RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 43. týždeň 2021

Pridané dňa 04 Nov 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI – 43. TÝŽDEŇ

 
25.10.2021 – PONDELOK:
V popoludňajších hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal telefonický oznam nitrianskeho občana o tom, že na Podhájskej ulici na chodníku, vedúcom do lesa, sa nachádza uhynutý diviak. Oznamovateľ ukázal vyslaným príslušníkom mestskej polície presné miesto, kde sa kadáver nachádzal. Mestskí policajti o zistenej skutočnosti informovali zodpovedného pracovníka miestne príslušného poľovného združenia a vyzvali ho, aby zabezpečil odstránenie mŕtveho tela divej lesnej zvery. Ten výzve vyhovel a prisľúbil okamžite vo veci konať. Neskôr počas kontroly lokality motohliadka zistila, že telo mŕtveho diviaka je odstránené a miesto nie je znečistené biologickým odpadom.
 
Počas kontroly verejného poriadku vo večerných hodinách prijali hliadkujúci mestskí policajti od občana priamo na ulici podnet o horiacej smetnej nádobe na Wilsonovom nábreží. Okamžite sa presunuli na označené miesto a horiacu nádobu našli v blízkosti univerzitného mosta. Keďže oheň nebol veľký a bol lokalizovaný, mestskí policajti ho uhasili vlastnými silami a prostriedkami, nebolo potrebné privolávať výjazd hasičov.
 
V rovnaký čas iná hliadka mestskej polície preverovala telefonický oznam občana o napadnutí jeho psa cudzím psom. Operačný príslušník vyslal na miesto motohliadku, ktorá zistila, že pes rasy Aljašský malamut počas večernej prechádzky na ulici Novomeského napadol a pohrýzol psa rasy Maltézsky psík. Mestskí policajti vykonali pohovor s poškodeným držiteľom psa a po krátkom objasňovaní zistili totožnosť aj majiteľa útočiaceho psa. Tento sa k skutku priznal a uviedol, že nedokázal adekvátne reagovať na reakciu svojho psa, ktorý je údajne energický a väčšieho vzrastu a sily. Po ošetrení poraneného psa prisľúbil poškodenému oznamovateľovi uhradiť účet za ošetrenie u veterinára. Za priestupok v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. mu bola uložená bloková pokuta za nezabránenie útoku psa na zviera, ktorú na mieste zaplatil.
 
O hodinu neskôr príslušník operačného centra mestskej polície prijal podnet o údajne dezorientovanom staršom mužovi, ktorý leží v čakárni železničnej stanice. Vyslaní mestskí policajti na mieste zistili sedemdesiatosemročného muža z Chynorian, ktorý ťažko a nezrozumiteľne artikuloval, bol dezorientovaný v priestore, nevedel, kde sa nachádza. Nevykazoval znaky vonkajších poranení, vitálne funkcie mal stabilizované, nedali sa však vylúčiť zranenia vnútorné. Preto mu príslušníci na miesto privolali rýchlu zdravotnú pomoc, posádka ktorej si ho prvotnom ošetrení prevzala do svojej starostlivosti.
 
Motohliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku v uliciach starého mesta  spozorovala osobné motorové vozidlo, ktorého vodič opakovane zasahoval počas jazdy do protismeru jazdy a ohrozoval tak plynulosť a predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky. Vodič mal zjavne problém udržať svoje vozidlo vo svojom jazdnom pruhu, z čoho vyplývalo dôvodné podozrenie, že vodič môže byť pod vplyvom návykovej látky. Na jednej z ulíc zrejme spozoroval, tak ako aj hliadka MsP, opodiaľ odstavenú motorizovanú hliadku PZ SR. Následne nečakane zmenil smer jazdy do inej ulice a zrýchlil takým spôsobom, že hliadka MsP vyhodnotila situáciu ako nevhodnú pre fyzické zastavovanie vozidla. Keďže hliadka nadobudla dôvodné podozrenie, že vodič vozidla jazdí pravdepodobne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, vozidlo v bezpečnej vzdialenosti sledovali a už na začiatku okamžite kontaktovali operačného príslušníka policajného zboru na stálej službe, ktorému oznámili zistenú skutočnosť. Priebežne počas jazdy za podozrivým vozidlom presne oznamovali, kadiaľ sa vozidlo pohybuje. Vodič so svojim vozidlom prechádzal rôznymi križovatkami a okrem problému udržať priamy smer jazdy, opakovane nedával znamenia o smeru jazdy, čím dezorientoval ostatných motorizovaných účastníkov cestnej premávky. Na jednej z križovatiek nedal prednosť protiidúcemu vozidlu idúcemu po hlavnej ceste a takmer spôsobil dopravnú nehodu. Vodič uvedeného vozidla smeroval ďalej po Cintorínskej ulici, následne cez železničné priecestie, kde zjavne neodhadol krajnicu vozovky a mal niekoľko desiatok metrov dlhý nebezpečný kontakt kolies pravej časti jeho vozidla o obrubník chodníka. Na Golianovej ulici pri rodinnom dome, kde zrejme býval, sa vodič snažil dostať do dvora cez otvorenú bránu. Ani tento manéver sa mu nepodarilo vykonať, dokonca ani na druhý pokus, pretože opakovane s vozidlom narazil do murovaného plota. Už po prvom pokuse príslušníci mestskej polície vystúpili z vozidla a vyzývali vodiča, aby nepokračoval v jazde a vozidlo odstavil na mieste. Vodič uzatvorený vo vozidle mávol rukou, opäť zaradil spiatočku a  na tretíkrát vošiel do dvora, kde zastal, vypol motor a hneď vystúpil z auta. V tomto čase sa na miesto už dostavila privolaná hliadka PZ SR a vodiča vyzvali na vykonanie dychovej skúšky, ktorej vodič vyhovel a prístroj na meranie alkoholu v dychu určil hodnotu 1,6 promile. Jednalo sa o štyridsaťosemročného muža z Nitry, ktorého mali mestskí policajti počas celej doby jazdy od Párovskej ulice až po Golianovu vrátane neúspešného parkovania i po vystúpení z  vozidla neustále vizuálne pod kontrolou. Príslušníci mestskej polície kolegom v policajnom zbore uviedli, že vodič počas jazdy nikde nezastavil a je vylúčené, aby by vodič mohol požiť alkoholický nápoj až po ukončení jazdy, keďže ho mali v očnom kontakte celú dobu až do príchodu hliadky PZ SR. Následne im mestskí policajti celú vec odovzdali na mieste s tým, že spíšu úradný záznam o udalosti pre potreby ďalšieho objasňovania. Privolaní príslušníci policajného zboru si vec prevzali do svojej kompetencie na ďalšie objasňovanie.  
 
26.10.2021 – UTOROK:
V popoludňajších hodinách hliadku mestskej polície na Svetlej ulici oslovila neznáma žena a oznámila im, že v Rolfesovej bani niekto používa pravdepodobne pneumatickú zbíjačku a keďže sa jedná o chránené územie, už poslala podnet na prešetrenie aj zodpovednému pracovníkovi nitrianskeho mestského úradu a zároveň žiada mestských policajtov, aby vec riešili. Príslušníci vec preverili, uvedenú lokalitu skontrolovali a na mieste našli miestneho nitrianskeho občana vo veku šesťdesiatsedem rokov, ktorý za pomoci zbíjačky rozbíjal veľký kus betónu zo stavebnej sute, ktorý tu bol navezený v minulosti. Týmto konaním sa muž, podľa jeho vyjadrenia, snažil rekultivovať pozemok za jeho záhradou s tým, že tu chce vysadiť trávu. Povolenie na uvedenú činnosť hliadke predložiť nevedel a priznal, že žiadne ani nemá, ani o neho nežiadal. Hliadke uviedol, že vie, že sa jedná o pozemok mesta, ale chce údajne len miesto rekultivovať. Na mieste príslušníci vyhotovili fotodokumentáciu skutku, vyzvali ho aby upustil od ďalších prác a informovali ho, že vec bude ďalej postúpená na ďalšie objasnenie vecne príslušnému správnemu orgánu, ktorým je  Chránená krajinná oblasť Ponitrie. Pod jej správu Rolfesova baňa, ako prírodná pamiatka, patrí. 
 
27.10.2021 – STREDA:
V neskorých nočných hodinách hliadka mestskej polície preverovala nahlásené narušenie objektu budovy správy zariadení sociálnych služieb na Baničovej ulici. Po príchode na mieste a skontrolovaní objektu zistili neuzamknuté vchodové dvere a keďže sa v budove mohla nachádzať podozrivá osoba alebo skupina osôb, z taktického hľadiska na miesto privolali druhú motohliadku mestskej polície i hliadku policajného zboru. Spoločne objekt skontrolovali, žiadnu cudziu osobu nenašli, zariadenie po prvotnom preverení nevykazovalo známky vlámania alebo inej trestnej činnosti. Príslušník operačného centra mestskej polície na miesto následne privolal zodpovednú kontaktnú osobu objektu, ktorú vyzval, aby sa dostavila do zariadenia, skontrolovala ho a riadne uzamkla. Pracovníčka výzve vyhovela a v prítomnosti zasahujúcich príslušníkov budovu prevzala, uzamkla a zakódovala.  
 
Dve hodiny po polnoci hliadkujúci mestskí policajti skontrolovali šesťdesiatsedemročného muža z Bratislavy, ktorého našli ležať a spať pod vplyvom alkoholu už trikrát počas služby. Muž zakaždým uvádzal, že zranený nie je, odmietal vyšetrenie lekárom, vždy prisľúbil, že si chvíľku oddýchne a z miesta, kde budil verejné pohoršenie svojim konaním, odíde. Tento krát však mestským policajtom uviedol, že sa už nedokáže sám postaviť a samostatne odísť bez cudzej pomoci. Dôvod náhleho zhoršenia zdravotného stavu uviesť nevedel. Príslušníci mu na miesto privolali rýchlu záchrannú pomoc, posádka ktorej si muža prevzala na ošetrenie.
 
28.10.2021 – ŠTVRTOK :
Na útvar mestskej polície sa v popoludňajších hodinách dostavil nitriansky občan, ktorý odovzdal kabelku s osobnými dokladmi, rôznymi kartami a finančnou hotovosťou do 100,-€. Kabelku našiel na blízkom mestskom cintoríne na Cintorínskej ulici. Príslušník operačného centra mestskej polície kabelku s predmetmi prevzal a zistil, že patrí Nitrianke vo veku 91 rokov. Približne o hodinu si cez presklené dvere budovy mestskej polície všimol, že žena vyššieho veku spadla na zem priamo pred útvarom. Okamžite vyšiel von a spoločne s kolegyňou seniorku z chodníka zodvihli a nezranenú, ale mierne otrasenú, ju usadili vo vnútorných priestoroch. Keďže operačný príslušník práve písal úradný záznam o prijatí nájdených vecí v kabelke, uvedomil si nápadnú podobu ženy v občianskom preukaze a seniorkou, ktorú pred chvíľou dvíhal zo zeme. Na otázku, či jej nechýba kabelka s dokladmi, žena odvetila kladne. Nájdené predmety jej operačný príslušník odovzdal a keďže pani bola z pádu stále otrasená, zabezpečil jej v sychravom počasí odvoz do blízkeho miesta trvalého pobytu.
 
29.10.2021 – PIATOK :
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam občana o voľne pobehujúcom psovi v okolí Topoľčianskej ulice. Príslušníkom sa po príchode na miesto podarilo psa nájsť a odchytiť vlastnými silami a prostriedkami. Pes bol bez obojku, bez evidenčnej známky a neskôr zistené, že aj bez čipovania. Keďže nebolo možné zistiť totožnosť súčasného alebo bývalého držiteľa psa, na miesto príslušníci privolali nitrianskeho zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil.
 
30.10.2021 – SOBOTA :
Hodinu po polnoci motohliadka mestskej polície vykonávala štandardnú priebežnú kontrolu objektov v areáli bývalých kasární pod Zoborom. V jednom z objektov, ktorý sa nachádzal pri vstupnej bráne, spozorovali neznáme osoby pohybujúce sa v zadnej časti budovy. Z tej vychádzala aj hlasná vrava a výkriky. Po vstúpení do budovy mestskí policajti spozorovali v jednej zo zadných miestností šesť osôb. Miestnosť bola silne zadymená s výrazným typickým zápachom po marihuane. Uprostred stála stolička, na ktorej bola položená približne 3dcl sklenená nádoba so zelenou sušinou. Časť zelenej sušiny bola rozsypaná aj na stoličke, spolu s ešte nenaplnenou cigaretou a okrúhlou kovovou drtičkou používanou na drvenie marihuany. K vlastníctvu marihuany sa na mieste mestským policajtom priznalo iba pätnásťročné dievča z Nitry. Keďže zasahujúci príslušníci nadobudli dôvodné podozrenie, že mladistvá svojim konaním naplnila skutkovú podstatu trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov ich držania a obchodovania s nimi, na miesto privolali hliadku policajného zboru, ktorá si vec od mestských policajtov prevzala na ďalšie objasňovanie. Do ich príchodu príslušníci mestskej polície zabezpečili miesto činu i s dôkaznými predmetmi, podozrivou a svedkami. Po príchode príslušníkov PZ SR mladistvá potvrdila, že nádoba so sušinou je jej a následne im zo svojej kabelky vydala ďalšiu sklenenú fľašu, približne rovnako veľkú zaváraninovú nádobu plnú drobných šišiek marihuany.
 
Počas kontroly verejného poriadku v nočných uliciach mesta príslušníci mestskej polície tri hodiny po polnoci spozorovali na ulici Štefánikova trieda horiacu smetnú kovovú nádobu. Mestskí policajti svojpomocne oheň uhasili a keďže ten bol priestorovo lokalizovaný, nebolo potrebné privolávať výjazd hasičov. Približne po trištvrte hodiny neskôr tá istá motohliadka mestskej polície preverovala oznam o ďalšej horiacej kovovej smetnej nádobe tiež na Štefánikovej triede. Na miesto sa dostavil aj výjazd HaZZ, ktorý nádobu uhasil. Tá zostala nepoškodená.
 
V neskorých nočných, takmer ranných, hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam občana o mužovi, ktorý na ulici Na Hôrke na sídlisku Klokočina údajne rozbíja okná na tam zaparkovaných vozidlách. Operačný príslušník okamžite na miesto vyslal motohliadku, príslušníci ktorej na mieste zistili, že na stojacom vozidle BMW sú rozbité všetky štyri sklá na bočných dverách a na vozidle Škoda Octavia je rozbité predné okno na vodičovej strane. Mestskí policajti po preverení okolia miesta podľa udaného popisu podozrivého muža našli a zadržali. Pre dôvodné podozrenie, že skutok napĺňa znaky trestného činu, na miesto privolali hliadku PZ SR. Do ich príchodu zabezpečili miesto činu i podozrivého, preverili totožnosť muža a zistili, že podozrivý poškodil nielen cudzie vozidlo, ale väčšou mierou paradoxne aj svoje vlastné vozidlo značky BMW. Po krátkom objasňovaní skutku a spresnení výšky spôsobenej škody na cudzom majetku príslušníci mestskej polície páchateľa z Levíc vo veku štyridsaťdva rokov za priestupok proti majetku doriešili v blokovom konaní. Operačný príslušník informoval držiteľa poškodeného motorového vozidla Škoda Octavia o zistených skutočnostiach a možnosti vymáhania náhrady spôsobenej škody.
 
31.10.2021- NEDEĽA:
Operačný príslušník mestskej polície prijal oznam občana o tom, že na Vodnej ulici pri rieke nebezpečne visí veľký suchý konár zo stromu.  Vyslaní mestskí policajti podnet preverili a zistili, že nalomený hrubší konár naozaj potenciálne spôsobuje nebezpečenstvo úrazu. Kontaktovali preto výjazd hasičov, tí však na mieste uviedli, že nemajú dostatočnú techniku na bezpečné odstránenie konára. Miesto preto príslušníci dočasne označili výstražnou páskou, aby minimalizovali hrozbu úrazu pre okoloidúcich občanov. Informovali zodpovednú osobu na mestskom úrade, ktorá prisľúbila zabezpečiť odstránenie vzniknutej situácie i napriek tomu, že uvedený strom patrí pod správu povodia Váhu.
 
Vo večerných hodinách príslušníci mestskej polície preverovali oznam o ležiacej osobe na Štúrovej ulici pri obchodnom dome Tesco. Vyslaná hliadka na mieste zistila šesťdesiatročného muža, ktorý ležal na zemi, ťažko artikuloval, bol dezorientovaný v čase i priestore, nevedel kde sa nachádza a nevedel príslušníkom uviesť, čo sa s ním stalo. Jednalo sa o muža bez domova, občana pôvodom z obce Bátovce. Na miesto mu mestskí policajti privolali sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si osobu prevzala do svojej starostlivosti.
 
 
 
Späť