RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 39.týždeň 2019

Pridané dňa 01 Oct 2019

Mestká polícia Nitra >>
Vážení čitatelia,
 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.  

 

23.9.2019 – Pondelok:
 
Hliadka zistila na zastávke MHD na Štúrovej ulici ležiaceho muža, ktorý sa sťažoval na bolesť ruky a silnú bolesť hlavy. Nakoľko osoba ležala na mieste údajne dlhšiu dobu a javila už známky podchladenia, bola jej privolaná zdravotná pomoc.
Občanom nájdený občiansky preukaz, hliadka po spísaní záznamu odovzdala na útvare PZ SR.
 
24.9.2019 – Utorok:
 
Na základe telefonického oznamu o občanovi, ktorý na ulici Ľudovíta Okánika nahádzal do polo-podzemných kontajnerov odpad do nich nepatriaci, hliadka páchateľa stotožnila.  Priestupca bol doriešený v blokovom konaní, následne odstránil všetok odpad, ktorý ponechal pri kontajneroch. Predmety ako WC misa a zárubne vhodené do moloku, nebolo v jeho silách vybrať, nakoľko boli až na dne. O tejto veci bol telefonicky informovaný pracovník NKS.
 
25.9.2019 – Streda:
 
Pokračujúcej fyzickej roztržke medzi bývalou svokrou a jej nevestou, príslušník mestskej polície zamedzil ich rozdelením, avšak obe ženy pokračovali vo vzájomných verbálnych urážkach. Počas týchto úkonov sa na miesto dostavila aj hliadky PZ SR, ktorá si vec prevzala.
Hliadka na Hornozoborskej ulici zistila na zemi ležiacu osobu, poľskej národnosti. Na výzvu o predloženie dokladov uviedol, že žiadne u seba nemá a taktiež odmietol uviesť svoje osobné údaje. Muž počas prítomnosti hliadky pokrikoval vulgarizmy na okoloidúce osoby. Následne bol predvedený na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Totožnosť osoby, ktorá odmetala spolupracovať, bola zistená až po následnej spolupráci s PZ SR. Osobe bola uložená bloková pokuta, ktorú zaplatila na mieste.
 
26.9.2019 – Štvrtok:
 
Hliadka na Svätoplukovom námestí zistila prasknutý stĺp verejného osvetlenia, na ktorom bol zavesený kvetináč s kvetinovou výzdobou, pričom hrozilo jeho spadnutie. Na miesto boli privolaní pracovníci firmy Elcomp, ktorí osvetlenie odpojili od prúdu a svietidlo demontovali. Demontované boli aj kvetináče, ktoré sa previezli na útvar mestskej polície. Pri obhliadke stĺpu bolo zistené, že k poškodeniu došlo pravdepodobne únavou materiálu a nie v dôsledku dopravnej nehody. O závade boli vyrozumené taktiež mestské služby.
 
27.9.2019 – Piatok:
 
Hliadka preverila sťažnosť občana na parkovanie vozidiel na cyklochodníku na Jesenského ulici počas hokejového stretnutia na zimnom štadióne. Na mieste bolo hliadkou vložených 21 upozornení za stierač vozidiel vodičom o protiprávnom konaní.
Pracovníci RZP žiadali o asistenciu, prítomnosť hliadky pri ošetrení ležiacej osoby pod vplyvom alkoholu na Kmeťkovej ulici. Občan bol nájdený v stabilizovanej polohe. Na miesto sa následne dostavila posádka záchrannej služby, ktorá si muža prevzala.
 
28.9.2019 – Sobota:
 
Hliadka na ulici Štefániková trieda preverili oznam o ležiacom mužovi, ktorý nebol schopný pohybu a komunikácie, pričom sa nedalo s istotou určiť, či sa jedná o silnú opitosť, alebo ochorenie. Na miesto bola privolaná zdravotnícka pomoc, ktorá si muža prevzala.
Vo večerných hodinách hliadka spozorovala na parkovisku pred OD Tesco na Štúrovej ulici, šíriaci sa dym. Miesto vzniku lokalizovali z opusteného objektu Telekomunikácii, kde prichytili spaľovať bezdomovcov rozličné predmety. Hliadka oheň uhasila, bezdomovcov po zistení ich totožnosti doriešila napomenutím a z miesta vykázala. V neskorší čas hliadka na mieste spozorovala prítomnosť PZ SR a hasičov, ktorí zrejme hľadali, už uhasený zdroj zadymenia. Obom zložkám sme ukázali miesto spaľovania a po vyžiadaní, odovzdali údaje totožnosti, nami na mieste zistených osôb.
 
29.9.2019 – Nedeľa:
 
Hliadka na Čajkovského ulici zistila vozidlo s rozbitým predným ľavým oknom, pri ktorom sa už nachádzal majiteľ. Uviedol, že okrem finančnej hotovosti vo výške približne 4€, mu nič iné nechýba a odmieta k udalosti privolať hliadku PZ SR.
Späť