RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 40. týždeň 2020

Pridané dňa 07 Oct 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

  UDALOSTI  40. TÝŽDEŇ

 
28.9.2020 – Pondelok:
Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách preverovala oznam o pasažierovi v autobuse MHD linky č. 9 na Kláštorskej ulici, ktorý odmietal mať nasadené rúško. Po presune na určené miesto mestskí policajti vykonali pohovor s vodičom autobusu, ktorý uviedol, že už nemohol ďalej čakať a monitorovať podozrivú osobu, pretože by spôsobil príliš veľké meškanie, ktoré by nedokázal vyrovnať. Mestskí policajti vykonali kontrolu okolia liečebného ústavu na v Mestskej časti Zobor, podozrivú osobu podľa popisu nezistili.
 
Na poludnie nitriansky občan telefonicky nahlásil na operačné pracovisko mestskej polície tlejúcu smetnú nádobu, ktorá sa nachádzala na pešej zóne na ulici Štefánikova trieda pri peňažnej inštitúcii UniCredit Bank. Vyslaní mestskí policajti na mieste nádobu uhasili a nebolo potrebné dodatočne privolávať výjazd hasičov.
 
29.9.2020 – UTOROK:
V neskorých nočných, takmer už ranných, hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o mužovi, ktorý údajne odcudzil barmanský stolík v prevádzke Pečiatkáreň na Kmeťkovej ulici. Vyslaní mestskí policajti muža po rýchlej obhliadke okolitých ulíc v smere predpokladaného odchodu podozrivého z miesta činu zistili na ulici Trieda Andreja Hlinku i s odcudzeným stolom, ktorý mal stále pri sebe. Príslušníci zistili jeho totožnosť, jednalo sa o dvadsaťjedenročného muža z Prievidze, ktorý hliadke tvrdil, že stolík našiel pri ceste. Keďže podnet podali očití svedkovia jeho protiprávneho konania, zasahujúci mestskí policajti neuverili jeho zavádzajúcim tvrdeniam. Vzhľadom na silný stupeň jeho opitosti s ním hliadka nespisovala zápisnicu o podanom vysvetlení, vec postúpili na objasňovanie na iný termín. Odcudzený stolík príslušníci previezli na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici. Zasahujúci príslušníci zaistili i totožnosť a kontakty svedkov udalosti pre účely ďalšieho objasňovania skutku.
 
Hliadky mestskej polície počas dňa permanentne zabezpečovali dodržiavanie pobytu osôb v povinnej karanténe v problémovej lokalite na Borovej ulici. Taktiež sa aktívne zúčastnili na pátraní po bezdomovcovi s pozitívnym COVID testom, ktorého neskôr dopravili do Azylového domu príslušníci PZ SR na dočasné ubytovanie.
 
Mestskí policajti v neskorých nočných hodinách preverovali podnet o dvoch osobách bez domova, ktoré sa domáhali vstupu do Azylového domu na Štúrovej ulici. Personál im túto snahu eliminoval, pretože obaja bezdomovci, muž i žena, porušili predpisy platné v ubytovacom zariadení, navyše personál disponoval  informáciami, ktoré viedli k dôvodnej obave, že môžu byť pozitívny na Covid-19. Vyslaná hliadka mestskej polície po pohovore s personálom neumožnila bezdomovcom vstup do azylového domu v súlade s vyjadrením zodpovedného pracovníka ubytovacieho zariadenia. Dôvodom bola aj skutočnosť, že osoby boli v styku s osobou v izolácii s pozitívnym testom na COVID a bez negatívneho testu im personál vstup do Azylového domu neumožní, pretože potenciálne hrozí ďalšie komunitné šírenie nákazy.
 
30.9.2020 – Streda:
V nočných hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal podnet od oznamovateľa z Novej ulici, kde mal byť údajne rušný nočný pokoj z bytu suseda. Vyslaní mestskí policajti na mieste skonštatovali, že nočný pokoj je naozaj rušený, pretože z bytu jedného z podnájomníkov sa šírila hlasná reprodukovaná hudba. Po opakovanom klopaní a búchaní na dvere bytu hliadke nikto neotváral. Oznamovateľ uviedol, že byt užíva iba jeden podnájomník, no nikdy v minulosti si nahlas hudbu nepúšťal. Vyslovil tiež obavu, že sa mu niečo mohlo stať a možno potrebuje pomoc. Rovnako aj ďalší prítomní susedia na mieste hliadke uviedli, že hudba sa z bytu šíri od poobedia. Z obavy, že v uvedenom byte sa môže skutočne nachádzať osoba, ktorá potrebuje lekársku alebo inú pomoc, mestskí policajti zistili totožnosť a telefonický kontakt majiteľa nehnuteľnosti, ktorý sa po výzve dostavil na miesto. Pri pokuse dostať sa do bytu nájomník dvere otvoril a hliadke uviedol, že je v poriadku, iba tuho zaspal a preto nepočul klopanie. Za priestupok bol štyridsaťsedemročný muž z Krásna nad Kysucou doriešený v zmysle priestupkového zákona.
 
1.10.2020 – Štvrtok:
Hliadky mestskej polície počas dňa okrem iných úloh kontrolovali dodržiavanie povinnej karantény nariadeným osobám na Borovej ulici. Kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení spojená s dovozom stravy pre Covid-pozitívnu osamotenú osobu bez rodinných príslušníkov mestskí policajti realizovali v karanténe i v ubytovacích priestoroch na amfiteátri na Dolnozoborskej ulici.
 
 
2.10.2020 – Piatok:
Na poludnie mestskí policajti na Chrenovskej ulici pri čerpacej stanici Slovnaft spozorovali voľne sa pohybujúceho psa. Podarilo sa im ho vlastnými silami a prostriedkami odchytiť a neskôr ho odovzdali privolanému zmluvnému veterinárovi, ktorý ho ustajnil.
 
Na útvar mestskej polície v popoludňajších hodinách občan priniesol nájdený občiansky preukaz. Keďže preukaz patril štyridsaťšesťročnému nitrianskemu občanovi bývajúcemu v intraviláne mesta Nitry, mestskí policajti mu preukaz totožnosti zaniesli a odovzdali v mieste jeho trvalého bydliska.  
 
Vo večerných hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prevzal od občianky nájdenú peňaženku s dokladmi a drobnou hotovosťou, ktorú našla na Cintorínskej ulici. Nález patril ukrajinskému občanovi s pobytom v SR, ktorý sa sám neskôr dostavil na útvar mestskej polície, kde sa snažil dohľadať svoj stratený majetok. Príslušník operačného pracoviska ho informoval, že jeho peňaženka i s dokladmi sa našla a môže si ju prevziať.  
 
O niekoľko minút neskôr mestskí policajti reagovali na oznam o väčšej skupine osôb, ktoré sa neoprávnene nachádzajú v areáli SPU. Vyslaní mestskí policajti podnet preverili a na mieste našli približne štyridsať osôb. Keďže vlastník parcely im neudelil povolenie zdržiavať sa na jeho pozemku, mestskí policajti osoby vyzvali, aby miesto opustili. Všetci prítomní výzvu príslušníkov poslúchli a z pozemku SPÚ sa vzdialili.
 
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície vo večerných prevzal oznam o spadnutom strome na vozovke na Kláštorskej ulici. Na miesto vyslal motohliadku, ktorá podnet preverila. Keďže na mieste zistili, že spadnutý strom je potenciálnou hrozbou pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na tomto cestnom úseku, na odstránenie prekážky privolali výjazd hasičov, ktorí pomocou techniky strom popílili a z vozovky prekážku odstránili. Príslušníci mestskej polície poskytovali hasičom počas ich sanačných prác súčinnosť dohliadaním na bezpečnosť, pretože zásah bol vykonávaný na úseku s nízkym osvetlením.
 
Hliadky mestskej polície počas dňa okrem iných úloh kontrolovali dodržiavanie povinnej karantény nariadeným osobám na Borovej ulici. Kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení spojená s dovozom stravy pre Covid-pozitívnu osamotenú osobu bez rodinných príslušníkov mestskí policajti realizovali v karanténe i v ubytovacích priestoroch na amfiteátri na Dolnozoborskej ulici.
 
3. - 4. 10.2020 – Sobota, nedeľa:
Hliadky mestskej polície počas víkendu okrem plnenia iných úloh prednostne zabezpečovali kontrolu dodržiavania povinnej karantény nariadeným osobám na Borovej ulici v mestskej časti Kalvária. Kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení spojená s dovozom stravy pre Covid-pozitívnu osamotenú osobu bez rodinných príslušníkov mestskí policajti realizovali v karanténe i v ubytovacích priestoroch na amfiteátri na Dolnozoborskej ulici.
 
 
 
Späť