RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 45.týždeň 2019

Pridané dňa 14 Nov 2019

Mestká polícia Nitra >>
Vážení čitatelia,
 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.   

 

4.11.2019 – Pondelok: bez zaznamenanej udalosti
 
5.11.2019 – Utorok:
 
Hliadka preverovala telefonický oznam občianky o udalosti na Olivovej ulici, kde v jej rodinnom dome došlo k devastácii bytového zariadenia a reznými ranami značnému sebapoškodeniu synom, ktorý z miesta činu ušiel. Hliadky mestskej polície a PZ SR páchateľa činu neskôr zadržali a pre značné krvácajúce zranenia privolali zdravotnícku pomoc, ktorá osobu odviezla na ošetrenie do nemocnice, kde bola hospitalizovaná na psychiatrii. Vec pre podozrenie zo spáchania trestného činu prevzal PZ SR.
 
6.11.2019 – Streda:
 
Na základe oznamu  občana o nevhodnom parkovaní vozidiel na Samovej ulici hliadka zistila, že väčší počet vozidiel v zóne zákazu státia, parkovalo mimo parkoviska. Vodičom vozidiel bolo uložené za stierače oznámenie o protiprávnom parkovaní.
Zamestnanec prevádzkarne Černá hora na pešej zóne oznámil udalosť o zákazníkovi, ktorý agresívnym správaním poškodzuje zariadenie prevádzkarne. Hliadka za menšie poškodenie zariadenia osobu doriešila v blokovom konaní, majiteľ si nenárokoval uhradiť vzniknutú škodu.
 
7.11.2019 – Štvrtok:  
 
Na ulici Jána Zelenáka občianka nahlásila chýbajúci poklop na revíznej šachte kanalizácie, do ktorej spadol pes. Privolaný veterinár poverený odchytom zvierat, vyslobodeného psa prevzal a odviezol. Následne šachtu zabezpečili pracovníci ZsVS poklopom.
Hliadka preverovala oznam o bezdomovcovi, ktorý leží za lekárňou na Dlhej ulici. Na mieste bol vykonaný pohovor s oznamovateľkou a samotným bezdomovcom. Podľa jeho slov nie je schopný chôdze, preto tam údajne sedí už skoro týždeň. Tvrdil, že prednedávnom bol umiestnený v dome opatrovateľskej služby v Želiezovciach, kde nechcel zostať, avšak taktiež nechce zostať na ulici. Hliadka o udalosti informovala  referentku sociálnej kurately odboru sociálnych služieb MsÚ. Následne informácia o jeho pobyte bola prostredníctvom pracovníka domu opatrovateľskej služby v Želiezovciach preverená. Informoval, že uvedená osoba tam bola umiestnená ako ležiaci klient, ktorý na vlastnú žiadosť zariadenie opustil. Referentka MsÚ po skontaktovaní sa so sociálnou pracovníčkou NSK uviedla, že v predmetnej veci budú spoločne konať už v pondelok 11.11.2019.
 
8.11.2019 – Piatok:
 
Hliadku oslovili okoloidúci, ktorí oznámili narúšanie verejného poriadku na Mostnej ulici. Hliadka na mieste zistila dve osoby, ktoré sa vzájomne ťahali a mykali za oblečenie, pričom sa hlasito verbálne napádali. Osoby boli za účelom zistenia totožnosti predvedené na útvar mestskej polície a doriešené v zmysle zákona v blokovom konaní.
Na ulici Svätoplukovo námestie sme zistili mladistvú osobu, zjavne pod vplyvom zrejme alkoholu. Osoba bola následne  predvedená na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti a vykonania orientačnej dychovej skúšky na alkohol. Na základe pozitívneho výsledku, 0.68 mg/l sme na útvar mestskej polície privolali matku mladistvého, ktorá bola informovaná, že priestupok v zmysle zákona postupujeme príslušnému oddeleniu MsÚ na doriešenie.
 
9.11.2019 – Sobota:
 
Na Mostnej ulici hliadka spozorovala muža, ktorý mal na hlave značne krvácajúcu tržnú ranu. Osoba bola pod vplyvom zrejme alkoholu pričom uviedla, že bola napadnutá, ale nevedela uviesť kto bol útočníkom. Hliadka na miesto privolala zdravotnícku pomoc, ktorá osobu previezla na ošetrenie. Následne cez mestský kamerový systém boli spätne prezreté záznamy, avšak udalosť nebola kamerami zaznamenaná.
 
10.11.2019 – Nedeľa: bez zaznamenanej udalosti

 

Späť