RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 38. týždeň 2021

Pridané dňa 30 Sep 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI – 38. TÝŽDEŇ

 
20.09.2021 – PONDELOK:
V popoludňajších hodinách mestskí policajti počas kontrolnej hliadkovej činnosti na autobusovej stanici našli na zemi bezvládne ležať muža. Po prebratí osoby a kontrole vitálnych funkcií sa príslušníci pokúsili zistiť, aké má zranenia alebo zdravotné problémy. Po krátkej kontrole mestskí policajti zistili, že muž nedokáže zrozumiteľne komunikovať a artikulovať, na hlave mal viditeľnú pomliaždeninu pravdepodobne po páde na zem, cudzie zavinenie však nebolo možné vylúčiť. Podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych príznakov bolo tiež dôvodné predpokladať, že muž požil väčšie množstvo návykovej látky, pravdepodobne alkoholu. Keďže muž nekomunikoval a nemal pri sebe žiadny doklad totožnosti, mestskí policajti nemohli nájsť a informovať jeho najbližších rodinných príslušníkov, preto na miesto privolali sanitku RZP, keďže sa nedali vylúčiť prípadné vnútorné zranenie hlavy. Po príchode na miesto si posádka RZP muža prevzala a previezla do nemocnice na ďalšie vyšetrenie.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách počas kontroly dlhodobejšie založených blokovacích zariadení v uliciach mesta zistila, že jedno z vozidiel na Hodžovej ulici sa už na mieste nenachádza a taktiež ani založené blokovacie zariadenie, ktoré je donucovacím prostriedkom mestskej polície. Na vozidlo bolo blokovacie zariadenie založené pred štyrmi dňami za nesplnenie si povinností vodiča na mieste spoplatneného parkovania. V evidencii priestupkov bol zistený potenciálny vodič z Nitry, ktorý sa v mieste svojho uvedeného bydliska nenachádzal a podľa vyjadrenia jeho otca tam nebýva a jeho pobyt údajne nevie. Podľa spôsobu komunikácie zjavne odmietal s príslušníkmi spolupracovať. Skutok je postúpený na objasnenie zatiaľ ako podozrenie zo spáchania majetkového priestupkového deliktu, zistením prípadných nových skutočností, predovšetkým o fyzickom stave blokovacieho zariadenia,  však páchateľovi hrozí, že skutok môže byť prekvalifikovaný na trestný čin útoku na orgán verejnej moci podľa § 321 Trestného zákona. Na objasnení sa ďalej pracuje.
 
 
21.09.2021 – UTOROK:
Príslušníci mestskej polície počas hliadkovania v uliciach sídliska Klokočina zistili na križovatke ulíc Kmeťova a Murániho na vozovke vyskočený liatinový poklop po prejdení nákladného vozidla. Aby predišli potenciálnej dopravnej nehode alebo úrazu peších účastníkov cestnej premávky, liatinový poklop osadili späť na miesto.
 
Mestskí policajti na pokyn operačného príslušníka preverili oznam o nájdenej pánskej peňaženke s dokladmi, ktorú našla pracovníčka prevádzky Casa Mia v obchodnom dome Tesco. Príslušníci prevzali nález, ten obsahoval viaceré doklady, preukazy a karty a tiež finančnú hotovosť takmer 150,-€ a 700 dinárov. Po spísaní potrebného úradného záznamu nájdenú vec mestskí policajti odovzdali na príslušnom obvodnom oddelení policajného zboru.
 
V popoludňajších hodinách počas hliadkovania mestskí policajti našli na zastávke MHD na Ďurkovej ulici zabudnutú školskú tašku. Operačný príslušník podľa neúplných údajov na zošitoch zistil totožnosť a neskôr aj telefonický kontakt na mladistvého majiteľa tašky a informoval ho o náleze. Ten si svoje školské potreby neskôr v poriadku prevzal na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
22.09.2021 – STREDA:
Vo večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonickú žiadosť o pomoc nitrianskej občianky, starej matky vnuka, ktorý, podľa jej slov, fyzicky napadol vlastnú matku, čiže jej dcéru. Vyslaná motohliadka sa okamžite presunula do mestskej časti Čermáň na Hlbokú ulicu. Tam po pohovore zistili, že jedenásťročný syn fyzicky napadol svoju štyridsaťštyriročnú matku tým, že ju škrtil. Matke sa po chvíľke podarilo zo zovretia vymaniť a rýchlo, kým mohla, krátko zavolala svojej matke, tá následne na mestskú políciu. Syn má, napriek nízkemu veku, veľkú silu v rukách, má značnú fyzickú prevahu, keďže váži až 125 kg, navyše trpí psychickou poruchou. Matka mala na krku jasne viditeľné stopy po škrtení, syn bol vo vedľajšej izbe sám. Aj počas prítomnosti hliadky mestskej polície v byte opakovane agresívne vybiehal z izby, verbálne útočil na matku, krikom sa jej afektívne vyhrážal fyzickou ujmou a priebežne svoje vyhrážky aj napĺňal do pokusov fyzického napadnutia, čo mu prítomní príslušníci vždy zabránili dokonať. Mestskí policajti na miesto privolali aj hliadku PZ SR. Napriek zjavne nebezpečnej situácii matka nemala záujem vec ďalej riešiť, podľa jej vyjadrenia sa chlapec časom upokojí. Ten však v agresivite neustával, naopak, jeho násilné správanie eskalovalo do ďalšieho fyzického útoku, kedy matku opätovne napadol aj v prítomnosti štyroch príslušníkov mestskej polície i policajného zboru. Vtedy matka súhlasila s privolaním RZP, pretože jej syn, keďže má psychickú poruchu, začal byť nebezpečný pre svoje okolie a potenciálne i sám sebe. RZP privolala hliadka policajného zboru, pretože matka psychicky nebola schopná komunikovať s dispečerkou RZP, mestskí policajti zabezpečovali, aby syn matku nenapádal. Po príchode RZP opätovne chcela vec ukončiť, no aj lekár ju motivoval na presun syna do nemocnice. V sanitnom vozidle z bezpečnostných dôvodov išiel ako sprievod príslušník PZ SR, matku previezla hliadka mestskej polície. Počas vyšetrovania na detskom oddelení psychiatrie chlapec niekoľkokrát fyzicky zaútočil na niektoré predmety v miestnosti, napríklad na skrinku s dokumentami alebo počítačové zariadenie a podobne. Boli mu postupne podané tri injekcie, podľa lekárskeho predpokladu by mala stačiť na upokojenie dospelej osoby priemernej hmotnosti aj jedna dávka. V nitrianskej nemocnici údajne nebola možná jeho hospitalizácia, matke bola doporučená hospitalizácia v špecializovanom oddelení v Kremnici. Túto možnosť však matka odmietla, chlapec tam už údajne raz bol, bojí sa tam skončiť znovu a ona ho tam tiež odmieta umiestniť. Racionálny dôvod takéhoto rozhodnutia uviesť nevedela, v nemocnici podpísala reverz a na základe tohto podpísaného písomného súhlasu na prepustenie si syna z nemocnice odviezla taxíkom späť domov.
 
23.09.2021 – ŠTVRTOK :
Mestskí policajti počas dopoludňajšej kontroly verejného poriadku a statickej dopravy v uliciach sídliska Chrenová zistili na parkovisku pri Atletickom štadióne dlhodobo stojace vozidlo. V ňom sa nachádzal jeho držiteľ, v súčasnosti šesťdesiatpäťročný nitriansky muž bez domova, ktorý vo vozidle prebýval. Príslušníci s ním vykonali pohovor, informovali ho o možnostiach vyriešiť si otázku bývania alebo aspoň nocovania, prípadne pomoci v hmotnej núdzi v charite či Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. Držiteľovi dali termín, do kedy má vozidlo spojazdniť alebo ho odhlásiť a následne odstrániť z parkovacieho miesta na verejnom priestranstve.
 
V mestskej časti Čermáň na Hlbokej ulici bol v tráve pred dvomi týždňami nájdený mobilný telefón značky Samsung. Nález bol zverejnený na webovom portáli mestskej polície v rubrike „Straty a nálezy“. Po nabití batérie sa neskôr príslušníkovi na operačnom pracovisku mestskej polície podarilo dostať do menu zariadenia a následne sa skontaktovať aj s majiteľom mobilu, ktorého informoval o náleze a vyzval ho, aby si svoj majetok prišiel prevziať na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici. Ten tak urobil a mobil si v poriadku prevzal.
 
V popoludňajších hodinách príslušníci mestskej polície počas hliadkovania zistili na sídlisku Chrenová na Výstavnej ulici uložený rôzny drobný stavebný odpad. Po krátkom objasňovaní na mieste sa im podarilo zistiť, že odpad na miesto uložil pracovník, ktorý rekonštruoval byt na Výstavnej ulici vo vchode na štvrtom poschodí. Mestskí policajti vykonali pohovor s majiteľkou prerábaného bytu a dohodli s ňou termín odstránenia odpadu z verejného priestranstva.
 
24.09.2021 – PIATOK :
Hliadka mestskej polície bola operačným príslušníkom vyslaná preveriť oznam občana o ležiacej osobe, ktorá sa mala nachádzať na ulici Štefánikova trieda. Na označenom mieste našli príslušníci päťdesiatdeväťročného muža zo Skýcova, ktorý policajtom uviedol, že sa mu zlomila jedna barla a keďže jednu nohu má amputovanú, má značné problémy s mobilitou a nedokáže sa presúvať z miesta na miesto. Počas pohovoru uviedol, že nemá vo vlastníctve ani v prenájme ubytovanie a v súčasnosti je bezdomovec. Muž mal pri sebe kontakt na sociálnu kurátorku, s ktorou sa mestskí policajti telefonicky skontaktovali, informovali ju o stave jej klienta a požiadali ju, či by vedela zariadiť pre postihnutého bezdomovca zdravotnú pomôcku. Keďže sociálna kurátorka bola miestne príslušná v Zlatých Moravciach, kde pôsobila, vyslovila konštatáciu, že môže nastať logistický problém vybavenia a predovšetkým doručenia barly mužovi do Nitry, ale prisľúbila situáciu riešiť. Mestskí policajti sa preto operatívne presunuli do Adosu Charita na Bratislavskej ulici v Nitre, kde pre invalidného muža potrebnú zdravotnú pomôcku v krátkom čase vybavili. O jej zabezpečení telefonicky informovali sociálnu kurátorku do Zlatých Moraviec a obe barle zaniesli imobilnému bezdomovcovi. Ten príslušníkom poďakoval a následne miesto opustil.
 
25.09.2021 – SOBOTA :
Mestskí policajti počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy v uliciach sídliska Chrenová zistili otvorené osobné motorové vozidlo, ktoré stálo na parkovisku na ulici Kozmonautov. Príslušník operačného centra mestskej polície zistil totožnosť i telefonický kontakt na držiteľa auta a vyzval ho, aby sa k vozidlu dostavil a uzamkol ho. Ten výzvu uposlúchol, po príchode vozidlo prezrel, skontroloval a po vyhlásení, že je v poriadku, nič z neho nechýba, si svoje auto riadne uzamkol a zabezpečil pred odcudzením.
 
Operačný príslušník mestskej polície prijal telefonický oznam a zároveň prosbu o pomoc od občianky z obce Komjatice o tom, že sa jej na sídlisku Klokočina stratil pes rasy Shi-tshu. Keďže ten mal vedomosť o tom, že podobný pes sa našiel, motohliadka nájdeného psa previezla na miesto k jeho majiteľke. Tá príslušnosť k psovi preukázala preukazom očkovania, no nevedela preukázať totožnosť psa povinnou evidenčnou známkou. Za tento priestupok jej bola uložená drobná bloková pokuta a zároveň dostala od príslušníkov konkrétne rady, ako a kde si má splniť povinnosť prihlásenia psa do evidencie.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverovala oznam občana o bezdomovcoch, ktorí údajne na Svätoplukovom námestí pri fontáne znečisťujú verejné priestranstvo. Po príchode na miesto mestskí policajti pri fontáne zistili iba jedného bezdomovca, ktorého poznali z miestnej znalosti. Zasahujúci príslušníci vyzvali muža, aby po sebe upratal odpad, ktorý po sebe zanechal a dal miesto do pôvodného stavu. Muž výzvu uposlúchol, následne bol doriešený v zmysle priestupkového zákona.
 
26.09.2021- NEDEĽA:
V popoludňajších hodinách mestskí policajti pred obchodným centrom Mlyny zistili pravdepodobne túlavého psa bližšie nezistiteľnej rasy, ktorý pobehoval pred Mlynmi na chodníkoch i vozovke, čím ohrozoval bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke na tomto úseku. Po skontrolovaní psa nebolo možné zistiť jeho súčasného alebo bývalého držiteľa, preto na miesto privolali nitrianskeho zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil.
 
V neskorých nočných hodinách motohliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku spozorovala na Mostnej ulici ruvačku viacerých osôb pred prevádzkou Uncle Phil. Príslušníci okamžite zasiahli, zúčastneným osobám zabránili pokračovať v protiprávnom konaní tým, že mužov od seba fyzicky oddelili. Jednalo sa o troch mužov z Nitry vo veku devätnásť, dvadsaťdva a tridsaťdva rokov a dvoch mužov z Ukrajiny vo veku dvadsaťtri a dvadsaťosem rokov, v súčasnosti prechodne bývajúcich v ubytovni v obci Lužianky. Mestskí policajti po vykonaní zákroku, upokojení situácie a krátkom objasnení skutku získali dôvodné podozrenie, že konanie zúčastnených naplnilo skutkovú podstatu trestného čina výtržníctva, preto na miesto privolali hliadku policajného zboru, ktorá si vec prevzala.
 
 
Späť