RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 40.týždeň 2019

Pridané dňa 10 Oct 2019

Mestká polícia Nitra >>
Vážení čitatelia,
 

na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.   

30.9.2019 – Pondelok:
 
V dôsledku silného vetra, následkom ktorého vznikalo ohrozenie najmä z padajúcich stromov a haluzí, hliadky problémové miesta monitorovali a upozorňovali na túto hrozbu okoloidúcich občanov. Po označení páskou, zamedzujúcou vstup do mestského parku pracovníkmi mestských služieb, sme až do večerných hodín nad uvedeným priestorom vykonávali dohľad, upozorňovali a informovali občanov na dôvod zákazu vstupu. Našli sa občania, ktorí aj napriek týmto opatreniam, sa snažili zákaz nerešpektovať. Taktiež bola poskytnutá súčinnosť hasičom počas odstraňovania spadnutého stromu, ktorý na ulici Fraňa Mojtu poškodil elektrickú rozvodňu a priľahlý plot.
 
1.10.2019 – UTOROK:
 
Pult centralizovanej ochrany mestskej polície, signalizoval narušenie objektu mestského úradu. Po vonkajšej a vnútornej obhliadke objektu so zodpovednou osobou, fyzické narušenie objektu nebolo zistené.  
Verejný poriadok počas kultúrnej hudobnej akcii Októberfest UKF, konanej na amfiteátri, bol v jej okolí priebežne monitorovaný hliadkou. Počas konania akcie a  po jej ukončení, sme nezaznamenali narušenie verejného poriadku odchádzajúcimi osobami. Ukončenie prebehlo krátko po 22.00 h, pričom bola zaznamenaná jedna telefonická sťažnosť na rušenie nočného pokoja v čase o 22.04 h.
 
 
 
2.10.2019 – streda:
 
Hliadka prijala oznam o  osobe, mužovi vo veku približne sedemdesiatich rokov, ktorý sa bezcieľne pohybuje po ulici Trieda Andreja Hlinku. Hliadka zistila, že osoba je nezranená, avšak dezorientovaná, pričom nevedela presne uviesť kde býva. Bola naľahko oblečená a obutá len v papučiach, mala u seba kartu poistenca. Na príbuzných sa nám nepodarilo nakontaktovať. Neskôr sme zistili sme, že uvedená osoba býva v domove opatrovateľskej služby na ulici Janka Kráľa v Nitre. Z dôvodu možného podchladenia bola osoba hliadkou prevezená do miesta trvalého bydliska, domova opatrovateľskej služby. Nakoľko sa v uvedenom zariadení nenachádzala žiadna pohotovostná zdravotná služba, privolali sme zdravotnícku pomoc, z dôvodu posúdenia zdravotného stavu tohto občana.
 
3.10.2019 – Štvrtok:
 
Personál zariadenia domova dôchodcov na Dolnočermánskej ulici oznámil, že do zariadenia prišla dezorientovaná žena, ktorá ich prišla žiadať o pomoc. Hliadka po príchode vykonala pohovor so  sociálnou pracovníčkou zariadenia ktorá uviedla, že pani je unavená, dezorientovaná, plachá a odmieta komunikovať. Hliadka po zvážení situácie privolala zdravotnícku pomoc, ktorá si osobu prevzala do starostlivosti.  
 
Hliadka po predchádzajúcom zmapovaní celého mesta, v súvislosti s nedovoleným umiestnením pútačov, nedovoleným zaberaním  verejného priestranstva cirkusom Aleš, doriešila blokovou pokutou zodpovednú osobu.
 
Preverený oznam občana o zlomení a páde veľkého konára v mestskom parku na chodník pri detských atrakciách. Konár sa po páde rozlámal na veľké množstvo menších kúskov. Hliadka miesto opáskovala policajnou páskou a udalosť sme na nasledujúci deň v ranných hodinách oznámili pracovníkovi mestských služieb za účelom odstránenia. 
 
4.10.2019 – Piatok:
Hliadka v Dražovciach, na ulici Pri Dobrotke, zistila v miestnom potoku odhodené štyri plastové vrecia s odpadom, prevažne z nápojových obalov od mlieka. Pôvodca skládky zatiaľ nebol stotožnený, udalosť je v štádiu objasňovania.
 
5.10.2019 – Sobota:
 
Hliadka v skorú rannú hodinu prijala oznam o osobách, ktoré údajne na ulici Dunajská poškodzujú vozidlá a správajú sa hlučne. Po príchode sa tam už nenachádzali, oznamovateľka uviedla ich smer presunu a približný opis osôb. K podozrivým osobám, ktoré boli spozorované až o niekoľko ulíc ďalej, hliadka pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci, privolala hliadku PZ SR, ktorá si po príchode vec na mieste prevzala. Hliadka PZ SR sa presunula na Dunajskú ulicu, kde sa mali nachádzať poškodené vozidlá, pričom hliadku mestskej polície požiadali o prítomnosť pri podozrivých osobách. Po ich návrate a tvrdení, že už kontaktovali poškodených, prítomné osoby po legitimovaní a rozhovore prepustili.
 
Na budovu útvaru mestskej polície sa dostavil občan a odovzdal nájdenú peňaženku s osobnými dokladmi, bankomatovými kartami, avšak bez finančnej hotovosti. O náleze bola vyrozumená majiteľka, ktorá sa dostavila na útvar a nález prevzala okrem občianskeho preukazu, nakoľko predošlý deň nahlásila jeho stratu a bol zablokovaný. Tento bol následne odovzdaný hliadkou na obvodnom oddelení PZ SR.
 
Hliadka na Rázusovej ulici pred Novou Pekárňou našla v neskorú nočnú hodinu ležiacu osobu, sedemnásť ročného mladistvého muža, zrejme pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky, neschopného pohybu. Z dôvodu obavy o jeho zdravie, mu bola privolaná zdravotnícka pomoc, ktorá ho sanitkou odviezla do nemocnice. Následne bol o udalosti informovaný jeho otec.

6.10.2019 – Nedeľa:
 
Počas celého konania výstavy autosalón,  sme zaznamenali dva telefonické podnety na parkovanie vozidiel s mimo nitrianskymi evidenčnými číslami vo vnútro blokoch, za dopravnou značkou zákaz vjazdu, s otázkou, či mestská polícia kontinuálne dohliada na uvedených miestach. Príslušníkom na operačnom pracovisku, bola občanom v príslušnej veci poskytnutá informácia.
 

Hliadka počas hokejového stretnutia na zimnom štadióne, zistila parkovanie vozidiel na ulici Jesenského na cyklochodníku, pričom v okolí bol dostatok voľných parkovacích miest. Na mieste bolo hliadkou za stierač vozidiel vložených 27 upozornení vodičom o protiprávnom konaní. 

Späť