RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 38.týždeň 2019

Pridané dňa 26 Sep 2019

Mestká polícia Nitra >>
Vážení čitatelia,
 

na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.  

16.9.2019 – Pondelok:
Na základe oznamu občana o  ležiacom zranenom mužovi na ulici Ľudovíta Okánika, hliadka po preverení na mieste privolala lekársku pomoc, ktorá si osobu prevzala.
Na brehu rieky pri hydrocentrále občan našiel a nahlásil uhynutého bobra. O náleze bol oboznámený pracovník štátnej ochrany prírody, ktorý  následne uhynuté zviera odstránil.
Hliadka sa dostavila na Dlhú ulicu, kde od občana prevzala ním nájdenú, voľne odhodenú použitú injekčnú striekačku a umiestnila ju do kontajneru od združenia STORM.
V neskorú večernú hodinu nás občan telefonicky požiadal o pomoc, pretože sa údajne nevie dostať do miesta svojho bydliska na Topoľčianskej ulici. Pretože telefonická žiadosť nebola dostatočne zrozumiteľná, na miesto pri OD Lidl na Ďurkovú ulicu, sa dostavila hliadka, kde zistila, že žiadateľ je pod vplyvom zrejme alkoholických nápojov, sediac na chodníku. Tvrdil, že nie je schopný si privolať odvoz a políciu privolal z dôvodu, že má strach o svoju bezpečnosť, pretože má pri sebe vysokú finančnú hotovosť. Hliadkou bol vyzvaný, aby v budúcnosti myslel na svoju bezpečnosť ešte skôr, ako sa privedie do obdobného stavu, privolali mu taxík a jeho príchod do miesta bydliska si nechali telefonicky potvrdiť jeho družkou, ktorú sme o udalosti informovali.
 
17.9.2019 – UTOROK:
Preverili sme oznam o spustenej signalizácii na OD Lidl, na Ďurkovej ulici. Po príchode na miesto, nebolo vizuálnou obhliadkou spozorované poškodenie vstupov do objektu. O udalosti bol bezprostredne informovaný službukonajúci pracovník SBS LAMA, ktorá zabezpečuje uvedený objekt. Hliadka zotrvala na mieste až do príchodu pracovníka SBS, ktorý si okolie objektu prezrel a začal danú vec riešiť.
 
18.9.2019 – streda:
Hliadka na ulici Hviezdoslavova trieda pri OD Billa zistila rozbitý sklený panel na prístrešku autobusovej zastávky. K poškodeniu došlo pravdepodobne z dôvodu korózie stĺpikov panelu. O zistení bol vyrozumený obchodný riaditeľ firmy ktorej panel patrí.
 
19.9.2019 – Štvrtok:
V poobedných hodinách hliadka na ulici Štefánikova trieda zistila ležiacu osobu, mladého muža, javiaceho znaky požitia zrejme väčšieho množstva alkoholu, ktorý nedokázal komunikovať. Na miesto hliadka privolala zdravotnícku pomoc, ktorá osobu sanitkou odviezla na ošetrenie.
Na ulici Čs. armády pri OD Mlyny hliadka spozorovala prechádzajúce nákladné vozidlo Man, ktoré svojim návesom vyvalilo príkazovú dopravnú značku a pokračovalo ďalej v jazde. Uvedené vozidlo bolo neskôr pristavené, kde sme privolali hliadku PZ SR, ktorá si vec prevzala na doriešenie.
 
20.9.2019 – Piatok:
V skorú rannú hodinu hliadka na Levickej ulici vizuálne skontrolovala objekt, na ktorom zaznamenala spustenú signalizáciu. Následne sme sa telefonicky skontaktovali s majiteľom objektu ktorý uviedol, že pokiaľ nedošlo k viditeľnému vonkajšiemu narušeniu objektu, na miesto nepríde. Tvrdil, že objekt si už pozeral prostredníctvom svojej nainštalovanej kamery.
 
21.9.2019 – Sobota:
Hliadka preverila oznam občana o pod kríkmi ležiacej osobe na ulici Štefánikova trieda. Nájdený muž bez domova, mal krvácajúce zranenie hlavy, kŕčovité telo, bol zjavne podchladený, pri vedomí, avšak nekomunikoval. Hliadka muža prikryla termofóliou a privolala zdravotnícku pomoc, ktorá si osobu prevzala.
Hliadka na základe v minulosti opakujúcich sa sťažností občanov na narúšanie verejného poriadku, nočného pokoja a znečisťovanie okolia, preventívne preverila bezprostredné okolie kultúrneho domu v Párovských hájoch. V čase kontroly sa pred kultúrnym domom nachádzali osoby, ktoré oslavovali narodeniny jedného z nich. Následne sa začali osoby presúvať do prevádzkarne pohostinstva, ktorá je súčasťou kultúrneho domu. Osoby hliadka vyzvala, aby si pred odchodom z miesta po sebe upratali ponechané odpadky. Pri nasledujúcej kontrole po polnoci, hliadka na objekte kultúrneho domu zistila  rozbitú sklenenú výplň vstupných dverí. Za účelom zistenia páchateľa udalosti, hliadka zaznamenala iniciále prítomných osôb, s ktorými ďalšie úkony, pre ich nadmernú opitosť, budú vykonávané až v nasledujúce dni, po predvolaní za účelom podania vysvetlenia na útvar mestskej polície.
 

22.9.2019 – Nedeľa: bez zaznamenanej udalosti 

Späť