RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Vybrané prípady 44. týždeň 2018

Pridané dňa 06 Nov 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám budeme prinášať týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 44. TÝŽDEŇ

 
 
Hliadka mestskej polície preverila v ranných hodinách oznam o osobe, ktorá pri poliklinike na Klokočine budí verejné pohoršenie. Po príchode zistili bezdomovca, ktorý vykrikoval hanlivé a vulgárne výrazy. Muža predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti, kde bol za porušenie Priestupkového zákona doriešený napomenutím. Predvedený bol bez použitia donucovacích prostriedkov, neutrpel pritom zranenie ani inú ujmu.
 
Od občana sme prijali telefonický oznam o ležiacej osobe v priestoroch tržnice na Jurkovičovej ulici na sídlisku Klokočina. Po príchode hliadka zistila muža značne pod vplyvom alkoholu, ktorý sa sťažoval na silnú neutíchajúcu bolesť v oblasti brucha. Z uvedeného dôvodu hliadka na miesto privolala RZP, ktorá si muža prevzala na ošetrenie do nemocnice. Neskôr z nej telefonovali, že muž bol pri vyšetrení voči personálu agresívny a vulgárny a odišiel z nemocnice. Lekár ho stihol vyšetriť, jeho zdravie nie je v akútnom stave a nie je nutné ho hospitalizovať ani liečiť. Túto informáciu poskytli z dôvodu, aby hliadky mestskej polície pri prípadnom následnom kontakte s touto osobou zobrali do úvahy jeho agresívne správanie.
 
Hliadka v dopoludňajších hodinách asistovala pri vykonaní troch odtiahnutí vrakov z parkovacích miest na uliciach Ždiarska, Bellova a na Čermánskom námestí.
 
 
V popoludňajších hodinách sme prijali oznam, že rómske deti, hrajúce futbal na detskom ihrisku na Vodnej ulici,  sotili a zhodili na zem osemdesiatšesťročnú pani, ktorá cez detské ihrisko prechádzala. Navyše, ako ležala na zemi, ešte do nej úmyselne kopli loptu. Pani utrpela len povrchové zranenia, následkom pádu mala uderený bok a bola mierne otrasená, ponúknuté ošetrenie lekára však odmietla. Niektoré z detí, pravdepodobne účastníci incidentu, jej údajne pomohli vstať a potom z miesta odišli preč. Podľa popisu oznamovateľky hliadka mestskej polície v okolí deti objavila a spoločne sa presunuli za poškodenou pani, kde sa jej za incident ospravedlnili. Chlapci boli vo veku osem a desať rokov. Nakoľko sa jednalo o maloletých, priestupok bol po objasnení odložený. Hliadka vykonala s rodičmi rázny pohovor v mieste ich bydliska.
 
Vo večerných hodinách sme prijali telefonický oznam od recepčnej robotníckej ubytovne na Čajkovského ulici, ktorá nahlásila fyzické napádanie dvoch osôb, cudzincov, na druhom poschodí ubytovne, jedna osoba má údajne spôsobené zranenia. Na miesto boli vyslané dve motohliadky mestskej polície, ktoré zistili, že tridsaťšesťročný občan Srbska provokoval iného muža, štyridsaťosemročného občana Rumunska. Ten ho neskôr fyzicky napadol a opakovanými údermi najmä do hlavy a tváre mu spôsobil množstvo zranení, vrátane otvorených poranení, ktoré značne krvácali. Hliadka mestskej polície na miesto zranenému mužovi privolala RZP. Operátorka linky 155 uviedla, že v podobných prípadoch majú pokyn volať aj Policajný zbor SR. Po vzájomnej dohode s operátorkou výjazd PZ SR privolala hliadka mestskej polície. Na miesto prišli dve hliadky policajného zboru, jedna predviedla podozrivého útočníka na obvodné oddelenie, druhá sprevádzala zraneného so sanitkou do nemocnice. Na mieste sa nachádzal aj koordinátor zamestnávania a ubytovávania srbských a rumunských zamestnancov, ten pre prípadné konflikty v budúcnosti hliadke poskytol telefónny kontakt.
 
Vo večerných hodinách príslušníci počas hliadkovania na ulici Nábrežie mládeže zistili muža, ktorý pokrikoval a urážal mladistvé osoby, zastavoval ich, pýtal od nich cigarety a rôznym iným spôsobom ich obťažoval. Šesťdesiatšesťročný muž z Nitry, ktorý je z miestnej znalosti mestskej polícii známy svojim hrubým a provokujúcim správaním, bol predvedený na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti bez použitia donucovacích prostriedkov. Priestupok bol doriešený v zmysle zákona.
 
Vo večerných hodinách sme prijali telefonický oznam občana na rušenie nočného pokoja na Rázusovej ulici. Hliadka mestskej polície na mieste nezistila rušenie nočného pokoja, no v čase príchodu spozorovali skupinku šiestich mladíkov. Jeden z nich odhodil na zem plastovú fľašu, z ktorej sa ešte dymilo a šíril sa z nej silný zápach marihuany. Dvadsaťdva ročný mladík z Považskej ulici v Nitre sa priznal, že fľaša i s obsahom marihuany je jeho. Pri skupinke ostatných piatich mladíkov hliadka spozorovala na zemi odhodené plastové vrecko so zelenou sušinou. Jeden zo skupinky, dvadsaťjederočný muž z Nitry, sa priznal, že vrecko je jeho a tiež sa v ňom nachádza marihuana. Na miesto bola privolaná hliadka obvodného oddelenia PZ SR, ktorá si pre dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu vec prevzala. 
 
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách v križovatke ulíc Hviezdoslavova trieda a Kmeťova spozorovala ležať na vozovke bezvládnu zakrvavenú osobu. Mestskí policajti muža okamžite preniesli mimo jazdných pruhov, prebrali ho a poskytli mu predlekársku pomoc. Nakoľko dvadsaťosemročný muž z Bratislavy mal početné zranenia a podľa druhu poranení bol zjavne po fyzickom útoku, hliadka mestskej polície mu na miesto privolala pomoc záchranných zložiek RZP a pre podozrenie zo spáchania trestného činu aj hliadku PZ SR, ktorá si prípad prevzala na objasnenie.
 
Na Murániho ulici hliadka zistila vozidlo BMW s rozbitým bočným zadným oknom. Hliadka zistila držiteľku vozidla, informovala ju o zistenej skutočnosti a vyzvala ju, aby sa dostavila k svojmu vozidlu. Dvadsaťjedenročná držiteľka z Nitry si po príchode na miesto vozidlo skontrolovala, vyhlásila, že okrem okna nie je nič poškodené ani odcudzené a kvôli plneniu poistnej udalosti sa rozhodla privolať výjazd PZ SR.
 
Prijali sme oznam o zranenom mladom kuse vysokej zveri na Novozámockej ulici v Dolných Krškanoch pri ubytovni Transmotel. Hliadka mestskej polície na mieste zistila mladú srnu so zlomenou nohou, zjavne po zrážke s motorovým vozidlom, preto na miesto privolali predseda Slovenského poľovníckeho zväzu, poľovníckeho združenia Nitra-Krškany, ktorý si zviera prevzal.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam občana z ulice Nábrežie mládeže o konflikte dvoch osôb pred vchodom do domu. Hliadka mestskej polície na mieste spozorovala, ako jeden agresívny muž, značne pod vplyvom alkoholu, naháňa po ceste druhého muža. Po zadržaní a krátkom objasňovaní incidentu zistili, že agresívny opitý muž sa druhému mužovi opakovane vyhrážal usmrtením, obaja sú ukrajinskej národnosti, sú kolegovia, obaja zamestnaní ako vodiči firmy Arriva. Agresívneho Ukrajinca hliadka mestskej polície pre podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného vyhrážania zadržala až do príchodu privolanej hliadky PZ SR, ktorá si vec prevzala. 
 
Hliadka mestskej polície počas hliadkovania v mestskej časti Janíkovce spozorovala na ceste na Hlavnej ulici pred kultúrnym domom malého psa bez sprievodu, ktorý opakovane pobehoval po vozovke a spôsoboval na križovatke potenciálne nebezpečenstvo vzniku dopravnej nehody. Pôsobil zanedbaným dojmom, preto hliadka nadobudla podozrenie, že sa jedná o psa túlavého. Mestským policajtom sa psa podarilo svojpomocne odchytiť, mal obojok, ale bez evidenčnej známky, okoloidúci občania nevedeli určiť, komu pes patrí. Z tohto dôvodu hliadka privolala zmluvného veterinára, ktorému psa odovzdali. Neskôr ich oslovil občan Janíkoviec a ukázal im dom, z ktorého údajne odchytený pes utiekol. Oslovenému majiteľovi hliadka na mobile ukázala fotografiu odchyteného psa, ten potvrdil, že pes patrí jeho dcére a zrejme sa mu podarilo ujsť z pozemku. Majiteľovi poskytli adresu a telefonický kontakt, kde si môžu psa prevziať.
 
Hliadky mestskej polície sa počas víkendu vo zvýšenom počte zameriavali na kontrolu verejného poriadku a statickej dopravy v okolí a v priestoroch cintorínov – bez zistenej mimoriadnej udalosti.
 
 
 
 
Späť