RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 43.týždeň 2019

Pridané dňa 31 Oct 2019

Mestká polícia Nitra >>
Vážení čitatelia,
 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.   

 

14.10.2019 – Pondelok:
Hliadka preverila oznam o ležiacom mužovi na zástavke MHD pri N- Centre na Výstavnej ulici. Po príchode na miesto zistila, že sa jedná o muža vo veku štyridsaťpäť rokov, ktorý je dezorientovaný a sťažoval sa na bolesť hrude a ťažké dýchanie. Osoba javila známky požitia alkoholu. Hliadka k tejto osobe privolala zdravotnícku pomoc, ktorá si osobu prevzala.
 
15.10.2019 – Utorok:
 
Na základe požiadavky sme na Orechovom Dvore vykonali asistenciu, dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku počas dodávky pitnej vody cisternou občanom.
 
16.10.2019 – Streda:
 
Na výjazde z Nitry smerom na Janíkovce, vedľa vozovky pod diaľničným mostom, bol zaregistrovaný nekontrolovateľný pohyb niekoľkých hospodárskych zvierat. Volaný pracovník zo Slobody zvierat sa vyjadril, že odchyt nedokáže zrealizovať, pretože na tieto veľké zvieratá nemá vhodné vybavenie. Zistili sme, že zvieratá ušli z objektu Detského kútika Kolorka - Mikov Dvor. V danom čase sa nepodarilo skontaktovať so žiadnou osobou z tejto organizácie, preto sme zvieratá postupne zahnali cez vyvalenú bránu, miesto ich úniku, späť do objektu uvedeného zariadenia. V nasledujúci deň bol o udalosti vyrozumený zodpovedný pracovník zariadenia a vyzvaný na vykonanie opatrení proti ďalšiemu úniku zvierat.
Hliadka pri obchodnom dome Billa na ulici Hviezdoslavova trieda, zistila parkujúce vozidlo, ktorého vodič si vo dverách vozidla zabudol kľúče. Nakoľko sa nepodarilo na držiteľa bezprostredne nakontaktovať, hliadka vozidlo uzamkla a kľúče po zanechaní odkazu za stieračom vozidla uložila na útvare mestskej polície, kde si ich držiteľ vozidla neskôr prevzal.
 
17.10.2019 – Štvrtok:
 
Na žiadosť operatéra rýchlej zdravotníckej pomoci hliadka na Benkovej ulici poskytla asistenciu, fyzickú ochranu zdravotníkom, pri ošetrení opitého muža, ktorý mal zranenie na hlave.
 
18.10.2019 – Piatok:
 
Hliadka na základe telefonického oznamu o ležiacej osoby na ulici Trieda Andreja Hlinku zistila už na zemi sediacu päťdesiatštyri ročnú zranenú ženu. Osoba mala tržnú ranu pri pravom veľmi opuchnutom oku, sťažovala sa na silnú bolesť hlavy, bola dezorientovaná a javila známky požitia alkoholu. Podľa jej tvrdenia, zranenie si spôsobila sama pádom na zem. Následne jej bola na miesto privolaná zdravotnícka pomoc, ktorá ju ošetrila.
Občan bývajúci na Kmeťovej ulici telefonicky oznámil, že mu sused búcha na dvere, pričom hlasno vykrikuje. Po príchode hliadke uviedol, že sa mu vyhrážal bitkou a zabitím. Hliadka na mieste oznamovateľovi vysvetlila, že uvedené konanie suseda spĺňa skutkovú podstatu trestného činu, následne si oznamovateľ privolal hliadku PZ SR. Počas toho, ako bola hliadka v byte oznamovateľa, sused s hlasitým vykrikovaním a kladivom v ruke dostavil k bytu oznamovateľa. Hliadka túto osobu vyzvala, aby upustil od protiprávneho konania a ostal stáť, čo následne uposlúchol. Hliadka mestskej polície zotrvala na mieste a zabezpečovala miesto až do príchodu PZ SR.
 
19.10.2019 – Sobota:
 
Hliadke bol oznámený na ulici Na vŕšku dezorientovaný nevidiaci starší muž. Zistili, že tento sa odčlenil od zvyšku nevidiacich, ktorý prišli do Nitry na exkurziu hradu. Následne sa podarilo nakontaktovať sa s ostatnými účastníkmi zájazdu a dezorientovaného muža k nim dopraviť.
V mestskom parku hliadka zistila skupinu osôb, popíjajúcich na mieste kde je to zakázané  alkoholické nápoje. Po vyžiadaní si preukázania totožnosti sa jedna osoba rozbehla a dala sa na útek. Pri prenasledovaní sa príslušník mestskej polície pádom ľahšie zranil, avšak osobu dostihol na ulici Janka Kráľa, kde osobu doriešil v blokovom konaní.
 
20.10.2019 – Nedeľa:
 
Hliadka na Mostnej ulici spozorovala vychádzať muža, zrejme ochrankára prevádzkarne Devil´s Pub, ktorý z prevádzkarne vyniesol a položil na chodník ženu a následne sa vrátil späť. Spolu s nimi vyšla von aj druhá žena jej kamarátka. Žena javila známky silnej opitosti, na hranici stavu bezvedomia. Privolaná zdravotnícka pomoc ženu prevzala a ihneď previezla do nemocnice.
 

 

Späť