RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 44. týždeň 2020

Pridané dňa 04 Nov 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 44. TÝŽDEŇ

 
26.10.2020 – Pondelok:
Hliadky mestskej polície do 29.10.2020, okrem plnenia iných úloh, prednostne zabezpečovali kontrolu dodržiavania povinnej karantény nariadeným osobám na Borovej ulici v mestskej časti Kalvária. V spolupráci s hliadkami miestnej občianskej poriadkovej služby dozorovali viaceré presuny COVID pozitívnych osôb do fakultnej nemocnice na vyšetrenie alebo hospitalizáciu na infekčné oddelenie alebo oddelenia, ktoré boli za týmto účelom reprofilizované.
 
Počas hliadkovania na sídlisku Klokočina na ulici Dolnočermánska mestským policajtom odovzdal občan nájdenú peňaženku s osobnými dokladmi. V peňaženke sa okrem rôznych dokladov a stravných lístkov nachádzala aj finančná hotovosť takmer 100,-€. Príslušník na operačnom pracovisku zistil telefonický kontakt na majiteľku, ktorá si po výzve svoj majetok neskôr v poriadku prevzala.   
 
27.10.2020 – Utorok:
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách na Dlhej ulici až do príchodu privolanej hliadky policajného zboru zabezpečovala plynulosť cestnej premávky a usmerňovali dopravu pri dopravnej nehode dvoch vozidiel, aby preventívne predišli potenciálnemu reťazeniu dopravnej nehody a dopravnému kolapsu. Pri incidente neprišlo k zraneniu osôb a nikto z účastníkov dopravnej nehody nepotreboval lekárske ošetrenie. Po príchode privolanej hliadky policajného zboru mestskí policajti na požiadanie poskytovali súčinnosť pri usmerňovaní cestnej premávky naďalej. Príslušníci PZ SR prípad prevzali a na mieste ho začali objasňovať a dokumentovať.
 
28.10.2020 – Streda:
Mestskí policajti na poludnie preverovali oznam železničného personálu, ktorý upozornil na zjavne cudzieho štátneho príslušníka, ktorý v priestoroch železničnej stanice v Nitre nezrozumiteľne komunikoval a nereagoval na upozornenia, aby si prekryl horné dýchacie cesty. Pred čakárňou stanice ŽSR hliadka zistila neznámu osobu, ktorá zodpovedala nahlásenému popisu. Muž v strednom veku a tmavšej pleti už mal na tvári rúško, ktoré mu poskytla zamestnankyňa ŽSR z vlastných zdrojov. Na mieste nebolo možné zistiť totožnosť muža, ten komunikoval čiastočne ukrajinsky a anglicky, avšak nezrozumiteľne artikuloval, navyše so zjavnou rečovou vadou, ktorá ešte viac sťažila zrozumiteľnosť jeho komunikácie. Neznámy muž nemal žiadny doklad totožnosti, ani cestovný pas, ani povolenie na pobyt, prípadne iný hodnoverný dokument, ktorý by objasňoval jeho totožnosť alebo aspoň miesto, odkiaľ pochádza, prípadne zdôvodňoval účel a podmienky plánovaného pobytu na našom území. Podľa neverbálnej komunikácie, ktorá bola v nesúlade s jeho nelogickými, miestami vyhýbavými, odpoveďami, mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie, že sa môže jednať o utečenca. Preto na miesto privolali hliadku policajného zboru PZ SR, ktorej príslušníci sa, rovnako ako mestskí policajti, márne pokúšali zistiť totožnosť neznámeho muža. Po opakovaných neúspešných pokusoch dorozumieť sa s neznámym mužom, si príslušníci policajného zboru za asistencie mestských policajtov cudzinca prevzali a premiestnili sa s ním na vyčlenené pracovisko policajného zboru na stanici ŽSR. Asistenciu hliadke PZ SR mestskí policajti poskytli aj v priestoroch pracoviska železnice až do príchodu privolaného tlmočníka. Vec bola neskôr odstúpená Oddeleniu cudzineckej polície SR.
 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku na sídlisku Klokočina na Partizánskej ulici zistili osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené okno na vodičovej strane. Príslušník na operačnom pracovisku zistil totožnosť držiteľa vozidla z Nitry, jeho telefonický kontakt a vyzvali ho, aby sa dostavil na parkovisko a  svoje auto zabezpečil. Ten si po príchode na miesto vozidlo skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, si svoje vozidlo riadne uzamkol.
 
29.10.2020 – Štvrtok:
Na Hlbokej ulici v popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverila oznam zamestnanca Nitrianskych komunálnych služieb o tom, že z pristavených kontajnerov na jesenné upratovanie neznáme osoby vyberajú odpad a vytvárajú tak sekundárny neporiadok v okolí kontajnerov. Mestskí policajti na mieste zistili dvoch mužov, dvadsaťjeden a dvadsaťsedemročného, ktorí boli z komunity v mestskej časti Orechov dvor. Za vyberanie odpadu ich zasahujúca hliadka doriešila v zmysle priestupkového zákona.
 
30.10.2020 – Piatok:
Hliadky mestskej polície poskytla súčinnosť príslušníkom Ozbrojených síl SR pri príprave odberných miest pri ZŠ Benkova tým, že rozložený a pripravený priestor a postavené stany kontrolovali počas nočných hodín a zabezpečili pred poškodením. Pre nepriaznivé počasie a prudký nárazový vietor sa jeden z testovacích stanov prevrátil a čiastočne poškodil, pretože nebol dostatočne ukotvený. Mestskí policajti stan poskladali a dočasne uložili, aby neprišlo k ďalším materiálnym škodám.
 
31.10.2020 – Sobota:
Dve hodiny po polnoci na monitoroch kamerového systému príslušník na operačnom pracovisku spozoroval na Štefánikovej triede pred okresným úradom pri Pamätníku víťazstva skupinku osôb. Niektoré osoby mali pri sebe slovenské vlajky rôznej veľkosti, neskôr na podstavec pamätníka umiestnili zapálené sviečkové kahance a slovenské vlajky. Pri preverovaní ich konania mestskí policajti zistili, že sa jedná o prívržencov strany ĽSNS, ktorí takto protestovali proti údajnému útlaku v SR.
 
Hliadky mestskej polície počas dňa od 07,00 – 22,00 kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku a nariadení odberných tímov na území mesta Nitry. Poverený príslušník mestskej polície organizoval aj členov Miestnej občianskej poriadkovej služby v Nitre (MOPS), ktorí na odbernom mieste na Orechovom dvore spolupracovali a poskytovali súčinnosť príslušníkom ozbrojených síl pri zabezpečovaní verejného poriadku v komunite. Zároveň oslovovaním jednotlivých rodín motivovali občanov z komunity, aby sa zúčastnili na celoplošnom testovaní. Na odberných stanoviskách, kde prebiehalo plošné testovanie na Covid-19, mestskí policajti ani členovia MOPS počas hliadkovania nezaznamenali narušenie verejného poriadku a ani inú neobvyklú udalosť súvisiacu s uvedenou akciou.
 
1.11.2020 – Nedeľa:
Počas druhého dňa celoplošného testovania na COVID-19 hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku a nariadení odberných tímov na území mesta Nitry. Poverený príslušník mestskej polície organizoval aj členov MOPS, ktorí na odbernom mieste na Orechovom dvore spolupracovali a poskytovali súčinnosť príslušníkom ozbrojených síl pri zabezpečovaní verejného poriadku v komunite. Na odberných stanoviskách, kde prebiehalo plošné testovanie na Covid-19, mestskí policajti ani členovia MOPS počas hliadkovania nezaznamenali narušenie verejného poriadku a ani inú neobvyklú udalosť súvisiacu s uvedenou akciou.
 
 
 
 
Späť