RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 44.týždeň 2019

Pridané dňa 08 Nov 2019

Mestká polícia Nitra >>
Vážení čitatelia,
 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.   

 

28.10.2019 – Pondelok:
 
Na viacerých miestach na bezpečnostných zábradliach vedľa vozovky, sme zistili nepovolené osadenie reklamných pútačov, priviazané plachty rozmerov približne 2 x 1 meter, propagujúcich personálnu agentúru PROPLUSCO. V prvotných úkonoch zisťovania, sa nám realizátora umiestnenia reklamy nepodarilo bezprostredne zistiť. Zistený priestupok, neoprávnené zabratie verejnoprospešného zariadenia ostáva v štádiu objasňovania.
 
29.10.2019 – Utorok:
 
Na základe oznamu občana z ulice 1. mája v Krškanoch o obyvateľovi, ktorý vypúšťa obsah žumpy do verejnej kanalizácie, hliadka oznam preverila a vykonala fotodokumentáciu hadice vedúcej do verejného kanalizačného otvoru z pozemku občana. Občan bol za priestupok doriešený v blokovom konaní a činnosť okamžite ukončil.
Vo večerných hodinách hliadka na útvar mestskej polície predviedla zo Župného námestia maloleté, iba štrnásťročné dievča, ktoré vizuálne javilo značné znaky požitia pravdepodobne alkoholického nápoja. Kontrolnou dychovou skúškou na útvare mestskej polície bola nameraná hodnota 2,13 promile, preto boli privolaní rodičia a taktiež zdravotnícka služba ku kontrole zdravotného stavu maloletej. Ďalej bude vec postúpená na odbor sociálnych vecí MsÚ.
 
30.10.2019 – Streda: bez zaznamenanej udalosti
 
 
 
31.10.2019 – Štvrtok:
 
Mestským kamerovým systémom sme v skorú rannú hodinu pred prevádzkarňou Trafačka na ulici Janka Kráľa, spozorovali hustý dym. Vyslaná hliadka na mieste zistila tlejúcu malú smetnú plastovú nádobu, ktorú svojpomocne uhasila.
Hliadka v neskorú nočnú dobu pri DAB zo strany od Sládkovičovej ulice spozorovala dvoch chlapcov, ktorí javili známy opitosti. Mladšiemu pätnásťročnému chlapcovi sme okamžite privolali zdravotnícku pomoc. Zdravotníci si chlapca po príchode prevzali a bezprostredne odviezli do nemocnice, kde bol hospitalizovaný na detskom oddelení. Hliadka personálu nemocnice odovzdala doklad o zistenom množstve alkoholu v krvi s výsledkom hodnoty až 3 promile. Starší vo veku šestnásť rokov bol predvedený na útvar mestskej polície, kde sa podrobil dychovej skúške na stanovenie hladiny alkoholu v krvi. Prístroj stanovil hladinu na 0,52 promile. Na útvar bola telefonicky privolaná matka, chlapca si prevzala a ako zákonný zástupca bola informovaná, že priestupok v zmysle zákona postupujeme príslušnému oddeleniu MsÚ na doriešenie.
 
1.11.2019 - Piatok:
 
V skorú rannú hodinu sme na Mostnej ulici zistili pätnásťročného chlapca, zjavne pod vplyvom zrejme alkoholu. Chlapec bol predvedený na útvar mestskej polície, kde sa podrobil dychovej skúške na stanovenie hladiny alkoholu v krvi. Prístroj stanovil hladinu na 0,85 promile. Na útvar bol telefonicky privolaný otec, zákonný zástupca chlapca, ktorý bol informovaný, že priestupok v zmysle zákona postupujeme príslušnému oddeleniu MsÚ na doriešenie.
 
2.11.2019 – Sobota:
 
Hliadky na všetkých cintorínoch mesta a v ich okolí pred, ale aj počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, dohliadali nad verejným poriadkom. K narušeniu verejného poriadku neprišlo.
 
3.11.2019 – Nedeľa:
 
Na Potravinárskej ulici sme zistili zaparkované motorové vozidlo s ponechaným otvoreným oknom. Zistená a vyrozumená držiteľka si vozidlo prezrela a uzatvorením zabezpečila.
Hliadka preverovala telefonicky oznam občana o mládeži, ktorá na Mostnej ulici a Svätoplukovom námestí pri DAB narušuje verejný poriadok. Hliadka na mieste zistila, že jeden mladík tu rozbíjal sklenené fľaše, na mieste sa už však nenachádzal. Približne po hodine, na základe opisu osoby, hliadka mladíka spozorovala. Pri objasňovaní sa k priestupku následne doznal. Po predvedení na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti, bol doriešený blokovou pokutou nezaplatenou na mieste.

 

Späť