RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 44. týždeň 2021

Pridané dňa 12 Nov 2021

Mestká polícia Nitra >>

  Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI – 44. TÝŽDEŇ

 
01.11.2021 – PONDELOK:
V neskorých nočných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam občana o neznámom mužovi, ktorý údajne na Tríbečskej ulici na sídlisku Chrenová poškodzuje zaparkované motorové vozidlá. Vyslaná hliadka sa okamžite presunula na miesto a podľa poskytnutého popisu našla a zadržala podozrivého muža na blízkej Javorovej ulici. Dvadsaťsedemročný muž z Nitry bol zranený na viacerých miestach na horných končatinách a z rán krvácal. Bolo dôvodné predpokladať, že zranenia neboli zapríčinené cudzím zavinením, ale podozrivý si ich spôsobil sám pri svojej protiprávnej činnosti. Mestskí policajti mu na ošetrenie na miesto privolali rýchlu zdravotnú pomoc a na objasnenie skutku tiež hliadku policajného zboru, keďže skutok vykazoval známky trestného činu.  Pri zdokumentovaní a obhliadke miesta činu príslušníci mestskej polície a policajného zboru našli rôznym spôsobom a intenzitou poškodených päť motorových vozidiel. Zadržaného muža i celý prípad si od mestských policajtov prevzali príslušníci policajného zboru spoločne s posádkou sanitky RZP, ktorá mužove zranenia ošetrila.  Dôvod svojho skutku muž uviesť nevedel alebo nechcel.
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície poskytla súčinnosť vyšetrovateľovi PZ SR ako nezúčastnená osoba pri procesných úkonoch, ktoré boli realizované na sídlisku Klokočina na Mikovíniho ulici.
 
02.11.2021 – UTOROK:
Príslušník operačného centra prijal podnet od občana o tom, že neznámy muž, zrejme pod vplyvom alkoholu na Dolnočermánskej ulici pri budove Matici slovenskej vybieha na vozovku, čím ohrozujem bezpečnosť cestnej premávky, predovšetkým pre motorizovaných účastníkov. Mestskí policajti sa bezodkladne presunuli na označené miesto a podľa prevzatého popisu na Golianovej ulici zistili muža, ktorý bol zjavne pod vplyvom návykovej látky, podľa vonkajších medicínskych príznakov pravdepodobne alkoholu. Muž, pôvodom z Nitry, v čase kontroly šiel po chodníku, nevstupoval na vozovku, bol nezranený, sám uvádzal, že nepotrebuje lekárske ošetrenie vplyvom alkoholu.  Príslušníci s ním vykonali pohovor o bezpečnom správaní sa v cestnej premávke a vyzvali ho, aby neohrozoval seba ani ostatných účastníkov cestnej premávky. Muž uviedol, že je schopný samostatnej chôdze a chce sa presunúť na železničnú stanicu. Príslušníci ho zmierlivo doriešili v zmysle priestupkového zákona.
 
V začínajúcich nočných hodinách príslušníci mestskej polície preverovali oznam o osobe, ktorá bezvládne leží na Topoľovej ulici. Operačný príslušník na miesto vyslal motohliadku, tá na chodníku zistila ležať päťdesiatročného muža z Nitry v zjavne podnapitom stave, mal dve tržné poranenia na hlave, ktoré mu krvácali. Na miesto mu mestskí policajti privolali sanitku RZP, ktorej pomoc a ošetrenie však muž opakovane odmietol, rovnako ako ponúknutú prvú pomoc od zasahujúcej hliadky. Aby bola zaistená jeho bezpečnosť a zdravie, mestskí policajti odprevadili zraneného muža na susednú ulicu, kde mal trvalý pobyt. Tu ho odovzdali do opatery rodinným príslušníkom. Muž odmietol uviesť, ako k zraneniam prišiel, nechcel však podávať ani trestné oznámenie, ani oznámenie o priestupku, z čoho sa dalo dôvodne domnievať, že zranenia si, aj vzhľadom na jeho stav, spôsobil sám, pravdepodobne pádom na chodník.
 
03.11.2021 – STREDA:
Príslušník operačného strediska mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal oznam od občana, ktorý uviedol, že v mestskom parku behá diviak väčšieho vzrastu. Okamžite vyslal všetky motorizované hliadky do areálu mestského parku, aby situáciu zmonitorovali a zabezpečili ochranu prítomných občanov pred prípadným nevyprovokovaným útokom diviaka. Operačný poskytol informáciu aj policajnému zboru a aj ich vyslané hliadky zasahovali spoločne s hliadkami mestskej polície. Koordinovanou činnosťou sa podarilo zatúlané divé zviera zahnať späť do jeho prirodzeného prostredia bez nutnosti použitia zbrane v zmysle krajnej núdzi, ak by bol ohrozený život alebo zdravie ľudí nachádzajúcich sa v parku.  
 
 
 
04.11.2021 – ŠTVRTOK :
V dopoludňajších hodinách na pokyn operačného príslušníka vyslaní mestskí policajti preverovali okolie kostola na sídlisku Klokočina, kde podľa telefonického podnetu mali bezdomovci opakovane zaberať a znečisťovať miesto na súkromnom pozemku a svojim konaním vzbudzovať verejné pohoršenie. Po príchode na miesto hliadka vykonala pohovor s oznamovateľom, miestnym farárom a záhradníkom, ktorí im spoločne ukázali miesto, kde v súčasnosti prebývajú osoby bez domova. Tiež uviedli, že pozemok nie je verejné miesto a patrí cirkvi. Tu mestskí policajti pri kontrole našli v zelenom poraste improvizované ležovisko, ktorého okolie bolo silne znečistené rôznym odpadom. Na mieste zistili dve osoby, tridsaťtriročného muža pôvodne z obce Choča a ženu z Nitry vo veku dvadsaťšesť rokov. Mestskí policajti preverili u zodpovedného príslušníka policajného zboru, či po osobách nie je vyhlásené pátranie. Po negatívnej odpovedi vykonali s dvojicou pohovor a vyzvali ich, aby miesto očistili a všetok odpad i svoje osobné veci z pozemku odniesli. Zároveň im odporučili, aby svoj existenčný problém riešili, alebo aspoň zmiernili, v spolupráci s charitou, ktorá pôsobí na území mesta a aby na prespávanie využívali zariadenia, ktoré sú v Nitre prevádzkované na tento účel. Po pohovore miesto upratali a odišli.
 
V nočných hodinách iná hliadka mestskej polície vykonala opakovanú kontrolu inkriminovaného miesta pri kostole na Klokočine, pretože miesto využívalo na prespávanie zjavne viacero osôb, okrem už dvoch oslovených. Na mieste mestskí policajti zistili päťdesiatročného muža bez domova pôvodne bytom v Partizánskom. Aj s ním príslušníci vykonali pohor a aj jemu dali identické rady, ako riešiť svoju situáciu zákonne a bezpečne. Muž miesto po sebe upratal, odpad vyhodil do blízkej smetnej nádoby a z miesta odišiel.
 
05.11.2021 – PIATOK :
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverovala oznam o náleze igelitovej tašky s rôznymi vecami na Hviezdoslavovej ulici na sídlisku Klokočina. Po príchode na miesto nálezca odovzdal príslušníkom tašku, ktorú našiel na svojom pozemku, kde má záhradu. Uviedol, že pozemok má oplotený. V taške sa nachádzali viaceré rôzne predmety a dva mobilné telefóny. Po spísaní úradného záznamu o prevzatí veci, bola taška s predmetmi uložená na útvare mestskej polície. Neskôr, na druhý deň, bol tento nález na požiadanie povereného príslušníka policajného zboru prevezený na obvodné oddelenie PZ, pretože podľa jeho vyjadrenia predmety pochádzali z trestnej činnosti.
 
06.11.2021 – SOBOTA : bez zaznamenanej významnej udalosti
 
07.11.2021- NEDEĽA:
Na poludnie prijal príslušník operačného centra mestskej polície telefonickú žiadosť zamestnanca očkovacieho centra na ulici B. Slančíkovej o výpomoc pri koordinovaní ľudí čakajúcich na očkovanie. Na mieste zatiaľ neprichádzalo k výraznému narušovaniu verejného poriadku, výpomoc spočívala v usmernení čakajúcich ľudí k dodržiavaniu potrebných odstupov. Vyslaná hliadka nemusela ma mieste zasahovať alebo riešiť protispoločenskú činnosť. V čase kontroly sa v blízkosti očkovacieho centra nevyskytli protesty tzv. antivaxerov.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverovala oznam občana o požiari v areáli amfiteátra na Dolnozoborskej ulici. Operačný príslušník mestskej polície bezodkladne vyslal na miesto motohliadku, tá zistila, že pri Amfiteátri horí drevený altánok i v jeho priestoroch umiestnené drevo a baly papiera. Požiar založil muž, ktorý sa na mieste ešte stále nachádzal a k skutku sa priznal. Ako dôvod uviedol, že jeho priateľke bola zima, tak ju chcel zahriať. Požiar hasiči lokalizovali a zahasili, podozrivého muža, ktorého konanie nieslo znaky naplnenia skutkovej podstaty trestného činu, si prevzala hliadka Policajného zboru SR.  
 
Späť