RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 46. týždeň 2020

Pridané dňa 19 Nov 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 UDALOSTI 46. TÝŽDEŇ

 
9.11.2020 – Pondelok:
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku prevzala na Palárikovej ulici od občana nájdenú dámsku peňaženku. Tá obsahovala rôzne karty a hotovosť 90,-€. Mestskí policajti spísali úradný záznam o prevzatí a nález odovzdali šesťdesiattriročnej majiteľke v mieste jej trvalého bydliska na Vodnej ulici v Nitre.
 
10.11.2020 – Utorok:
Hliadky mestskej polície počas kalendárneho týždňa priebežne kontrolovali dodržiavanie preventívnych opatrení a nariadení ÚVZ SR. Vo väčšine prípadov občanov iba upozornili a vyzvali ich na prekrytie horných dýchacích ciest a ak osoba výzvu uposlúchla, vec riešili iba pohovorom. V dopoludňajších hodinách na Staničnej ulici hliadkujúci mestskí policajti spozorovali a riešili osobu bez ochrany horných dýchacích ciest. Dvadsaťročnú Nitrianku na mieste doriešili napomenutím.
 
Mestskú políciu telefonicky požiadal o pomoc občan z Košíc, ktorý sa nevedel už druhý deň nakontaktovať na svoju dcéru, ktorá býva v Nitre v podnájme na Lúčnej ulici na sídlisku Chrenová. Hliadke v byte na uvedenej adrese nikto neotváral napriek vytrvalému zvoneniu a klopaniu. Príslušníci preto skúsili vyhľadať majiteľa nehnuteľnosti v jeho trvalom bydlisku. Ten nebol doma, ale zistili jeho telefonický kontakt, vysvetlili mu situáciu a požiadali ho o spoluprácu. Keďže majiteľ bol mimo mesta, po návrate Nitry skontroloval podnájomníčku, a hliadke uviedol, že podnájomníčka tvrdo spala po silných liekoch na spanie, ale je v poriadku, nezranená a zdravá. O zisteniach mestskí policajti informovali otca v Košiciach.
 
11.11.2020 – Streda:
V nočných hodinách mestskí policajti počas hliadkovej činnosti na pešej zóne na ulici Štefánikova trieda spozorovali pred prevádzkou Beer time na vonkajšej terase opretú elektrokolobežku. Keďže sa v okolí nikto nenachádzal a nikto sa k elektrokolobežke nehlásil, príslušníci ju previezli na útvar mestskej polície. K veci spísali úradný záznam a príslušník na operačnom pracovisku o náleze verejnosť informoval na internetovej stránke Mestskej polície v Nitre v rubrike Straty a nálezy. Neskôr, na druhý deň, sa prihlásil majiteľ kolobežky, dvadsaťštyriročný muž z obce Bojná, ktorému po hodnovernom preukázaní držby predmetnej e-kolobežky mestskí policajti dopravný prostriedok odovzdali.
 
12.11.2020 – Štvrtok:
Hliadka mestskej polície v lokalite Orechov dvor v ranných hodinách asistovala pracovníkom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti pri vývoze fekálií a dohliadala na dodržiavanie verejného poriadku počas prác. Na mieste boli pracovníci aj so svojim prevádzkovým vedúcim. Neskôr sa na miesto dostavili členovia miestnej občianskej poriadkovej služby a úlohu zabezpečovania verejného poriadku si na mieste prevzali.
 
Príslušníci mestskej polície na Špitálskej ulici štandardne riešili dopravný priestupok. Priestupca bol cudzinec, dvadsaťštyriročný občan Vietnamskej socialistickej republiky s platným povolením na pobyt na Slovensku. Keďže nevedel po slovensky, neverbálne mestských policajtov požiadal o tlmočenie cez jeho mobilný telefón za pomoci zrejme rodinného príslušníka, ktorý slovensky vedel dobre. Príslušník použil mobilný telefón priestupcu a pomocou tlmočníka objasňoval priestupok bez potreby predvádzať Vietnamca na útvar mestskej polície za účelom podania vysvetlenia. Pri tomto úkone okrem základných údajov zistil, že pán ide z antigénových testov a je COVID-19 pozitívny. Na túto skutočnosť však hliadku predtým nijakým spôsobom neupozornil a jeden z mestských policajtov tak prišiel k priamemu kontaktu s telefónom pozitívnej osoby. Po uložení blokovej pokuty a ukončení riešenia priestupku sa hliadka presunula na dezinfekciu služobného vozidla a osobnú dezinfekciu.
 
13.11.2020 – Piatok:
Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách na ulici Hviezdoslavova trieda pri čerpacej stanici Slovnaft na sídlisku Klokočina spozorovala vozidlo Dacia Duster stojace v kopci v jazdnom pruhu so zapnutými výstražnými smerovkami. Mestskí policajti vykonali pohovor s rozrušeným, ale nezraneným vodičom a pokúsili sa zistiť dôvod zastavenia vozidla. Vodič uviedol, že nebol účastníkom dopravnej nehody, ani nie je zranený alebo v zlom zdravotnom stave. Uviedol, že ide zo servisu, kde mu menili pneumatiky na kolesách a keď s vozidlom postál na križovatke na červené svetelné znamenie, tak mu koleso na strane vodiča zo zavesenia odpadlo na vozovku. Vodič sa nevedel upokojiť a racionálne konať, preto mu príslušníci pomohli nasadiť odpadnuté koleso späť na vozidlo. Po oprave vozidla ho služobným vozidlom odprevadili do blízkeho miesta trvalého pobytu, kam sa pomalou a opatrnou jazdou vodič presúval. Mestskí policajti boli pripravení mu opätovne pomôcť, ak by sa stalo, že niektoré z kolies mu zo zavesenia opäť odpadne, zároveň svojou prítomnosťou predchádzali potenciálnemu nebezpečenstvu, že do pomaly idúceho vozidla vrazí iný účastník cestnej premávky a spôsobí dopravnú nehodu.
 
14.11.2020 – Sobota:
Hliadka mestskej polície na Benkovej ulici na sídlisku Klokočina preverovala oznam občana o osobách vyberajúcich odpad zo smetných nádob. Mestskí policajti po presune na označené miesto zistili dve osoby, päťdesiatročnú ženu z obce Chyzerovce a o päť rokov mladšiu občianku z Branču. Prvú mestskí policajti doriešili na mieste napomenutím, druhú osobu museli predviesť na útvar mestskej polície za účelom zistenia jej totožnosti, pretože nevedela hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť. Úkon vykonali bez potreby použitia donucovacích prostriedkov. Obe priestupkyne mestskí policajti ešte pred predvedením vyzvali, aby upratali neporiadok, ktorý v okolí stojiska smetných nádob spôsobili svojim konaním.
 
15.11.2020 – Nedeľa:
Na žiadosť príslušníka PZ SR príslušníci mestskej polície v nočných hodinách na ulici Na Pasienkoch Na dolných honoch v priemyselnom parku vykonali asistenciu ako nezúčastnené osoby pri úkonoch s dvomi zadržanými podozrivými z drogovej trestnej činnosti pri prehliadke motorového vozidla. Úkony boli vykonávané aj za pomoci služobného protidrogového psa.
 
Príslušníci mestskej polície počas kalendárneho týždňa kontrolovali dodržiavanie prekrytia horných dýchacích ciest a upozorňovali a vyzývali občanov na dodržiavanie tohto preventívneho protiepidemiologického opatrenia.
 
Mestskí policajti z Obvodu Klokočina priebežne kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku v lokalite skateparku.
 
 
 
 
Späť