RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 41.týždeň 2019

Pridané dňa 18 Oct 2019

Mestká polícia Nitra >>
Vážení čitatelia,
 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.   

 

7.10.2019 – PONDELOK: bez zaznamenanej udalosti
 
8.10.2019 – UTOROK:
 
Hliadka na základe telefonickej sťažnosti zistila udalosť, kde na Hlbokej ulici päťdesiatosemročný muž napadol svojho osemdesiatšesť ročného otca. Udalosť si následne prevzala  hliadka PZ SR.
 
9.10.2019 – STREDA:
Po ozname občana o vypílení troch stromov v obchodnom centre Polygon na Coboriho ulici, hliadka po kontrole povolenia u vedúceho stavby zistila, že povolenie bolo vydané iba na rez stromov a to do určitej doby. Na výrub stromov sa nevzťahovalo, preto bola udalosť nahlásená na príslušné oddelenie MsÚ.
Na sídlisku Klokočina, boli mestom poverenou firmou, vykonané tri odťahy dlhodobo stojacich vozidiel, ktorých majitelia nerešpektovali výzvy, na ich odstránenie z verejného priestranstva.
 
10.10.2019 – ŠTVRTOK:
 
Hliadka mestskej polície preverila telefonicky oznam o zadymení ulice Borová. Po príchode na miesto hliadka zistila, že sa jedná o horenie nepovolenej skládky a priľahlého porastu na cestičke smerom od ulice Borová, ku Krškanským kasárňam. Hliadka následne na miesto privolala výjazd HaZZ, ktorý požiar uhasil. Veliteľ zásahu HaZZ uviedol, že vec budú ďalej vyšetrovať.
 
 
 
11.10.2019 – PIATOK: 
 
Hliadka na zastávke MHD na Staničnej ulici spozorovala ležať na zemi osobu. V okolí sa nachádzali občania, ktorí jej už privolali zdravotnícku pomoc. Muž vo veku sedemdesiatdva rokov mal poranený nos a silno krvácal. Hliadkou bol uložený do stabilizovanej polohy. Nakoľko bol pod vplyvom alkoholu, nebolo mu rozumieť, čo sa mu vlastne stalo, ako došiel k úrazu. Muža si po príchode prevzali zdravotníci, následne ho previezli do nemocnice.
Občan hliadke oznámil muža, ktorého videl na pešej zóne pri obchodnom dome Úspech, vykonať veľkú potrebu. Hliadka muža našla v obchode pri nákupe toaletného papiera. Tvrdil, že má zdravotné problémy a potrebu nedokázal ovládať. Znečistenie po sebe následne odstránil a za priestupok bol doriešený napomenutím.
 
12.10.2019 – SOBOTA: bez zaznamenanej udalosti
 
13.10.2019 – NEDEĽA:  
 
Hliadka na križovatke ulíc Staničná a Štefánikova trieda, spozorovala odstavené vozidlo s vodičom, sediacim za volantom. Pri zisťovaní dôvodu státia vozidla v križovatke, hliadka zo správania vodiča nadobudla dôvodné podozrenie o požití alkoholických nápojov, preto bola na miesto privolaná hliadka PZ SR, ktorá po vykonaní pozitívnej kontrolnej dychovej skúšky u vodiča, si vec prevzala.

 

Späť