepríjemnú situáciu vyriešiť, preto nasvietili na označenom mieste vozovku, skontrolovali ju, avšak batéria sa na ceste nenachádzala. Odporučili mužovi skontrolovať iba chodník a priľahlú zeleň, aby nevystavoval seba ani ostatných občanov riziku dopravnej nehody.
 

 

 
Späť