RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Vybrané prípady 46. týždeň 2018

Pridané dňa 20 Nov 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 46. TÝŽDEŇ

 
Hliadka mestskej polície preverovala oznam o dievčati, ktoré na Výstavnej ulici vyberá odpad zo smetných nádob. Dievča bolo nájdené pri stojisku smetných nádob, keďže nevedela hodnoverne preukázať svoju totožnosť, hliadka ju predviedla na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Tu zistili, že dievča je maloleté, preto privolali na útvar jej zákonného zástupcu, otca, ktorý si jedenásťročnú Jenifer z Roľníckej ulici v Dolných Krškanoch prevzal.
 
V dopoludňajších hodinách hliadka na Pezinskej ulici preverila oznam občana o náleze použitých injekčných striekačiek. Nájdené striekačky mestskí policajti prevzali a umiestnili ich do prenosného kontajneru na biologický odpad, ktorý v spolupráci na likvidáciu podobného odpadu poskytlo Občianske združenie STORM.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách na ulici W. Kempelena a Krištáľovej ulici preverovala oznam o voľnom pohybe kozy. Tá po príchode hliadky na miesto zašla na neoplotený súkromný pozemok na Krištáľovej ulici. Jednalo sa o kozu hnedej farby s obojkom, bola plachá, nedôverčivá, zjavne vyplašená, nenechala sa privolať ani chytiť, nikomu nedovolila priblížiť sa k nej na menšiu vzdialenosť. Hliadka preto privolala veterinára, no ani jemu sa nepodarilo zviera odchytiť. Keď sa hliadka ani veterinár nepokúšali zviera chytať, koza na pozemku navonok pôsobila pokojným dojmom. Keďže v čase odchytu bola tma a zasahujúci nechceli zviera vyplašiť a zapríčiniť tak prípadnú dopravnú nehodu na blízkej cestnej premávke, veterinár sa s majiteľkou pozemku dohodol, že ak tam bude zviera aj ráno, pokúsi sa o odchyt cez deň, kedy je väčšia pravdepodobnosť úspechu.
 
 
Hliadky mestskej polície z dôvodu konania hokejového zápasu vysokoškolských tímov nitrianskych univerzít SPU a UKF zabezpečovali kontrolu dodržiavania verejného poriadku v okolí hokejového štadióna a neskôr so zvýšeným zameraním na  verejný poriadok na uliciach Mostná a Podzámska. V súvislosti s konaním akcie nebolo riešené žiadne narušenie verejného poriadku.
 
V nočných hodinách sme prijali oznam od občana z mestskej časti Zobor, ktorý uviedol, že počuje podozrivé zvuky buď z jeho alebo zo susedovho pozemku. Po príchode na označené miesto hliadka spozorovala muža, ktorý sa najprv snažil schovať v záhrade. Keď si uvedomil, že mestskí policajti idú pozemok fyzicky skontrolovať, dal sa na útek, preskočil plot a vbehol do silno zarasteného, opusteného a neosvetleného vedľajšieho pozemku, kde sa stratil. Počas prenasledovania mestskí policajti našli na zemi tašku, ktorá zjavne podozrivému mužovi vypadla, keď sa pokúšal uniknúť. V taške boli zistené striekačky s neznámou látkou a igelitové vrecúška s neznámou zelenou sušinou. Na miesto bola privolaná hliadka policajného zboru, tá sa zhodou okolností nachádzala v blízkosti miesta činu. Mestskí policajti opísali príslušníkom PZ SR fakty o prípade a poskytli opis unikajúcej podozrivej osoby. Tí vyhlásili, že takúto osobu videli iba kúsok od miesta činu, preto sa otočili a išli okolie skontrolovať. Po chvíli sa vrátili i s podozrivou osobou, ktorú mestskí policajti ihneď spoznali. Podozrivého štyridsaťročného muža i celý prípad si príslušníci policajného zboru prevzali do svojej kompetencie.
 
Prijali sme oznam od občana z Bratislavskej ulice o mužovi, ktorý obťažuje okoloidúcich žobraním. Hliadka MsP na mieste zistila tridsaťdvaročného rumunského občana z Bukurešti, ktorý hneď, ako zbadal mestských policajtov, odhodil všetko, čo mal pri sebe a pokúsil sa z miesta ujsť. Pokus o útek sa mu nepodaril, hliadka ho chytila a občan Rumunska bol na mieste za priestupok doriešený v blokovom konaní. 
 
Hliadka MsP nezaznamenala narušenie verejného poriadku počas zabezpečovania akcie „Večerný beh Nitrou“.
 
Operačný príslušník mestskej polície prijal oznam občana z Dražoviec o vývoze zeminy na miesto v tejto mestskej časti nazývané Pod starým kameňolomom. Hliadka mestskej polície na mieste zistila vyvezenú zeminu v menšom rozsahu, nikto podozrivý sa však na mieste a blízkom okolí nenachádzal. S oznamovateľom spísali záznam o podanom vysvetlení k priestupku a nález zdokumentovali. Na základe poskytnutého evidenčného čísla vozidla, ktoré na mieste videl oznamovateľ, hliadka v súčinnosti s policajným zborom zistila držiteľa vozidla a po krátkom objasňovaní aj totožnosť samotného vodiča. Zistila, že sa jedná o dvadsaťosemročného majiteľa nemenovanej pohrebnej služby, ktorý bol za porušenie Zákona o odpadoch doriešený v blokovom konaní a zároveň mu hliadka nariadili bezodkladne skládku odstrániť. Miesto mestskí policajti na druhý deň skontrolovali a zistili, že odpad sa tam nenachádzal.
 
Mestskí policajti počas hliadkovania vo večerných hodinách zistili na Braneckého ulici na priechode pre chodcov ležať osobu, muža bez domova, ktorý sa sťažoval na výraznú bolesť v oblasti hrudníka. Päťdesiatsedemročnému mužovi z Nitry preto na miesto privolali záchrannú službu, ktorá si ho prevzala na vyšetrenie.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam občana o ležiacej osobe na Hornozoborskej ulici. Hliadka MsP na mieste zistila, že ležiaci päťdesiatpäťročný muž, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu a neschopný samostatnej chôdze, bol zároveň hospitalizovaným pacientom Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor. O jeho nájdení hliadka ihneď informovala službukonajúcu lekárku liečebného zariadenia. Keďže tá nevedela zabezpečiť prevoz ich pacienta do nemocnice, hliadka mestskej polície privolala k mužovi na miesto záchrannú službu, aby tak predišli reálnej hrozbe podchladenia, nakoľko muž nebol dostatočne oblečený do chladného počasia. Nájdeného nezodpovedného pacienta napokon záchranná služba previezla na centrálny príjem do nemocnice.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam občianky z Pároviec, že už niekoľko dní nevidela svojho suseda, podnájomníka bytu na prízemí. Keďže vie o ňom, že v minulosti už dvakrát odpadol, mala o neho strach, nevedela však uviesť meno svojho suseda. Hliadka mestskej polície na uvedenej adrese na Párovskej ulici skontaktovala domovníka, ktorý uviedol, že tiež nevie meno podnájomníka, tiež ho niekoľko dní nevidel, ale nemá žiadne podozrenie, že by sa podnájomníkovi malo niečo stať alebo hroziť a myslí si, že v byte nie je. Príslušníci mestskej polície byt presvietili cez okno, ohlasovali domáceho pána aj cez otvorené vetracie okno, nikto sa však neozýval, nikoho nespozorovali spadnutého na zemi, posteľ bola upravená, z bytu sa nešíril žiadny zvuk, svetlo ani zápach a všetko nasvedčovalo tomu, že v byte sa nik nenachádza. Z tohto dôvodu nevyužili svoje oprávnenie otvoriť byt, keďže nemali podozrenie o tom, že by bol tu bývajúci občan v núdzi. S domovníkom sa dohodli, že situáciu hliadka preverí ešte raz nasledujúci deň ráno po ukončení nočného kľudu. Samotná oznamovateľka nebola v dome prítomná, nachádzala sa na svojom pracovisku. Ráno hliadka mestskej polície zistila, že pán je na návšteve u svojho syna a je v poriadku.
 
Hliadka na podnet občana preverila okolie Domu smútku v Dolných Krškanoch. Na mieste sa nachádzali dvaja mladiství, ktorí mali pri sebe dve jeden a pol litrové fľaše červenej tekutiny, podľa ich vyjadrenia červeného vína, ktoré tu konzumovali. Podľa narušených komunikačných schopností javili známky opitosti, ale dokázali mestským policajtom povedať nie moc pravdepodobné vysvetlenie, že obe fľaše našli na cintoríne pri dome smútku. Na miesto bola privolaná hliadka PZ SR, ktorá si vec prevzala.
 
Hliadka na ulici Nábrežie mládeže v ranných hodinách spozorovala muža, ktorý sa na stojisku bicyklov pokúšal poškodiť zariadenie na dofukovanie bicyklov a to tým, že do neho kopal. Tridsaťročného muža predviedli na útvar mestskej polície za účelom podania vysvetlenia. K priestupku voči majetku sa priznal, do zápisnice uviedol, že nevie prečo sa rozhodol zariadenie poškodzovať, ale že kopal do neho vedome a úmyselne s cieľom ho zničiť. Tridsaťročný muž z Nitry bol doriešený v blokovom konaní, na zariadení nevznikla škoda.
 
V nočných hodinách sme prijali oznam občana o sprejovaní dvoch osôb na múr, ktorý je súčasťou Divadla Andreja Bagara na Svätoplukovom námestí zo strany od hlavnej pošty. Operačný príslušník vyslal na miesto dve motohliadky a  pokračoval v preberaní aktuálnych informácií oznamovateľa, ktorý bol na mieste. Osoby údajne z miesta už odišli, nevedel uviesť smer, ale poskytol ich popis. Motohliadka osoby s týmto popisom spozorovala na ulici Fraňa Mojtu. Druhá motohliadka vzala do vozidla oznamovateľa, ktorý z auta skryte týmto spôsobom osoby opoznal. Obaja podozriví, devätnásť a dvadsaťpäťroční muži z Nitry, boli zadržaní, jeden z nich mal v igelitovej taške sprej a rukavice. Po prezretí miesta sprejovania hliadka zistila, že farba čerstvých nápisov sa zhodovala s farbou nájdenou u podozrivého muža. Pre dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu poškodzovanie cudzej veci sprejovaním bola na miesto činu privolaná hliadka PZ SR, ktorá si prípad prebrala. Osoby boli po spísaní úradných záznamov prevezené našou hliadkou a hliadkou PZ SR na obvodné oddelenie policajného zboru.   
 
 
 
Hliadka mestskej polície riešila oznam občana o otvorenom okne na motorovom vozidle Škoda Octávia na Dunajskej ulici. Operačný príslušník štandardne, ako pri iných podobných zisteniach, zistil držiteľa vozidla, zistil telefonický kontakt na neho, informoval ho o situácii a vyzval ho, aby sa dostavil na miesto a vozidlo si zabezpečil pred odcudzením. Držiteľ si svoje vozidlo skontroloval a vyhlásil, že nič mu z neho nechýba, nenesie známky vlámania, ani nie je inak poškodené a následne si vozidlo uzamkol.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam z ubytovne na ulici Čajkovského na sídlisku Klokočina o dvoch rumunských občanoch, ktorí majú medzi sebou konflikt. Hliadka mestskej polície na mieste zistila, že sa jedná o hrubé správanie a verbálne napádanie mladej devätnásťročnej ženy jej priateľom. Za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu bol štyridsaťtriročný Rumun na mieste doriešený v blokovom konaní.
 
Hliadky zabezpečovali kontrolu verejného poriadku v okolí zimného štadióna a  nezaznamenali narušenie verejného poriadku v súvislosti s konaním ligového hokejového zápasu Nitra – Miškovec.
 
 
 
Späť