RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Vybrané prípady 45. týždeň 2018

Pridané dňa 12 Nov 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 UDALOSTI – 45. TÝŽDEŇ

 
Pred útvarom mestskej polície na Cintorínskej ulici sa stala dopravná nehoda dvoch vozidiel. Príslušníci mestskej polície vytiahli z jedného z havarovaných vozidiel zakliesneného zraneného vodiča, poskytli mu predlekársku prvú pomoc a následne riadili dopravu okolo miesta nehody, nakoľko v tom čase bola exponovaná cestná premávka. Operačný príslušník privolal zložky záchranného systému, záchrannú zdravotnú službu a PZ SR, ktoré si po príchode miesto dopravnej nehody prevzali.
 
Prijali sme telefonický oznam od občana o unikaní pohonnej hmoty z motorového vozidla na vozovku na Jurkovičovej ulici. Na mieste príslušníci zistili, že vozidla značky Lexus s galantským evidenčným číslom je poškodené, nakoľko z neho vytieklo väčšie množstvo nafty, ktorá zostávala na vozovke a spôsobovala potenciálnu hrozbu pre dynamickú dopravu. Na miesto prišiel i privolaný výjazd HaZZ, ktorého príslušníci miesto zasypali chemickým posypom a po nasiaknutí znečistenú hmotu odstránili. Prostredníctvom operačného pracovníka mestskej polície bol o znečistení informovaný držiteľ poškodeného vozidla, občan Arménska, prechodne bytom v Sládkovičove. Po príchode na miesto ho hliadka mestskej polície za znečistenie verejného priestranstva doriešila v blokovom konaní.
 
 
 
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách na ulici Wilsonovo nábrežie poskytla súčinnosť pracovníkom vykonávajúcim opilovanie chorých stromov. Tým pri práci prekážalo stojace motorové vozidlo Mazda CX3 a hrozilo, že môže byť nechtiac poškodené padajúcimi odpílenými konármi alebo pohybujúcimi sa pracovnými mechanizmami. Mestskí policajti zistili držiteľa predmetného vozidla a po skontaktovaní s ním ho vyzvali, aby svoje vozidlo preparkoval na iné miesto.  
 
Hliadka mestskej polície na Partizánskej ulici zistila otvorené okno na motorovom vozidle Škoda Octávia. Po zistení a informovaní držiteľa ho operačný príslušník vyzval, aby sa dostavil na miesto, vozidlo si skontroloval a zabezpečil ho pred odcudzením.
 
V ranných hodinách sme prijali podnet od viacerých občanov, že na Kmeťovej ulici na križovatke s ulicou Bizetovou sa na vozovke pohybujú tri psy bez dozoru, ktoré môžu spôsobiť dopravnú nehodu. Po príchode na miesto sa podarilo príslušníkom mestskej polície odchytiť dvoch psov, ktoré boli odovzdané privolanému zmluvnému veterinárovi. Tretí pes odbehol, hliadka ho počas služby viac nespozorovala ani občanmi nebol hlásený jeho pohyb.
 
V popoludňajších hodinách boli mestskí policajti vyslaní príslušníkom na operačnom pracovisku na sídlisko Chrenová, kde mali dve osoby farbou poškodzovať budovu Bytového družstva Chrenová. Hliadka mestskej polície odstavila služobné vozidlo na vedľajšej ulici a skontrolovali steny budov na označenom mieste. Pri jednej stene spozorovali dvoch mladých sprejerov, ktorí sprejovali na fasádu budovy. Páchateľov sa im podarilo zdokumentovať priamo pri poškodzovaní budovy. Vyzvali ich, aby upustili od protiprávneho konania, čo mladí sprejeri hneď aj urobili. Jednalo sa o maloletých páchateľov, jedenásťročného Jakuba a rovnako starého Lukáša, obaja z Nitry. Mestskí policajti na mieste zistili, že použitých a pripravených sprejov bolo viac a rôznych farieb. Zadržaní uviedli, že spreje si zadovážili prostredníctvom internetového nákupu. Hliadka mestskej polície nadobudla dôvodné podozrenie, že maloletí sprejeri svojim konaním poškodili cudziu vec tým, že ju postriekali, čím naplnili skutkovú podstatu trestného činu podľa § 246 Trestného zákona. Z tohto dôvodu privolali na miesto činu hliadku policajného zboru SR, ktorá sa prípad prevzala do svojej vecnej príslušnosti.
 
Hliadka mestskej polície poskytla v dopoludňajších hodinách súčinnosť pri kontrole vykonávania stavebných prác bez stavebného povolenia na dome na ulici Dvorčanská v Dolných Krškanoch. Kontrolu vykonávali zamestnanci stavebného odboru Mestského úradu v Nitre a zamestnanci Inšpektorátu bezpečnosti práce v Nitre. V súvislosti s touto kontrolou bola jedna osoba predvedená na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti.
 
V popoludňajších hodinách sme prijali oznam občana o tom, že ho v mestskej časti Párovské Háje nevyprovokovane napadol a pohrýzol pes. Hliadka zistila totožnosť držiteľky psa, ktorú za priestupok doriešili v blokovom konaní. Poškodený štyridsaťdvaročný muž mal drobné zranenia, ošetrenie lekárom však odmietol a uviedol, že pes, doga, išiel na vodidle vedľa svojej pani a bez akéhokoľvek podnetu ho pohrýzol. Tiež uviedol, že tento pes je často agresívny, problémový a údajne aj v minulosti napadol iných občanov. Príslušníci mestskej polície vyzvali štyridsaťštyriročnú držiteľku psa na zvýšenú zodpovednosť a opatrnosť pri vodení veľkého psa mimo chovného priestoru na verejnom priestranstve a na povinnosť predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá. Zároveň ju upozornili na povinnosť nahlásiť skutočnosť, že jej pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný a nepoužil sa ani v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi na príslušnom útvare mestského úradu, kde je pes evidovaný. V tomto prípade by mal byť jej pes označený za psa nebezpečného, čo znamená povinnosť vodiť ho na verejnom priestranstva na vodidle a s náhubkom.
 
Prijali sme oznam od občana, ktorý nahlásil, že na ulici Kozmonautov pred domovým vchodom sa nachádza bezdomovec a za budovou vytvoril skládku matracov, kufrov, pet fliaš, handier a podobného drobného komunálneho odpadu. Hliadka medzi dvomi budovami zistila ležiaceho päťdesiatštyriročného bezdomovca, ktorý mal zdravotné problémy s imobilitou, nevedel stáť ani chodiť. Privolali mu rýchlu zdravotnú pomoc, osádka sanitky si ho prevzala na ošetrenie. Potreba odstrániť skládku bola poznačená do zoznamu nedostatkov.
 
 
 
Dve hliadky mestskej polície na Cintorínskej ulici zabezpečovali verejný poriadok a prejazdnosť ulice z dôvodu hasičského cvičenia v objekte väznice.
 
Vo večerných hodinách sme prijali podnet od občana o mužovi, ktorý údajne leží na prednej kapote osobného motorového vozidla zaparkovaného na Škultétyho ulici. Hliadka mestskej polície na mieste zistila značne podnapitého dvadsaťosemročného muža z Nitry, ktorý po prebratí a zistení jeho totožnosti bol riešený za priestupok. Hliadka zistila a privolala na miesto držiteľa predmetného vozidla, ktorý si skontroloval, či neprišlo k jeho poškodeniu. Ten sa vyjadril, že jeho vozidlo poškodené nebolo.
 
Príslušníci mestskej polície spolupôsobili pri zabezpečovaní priebehu komunálnych volieb, hliadkami mestskej polície nebolo zistené ich narušenie.
 
Hliadka mestskej polície počas hliadkovania vo večerných hodinách našla na Výstavnej ulici ležať na vozovke príručnú tašku. Kontrolou obsahu tašky zistili, že sa v nej nachádzajú doklady, peňaženka, finančná hotovosť, mobilné telefóny a osobné veci vodiča kamiónovej dopravy, ktorý sa, podľa vyjadrenia oslovených príbuzných, nachádzal na ceste do Francúzska. Šesťdesiatštyriročného vodiča z Janíkoviec sa podarilo kontaktovať a pre tašku s dokladmi sa vrátil na útvar mestskej polície ešte z územia SR, kde mu bol nález odovzdaný. Podľa jeho vyjadrenia tašku stratil cestou do práce pravdepodobne tak, že si ju pri odomykaní položil na strechu svojho osobného vozidla a zabudol ju tam. Po ceste z miesta jeho bydliska v Janíkovciach sa presúval na pracovisko prevziať kamión a na Výstavnej ulici taška spadla zo strechy na vozovku, kde ju našli mestskí policajti.
 
Od občana z Nitry sme vo večerných hodinách prijali oznam o krádeži mobilného telefónu pri Hypermarkete Tesco. Hliadka mestskej polície po krátkom šetrení zistila, že tridsaťtriročnému občanovi z vrecka kabáta mobilný telefón odcudzili dve osoby, muž a žena, ktorí silno páchli. Na základe ich popisu mestskí policajti z miestnej znalosti tušili totožnosť možných páchateľov, bezdomovcov, taktiež i miesto, kde sa väčšinu času zdržujú. Spolu s poškodeným sa presunuli za bezdomovcami, na mieste boli obaja podozriví identifikovaní ako osoby, ktoré mobil odcudzili, v ich blízkosti mestskí policajti našli aj odhodený mobil. Bezdomovci sa k činu priznali, hliadka zistila, že jeden z páchateľov, päťdesiatjedenročná žena, sa v priebehu posledných dvanástich mesiacov dopustila podobného skutku. Nakoľko konanie dvoch páchateľov nieslo znaky trestného činu krádeže, na miesto bola privolaná hliadka policajného zboru SR, ktorá si prípad prevzala. Hliadka mestskej polície poskytla súčinnosť príslušníkom PZ SR pri prevoze zadržaných osôb na obvodné oddelenie.
 
 
 
Späť