RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 4. týždeň 2019

Pridané dňa 29 Jan 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 4. TÝŽDEŇ
 
Občan z Nitry sa u príslušníka mestskej polície informoval, na ktorých miestach na Párovskej ulici a okolí sú rozmiestnené kamery mestského kamerového systému. Informoval sa z toho dôvodu, že podľa jeho vyjadrenia boli vo večerných hodinách na Palánku napadnuté dve mladé ženy mladým vysokým mužom v bielej mikine bez zimnej bundy. Napadnuté boli bez zjavného motívu, bez majetkového alebo iného prospechu, prípadne bez akéhokoľvek vonkajšieho podnetu. Mladý agresívny muž sa údajne odzadu potichu priblížil k obidvom poškodeným a bez slov ich začal udierať päsťami do oblasti hlavy. Obe prekvapené a vystrašené ženy spadli na zem, čím im vznikli ďalšie zranenia a škody na oblečení, okuliaroch a podobne. Muž pokračoval v chôdzi z miesta činu ďalej. Po tejto informácii a poskytnutom opise podozrivého príslušník na operačnom pracovisku na pokyn zástupcu náčelníka preskúmal všetky záznamy z kamier, ktoré sú nainštalované v blízkom okolí s cieľom nájsť a neskôr identifikovať podozrivého násilníka. Muž, ktorý zodpovedal opisu, bol zaznamenaný aj na Párovskej ulici, neskôr aj na Mostnej ulici, kde opäť rovnakým spôsobom odzadu päsťami bez zjavnej príčiny napadol dvoch nič netušiacich mladíkov. Podozrivý muž aj teraz pokračoval v chôdzi ďalej a zašiel do dvora jedného z nočných podnikov. Keď vychádzal z dvora von, v agresívnom konaní pokračoval rovnakým spôsobom, opäť odzadu a bez príčiny údermi do hlavy napadol mladú ženu, ktorá stála na chodníku. Podľa kamerového záznamu medzitým mladí napadnutí muži privolali hliadku policajného zboru, ktorá po príchode na miesto našla všetkých aktérov, poškodených i podozrivého, na Mostnej ulici. Po krátkom rozhovore a prvotnom objasňovaní predviedli podozrivého agresívneho muža na obvodné oddelenie. Po preskúmaní záznamov z kamerového systému operačný príslušník mestskej polície informoval orgány činné v trestnom konaní, že násilná trestná činnosť zadržaného muža je kamerovým systémom zdokumentovaná, skutky i totožnosť podozrivého sú jasne rozpoznateľné a záznam môže slúžiť ako dôkaz v prípadnom prípravnom trestnom konaní.
 
 
Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici odovzdala poctivá obyvateľka Nitry väčšiu sumu peňazí v hotovosti, ktoré našla pred tromi dňami na Ďumbierskej ulici v Nitre. Keďže sa jej v okolí miesta nálezu počas víkendu napriek snahe nepodarilo zistiť, komu strata vznikla, odovzdala nájdené peniaze na útvare mestskej polície. Po spísaní úradného záznamu mestskí policajti nález zverejnili na webovej stránke Mestskej polície v Nitre. Nakoľko nikto na nález nereagoval, peniaze boli odovzdané príslušníkom policajného zboru na Obvodnom oddelení v Nitre.
 
Prijali sme oznam od občana o použitých injekčných striekačkách rozhádzaných na autobusovej zastávke na križovatke ulíc Dlhá a Bohúňova. Hliadka mestskej polície na mieste zistila sedem kusov použitých injekčných striekačiek, ktoré vyzbierali a uložili do špeciálnej zbernej nádoby občianskeho združenia STORM určenej na biologický odpad.
 
Hliadka mestskej polície spozorovala na Mostnej ulici muža ležiaceho na chodníku, ktorý mal občasné kŕče. Mestskí policajti mu skontrolovali vitálne funkcie, vonkajšie zranenia u neho nenašli. Muž sťažene komunikoval, rýchlo a plytko dýchal a hliadke uviedol, že má údajne cukrovku a problémy mu zrejme spôsobilo, že pil vodku. Tridsaťdvaročnému mužovi z Jelšoviec, ktorý bol zjavne v glykemickom šoku, mestskí policajti privolali sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si ho prevzala na vyšetrenie. Hliadka mestskej polície na požiadanie poskytla posádke RZP asistenciu v sanitke pri prevoze muža do nemocnice.
 
Príslušníci mestskej polície preverovali oznam o túlavom psovi, ktorý sa mal pohybovať v okolí Ďumbierskej ulici na Chrenovej. Po príchode na miesto a kontrole okolia sa hliadke mestskej polície podarilo mladého psa nájsť a odchytiť. Keďže pes nemal na sebe evidenčnú známku ani čip, podľa ktorého by bolo možné identifikovať držiteľa, na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil.
 
 
 
V neskorých večerných hodinách hliadka mestskej polície na Kmeťkovej ulici spozorovala, ako mladý muž bez cudzieho zavinenia spadol na temeno hlavy. Po skontrolovaní osoby zistili, že muž je zjavne pod vplyvom alkoholu, pri vedomí, so zachovanými základnými životnými funkciami, ale značne krváca z uší a zo zranení na hlave. Mestskí policajti mu poskytli prvú pomoc a privolali mu sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si muža prevzala na vyšetrenie do nemocnice.
 
Prijali sme oznam vodičky z parkoviska pri poliklinike na ulici Hviezdoslavova trieda, že jej neznámy vodič svojím zaparkovaným vozidlom bráni výjazdu a taktiež ním spôsobil poškodenie karosérie na jej vozidle. V čase príchodu mestských policajtov sa vodič na mieste ani v blízkom okolí nenachádzal, držiteľka poškodeného vozidla hliadke ukázala svoje vozidlo vykazujúce poškodenie, ktoré zjavne vzniklo nepozorným zaparkovaním iného motorového vozidla. Obe autá boli od seba vzdialené iba niekoľko centimetrov, v mieste stretu boli obe vozidlá poškodené. Za prítomnosti hliadky mestskej polície dvadsaťpäťročná vodička z Veľkého Lapáša privolala hliadku policajného zboru SR, ktorá si vec prevzala do svojej kompetencie. V čase jej príchodu sa na miesto dostavil i vodič druhého vozidla.
 
V dopoludňajších hodinách sme prijali oznam o ležiacej osobe na Družstevnej ulici. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila päťdesiatsedemročného muža z Nitry, ktorý ležal na zemi a sťažoval sa na silné bolesti v oblasti hrudníka a silné svalové kŕče. Muž nebol pod vplyvom alkoholu. Hliadka mu okamžite privolala záchrannú službu, ktorá si muža po prvotnom ošetrení prevzala na diagnostiku do nemocnice.
 
Počas hliadkovania v mestskej časti Dolné Krškany hliadka mestskej polície zistila na frekventovanej Novozámockej ulici znečistenie vozovky a chodníka blatom. Znečistenie vzniklo nákladnými vozidlami, ktoré dovážali materiál na stavbu rodinného domu. Vzhľadom na veľký rozsah znečistenia, ktoré v exponovanom popoludňajšom čase zjavne ohrozilo bezpečnosť cestnej premávky a na predmetnom mieste potenciálne hrozil vznik dopravných kolízií, na doriešenie udalosti mestskí policajti privolali hliadku policajného zboru SR, ktorá si vec neskôr prevzala na doriešenie. Do ich príchodu inkriminované miesto zabezpečovala hliadka mestskej polície.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície zistila na Kmeťovej ulici kolíziu dvoch motorových vozidiel, účastníci tejto dopravnej nehody neuvádzali žiadne zranenia. Do príchodu privolanej hliadky policajného zboru SR miesto zabezpečovali mestskí policajti za použitia výstražných majákov.
 
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách poskytla súčinnosť kompetentným príslušníkom policajnému zboru pri domových prehliadkach ako „nezúčastnené osoby“.
 
V popoludňajších hodinách sme prijali oznam od pracovníčky denného stacionára charity na Štúrovej ulici, ktorá nahlásila problémového klienta nerešpektujúceho ich interné nariadenia a pravidlá, v zmysle ktorých je poskytovaná sociálna pomoc. Hliadka mestskej polície na mieste zistila občana s rumunskou štátnou príslušnosťou, ktorému za pomoci tlmočníka vysvetlili, za akých podmienok môže využívať služby zariadenia. Mestskí policajti sa ubezpečili, že muž informáciám porozumel, ten však po pohovore miesto opustil.
 
Vo večerných hodinách sme prijali anonymný oznam o mužovi, ktorý nehybne leží v nákupnom košíku na parkovisku na Štúrovej ulici pri hypermarkete. Podľa oznamovateľa ho tam údajne vyviezol pracovník SBS susediaceho hypermarketu. Hliadka miestnej polície na mieste zistila v nákupnom košíku ležať muža zjavne pod vplyvom alkoholu, ktorý nemal pri sebe žiadny doklad totožnosti a nebol schopný komunikácie ani chôdze. Vzhľadom na nízke teploty, požitému alkoholu, nedostatočnému oblečeniu a prípadným vnútorným zraneniam hrozilo, že muž môže skolabovať. Preto mu mestskí policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si ho prevzala na vyšetrenie. Oznamovateľ celú udalosť pozoroval, pričom uviedol, že to bude medializovať. Zasahujúci mestskí policajti po odchode sanitky vykonali pohovor s vedúcim súkromnej bezpečnostnej služby objektu Tesco, ktorý spočiatku uviedol, že o tejto udalosti nič nevie, taktiež nevie nič o podobných praktikách jeho podriadených. Mestským policajtom však prisľúbil, že zabezpečí, aby sa nič podobné v budúcnosti neopakovalo. Neskôr veliteľ mestskej polície obvodu Klokočina vykonal opäť pohovor s kompetentnými pracovníkmi hypermarketu Tesco. Vedúci SBS uviedol, že neskôr na podnet mestskej polície stotožnil zamestnanca, ktorý vložil bezvládneho bezdomovca do nákupného košíka a vyviezol ho na parkovisko. Vyhlásil, že tento jeho nehumánny skutok budú riešiť disciplinárne v zmysle ich interných predpisov. Manažérka Tesca na záver uviedla, že prijme opatrenia, aby sa v budúcnosti podobný prípad nezopakoval. Mestská polícia v prípade vykonáva ďalšie objasňovacie procesné úkony.
 
 
 
 
Vo večerných hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal telefonický oznam ženy z Rýnskej ulice, ktorej bývalý partner sa údajne správa agresívne, rozhadzuje veci v domácnosti a vyhráža sa jej rôznou ujmou. Po príchode a prvotnom objasňovaní oznamu hliadka mestskej polície nadobudla dôvodné podozrenie, že konanie partnera naplnilo skutkovú podstatu trestného činu a keďže päťdesiatpäťročná oznamovateľka z Nitry chcela podať trestné oznámenie na bývalého štyridsaťtriročného partnera z obce Zbehy, na miesto mestskí policajti  privolali hliadku policajného zboru SR, ktorá si vec prevzala na objasnenie. Do ich príchodu mestskí policajti zabezpečili miesto činu a bezpečnosť ohrozenej osoby.
 
Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici prišiel  občan, ktorý príslušníkovi na operačnom pracovisku odovzdal nájdenú peňaženku, ktorú našiel na Chalúpkovej ulici. V peňaženke sa nachádzali osobné doklady, platobné karty a drobná finančná hotovosť. O náleze príslušník telefonicky informoval štyridsaťosemročnú majiteľku z Nitry, ktorá si neskôr peňaženku a doklady prevzala na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam dvadsaťdeväťročného držiteľa motorového vozidla z obce Cerovo, ktorý stratil kľúče od svojho auta stojaceho v areáli autobusovej stanici na Staničnej ulici. Ten požiadal príslušníkov mestskej polície o založenie blokovacieho zariadenia na jeho auto ako prevenciu voči odcudzeniu vozidla, nakoľko nemá náhradný kľúč. Hliadka tejto požiadavke občana vyhovela, ten jej nechal na seba telefonický kontakt. Nasledujúci deň na útvare mestskej polície odovzdal iný občan kľúč od vozidla rovnakej značky, nájdený na Staničnej ulici. Po overení kompatibility kľúča so zablokovaným vozidlom hliadka mestskej polície o náleze kľúčov informovala držiteľa vozidla, ktorý si ich od mestských policajtov prevzal. Hliadka mu následne technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla z kolesa demontovala.
 
Prijali sme oznam občana o vozidle na Škultétyho ulici, ktoré malo otvorené okno na zadných dverách. Vozidlo mestskí policajti skontrolovali a zistili, že nevykazuje známky vlámania, poškodenia alebo inej trestnej činnosti. Mestskí policajti v súčinnosti s policajným zborom zistili totožnosť držiteľa vozidla, zistili na neho i telefonický kontakt. Operačný pracovník ho vyzval, aby prišiel k svojmu vozidlu a zabezpečil ho pred odcudzením. Ten si po príchode svoje auto skontroloval, vyhlásil, že nič nie je poškodené a vozidlo uzamkol. 
 
V popoludňajších hodinách sme prijali oznam občana o náleze finančnej hotovosti desať eur v bankomate ČSOB na Výstavnej ulici. Hliadka mestskej polície bankovku v nominálnej hodnote desať eur od tridsaťdeväťročného nálezcu z obce Dolné Štitáre prevzala. Neskôr ju mestskí policajti vrátili do pobočky ČSOB v prvý pracovný deň, nakoľko v čase nálezu boli cez voľné dni všetky pobočky zatvorené.
 
Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici prišla dvadsaťdeväťročná žena z obce jarok odovzdať nájdený mobilný telefón, ktorý našla na Piaristickej ulici. Príslušník na operačnom pracovisku zistil majiteľa telefónu, ktorým bolo osemnásťročný mladý muž z Nitry, ten si ho po výzve prevzal na útvare mestskej polície.
 
V nočných hodinách hliadka mestskej polície na parkovisku pred zimným štadión Jesenského ulici prostredníctvom kamerového systému spozorovala vodičov motorových vozidiel, ktorí driftovali na zasneženom parkovisku. Operačný príslušník na miesto vyslal hliadku mestskej polície a tiež privolanú hliadku policajného zboru SR, ktorá si vec prevzala na doriešenie.
 
V dopoludňajších hodinách sme prijali oznam občana o vozidle, ktoré sa nachádza znovu na Škultétyho ulici a opäť s otvoreným oknom na zadných dverách. Aj toto vozidlo mestskí policajti skontrolovali a zistili, že nenesie známky vlámania, poškodenia alebo inej trestnej činnosti. Mestskí policajti v súčinnosti s policajným zborom zistili totožnosť päťdesiatdeväťročného držiteľa vozidla z Nitry a neskôr zistili na neho i telefonický kontakt. Operačný pracovník ho vyzval, aby prišiel k svojmu vozidlu a zabezpečil ho pred odcudzením. Ten si po príchode svoje auto skontroloval, vyhlásil, že nič nie je poškodené, mestským policajtom poďakoval a vozidlo uzamkol. 

 

 
Späť