RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 41. týždeň 2020

Pridané dňa 14 Oct 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 UDALOSTI  41. TÝŽDEŇ

 
 
5.10.2020 – Pondelok:
V dopoludňajších hodinách v budove Mestského úradu v Nitre na Štefánikovej triede budil verejné pohoršenie vykrikovaním vulgarizmov bezdomovec. Svojím správaním a konaním obťažoval klientov mestského úradu i jeho pracovníkov. Mestskí policajti, ktorí vykonávali službu v priestoroch úradu, vulgárnemu a obťažujúcemu bezdomovcovi zabránili v ďalšom protiprávnom konaní, doriešili ho v zmysle priestupkového zákona a vyzvali ho, aby opustil budovu mestského úradu, ak si nevybavuje alebo nezariaďuje svoje vlastné záležitosti.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverila oznam o deťoch, ktoré v priestoroch skateparku na Popradskej ulici údajne lámu stromčeky a oznamovateľka deti zadržala priamo na mieste. Po príchode na skatepark príslušníci mestskej polície vykonali pohovor s oznamovateľkou aj s chlapcom, ktorý mal lámať stromček. Sedemnásťročný mladistvý z Klokočiny uviedol, že sa zavesil na stromček, avšak bez úmyslu ho poškodiť a podľa jeho vyjadrenia ho ani nepoškodil. Jeho tvrdenie mestskí policajti ihneď overili, stromček nebol zlomený, ani inak poškodený. Po dôraznom pohovore s celou prítomnou partiou mladistvých chlapcov o poškodzovaní majetku, ktoré slúži predovšetkým pre nich, títo priestor skateparku opustili.
 
6.10.2020 – Utorok:
Počas hliadkovania príslušníci mestskej polície v dopoludňajších hodinách prevzali na Štúrovej ulici od občianky nájdenú peňaženku, ktorú práve našla na chodníku. V peňaženke sa nachádzali viaceré osobné doklady, karty a finančná hotovosť. Nález si majiteľka, ktorá mala trvalý pobyt v Nitre, prevzala na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici od príslušníka operačného pracoviska.
 
 
7.10.2020 – Streda:
Hliadka mestskej polície reagovala na podnet riaditeľa Základnej školy Benkova, kde sa pri vstupe do školy domáhal vstupu do priestorov školy rodič bez ochranného rúška, ktoré si odmietal nasadiť a zakazoval to i svojmu synovi. Riaditeľ ich z tohto dôvodu odmietal vpustiť do objektu školy. Rodič sa sťažoval a dožadoval sa svojich ústavných práv a ústavných práv svojho syna, ktoré sú im údajne upierané. Zasahujúci mestskí policajti otcovi vysvetlili, že škola sa riadi aktuálnym nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR a zopakovali mu, za akých podmienok môže jeho syn vstúpiť do školy, čo však rodič stále ignoroval. Po tomto poučení príslušníci mestskej polície informovali aj službukonajúceho pedagóga pri vstupe, že v prípade násilného vstupu tohto muža bez rúška do objektu školy má ihneď telefonicky kontaktovať linku mestskej polície 159.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície na ulici Na Hlinách v mestskej časti Krškany zistila na oplotenom pozemku tlejúce pahrebisko o veľkosti približne 1m3, ktoré čiastočne tlelo a pri veternom počasí sa rozhorelo. V blízkosti sa nachádzalo suché seno, vysušené porasty a koľajová trať. Na pozemku sa nachádzali aj tri domáce zvieratá - kozy. Zasahujúci mestskí policajti postupne zistili totožnosť majiteľa pozemku a neskôr i jeho telefonický kontakt. Jeden zo susedov hliadke uviedol, že majiteľ pozemku sa podobným spôsobom odpadu zbavuje častejšie, údajne oheň založí a z pozemku odíde. Príslušníci mestskej polície na miesto privolali výjazd HaZZ a tiež aj majiteľa pozemku, ktorého telefonicky vyzvali, aby sa bezodkladne dostavil na svoju parcelu.  Tridsaťsedemročný majiteľ pozemku, bývajúci v inej časti mesta, po dohovore s hasičmi požiar uhasil sám, hasiči mu poskytli potrebné množstvo vody.  Zasahujúca hliadka mestskej polície vec neriešila ako priestupok, pretože výjazd HaZZ si vec prevzal na doriešenie pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia a vo veci bude konať ďalej vo svojej kompetencii.
 
8.10.2020 – Štvrtok:
Hliadky mestskej polície počas dňa okrem plnenia iných úloh prednostne zabezpečovali kontrolu dodržiavania povinnej karantény nariadeným osobám na Borovej ulici v mestskej časti Kalvária. Kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení spojená s dovozom stravy pre Covid-pozitívnu osamotenú osobu bez rodinných príslušníkov mestskí policajti realizovali v karanténe i v ubytovacích priestoroch na amfiteátri na Dolnozoborskej ulici.
 
9.10.2020 – Piatok:
V popoludňajších hodinách počas hliadkovania v motoristicky preplnenej a v tom čase silne exponovanej mestskej časti Krškany na Novozámockej ulici príslušníci mestskej polície spozorovali dopravnú nehodu dvoch nitrianskych osobných motorových vozidiel. Mestskí policajti za použitia svetelnej signalizácie služobného vozidla začali až do príchodu privolanej hliadky policajného zboru usmerňovať dopravu, aby zabránili reťazeniu dopravnej nehody a zvýšili tak prejazdnosť v bezprostrednej blízkosti dopravnej nehody. Zúčastnené osoby dopravnej nehody zranené neboli, ani nežiadali privolať lekára na prípadné ošetrenie.  
 
Hliadky mestskej polície počas dňa okrem plnenia iných úloh prednostne zabezpečovali kontrolu dodržiavania povinnej karantény nariadeným osobám na Borovej ulici v mestskej časti Kalvária. Kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení spojená s dovozom stravy pre Covid-pozitívnu osamotenú osobu bez rodinných príslušníkov mestskí policajti realizovali v karanténe i v ubytovacích priestoroch na amfiteátri na Dolnozoborskej ulici.
 
10.10.2020 – Sobota:
V nočných hodinách príslušník na operačnom pracovisku prijal žiadosť od príslušníka stálej služby policajného zboru o pátranie po osobách alebo osobe, ktorá podpaľuje smetné nádoby postupne na uliciach J. Kráľa, Mikovíniho a Čajkovského. Vyslané boli motohliadky mestskej polície do vytipovaného smeru na sídlisku Klokočina - Diely. Miesta boli pozorované a monitorované aj prostredníctvom kamerového systému mestskej polície. Jedna hliadka mestskej polície asistovala hasičom pri hasení smetnej nádoby na Čajkovského ulici. Priamo v teréne vykonaná operatívna porada s hliadkami policajného zboru a výjazdom hasičov o ďalšom postupe, pátranie hliadok mestskej polície pokračovalo ďalej až do odvolania k ďalším úlohám.
 
V neskorých nočných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval začínajúci konflikt skupiny ôsmich mladých osôb, ktorá sa nachádzala na skateparku na Popradskej ulici na sídlisku Klokočina. Na miesto boli bezodkladne vyslané dva motohliadky mestskej polície, ktoré po príchode vykonali pohovor s prítomnými, upokojili situáciu a vzájomnému fyzickému ataku zabránili. Po eliminovaní úmyslu začať protiprávne konanie vyzvali prítomné osoby, aby po sebe upratali odhodené odpadky, najmä fľašky a plechovky. Všetci zúčastnení výzvu uposlúchli, verejné priestranstvo očistili od vzniknutého drobného odpadu a neskôr miesto opustili.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam občana z Popradskej ulice, že na skateparku na sídlisku Klokočina sa nachádza malý chlapec, ktorý má pri sebe víno a je už údajne pod vplyvom alkoholu. Zasahujúci mestskí policajti po príchode na mieste zistili maloletého štrnásťročného chlapca z Petzwalovej ulice na sídlisku Klokočina, ktorý bol za účelom zistenia totožnosti bez použitia donucovacích prostriedkov predvedený na útvar mestskej polície, kde sa podrobil dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom a nameranou hodnotou 1,56 promile alkoholu v krvi. Na útvar mestskí policajti privolali jeho zákonného zástupcu a maloletého syna mu odovzdali do starostlivosti. Otec i syn boli informovaní o skutočnosti, že synovo porušenie zákona bude ako správny delikt odovzdaný na príslušný sociálny útvar na doriešenie. Zdravotný stav maloletého nevyžadoval privolanie lekára alebo RZP.
 
11.10.2020 – Nedeľa:
V neskorých nočných hodinách hliadka mestskej polície reagovala na oznam občana o nájdení peňaženky s kompletnými osobnými dokladmi osoby s trvalým bydliskom Preseľany. Mestskí policajti sa presunuli na ulicu Na Hôrke, kde im oznamovateľ odovzdal nález. Uviedol, že peňaženku s dokladmi našiel na Braneckého ulici. Hliadka mestskej polície po spísaní potrebných úradných záznamov nález odovzdala na príslušnom oddelení OO PZ na Nábreží mládeže.
 
 
Späť