RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 39. týždeň 2021

Pridané dňa 08 Oct 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 39. TÝŽDEŇ

 
27.09.2021 – PONDELOK:
V ranných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam občana o tom, že v mestskej časti Zobor na Azalkovej ulici sa nachádza  zrazená divá lesná zver. Po príchode na miesto vyslaná hliadka zistila, že sa jedná o zrazeného jeleňa, ktorého telo ležalo na vozovke. Na miesto mestskí policajti privolali člena miestne príslušného poľovného združenia, ktorý si zranenú poľovnú zver prevzal.
 
28.09.2021 – UTOROK:
Počas hliadkovania hliadka mestskej polície v nočných hodinách preverovala oznam o nájdení mobilného telefónu. Príslušníci sa presunuli na Kmeťkovu ulicu na sídlisku Klokočina, kde im oznamovateľ odovzdal nájdený smartfón značky Samsung, ktorý našiel v blízkosti jednej z prevádzok. Mestskí policajti mobil prevzali, odovzdali operačnému príslušníkovi, tomu sa podarilo skontaktovať sa s priateľom majiteľa telefónu a prostredníctvom jeho mu odovzdať oznam o nájdenom zariadení. Majiteľ, dvadsaťtriročný muž z Handlovej, si svoj majetok prevzal počas dňa na útvare nitrianskej mestskej polície na Cintorínskej ulici vo večerných hodinách.
 
Mestskí policajti vo večerných hodinách preverovali oznam vystrašenej občianky z panelového domu na Škultétyho ulici. Tá mala obavy, pretože medzi šiestym a siedmym poschodím ležal neznámy muž údajne podozrivého výzoru.  Príslušníci vchod skontrolovali a na medziposchodí našli ležať miestneho známeho bezdomovca, ktorému sa podarilo nepozorovane dostať do vchodu. Po pohovore muž miesto očistil a následne opustil, mestskí policajti mu ešte štandardne a opakovane pripomenuli kde a akým spôsobom si môže riešiť svoje problémy s ubytovaním a hmotnou núdzou.
 
 
29.09.2021 – STREDA:  
Príslušník operačného centra mestskej polície prevzal podnet občana o tom, že pri obchodnom centre Kaufland neznáma žena vybrala zo zbernej nádoby použitý olej, ktorý je tam uložený. Oznamovateľ poskytol opis osoby a smer, ktorým sa uberala. Vyslaní príslušníci skontrolovali okolie Kauflandu, ženu našli na Dolnočermánskej ulici pod prístreškom MHD. Priznala sa k tomu, že vybrala z nádoby určenej na ukladanie použitého oleja šesť 1,5 litrových fliaš s olejom, ktoré mala uložené vo vozíku. Na výzvu mestských policajtov dvadsaťsedemročná žena z mestskej časti Dražovce fľaše vrátila na pôvodné miesto, vykonali s ňou pohovor a doriešili ju v zmysle priestupkového zákona.  Príslušníci sa neskôr presunuli do OC Kaufland za vedúcim pracovníkom a o situácii ho informovali. Ten prisľúbil, že zabezpečia, aby sa nedalo zo zbernej nádoby olej vyberať a vyčistia aj okolie nádoby od mastnoty.  
 
Príslušníci mestskej polície v popoludňajších hodinách preverovali oznam občana o nehybne ležiacom mužovi, ktorý leží pred vjazdom do odberného miesta na COVID-19 na Špitálskej ulici. Muž mal byť údajne napadnutý a okradnutý o mobilný telefón a peňaženku neznámymi osobami. Vyslaní policajti na mieste zistili ležať muža, ktorému skontrolovali vitálne funkcie, zistili, že nie je zranený, bol však mierne pod vplyvom alkoholu a na verejnom mieste si chcel pospať. Dvadsaťosemročný muž z Kamenice po skontrolovaní si svojich osobných vecí hliadke vyhlásil, že mu nič nechýba a okradnutý nie je. Mestskí policajti muža zmierlivo doriešili v zmysle priestupkového zákona a vykonali s ním pohovor, po ktorom muž miesto najprv očistil a neskôr opustil, čím prestal budiť verejné pohoršenie okoloidúcich občanov.
 
30.09.2021 – ŠTVRTOK :
V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal podnet občana o údajne podnapitom ležiacom mužovi na chodníku na ulici Štefánikova trieda. Po príchode na miesto príslušníci zistili, že muž neleží na zemi, ale už sedí na blízkej lavičke. Následne však muž spadol tylom hlavy na železnú obrubu okolo stromu, pričom krátkodobo, približne na dve minúty, upadol do bezvedomia. Muža sa príslušníkom podarilo prebrať k vedomiu a umiestniť do stabilizovanej polohy. Mestskí policajti ho vizuálne skontrolovali, vonkajšie zranenie hlavy nezistili, vnútorné sa však vylúčiť nedalo. Z dôvodu obavy o jeho zdravie na miesto privolali výjazd RZP, posádka sanitky si päťdesiatšesťročného, z miestnej znalosti známeho, bezdomovca, pôvodne z obce Kamenica nad Cirochou, prevzala a previezla ho na ošetrenie do nemocnice.
 
Počas kontroly verejného poriadku a dodržiavania predpisov v statickej doprave v uliciach sídliska Klokočina príslušníci mestskej polície vo večerných hodinách zistili na Škultétyho ulici osobné motorové vozidlo, ktoré malo spadnuté predné sklo na vodičových dverách. Zjavne sa jednalo o mechanickú poruchu, keďže okno bolo predtým improvizovane zalepené lepiacou páskou, tá však bola v čase zistenia odlepená. Príslušník operačného centra z evidencii zistil totožnosť držiteľky vozidla, vyslaná hliadka v mieste jej bydliska o situácii informovala matku, keďže majiteľka auta nebola prítomná. Matka držiteľky vozidlo skontrolovala a po vyhlásení, že nie je poškodené a nič z neho nechýba, dcérino vozidlo zabezpečila pred odcudzením.
 
V nočných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam občana o dievčine na Samovej ulici, ktorá by mala mať ruku od krvi. Oznamovateľ upozornil, že aj on mal informáciu iba sprostredkovanú. Vyslaní príslušníci na mieste našla sedemnásťročné mladistvé dievča zo Žiliny. Bola oblečená v štýle EMO a pravú ruku mala dorezanú na viacerých miestach, ako sama uviedla, žiletkou. Takéto sebapoškodzujúce až suicidálne konanie je často symptomatické a nie neobvyklé pre mládež, ktorá vyznáva spomenutý štýl, či životnú filozofiu. Mestskí policajti jej preto ihneď poskytli prvú pomoc a zastavili jej krvácanie obviazaním rán. Hliadka tiež privolala rýchlu zdravotnú pomoc, posádka si po príchode dievča prevzala do starostlivosti.
 
01.10.2021 – PIATOK :
V ranných hodinách na pokyn operačného príslušníka sa vyslaná hliadka mestskej polície presunula na ulicu Novomeského, kde ich čakali rozhorčené oznamovateľky, ktoré uviedli, že starší pán z piateho poschodia mal strieľať z balkóna na letiaceho holuba smerom do voľného verejné priestoru. Mestskí policajti vykonali s nimi pohovor a po krátkom objasňovaní sa presunuli pred dvere bytu, z ktorého mal obyvateľ strieľať smerom do verejného priestranstva. Podozrivý sedemdesiatdeväťročný muž uviedol, že mu na balkóne holuby neustále robia neporiadok, preto sa snažil zo svojej vzduchovky, ktorú má zakúpenú na športovú streľbu, trafiť holuba, ktorý letel okolo jeho balkóna. Hliadka mestskej polície zistené informácie prostredníctvom operačného príslušníka konzultovala s príslušníkom policajného zboru na stálej službe a na jeho odporúčanie muža doriešili v blokovom konaní v zmysle priestupkového zákona.
 
V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam a zároveň prosbu o pomoc od ženy zo sídliska Klokočina na Murániho ulici. Tá sa vyslaným príslušníkom na mieste začala sťažovať, že jej dospelý syn často pije, nepracuje, neprispieva na domácnosť a navyše jej robí rôzne problémy, schválnosti, nevie si s ním rady a už nechce, aby s ňou ďalej býval v jednej domácnosti. Mestskí policajti s obomi stranami vykonali individuálny a neskôr aj spoločný pohovor, po ktorom syn oznamovateľky vyhlásil, že sa nebude so svojou matkou hádať a následne z bytu odišiel. Matka uviedla, že sa necíti byť obeťou domáceho násilia, trestné oznámenie odmietla podať, žiadala len, aby problémový syn z bytu odišiel. Príslušníci jej poskytli bezpečnostné rady, ako má postupovať, ak by situácia eskalovala, poučili ju tiež, že syn má právo si prísť prevziať jeho osobné veci. Po dosiahnutí zmieru medzi oboma zúčastnenými stranami príslušníci mestskej polície pokračovali v hliadkovaní.
 
Vo večerných hodinách počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku a dopravných predpisov v statickej doprave v uliciach sídliska Klokočiny príslušníci mestskej polície zistili na Benkovej ulici otvorené okno na zaparkovanom osobnom motorovom vozidle. Príslušník operačného centra zistil totožnosť držiteľky auta a vyslaná hliadka v mieste trvalého bydliska poskytla majiteľom aktuálnu informáciu. Keďže držiteľka nebola doma, vozidlo zabezpečil jej manžel. Ten auto skontroloval a keďže nenieslo známky vlámania, nebolo poškodené, ani z neho nič nechýbalo, vozidlo riadne uzamkol a hliadke poďakoval.
 
Vyslaní mestskí policajti preverovali oznam o ležiacej osobe na Pražskej ulici. Na mieste zistili päťdesiatdvaročného miestneho občana, ktorý skonzumoval viac alkoholu, ako mohol jeho organizmus zvládnuť. Mal narušené komunikačné i motorické schopnosti. Keďže býval neďaleko v susednej ulici a nemal doma nikoho blízkeho, kto by mu zabezpečil presun do bydliska, príslušníci mestskej polície občana odprevadili až domov a dozreli, aby sa cestou nestal obeťou dopravnej nehody, prípadne úrazu alebo obeťou náhodnej trestnej činnosti.
 
Hliadka mestskej polície v začínajúcich nočných hodinách štandardne vykonávala priebežnú kontrolu v nitrianskom mestskom parku. Z miestnej znalosti je príslušníkom známe, že vo večerných a nočných hodinách sa často schádza v mestskom parku mládež, ktorá tam často konzumuje alkoholické nápoje, prípadne iné návykové látky. Tento faktor je následne často spúšťačom konania, ktorým je narušený verejný poriadok a znečisťované verejné priestranstvo. Pri kontrole v okolí vodnej plochy Malej Hangócky hliadka spozorovala skupinku siedmich osôb na lavičke pri brehu jazierka. Keďže mali hlasno pustenú reprodukovanú hudbu a správali sa hlučne, chceli ich upozorniť na dodržiavanie verejného poriadku a čistoty. Keď príslušníci prichádzali k skupinke, jeden z mladíkov, ktorý sedel na lavičke, odhodil na zem pri breh vodnej plochy okrúhlu plastovú krabičku. Rovnako si všimli, že na lavičke mali prítomní položený plastový aplikátor upravený na fajčenie marihuany a vedľa lavičky bola postavená plastová fľaša upravená na fajčenie marihuany, tzv. bongo. Mladíkov sa pýtali, čo na mieste robia. Uviedli nám, že sa iba stretli a rozprávajú sa. Mladíci pri komunikácii s mestskými policajtmi viditeľne znervózneli, na naše otázky odpovedali vyhýbavo a javili všeobecne známe medicínske príznaky požitia návykovej látky. Okrem alkoholu, ktorý mali u seba, príslušníci taktiež zacítili zápach marihuany a preto sa ich opýtali, či u seba, okrem alkoholu, nemajú aj iné návykové látky. Na túto otázku neodpovedali. Mladíka, sediaceho na lavičke, sa opýtali, čo je v tej okrúhlej krabičke, ktorú odhodil na zem pri breh vodnej plochy. Odpovedal, že nevie. Jeden z príslušníkov krabičku zodvihol, otvoril a zistil, že sa v nej nachádza zelená sušina. Vtedy mladík z lavičky vyskočil, vytrhol príslušníkovi krabičku z ruky a pokúsil sa ju zahodiť do jazera. Jeden z mestských policajtov mu v tejto činnosti zabránil a inkriminovaný dôkazný predmet mu odňal späť. Vtedy sa jeden mladík zo skupiny hliadke priznal, že má u seba marihuanu a následne aj vytiahol z pravého vrecka svojich nohavíc zelenú sušinu zabalenú do potravinárskej fólie. Pre dôvodné podozrenie z trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi mestskí policajti podozrivým osobám obmedzila osobnú slobodu a na miesto privolali hliadku policajného zboru. Tej po príchode odovzdali podozrivé osoby i zaistený dôkazový materiál a príslušníci policajného zboru si prípad prevzali na ďalšie objasňovanie.
 
02.10.2021 – SOBOTA :
Na poludnie vyslaní príslušníci mestskej polície preverovali oznam o krádeži v predajni TETA na Jurkovičovej ulici na sídlisku Klokočina. Podľa výpovede oznamovateľky z obchodu veci odcudzila dvojica, muž a žena, údajne z mestskej časti Orechov dvor. Ženu mestskí policajti zadržali na mieste, muž však ušiel ešte pred príchodom hliadky a pri obchode, ani v jeho blízkom okolí, sa nenachádzal. Podľa poškodenej podozrivá dvojica odcudzila kozmetický tovar približne v hodnote 400,-€, čím sa stali dôvodne podozrivými zo spáchania trestného činu krádeže. Druhá motohliadka mestskej polície skontrolovala bližšie i širšie okolie miesta činu a podľa popisu sa snažili muža nájsť, avšak márne. Ten z miesta ušiel aj s kočíkom, v ktorom bolo maloleté dieťa, zadržaná žena však vypovedala, že dieťa nie je jej a muža údajne nepozná. Po zistení, že žena naozaj býva v mestskej časti Orechov dvor, sa jedna motohliadka presunula do tejto mestskej časti v snahe nájsť zodpovedného biologického rodiča a zákonného zástupcu maloletého dieťaťa.  To sa im aj podarilo, matkou dieťaťa bola sesternica zadržanej ženy, ktorá uviedla, že dieťa v kočíku je jej syn Rolex. Celý prípad bol odovzdaný privolaným príslušníkom policajného zboru, ktorí začali vo veci konať
 
 
03.10.2021- NEDEĽA:
Operátor kamerového systému mestskej polície si na monitoroch všimol protispoločenskú činnosť muža, ktorý sa pokúšal poškodiť spätné zrkadlo na zaparkovanom osobnom motorovom vozidle na Mostnej ulici. Po tejto snahe sa spolu s ďalšou osobou ďalej presúvali po Mostnej ulici smerom k ulici Podzámska. Operačný príslušník na miesto vyslal motohliadku a príslušníci podľa popisu dvojicu podozrivých zadržali. Po krátkom pohovore sa muž k skutku priznal, nevedel však uviesť racionálne dôvody, ktoré ho k takémuto vandalskému činu viedli. Druhou osobou bola jeho priateľka. Po vizuálnej kontrole poškodeného vozidla nebolo možné určiť rozsah poškodenia, pretože spätné zrkadlo bolo elektronické, škody mohli byť v elektronike vozidla, vizuálne nieslo iba menšie stopy poškodenia. Podozrivý muž sa odmietol na mieste k skutku vyjadriť do zápisnice, preto bolo jeho konanie postúpené na ďalšie objasnenie.
 
 
 
 
 
 
 
Späť