RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

vybrané prípady 45. týždeň 2021

Pridané dňa 16 Nov 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI – 45. TÝŽDEŇ

 
08.11.2021 – PONDELOK:
V ranných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o nehybne ležiacej osobe pri kultúrnom dome v mestskej časti Krškany. Podnet od oznamovateľa prevzal príslušník na operačnom centre mestskej polície a okamžite na miesto vyslal motohliadku, aby osobu skontrolovala. Príslušníci pri kultúrnom dome našli ležať na zemi päťdesiatročného muža z Nitry, ktorý mal na tvári drobné tržné rany. Vitálne funkcie boli stabilizované, po prebratí muža a začatí komunikácie bolo zjavné, že muž bol, podľa vonkajších medicínskych príznakov, pod vplyvom pravdepodobne alkoholu. Muža si neskôr prevzala posádka privolanej sanitky rýchlej zdravotnej pomoci. Tá muža previezla do nemocnice na vyšetrenie. Muž agresívny nebol, nebola potrebná asistencia hliadky pri prevoze.
 
Príslušníci mestskej polície počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Klokočina zistili na Dolnočermánskej ulici pri obchodnom dome LIDL osobné motorové vozidlo, ktoré stálo cez jazdné pruhy na vozovke, čím spôsobovalo nebezpečnú prekážku v cestnej premávke a bolo potenciálnou hrozbou pre motorizovaných účastníkov cestnej premávky. Po preskúmaní situácie mestskí policajti usúdili, že vozidlo bolo pravdepodobne nedostatočne zaistené proti samovoľnému pohybu a z tohto dôvodu zišlo z parkovacieho miesta do vozovky. Príslušníci sa pokúsili zistiť kontakt na držiteľa predmetného vozidla, rovnako sa pokúsili zistiť možnú prítomnosť vodiča v predajni LIDL. Keďže tieto pokusy neboli úspešné, príslušníci zatlačili vozidlo na najbližšie parkovacie miesto a mechanicky ho zabezpečili proti pohybu.
 
09.11.2021 – UTOROK:
V ranných hodinách príslušníci mestskej polície asistovali pri odtiahnutí dlhodobo stojaceho vozidla, ktoré na sídlisku na exponovanej ulici Na Hôrke dlhšiu dobu zaberalo na verejnom priestranstve parkovacie miesto ostatným aktívnym užívateľom cestnej premávky.  
 
Na Štúrovej ulici pri obchodnom centre Mlyny na zastávke MHD hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverila podnet oznamovateľa, ktorý si tu všimol ležiaceho muža, ktorý sa údajne dlhšiu dobu nehýbal a nekomunikoval. Príslušníci muža skontrolovali, vitálne funkcie mal v poriadku, nemal žiadne známky vonkajších zranení a zjavne bol pod vplyvom neznámej návykovej látky, podľa všeobecne známych prejavov pravdepodobne alkoholu. V jeho spoločnosti bola žena, mestskí policajti ich z miestnej hliadkovej znalosti poznali ako dlhodobú dvojicu bezdomovcov. Muž hliadke uviedol, že je v poriadku, lekára nepotrebuje, len si trochu oddýchne a obaja pôjdu ďalej. Na odporučenie hliadky, aby šli prespať do azylového domu, odpovedali, že nemajú peniaze na zaplatenie základného poplatku. Neskôr, už v nočných hodinách, telefonoval ďalší oznamovateľ s informáciou, že na zastávke opäť sedia bezdomovci, jeden z nich sa celý trasie, napriek tomu, že sedí zabalený v paplóne. Oznamovateľ uviedol, že osoby bez prístrešku tiež vyzval, aby na prespanie využili možnosti Azylového domu, na čo mu bezdomovci rovnako uviedli, že nemajú hotovosť. Preto obom údajne poskytol dostatočnú sumu, aby mohli v Azylovom dome prespať. Vyslaná hliadka sa opäť presunula na autobusovú zastávku pri Mlynoch, využila informáciu oznamovateľa o poskytnutí peňazí a opätovne odporučila dvojici využiť možnosť bezpečného prespatia i vzhľadom k tomu, že peniaze na poplatok majú. Za túto službu je potrebné zaplatiť sumu 1,80 euro na celý deň, za jednorazové prespatie symbolické 1,-€ za noc. Každý prípad vie individuálne posúdiť sociálny pracovník. Vedľa tohto zariadenia prevádzkuje nitrianska diecézna charita i nízkoprahovú nocľaháreň, ktorú bezdomovci môžu využiť i vtedy, ak sú pod vplyvom návykovej látky, jediná podmienka je nebyť v zariadení agresívny. Obaja, muž i žena, sa po pohovore s príslušníkmi mestskej polície začali presúvať smerom do mestskej časti Mlynárce smerom k Azylovému domu. Počas nočnej služby hliadky už výskyt tejto dvojice na verejnom priestranstve nezaznamenali.
 
 
10.11.2021 – STREDA:
V predpoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam občana z ulice Na Hôrke na sídlisku Klokočina o tom, že na treťom poschodí sa na balkóne nachádza starší muž, ktorý sa správa neprirodzene, pobehuje nedostatočne oblečený po balkóne a intenzívne gestikuluje. Keďže potenciálne hrozila možnosť, že muž môže mať suicidálne úmysly, operačný príslušník okamžite na miesto vyslal motohliadku. Mestskí policajti  v predmetnom byte kontaktovali jeho obyvateľov, tu zistili, že osemdesiatročný muž, podľa vlastných slov, priveľmi „žiadostivo“ čakal na poštárku na balkóne. Senior mestským policajtom uviedol, že sa mu na balkóne zabuchli dvere, nemal pri sebe mobil a preto bol istý čas vymknutý na balkóne. Neskôr ho z balkóna vyslobodila jeho manželka. Dôchodca príslušníkov uistil, že je určite v poriadku, až na mierne dočasné podchladenie.
 
Príslušník operačného strediska mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal oznam o mužovi, ktorý v budove mestského úradu v klientskom centre narúša verejný poriadok. Vyslaná hliadka na mieste zistila muža, ktorý hlasno vykrikoval, bol vulgárny a svojim správaním a konaním obťažoval pracovníkov klientskeho centra pri ich práci. Muž pokračoval vo svojom konfliktnom konaní aj v prítomnosti hliadky, odmietol zasahujúcim príslušníkom preukázať svoju totožnosť, preto bol z toho dôvodu predvedený na útvar mestskej polície za účelom jej zistenia. Jednalo sa o dvadsaťsedemročného muža z obce Babindol, ktorý bol za priestupok proti verejnému poriadku doriešený v blokovom konaní.
 
11.11.2021 – ŠTVRTOK :
V dopoludňajších hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal od predavačky z predajného stánku so zeleninou na Výstavnej ulici oznam o obťažovaní neznámym mužom. Bezodkladne na miesto vyslal hliadku, oznamovateľka však uviedla, že muž od jej stánku už odišiel smerom k poliklinike a tiež skonštatovala, že svojim konaním jej nespôsobil žiadnu materiálnu škodu. Mestskí policajti preskúmali blízke okolie i samotnú budovu polikliniky na Fatranskej ulici, kde podľa opisu podozrivého muža zistili. Na opoznanie podozrivého príslušníci ani nepotrebovali poskytnutý opis osoby, pretože muž okamžite na seba pritiahol pozornosť policajtov, pretože obťažujúco, vulgárne a hlasno sa správal aj v čakárni medzi ostatnými pacientmi. Mestskí policajti ho vyzvali, aby upustil od svojho protiprávneho konania a predložil doklad totožnosti. Tieto výzvy muž odmietol uposlúchnuť, preto ho príslušníci predviedli na útvar mestskej polície za účelom jej zistenia. Tu zistili, že sa jedná o toho istého dvadsaťsedemročného muža z obce Babindol, ktorý sa deň predtým  správal rovnako obťažujúco v budove mestského úradu. Po objasnení priestupku a vykonanom pohovore muža doriešili v zmysle priestupkového zákona a nezraneného ho prepustili z útvaru mestskej polície.
Príslušníci mestskej polície predpoludním preverovali oznam občana o výskyte injekčných striekačiek odhodených pri bráne do Materskej školy na Alexyho ulici. Operačný príslušník, ktorý oznam prevzal, vyslal na miesto motohliadku a tá zistila, že na chodníku pri spomenutej MŠ sa nachádzajú tri použité striekačky, ktoré môžu byť, predovšetkým pre deti a mládež, potenciálnym zdrojom rôznych infekčných ochorení. Preto príslušníci striekačky pozbierali a uložili do zbernej nádoby od občianskeho združenia STORM, ktoré sa v teréne venuje injekčným užívateľom drog v preventívnom programe HARM REDUCTION.
 
V popoludňajších hodinách príslušníci mestskej polície na základe žiadosti sociálnej pracovníčky asistovali pri bezpečnom presune štyridsaťštyriročného bezdomovca z Azylového domu na Štúrovej ulici pri obchodnom dome Tesco. Tu bol pozitívne testovaný na COVID-19 a bolo potrebné ho presunúť do karanténneho pobytu v ubytovacom zariadení na Amfiteátri bez toho, aby po ceste niekoho fyzicky kontaktoval a prípadne ho infikoval. Počas povinnej karantény okrem ubytovania mu bude zabezpečená i strava.
 
12.11.2021 – PIATOK :
Mestskí policajti vo večerných hodinách reagovali na identickú žiadosť sociálneho pracovníka azylového domu a do ubytovacieho zariadenia na Amfiteátri na Dolnozoborskej ulici zabezpečili presun ďalšieho bezdomovca, ktorý bol pozitívne testovaný na COVID-19.
 
13.11.2021 – SOBOTA :
V skorých ranných hodinách motohliadka mestskej polície preverovala spustenie signalizácie narušenia objektu Materskej školy na ulici Ľudovíta Okánika. Príslušník operačného centra k materskej škole vyslal hliadku, ktorá po príchode vykonala vonkajšiu obhliadku objektu. Tá vonkajšie narušenie budovy nezistila, ani zjavný mechanický dôvod spustenia signalizácie, ktorým býva najčastejšie otvorené okno, prípadne hýbajúca sa záclona alebo záves v prievane. V bližšom okolí sa nepohybovali, vzhľadom na ešte nočný čas, žiadne osoby. Operačný príslušník sa telefonicky pokúsil spojiť s nahlásenými kontaktnými osobami objektu, ale neúspešne. Neskôr v priebehu dvadsiatich minút na mestskú políciu zavolala jedna z kontaktných osôb, avšak odmietla sa na výzvu mestskej polície presunúť do objektu materskej školy za účelom sprístupnenia vnútorných priestorov, následnej kontroly a obhliadky interiéru a riadneho zakódovania budovy. Príslušník operačného centra mestskej polície preto dal pokyn hliadke, aby určitý čas zotrvali na mieste, odkiaľ je vidieť na objekt a monitorovali okolie. Po zistení, že v okolí budovy nie je žiadny pohyb, mestskí policajti pokračovali v hliadkovaní až do konca nočnej pracovnej zmeny. 
 
Vo večerných hodinách telefonoval na bezplatnú linku mestskej polície 159 štyridsaťdvaročný občan z Banskej Bystrice a požiadal o pomoc pri zabezpečení jeho osobného motorového vozidla. Vyslanej hliadke na mieste uviedol, že na parkovisku pri obchodnom centre Max na Chrenovskej ulici stratil kľúče a požiadal príslušníkov mestskej polície, aby na jeho vozidlo osadili blokovacieho zariadenia počas doby, kým iným autom pôjde domov do Banskej Bystrice po náhradné kľúče a vráti sa k vozidlu. Chcel takto predísť hroziacej možnosti, že niekto, kto by našiel jeho stratené kľúče, by auto bez problémov z parkoviska odcudzil. Jeho žiadosti mestskí policajti vyhoveli a spísali s ním na mieste krátku zápisnicu, kde vyjadril svoju žiadosť. Príslušníci mestskej polície počas nočného hliadkovania priebežne vozidlo na parkovisku skontrolovali a preverili, či neprišlo k pokusu o odcudzenie, prípadne o pokus pohnúť sa vozidlom z miesta. Vodič opakovane volal približne za tri hodiny a informoval operačného príslušníka, že sa vrátil i s náhradnými kľúčmi a požiadal ho o odblokovanie svojho auta. Po demontáži donucovacieho prostriedku, ktoré bolo v tomto prípade využité ako nástroj situačnej prevencie pred krádežou, občan Banskej Bystrice na mieste poďakoval participujúcim nitrianskym mestským policajtom i celej organizácii.
 
14.11.2021- NEDEĽA:
Tri hodiny po polnoci hliadka mestskej polície spozorovala na Mostnej ulici fyzický konflikt dvoch osôb. Dvaja muži na zemi spolu zápasili a udierali sa navzájom. Na mieste okamžite poskytla taktickú súčinnosť i druhá motohliadka mestskej polície a oboch mužov od seba oddelili a vyzvali ich, aby okamžite upustili od protiprávneho konania, čo obaja uposlúchli a výzve vyhoveli. Po krátkom objasňovaní skutku mestskí policajti zistili, že jeden z nich, muž z Nových Sadov vo veku dvadsaťštyri rokov, má výrazné a bolestivé svalové zranenie pravej nohy a má problém so samostatnou mobilitou. Z tohto dôvodu mu mestskí policajti na miesto privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Poškodený muž hliadke uviedol, že chce podať trestné oznámenie za ublíženie na zdraví na prítomného podozrivého, rovnako starého, muža zo Sniny. Privolaná hliadka policajného zboru si po krátkom preverení skutku na mieste vec od mestských policajtov prevzala do svojej kompetencie na ďalšie objasňovanie.
 
V dopoludňajších hodinách počas kontroly verejného poriadku a dodržiavaní predpisov v statickej doprave mestskí policajti zistili dve otvorené stojace osobné motorové vozidlá, jedno bolo zaparkované na Popradskej ulici, druhé na ulici Na Hôrke. V oboch prípadoch príslušník operačného centra zistil totožnosť i telefonický kontakt na držiteľov vozidiel, informoval ich o zistenej skutočnosti a vyzval ich, aby sa dostavili k svoji autám na parkovisko. Obaja výzvu uposlúchli, vozidlá si skontrolovali a po vyhlásení, že nie sú poškodené a nič im z nich nechýba, si svoje autá riadne uzamkli, zabezpečili pred odcudzením a hliadke poďakovali za všímavosť.
 
V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala podnet občana o tom, že na sídlisku Klokočina na Čajkovského ulici vo vchode na druhom poschodí počuť veľmi hlasnú hádku medzi partnermi. Podnet telefonicky prijal príslušník operačného centra a na miesto okamžite vyslal najbližšiu motohliadku. Príslušníci po príchode do vchodu už na chodbe počuli krik z vnútra bytu, po zazvonení im otvorila plačúca žena vo veku tridsaťjeden rokov, ktorá v byte bývala v podnájme. Tu sa nachádzal aj jej o šesť rokov mladší priateľ z Klasova. Ten kričal a nadával na ňu aj pri otváraní dverí rovnako aj počas prítomnosti zasahujúcich príslušníkov. Mestskí policajti ho vyzvali, aby okamžite upustil od protiprávneho konania a správal sa slušne, čo muž po ráznej výzve príslušníkov uposlúchol. Žena uviedla, že nemá žiadne zranenia, priateľ ju fyzicky zatiaľ nenapadol, iba verbálne. Pri objasňovaní na mieste uvádzala, že priateľa už dlhšie prosila a žiadala, aby jej byt opustil, čo on opakovane odmietal. Mestskí policajti muža vyzvali, aby si vzal svoje osobné veci a byt opustil, keďže trvalý pobyt mal na inej adrese a prechodným pobytom alebo nájomnou zmluvou, či iným nadobúdajúcim dokladom k predmetnej nehnuteľnosti sa príslušníkom preukázať nevedel. Muž výzvu uposlúchol a byt bezodkladne opustil. Ešte pred samotným odchodom z vchodu ho mestskí policajti doriešili v blokom konaní za priestupok proti verejnému poriadku.  
 
Hliadkujúcich mestských policajtov na ulici Štefánikova trieda zastavil nitriansky občan a informoval ich o nehybne ležiacom mužovi, ktorý leží v priestore autobusovej zastávky. Príslušníci sa presunuli na označené miesto a našli tam ležať muža v strednom veku, ktorý bol, podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych príznakov, pod vplyvom alkoholu. Muža uložili do stabilizovanej polohy, do príchodu privolanej posádky sanitky rýchlej zdravotnej pomoci ho pre nepriazeň počasia zakryli dekou, aby predišli podchladeniu. Zdravotníci si imobilného muža prevzali do svojej starostlivosti, mestskí policajti im pred odvozom na vyšetrenie poskytli pomoc pri jeho nakladaní do sanitného vozidla. 
 
 
 
 
Späť