RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 45. týždeň 2020

Pridané dňa 11 Nov 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 45. TÝŽDEŇ

 
2.11.2020 – Pondelok:
Hliadka mestskej polície preverila oznam o osobe, ktorá údajne neoprávnene vhadzuje odpad z dodávky do pristaveného kontajnera na ulici Trieda Andreja Hlinku. Po príchode na miesto mestskí policajti muža oslovili a zistili jeho totožnosť. Ten im vysvetlil, že nestihol kontajner v mieste jeho bydliska na sídlisku Klokočina a z toho dôvodu priniesol odpad na sídlisko Chrenová. Keďže muž mal riadne zaplatený poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady, mestskí policajti skonštatovali, že skutok tridsaťsedemročného Nitrana nebol protiprávnym konaním.
 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala telefonický podnet predavačky z miestnych potravín v mestskej časti Dražovce na ulici J. Zelenáka. Tá sa sťažovala, že ju slovne napadol zákazník z miestnej komunity. Po bezodkladnom presune na miesto podnetu mestskí policajti v obchode zastihli rozčúleného zákazníka, ktorý sa stále nachádzal v priestoroch obchodu. Príslušníci vykonali pohovor s obomi zúčastnenými stranami a zistili, že predavačka odmietla obslúžiť zákazníka s odôvodnením, že má informáciu od inej zákazníčky, že muž je údajne COVID pozitívny. Ten sa však dožadoval obslúženia s tvrdením, že mal negatívny test a postupne spor eskaloval k verbálnemu ataku zákazníka, u ktorého v reakciách prevládali emócie. Hliadke sa zákazník na mieste preukázal negatívnym certifikátom COVID testu. Mestskí policajti štyridsaťročného Zlatomoravčana, v súčasnosti občana z ulice J. Zelenáka v Dražovciach, požiadali, aby nabudúce vec neriešil vyvolaním slovného konfliktu, ale aby bezodkladne privolal políciu, ak má pocit, že sú mu upierané akékoľvek jeho práva. Zároveň mu pripomenuli, že certifikát o negativite testu mohol dať k nahliadnutiu predavačke už na začiatku sporu. O negatívnom teste mestskí policajti informovali aj predavačku a zároveň ju upozornili, že zabezpečiť si svoje základné potreby na živobytie má nákupom potravín aj COVID pozitívny jedinec. Udalosť nebola riešená ako porušenie právnych noriem.
 
 
3.11.2020 – Utorok:
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy zistila na Vikárskej ulici osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené okno na spolujazdcovej strane. Príslušník na operačnom pracovisku zistil totožnosť držiteľa vozidla z Nitry, jeho telefonický kontakt a vyzval ho, aby sa dostavil na parkovisko a  svoje auto zabezpečil. Ten si po príchode na miesto vozidlo skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, si svoje vozidlo riadne uzamkol.
 
4.11.2020 – Streda:
Hliadka mestskej polície preverovala oznam o obťažujúcom spôsobe predaja lacných voňaviek pri Mestskom úrade v Nitre. Po kontrole okolia bol na mieste zistený tridsaťsedemročný muž z obce Jelšovce, ktorý obťažujúcim a vtieravým spôsobom ponúkal okoloidúcim občanom i vchádzajúcim a vychádzajúcim klientom mestského úradu lacné voňavky a deodoranty pochybného pôvodu a kvality. Tovar navyše predával bez príslušného potrebného povolenia alebo registrácie. Mužovi mestskí policajti ukončili protiprávne konanie a uložili mu blokovú pokutu za priestupok spáchaný na úseku podnikania.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy na sídlisku Klokočina zistila na Zvolenskej ulici osobné motorové vozidlo, ktoré malo stiahnuté okno na vodičovej strane. Mestskí policajti zistili totožnosť držiteľky vozidla z Nitry, jej telefonický kontakt a vyzval ju, aby sa dostavila k svojmu vozidlu a zabezpečila ho. Tá si po príchode na miesto svoje vozidlo skontrolovala a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, vozidlo riadne uzamkla.
 
V nočných hodinách počas hliadkovania v uliciach sídliska Klokočina mestskí policajti na ulici Na Hôrke spozorovali muža pri zapadnutom osobnom motorovom vozidle. Hliadka poskytla vodičovi pomoc a auto bolo spoločnými silami vytlačené z blata na cestnú komunikáciu, kde už mohol vodič s vozidlom riadne manipulovať. Hliadka pokračovala ďalej v plnení úloh.  
 
5.11.2020 – Štvrtok:
Počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy na sídlisku Chrenová mestskí policajti v dopoludňajších hodinách zistili na Výstavnej ulici smerom k Základnej školy Topoľova zaparkované osobné motorové vozidlo, ktoré nebolo riadne zabezpečené proti samovoľnému pohybu. Z tohto dôvodu nezabrzdené vozidlo čiastočne skĺzlo do jazdného pruhu cestnej komunikácie a tvorilo tak potenciálnu hrozbu pre motorizovaných účastníkov premávky. Mestskí policajti zatlačili vozidlo mimo nebezpečný priestor, aby predišli dopravnej kolízii. V spolupráci s príslušníkom operačného pracoviska mestskej polície zistili totožnosť a telefonický kontakt držiteľky vozidla a vyzvali ju, aby sa k vozidlu dostavila a riadne ho zabezpečila proti samovoľnému pohybu. Majiteľka vozidla z obce Podhorany výzvu uposlúchla a vozidlo riadne zaparkovala a zabrzdila.
 
6.11.2020 – Piatok:
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície na Štefánikovej triede v okolí fontány preverovala oznam o pohodených injekčných striekačkách. Vyslaní mestskí policajti po kontrole miesta zistili na zemi viacero pohodených použitých injekčných striekačiek, ktoré boli potenciálnou hrozbou infekčnej nákazy pri prípadnom poranení. Preto striekačky pozbierali a uložili do zbernej nádoby od Občianskeho združenia STORM, ktoré sa zaoberá zberom a ekologickou a bezpečnou likvidáciou infekčného materiálu.  
 
7.11.2020 – Sobota:
V popoludňajších hodinách mestskí policajti v mestskej časti Krškany na Dvorčanskej ulici počas hliadkovania zistili psa, ktorý bezcieľne behal po chodníkoch a cestnej komunikácii zjavne bez dozoru. Príslušníci psa po krátkom sledovaní v poriadku odchytili vlastnými silami a prostriedkami. Po tomto úkone na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil vo svojich priestoroch.
 
Hliadky mestskej polície sa vo večerných hodinách na základe telefonického oznamu presunuli na Skalnú ulicu, kde podľa oznamovateľa sa na schodisku, vedúcom na Piaristickú ulicu, má nachádzať skupina mladistvých osôb, ktoré konzumujú alkoholické nápoje. Po príchode mestskí policajti na uvedenom mieste zistili skupinu osôb, v ktorej sa nachádzali aj tri mladistvé osoby, pätnásťročné dievča a dvaja sedemnásťroční chlapci, všetci z Nitry, ktorí sa príslušníkom priznali ku konzumácii alkoholu. Všetci traja boli predvedení na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Tam sa tiež podrobili dychovej skúške na zistenie alkoholu, všetci s pozitívnym výsledkom. Prístroj na meranie alkoholu v dychu určil objemové percento alkoholu u dievčaťa na hodnotu 0,8 promile, u chlapcov 0,5 a 0,65 promile alkoholu v krvi. Na útvar mestskej polície príslušníci privolali ich zákonných zástupcov, ktorým mladistvých pod vplyvom alkoholu odovzdali do starostlivosti. So všetkými vykonali krátky výchovný  pohovor a informovali ich, že správny delikt mladistvých bude v zmysle zákona odovzdaný na ďalšie prejednanie na príslušný sociálny útvar.
 
8.11.2020 – Nedeľa:
Na žiadosť PZ SR mestskí policajti v skorých ranných hodinách poskytli súčinnosť vyšetrovateľovi PZ SR pre účely trestného konania v zmysle Trestného poriadku vo veci zločinu obmedzovaní osobnej slobody vo forme prítomnosti nezúčastnenej osoby pri úkone vykázania osoby zo spoločného obydlia na Braneckého ulici.
 
Počas kalendárneho týždňa hliadky mestskej polície priebežne kontrolovali dodržiavanie povinnej karantény povinných osôb a verejného poriadku na Borovej ulici v mestskej časti Kalvária. Zároveň kontrolovali dodržiavanie aj ostatných preventívnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva na zníženie virulentnosti koronavírusu a prenosu choroby COVID-19 a v uliciach mesta vyzývali občanov na ich dodržiavanie.
 
 
 
Späť