RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Vybrané prípady 42. týždeň 2018

Pridané dňa 31 Oct 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

na týchto miestach Vám budeme prinášať vybrané týždňové prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 42. TÝŽDEŇ

 
Prijali sme oznam od občana, že v popoludňajších hodinách na Partizánskej ulici dvaja mladí muži popísali lavičku a zábradlie modrou farbou. Tento čin bol zaznamenaný kamerovým systémom na domovom vchode. Po príchode hliadky mestskej polície sa páchatelia na mieste ani v okolí už nenachádzali. Pre dôvodné podozrenie, že skutok vykazuje znaky trestného činu poškodenia cudzej veci, bola na miesto privolaná hliadka PZ SR, ktorá si vec prevzala. Počas hliadkovania príslušníci mestskej polície neskôr zistili dvoch mladíkov, ktorí znečisťovali verejné priestranstvo nedopalkami. Šetrením hliadka zistila, že sa jedná o tých istých páchateľov, ktorí poškodili zábradlie a lavičku na Partizánskej ulici farbou. Na miesto privolali hliadku PZ SR, ktorá si podozrivé osoby prevzala. 
 
Jeden príslušník mestskej polície sa v skorých ranných hodinách zúčastnil ako nezúčastnená osoba na procesných úkonoch na Farskej ulici pre potreby PZ SR.
 
Vo večerných hodinách hliadky mestskej polície vykonávali asistenciu pracovníkom MsÚ Nitra pri kontrole zameranej na neoprávnene sa zdržujúce osoby v mestských nájomných bytoch. 
 
Hliadka mestskej polície poskytla tiež súčinnosť príslušníkom PZ SR pri rekonštrukcii smrteľnej  dopravnej nehody na Štúrovej ulici.
 
 Na ulici Ľ. Okánika hliadka preverila oznam o nezabrzdenom vozidle Kia Rio, ktoré sa pohlo a narazilo do blízko stojaceho vozidla Škoda Rapid, ktorému poškodilo zadný nárazník. Po preverení pravdivosti oznamu hliadka na miesto privolala výjazd dopravnej polície PZ SR. 
 
 
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách poskytovala asistenciu príslušníkom PZ SR, ktorí na parkovisku pred poliklinikou na ulici Hviezdoslavova trieda riešili poškodzovanie cudzej veci - poškodenie motorových vozidiel skrutkovačom. Páchateľa riešila hliadka PZ SR. K tej istej osobe približne o tri hodiny občania opätovne privolali hliadku PZ SR aj MsP, nakoľko sa tento muž nachádzal celý v kontajneri na papier za Family Centrom na sídlisku Klokočina. Udalosť doriešila hliadka policajného zboru SR.
 
Prijali sme oznam občana o pohodenom bicykli Arriva na Považskej ulici. O tejto skutočnosti bol bezodkladne informovaný dispečer spoločnosti Arriva.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam občana o zabudnutých kľúčoch vo dverách osobného motorového vozidla na Lúčnej ulici. Hliadka mestskej polície zistila majiteľa a tento si po výzve vozidlo skontroloval a kľúče prevzal.
 
Vo večerných hodinách sa hliadka MsP na požiadanie PZ SR zúčastnila rekonštrukcii smrteľnej dopravnej nehody na križovatke ulíc Štúrova a  Cintorínska.
 
V ranných hodinách nám telefonicky občan nahlásil, že na Partizánskej ulici našiel osobné motorové vozidlo, ktoré má otvorené okno spolujazdca. Operačný príslušník zistil a informoval držiteľku vozidla a tá si po výzve svoje auto skontrolovala, prevzala a uzamkla.
 
Prevzali sme oznam o nájdených kľúčoch od vozidla na parkovisku na ulici Wilsonovo nábrežie. Hliadka mestskej polície na mieste prevzala nájdené kľúče od nálezcu, ktorý uviedol, že kľúče našiel vo dverách vozidla WV Golf zelenej farby na spomenutom parkovisku. Podľa evidenčného čísla sme zistili držiteľa predmetného vozidla, ten si po telefonickej výzve kľúče prevzal na útvare mestskej polície.
 
V skorých ranných hodinách hliadka mestskej polície riešila udalosť na Mostnej ulici pred prevádzkou RIO, ktorú spozoroval operátor kamerového systému. Jednalo sa o hrubé správanie a fyzické napadnutie. Páchateľ bol doriešený na mieste za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu blokovou pokutou.
 
 
 
 
Späť