RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 4. týždeň 2021

Pridané dňa 04 Feb 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 4. TÝŽDEŇ

 
25.01.2021 – PONDELOK:
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala telefonický podnet o žobrajúcom maloletom chlapcovi pri obchodnom dome NAY na Chrenovskej ulici. Vyslaní mestskí policajti na mieste zistili, že sa jedná o, z miestnej znalosti mestskej polícii známeho, dvanásťročného maloletého, prevažne bývajúceho u rôznych rodinných príbuzných v komunite na  Roľníckej ulici v mestskej časti Krškany. Maloletý uviedol, že chodí pravidelne žobrať, údajne za účelom zlepšenia svojej stravy. Taktiež uviedol, že v priebehu minulého týždňa bol chorý, kašlal a mal teplotu, ale ani on, ani jeho rodina neabsolvovali test na COVID-19. Keďže chlapec navyše uvádzal nepravdivé údaje o svojej totožnosti a z minulosti hliadka mala znalosť, že už bol za podobné konanie riešený, mestskí policajti skontaktovali pracovníčku sociálnej kurately ÚPSVaR-u v Nitre. Tá, v spolupráci s privolanou hliadkou policajného zboru, vzhľadom na dôvodné podozrenie ohrozenia mravnej výchovy maloletej osoby, si vec prevzala do svojej kompetencie, príslušníci policajného zboru si prípad prevzali na objasnenie.
 
Mestskí policajti vo večerných hodinách hliadkovali na Výstavnej ulici pri obchodnom centre N-CENTRO Nitra. V blízkosti autobusovej zastávky MAD spozorovali zjavne mladistvého chlapca s nohavicami na členkoch, ktorý sa nekoordinovanými pohybmi pohyboval po chodníku i cestnej komunikácii. Hliadka zistila jeho totožnosť, jednalo sa o čerstvo mladistvého pätnásťročného chlapca z Nitry, ktorý bol podľa exogénnych medicínskych príznakov evidentne intoxikovaný väčším množstvom alkoholu. Mestskí policajti ho podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu v krvi, prístroj ukázal vyše 2,3 promile alkoholu v krvi. Keďže potenciálne mohlo prísť k zlyhaniu mladého organizmu v dôsledku užitia väčšieho množstva alkoholu, navyše príslušníci nemohli vylúčiť užitie aj iných návykových látok, ktoré by účinok alkoholu synergickým efektom znásobili, privolali na miesto rýchlu zdravotnú pomoc. Zároveň o stave mladistvého informovali aj jeho otca, ktorý však po príchode nesúhlasil s prevozom syna do nemocnice na detoxikáciu. Po vykonaní základných objasňovacích úkonov si otec svojho syna prevzal do svojej starostlivosti, zároveň, kvôli korešpondenčnej adrese, uviedol, že syn v súčasnosti býva u neho v obci Branč. Mestskí policajti ho informovali, že spáchaný správny delikt jeho syna bude odovzdaný na sociálny útvar Mestského úradu v Nitre na doriešenie.
 
26.01.2021 – UTOROK:
V skorých ranných hodinách občan na linke 159 požiadal o pomoc pri naložení svojho výrazne obézneho otca do vozidla, pretože potrebujú ísť do nemocnice. Po príchode mestskí policajti spozorovali približne 150 kg muža ležať na cestnej komunikácii medzi motorovým vozidlom a obrubníkom. Podľa vyjadrenia syna  otec až po vozidlo prešiel samostatne a následne skolaboval. Hliadka bezodkladne privolala rýchlu zdravotnú pomoc a posádke pomohla s naložením ťažkého sedemdesiatštyriročného pacienta do vozidla. Obaja páni boli cez víkend  testovaný na COVID-19 s negatívnym výsledkom, napriek tomu dali spätne vedieť, či hospitalizovaného pozitívne neotestovali po príchode do nemocnice.
 
Motohliadka mestskej polície vo večerných hodinách reagovala na podnet občana, ktorý telefonicky uviedol, že bol svedkom krádeže v predajni Lidl na Ďurkovej ulici. Oznamovateľ uviedol, že videl skupinku z problematicky prispôsobivej komunity, ktorí mali z obchodu odcudziť tri kartóny kávy. Vyslaní mestskí policajti na mieste zistili troch maloletých a jednu dospelú osobu z mestskej časti Dražovce sedieť na lavičke, pri nich bolo na zemi položených päť kartónov kávy. Po vykonanom pohovore všetci svorne uviedli, že kávy tam už údajne na zemi boli a oni nič neodcudzili. Ďalej uviedli, že čakajú na matku, ktorá nakupuje v Lidli. Tá sa po krátkej chvíli dostavila na miesto aj s ďalšou dcérou. Matka mestským policajtom rovnako uviedla, že ona nič neukradla. Hliadke svedok skutku oznámil, že podozrenie z krádeže oznámil aj zodpovednému zamestnancovi v Lidli i prítomnému pracovníkovi SBS v obchode. Mestskí policajti si privolali na spoluprácu ďalšiu hliadku a za ich súčinnosti vyzvali podozrivých, aby sa spoločne presunuli do blízkeho obchodu, kde svedok opoznal podozrivé osoby. Hliadka vykonala pohovor s oznamovateľom skutku i s pracovníkom SBS, ktorý následne na miesto privolal príslušníkov policajného zboru. Tí si, po prevzatí základných informácií od mestských policajtov a oznamovateľa, celý prípad i podozrivých prevzali na ďalšie objasnenie. Zároveň pracovníka SBS požiadali o pripravenie záznamu z kamerového systému z inkriminovanej doby skutku.
 
27.01.2021 – STREDA:
Mestskí policajti v popoludňajších hodinách prevzali od miestnej občianky telefonický podnet o založení nelegálnej skládky odpadu na Topoľčianskej ulici v mestskej časti Dražovce. Vyslaná motohliadka oznam preverila, na mieste zistili desať plastových vriec čiernej farby s rôznym komunálnym odpadom, ktoré tam, podľa oznamovateľky, ešte ráno neboli. Mestskí policajti preverením obsahu vriec zistili, okrem iného, viaceré písomné doklady osoby žijúcej na konkrétnej adrese v neďalekej obci Jelšovce. Miesto zdokumentovali, písomnosti zaistili a priestupok postúpili na ďalšie objasňovanie na priestupkový referát mestskej polície, ktorý bude vo veci ďalej konať pre dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty priestupku v zmysle príslušného ustanovenia Zákona o odpadoch.  
 
 
 
V nočných hodinách mestskí policajti reagovali na telefonický oznam a žiadosť o pomoc obyvateľa domova opatrovateľskej služby na ulici Janka Kráľa o susede, ktorá údajne v byte spadla z pomocného vozíka a nevládze sama vstať. Príslušníci, ktorí boli na miesto vyslaní, už takúto situáciu nedávno riešili, preto vedeli, že nemusia násilne otvárať dvere a do bytu sa k spadnutej žene s jej súhlasom dostali cez ľahšie prístupný balkón. Seniorke vo veku osemdesiat rokov pomohli vstať,  nevykazovala vonkajšie zranenia a okrem občasnej nevládnosti sa nesťažovala na žiadne zdravotné problémy. Privolávať, v súčasnosti exponovanú, rýchlu zdravotnú pomoc alebo lekára, nebolo potrebné.
 
28.01.2021 – ŠTVRTOK :
Príslušník na operačnom pracovisku prijal telefonický oznam o bezdomovcovi, ktorý prespáva na poschodí vo vchode panelákového domu na Jurkovičovej ulici. Po príchode na miesto vyslaná mestskí policajti zistili známeho bezdomovca, po pohovore s ním si tento miesto po sebe upratal, očistil a vchod opustil. Príslušníci mu opäť odporučili využiť na prespávanie ubytovacie zariadenia, ktoré mesto na tento účel vytvorilo pre ľudí bez domova.  
 
Mestskí policajti v popoludňajších hodinách reagovali na telefonický podnet občana z mestskej časti Dražovce, ktorý oznamoval, že mladí jedinci z komunity hrajú na verejnom priestranstve pred obchodom futbal a nemajú prekryté horné dýchacie cesty. Po príchode na miesto mestskí policajti spozorovali, že počas ich príchodu dve mladistvé osoby ušli do rodinného domu na konkrétnej adrese. Hliadka ich dôrazne vyzvala, aby vyšli von a tam s nimi vykonala výchovný pohovor o dodržiavaní protipandemických opatrení, vysvetlili im, ktoré opatrenia sa ich týkajú a ktoré musia dodržiavať. Mladiství uviedli, že informáciám porozumeli a prisľúbili, že opatrenia budú dodržiavať. Hliadka mestskej polície v okolí ešte zotrvala a kontrolovala, či sa podobné správanie nebude opakovať alebo sa nevyskytuje aj v inej štvrti tejto mestskej časti.  
 
29.01.2021 – PIATOK :
Príslušníci MsP sa od popoludňajších hodín zúčastnili celoplošného testovania na jednotlivých odberných miestach, kde zabezpečovali dodržiavanie verejného poriadku a bezproblémový priebeh testovania. V mestskej časti Orechov dvor túto činnosť zabezpečovali členovia miestnej občianskej poriadkovej služby.
 
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách vykonávala kontrolu priestorov železničnej stanice na Staničnej ulici zameranú na kontrolu povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest a dodržiavanie zákazu vychádzania. Okrem iných osôb kontrolovala aj štyridsaťpäťročného, pre nich známeho, bezdomovca. O mužovi mali miestnu znalosť o tom, že bol pozitívne testovaný na COVID-19, tiež to, že bol umiestnený v karanténnom zariadení na Amfiteátri, odkiaľ ušiel. Pri nájdení sa v súčasnosti pohyboval v spoločných priestoroch vo foyer železničnej stanice, častokrát bez rúška, čím potenciálne ohrozoval ostatných cestujúcich a prítomných. Pre dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby bola privolaná na miesto hliadka PZ SR. Operačný príslušník mestskej polície telefonicky preveril správnosť údajov u zodpovednej pracovníčky sociálneho útvaru mestského úradu, ktorá potvrdila, že muž bol pozitívne testovaný a mal byť ešte päť dní v povinnej karanténe. Potvrdila tiež, že po otestovaní ho na Amfiteáter prevážala a umiestnila hliadka policajného zboru. Mužovo konanie bolo postúpené a odovzdané príslušnému orgánu na doriešenie.
 
 
30.01.2021 – SOBOTA :
V dopoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali oznam o túlavom psovi väčšieho vzrastu, ktorý sa pohyboval voľne na verejnom priestranstve a miestni občania mali údajne z neho strach. Vyslaná hliadka psa rasy nemecký ovčiak, našla v mestskej časti Lukov Dvor a spoločne s privolaným zmluvným veterinárom sa im psa podarilo odchytiť a následne ustajniť.
 
Občan v popoludňajších hodinách odovzdal na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici nájdený občiansky preukaz, ktorý našiel na Staničnej ulici. Mestskí policajti po spísaní potrebných úradných záznamov nájdený doklad totožnosti odovzdala na príslušné oddelenie PZ SR, keďže preukaz patril osobe z obce Prochot a nebolo zákonne možné mu ho doručiť osobne.
 
Príslušníci MsP sa počas celého dňa zúčastnili celoplošného testovania na jednotlivých odberných miestach, kde zabezpečovali dodržiavanie verejného poriadku a bezproblémový priebeh testovania. V mestskej časti Orechov dvor túto činnosť zabezpečovali členovia miestnej občianskej poriadkovej služby.
 
31.01.2021- NEDEĽA:
V ranných hodinách príslušníci mestskej polície preverovali oznam majiteľa prevádzky Life House na Kmeťkovej ulici o poškodení prístrešku jeho prevádzky. Na mieste zistili, že prístrešok bol poškodený v dôsledku dopravnej nehody, statika prístrešku bola zjavne narušená a potenciálne hrozil úraz pre okoloidúcich občanov. Mestskí policajti preto so súhlasom majiteľa prevádzky ohrozený priestor chodníka označili výstražnou páskou hneď po odtiahnutí havarovaného motorového vozidla. Majiteľ uviedol, že mestskú políciu bude informovať a telefonicky požiada o odstránenie výstrahy, keď opraví prístrešok tak, aby nebol hrozbou pre chodcov.
 
 
 
Mestskí policajti v popoludňajších reagovali na podnet vojaka z mobilného odberového MOM na Alexyho ulici na sídlisku Klokočina na skupinku z rómskej komunity, ktorí údajne predbiehajú ostatných občanov pri čakaní na testovanie. Vyslaná hliadka mestskej polície po príchode zistila, že Rómovia už boli pretestovaní, príslušníkom sa všetci preukázali preukazom ŤZP. S touto skupinkou hliadka vykonala pohovor, iné narušenie verejného poriadku nebolo zistené.
 
Príslušníci MsP sa počas celého dňa zúčastnili celoplošného testovania na jednotlivých odberných miestach, kde zabezpečovali dodržiavanie verejného poriadku a bezproblémový priebeh testovania. V mestskej časti Orechov dvor túto činnosť zabezpečovali členovia miestnej občianskej poriadkovej služby.
 
 
 
 
Späť