RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 43. týždeň 2020

Pridané dňa 28 Oct 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 43. TÝŽDEŇ

 
19.10.2020 – Pondelok:
Hliadka mestskej polície na základe poznatku pracovníka miestnej občianskej poriadkovej služby vo večerných hodinách preverovala v mestskej časti Krškany na Staromlynskej ulici päťdesiatsedemročného muža, ktorý sa mal nachádzať v karanténe pre podozrenie na Covid-19 a podľa tvrdenia zamestnanca MOPS mal byť na pošte a neskôr v obchodoch. K tomu sa muž priznal, uviedol však, že bol testovaný a dnes mu prišla sms správa z RÚVZ, že je negatívny. V spoločnej domácnosti s ním ešte žijú tri osoby, ktoré stále čakajú na výsledky. Ostatní občania na uvedenej adrese tvrdili, že karanténu údajne neporušujú a zdržiavajú sa doma. Mestskí policajti ich vyzvali, aby do obdržania výsledkov zostávali doma, nechodili mimo obydlia a nestretávali sa s príbuznými či priateľmi v komunite.
 
20.10.2020 – Utorok:
V ranných hodinách mestskí policajti, okrem iných úloh, kontrolovali aj dodržiavanie nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR. Počas hliadkovania v priestoroch mestského cintorína spozorovali muža, ženu a maloleté dieťa, ktorí nemali prekryté horné dýchacie cesty. Mestskí policajti dospelých upozornili na túto povinnosť. Žena okamžite uposlúchla, rúško si nasadila, ale muž pokračoval v chôdzi ďalej, kývol rukou a stroho povedal, aby ho neotravovali. Príslušníci muža zastavili a znovu ho vyzvali, aby si nasadil niečo na prekrytie horných dýchacích ciest. Muž opätovne neuposlúchol a povedal, že rúško ani šál nemá a keby aj mal, odmieta si to nasadiť, lebo má negatívny test na COVID-19 a je vraj darca krvi. Hliadka mu opakovane vysvetlila, že jeho povinnosť je prekryť si horné dýchacie cesty a negatívny test na COVID-19 ho od tejto povinnosti neoslobodzuje. Muža vyzvali, aby preukázal svoju totožnosť, pretože sa počas vyhláseného núdzového stavu dopustil sa priestupku v zmysle §32 ods.1 písm. a) zák.č.42/1994 o civilnej obrane obyvateľstva porušením opatrenia ÚVZ SR č.OLP/8323/2020. Muž hliadke odmietol predložiť aj preukaz totožnosti, mestskí policajti ho opakovane vyzvali, aby preukázal svoju totožnosť a informovali ho, že inak bude predvedený na útvar mestskej polície aj s výstrahou, že ak neuposlúchne a bude klásť aktívny či pasívny odpor, budú voči nemu použité donucovacie prostriedky. Keďže muž naďalej nespolupracoval, spýtali sme sa ženy, ktorá s ním bola na cintoríne, či môže potvrdiť jeho totožnosť. Muž však povedal, že ona nie je zo Slovenska a nepozná náš jazyk. Muž začal klásť aktívny odpor a snažil sa hliadke ujsť, preto mestskí policajti použili donucovacie prostriedky, priviedli ho k služobnému vozidlu a predviedli na útvar mestskej polície. V interných priestoroch útvaru mu poskytli sterilné chirurgické rúško a vyzvali ho, aby preukázal svoju totožnosť. Muž bol v neustálom odpore a afekte, dlhšiu dobu uvádzal nepravdivé údaje o svojej totožnosti a až po telefonáte jeho manželky a následnom potvrdení jeho údajov hliadka zistila, že sa jedná o tridsaťšesťročného muža z Hnúšte. Ten neskôr odmietol prejednať svoj priestupok v blokovom konaní. K priestupku podal vysvetlenie, že on údajne prišiel zo Švajčiarska, nevie o povinnosti nosiť rúško, a vraj doma nemá ani televíziu, takže sa to nemal možnosť dozvedieť. Záznam o podaní vlastného vysvetlenia však odmietol podpísať. Bol informovaný o postúpení jeho priestupku na príslušný správny orgán.
 
V ranných hodinách počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy v uliciach sídliska Klokočina hliadka mestskej polície zistila na Murániho ulici pri zaparkované vozidlo, ktoré malo otvorené okno. V spolupráci s príslušníkom na operačnom pracovisku zistili totožnosť i telefonický kontakt držiteľky vozidla z Klokočiny a vyzvali ju, aby si svoje vozidlo prevzala a uzamkla. Tá sa vozidlu dostavila, skontrolovala ho a po prehlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, si vozidlo prevzala, riadne zabezpečila proti odcudzeniu a hliadke poďakovala.
 
Na Špitálskej ulici bolo v zákaze zastavenia v ranných hodinách založené blokovacie zariadenie na osobné motorové vozidlo. Vodička si po príchode údajne nevšimla založené blokovacie zariadenie na kolese auta. Podľa jej slov si nevšimla ani nálepku na okne predných dverí vodiča s upozornením o spáchanom priestupku a založení blokovacieho zariadenia a s vozidlom sa pohla. Týmto činom si spôsobila škodu na blatníku svojho auta. Blokovacie zariadenie poškodené nebolo. Hliadka na mieste s vodičkou spísala zápisnicu o podanom vysvetlení k priestupku.
 
V popoludňajších hodinách mestskí policajti v mestskej časti Zobor na Rekreačnej ulici preverovali podnet, že na pozemku oznamovateľky sa mala nachádzať veľká užovka. Príslušníci mestskej polície na mieste po kontrole zistili, že oznam je pravdivý. Preto hada, ktorý síce nie je jedovatý, ale dokáže nepríjemne a bolestivo uhryznúť, odchytili a podľa telefonických rád osloveného herpetológa ju neskôr vypustili v lese.
 
Občan z mestskej časti Dražovce z Ščasného ulici vo večerných hodinách telefonicky nahlásil, že za budovou predajne Jednota sa nachádza štyridsať Rómov, je tam hluk a počuje hlasné zvuky, ako by niekto koval železo. Vyslaní mestskí policajti sa bezodkladne presunuli na miesto, medzitým operátor kamerového systému pomocou kamier monitoroval označené miesto. Ten na monitoroch zachytil iba päť maloletých detí pri bežnej činnosti a mestskí policajti v Dražovciach na mieste zistili šesť dospelých osôb, ktoré sa hlasno rozprávali. Jedného z nich, dvadsaťdvaročného miestneho muža, doriešili uložením blokovej pokuty na mieste za nedodržanie nariadenia o prekrytí horných dýchacích ciest.  
 
21.10.2020 – Streda:
Bez zaznamenanej pozoruhodnej udalosti
 
22.10.2020 – Štvrtok:
Vo večerných hodinách prijal príslušník operačného pracoviska mestskej polície oznam občana z Výstavnej ulice na sídlisku Chrenová, že počul volať neznámeho ležiaceho muža o pomoc. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila, že na mieste sa nachádza sedemdesiatpäťročný muž, ktorý ležal na zemi, nevládal sa postaviť a mal zranenia na hlave. Cudzie zavinenie mestskí policajti takmer ihneď vylúčili, pretože senior sa priznal, že sa potkol, nešťastne spadol na zem a zranil sa. Na miesto mu privolali sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si muža prevzala do svojej starostlivosti. Hliadka mestskej polície poskytla posádke sanitky súčinnosť pri nakladaní muža do vozidla.
 
23.10.2020 – Piatok:
Počas kontroly verejného poriadku v širšom centre mesta príslušníci mestskej polície zistili na Piaristickej ulici zjavne neplnoletého chlapca, ktorý hlasno na verejnosti obťažujúcim spôsobom pre okoloidúcich vykrikoval rôzne vulgarizmy. Vulgárneho mladíka mestskí policajti vyzvali, aby upustil od ďalšieho protiprávneho konania a aby sa preukázal dokladom totožnosti. Keďže podozrivý nedokázal hodnoverne preukázať svoju totožnosť ani po predchádzajúcom poskytnutí súčinnosti, hliadka ho predviedla na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Počas tohto úkonu neboli použité donucovacie prostriedky, neprišlo k zraneniu predvádzanej osoby a taktiež ani k zraneniu hliadky. Keď mestskí policajti zistili totožnosť mladíka, zistili, že sa jedná o maloletého, ešte štrnásťročného chlapca z Nitry. Vzhľadom k nízkemu veku priestupcu bol priestupok bez uloženia sankcie odložený a na útvar mestskí policajti telefonicky privolali jeho starú mamu, aby si ho prevzala do svojej starostlivosti. S maloletým i jeho starou matkou pred odovzdaním vykonali výchovný pohovor.
     
24.10.2020 – Sobota:
Na útvar mestskej polície v dopoludňajších hodinách priniesol občan peňaženku s dokladmi a drobnou hotovosťou, ktorú našiel v mestskej časti Mlynárce na zastávke MHD. Mestskí policajti spísali k nálezu úradný záznam a keďže devätnásťročný majiteľ peňaženky nebol z Nitry, ale z mesta Topoľčany, nález odovzdali na obvodné oddelenie policajného zboru. 
 
V popoludňajších hodinách mestská polícia na Brezovej ulici na sídlisku Chrenová preverovala oznam o dvoch osobách, ktoré sú údajne vo fyzickom konflikte a vzájomne sa napádajú. Po rýchlom presune na mieste mestskí policajti zistili dvoch mužov z Nitry, poškodeného vo veku dvadsaťšesť rokov a tridsaťpäťročného podozrivého útočníka, ktorým zabránili v pokračovaní ďalšieho protiprávneho konania. Svedkom udalosti bola tridsaťosemročná miestna občianka. Keďže poškodený muž chcel okamžite podať trestné oznámenie, na miesto činu si privolal hliadku policajného zboru, ktorá si od mestských policajtov celú vec prevzala. Hliadka mestskej polície na požiadanie príslušníkov PZ SR previezla na obvodné oddelenie napadnutého Nitrana na vypočutie.
 
 
25.10.2020 – Nedeľa:
V nočných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam občanov o rušení nočného pokoja hlasnou reprodukovanou hudbou. Po presune na ulicu Na Hôrke na sídlisku Klokočina mestskí policajti zistili nahlas pustenú hudbu, ktorej intenzita bola spôsobilá rušiť nočný pokoj občanov bývajúcich v blízkom okolí. Po určitom krátko čase hliadke na predmetnom byte otvorila zjavne nemocná pani, ktorá uviedla, že je Covid pozitívna. Vzhľadom na veľkú únavu z choroby tvrdo zaspala a zabudla vypnúť rádio, ktoré mala pustené na balkóne, odkiaľ sa zvukové vlny šírili a odrážali od susediacich panelákov. Príslušníci ju vyzvali, aby rádio vypla a z bezpečnostných dôvodov aj stiahla z balkóna. Po obdržaní informácie, že pani je pozitívna na COVID-19 mestskí policajti počas riešenie oznamu dodržiavali sociálny odstup.
 
Hliadky mestskej polície počas celého týždňa, okrem plnenia iných úloh, prednostne zabezpečovali kontrolu dodržiavania povinnej karantény nariadeným osobám na Borovej ulici v mestskej časti Kalvária. V spolupráci s hliadkami miestnej poriadkovej občianskej služby dozorovali viaceré presuny COVID pozitívnych osôb do fakultnej nemocnice na vyšetrenie alebo hospitalizáciu na infekčné oddelenie alebo oddelenia, ktoré boli za týmto účelom reprofilizované.
 
 
 
Späť