RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 41. týždeň 2021

Pridané dňa 20 Oct 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 41. TÝŽDEŇ

 
11.10.2021 – PONDELOK:
V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal podnet občana o tom, že na Štúrovej ulici pri obchodnom dome Tesco neznáma žena obťažujúcim spôsobom od okoloidúcich zákazníkov žobre peniaze. Vyslaní príslušníci sa presunuli na miesto, vykonali pohovor s pracovníkom bezpečnostnej služby, ktorý ženu označil a uviedol, že je pravdepodobne psychicky narušená. Mestskí policajti vykonali pohovor i so žobrajúcou ženou, ktorá pred Tescom oslovovala vstupujúcich alebo vychádzajúcich zákazníkov. Tridsaťšesťročná žena z Nových Zámkov priznala, že od okoloidúcich pýta peniaze údajne na jedlo. Počas rozhovoru nejavila známky psychickej poruchy, uviedla však, že je sluchovo postihnutá. Príslušníci ju doriešili zmierlivo v zmysle priestupkového zákona a odporučili jej navštíviť charitatívnu organizáciu v Nitre alebo v Nových Zámkoch, prípadne osloviť miestny úrad práce sociálnych vecí a rodiny a takto efektívnejšie a systémovo riešiť svoju aktuálnu sociálnu a hmotnú núdzu. Po rozhovore s príslušníkmi miesto pred Tescom opustila.
 
12.10.2021 – UTOROK:
Mestskí policajti pred poludním preverovali telefonický oznam o ležiacej osobe na Bizetovej ulici na sídlisku Klokočina, pri ktorej je aj detský kočík. Operačný príslušník, ktorý podnet prijal, vyslal na miesto motohliadku, tá v spolupráci s hliadkou policajného zboru ženu našla na inej ulici, spoločne ju prebrali, posadili a skontrolovali jej vitálne funkcie, či prípadné zranenia. Žena komunikovala, nebola zranená a ponúknuté ošetrenie lekárom odmietla. Podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych príznakov bolo zrejmé, že užila väčšie množstvo alkoholu, čo aj sama mestským policajtom priznala. Pri žene na mieste zostala hliadka policajného zboru, príslušníci mestskej polície sa presunuli do miesta jej trvalého pobytu na Lukovom dvore, kde rodina bývala v zanedbanej starej nehnuteľnosti, s úmyslom informovať jej manžela o stave jeho manželky a vyzvať ho, aby sa pre ňu dostavil a postaral sa o ňu. Ten požiadal mestských policajtov o prevoz na miesto, v čom mu príslušníci vyhoveli. Keď sa spoločne vrátili na miesto, žena už dokázala samostatne stáť pri kočíku, bola pri nej iná hliadka PZSR, od ktorej si ju manžel prevzal do svojej starostlivosti. V kočíku sa nenachádzalo dieťa, ten slúžil žene na transport a prenos rôznych vecí vybratých z odpadových nádob na sídlisku a v prípade podnapitého stavu, ako dnes, jej slúžil ako oporný predmet pri presúvaní sa v uliciach mesta. Mestskí policajti už z minulosti mali empirické miestne znalosti o problémovom správaní tejto ženy a jej sklonu konzumovať alkohol vo zvýšenej miere, pri pohovore sa manžel vyjadril, že sa bude snažiť väčšmi dozerať na manželku a vplývať na ňu, aby sa jej konzumácia alkoholu postupne znižovala.
 
V poludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o  ležiacej žene na zastávke MHD na ulici Štefánikova trieda, ktorá mala byť údajne pod vplyvom alkoholu. Príslušníci ženu našli, podľa vonkajších príznakov bola v silne podnapitom stave, krvácala z nosa, mala veľký hematóm nad ľavým okom a opakovane upadala do krátkodobého bezvedomia. Mestskí policajti sa ju snažili udržať pri vedomí až do príchodu privolanej posádky rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si ju neskôr prevzala a previezla do nemocnice. Jednalo sa o tridsaťosemročnú slobodnú ženu z Nitry z mestskej časti Čermáň, známu hliadkam v teréne i operačným príslušníkom z dôvodu opakujúcich sa podobných situácií a tiež kvôli častému volaniu jej matky na linku mestskej polície 159 so žiadosťou o pomoc pri jej hľadaní.
 
Hliadka mestskej polície o hodinu neskôr preverovala podobný oznam o ležiacej osobe na Dunajskej ulici na sídlisku Klokočina. Vyslaní mestskí policajti na mieste zistili šesťdesiatpäťročného muža, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Mal zranený nos a celú tvár od krvi, na iné zranenia či bolesti sa nesťažoval, tiež neuvádzal príčinu svojich zranení ako cudzie zavinenie. Príslušníci mestskej polície privolali rýchlu zdravotnú pomoc, do jej príchodu mužovi poskytli predlekársku prvú pomoc. Po príchode RZP si posádka muža prevzala do svojej starostlivosti.  
 
Všímavý občan vo večerných hodinách nahlásil na linku 159 otvorený batožinový priestor na zaparkovanom vozidle na Novomeského ulici na sídlisku Klokočina, v ktorom sa údajne nachádzajú rôzne tabuľky s evidenčnými číslami motorových vozidiel. Po príchode na miesto mestskí policajti vozidlo skontrolovali a opodstatnenosť uvedeného oznamu sa potvrdila, pretože v kufri sa nachádzali dve sady tabuliek s evidenčnými číslami. Operačný príslušník zistil totožnosť držiteľa motorového vozidla, ktorým bol muž z obce Malé Zálužie. Zasahujúci mestskí policajti na miesto privolali hliadku policajného zboru pre nadobudnuté dôvodné podozrenie, že predmety môžu pochádzať z trestnej činnosti, prípadne sú na trestnú činnosť pripravené. Po príchode si príslušníci PZ SR vec prevzali do svojej kompetnecie.  
 
13.10.2021 – STREDA:
V popoludňajších hodinách počas kontroly dodržiavania verejného poriadku a predpisov statickej dopravy v uliciach sídliska Klokočina hliadka mestskej polície našla na Dolnočermánskej ulici puzdro s kompletnými osobnými dokladmi tridsaťštyriročného muža z obce Beladice. Mestskí policajti po spísaní potrebných úradných záznamov nález odovzdali na príslušné oddelenie obvodného oddelenia policajného zboru.
 
14.10.2021 – ŠTVRTOK :
V neskorých večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prevzal podnet od občana o nehybne ležiacom mužovi na Kalinčiakovej ulici. Na mieste vyslaní príslušníci zistili muža, ktorý práve prekonával epileptický záchvat, poskytli mu prvú pomoc a okamžite privolali lekársku pomoc. Do príchodu posádky RZP mestskí policajti pri poskytovaní prvej pomoci postupovali podľa telefonických inštrukcií operátorky záchrannej linky pri stabilizácii a zaistenia bezpečnosti muža.
 
15.10.2021 – PIATOK : bez zaznamenanej významnej udalosti
 
16.10.2021 – SOBOTA :
V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam o staršej, údajne dezorientovanej, pani vo veku približne osemdesiat rokov, ktorá na Chrenovskom cintoríne stratila rovnováhu, spadla na jeden kamenný pomník, ktorý sa zrútil na vedľajšie hrobové miesto a zvalil pomník aj na tomto hrobe. Po príchode hliadky na miesto sa na cintoríne už neznáma seniorka nenachádzala, oznamovateľka príslušníkom ukázala poškodené hrobové miesta. Mestskí policajti poškodenie zdokumentovali, neskôr, v prvý pracovný deň, informovali správu cintorínov kvôli identifikácii hrobových miest a informovaní osôb, ktorým poškodené hroby patria. Prípad je v dôsledku poškodenia cudzej veci v štádiu objasňovania.
 
Hliadkujúcim príslušníkom mestskej polície, ktorý v neskorých nočných hodinách kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku na Mostnej ulici, odovzdala mladá občianka z obce Hájske mobil, ktorý našla na stolíku vedľa jednej z prevádzok na menovanej ulici. Mobil značky iPhone 10 bol zablokovaný a operačný príslušník tak nemal prístup k zoznamu, ktorý by mu pomohol identifikovať majiteľa zariadenia. Na mobil však v priebehu pol hodiny zavolala samotná jeho majiteľka, operačný ju informoval, kde si môže svoje zariadenie vyzdvihnúť. Devätnásťročná majiteľka z Nitry sa dostavila na útvar mestskej polície a odblokovaním zariadenia pred príslušníkom operačného centra tak preukázala vlastnícke právo k mobilu. Prítomným mestským policajtom poďakovala a mobil v poriadku prevzala.
 
17.10.2021- NEDEĽA:
Operátor kamerového systému mestskej polície hodinu po polnoci spozoroval na monitoroch začiatok konfrontácie medzi niekoľkými mužmi na Mostnej ulici v križovatke s Podzámskou ulicou, ktorá prebiehala priamo pod kamerou. Traja mladí muži sa na mieste vzájomne napádali najskôr verbálne, neskôr konflikt prerástol do fyzického ataku. Ešte pred príchodom vyslaných hliadok jeden z účastníkov konfliktu ušiel a stratil sa mimo dosahu kamier, dvaja mladí muži, dvojičky z mestskej časti Janíkovce vo veku dvadsať rokov, boli predvedení na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti, pretože odmietali hodnoverne preukázať svoju totožnosť napriek ochote príslušníkov, ktorí im poskytli potrebnú súčinnosť. Služobný zákrok s oboma bratmi prebehol bez zranenia predvádzaných, obaja odmietli lekárske ošetrenie, odmietli aj podať prípadné trestné oznámenie alebo oznámenie o priestupku. Obaja uviedli, že tretieho účastníka konfliktu údajne nepoznajú. Neskôr boli doriešení v zmysle priestupkového zákona a po vykonaní všetkých potrebných úkonoch boli z útvaru mestskej polície v poriadku prepustení.
 
Späť