RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 38. týždeň 2020

Pridané dňa 25 Sep 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 38. TÝŽDEŇ

 
 
14.9.2020 – Pondelok:
Mestskí policajti počas kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Chrenová v dopoludňajších hodinách zistili ležať na zemi staršiu ženu, ktorá spadla na chodníku a mala odretý lakeť. Žena iné zranenia či zdravotné problémy neuvádzala. Keďže vnútorné zranenia sa nedali vylúčiť, zasahujúci príslušníci chceli na miesto privolať výjazd RZP, ale pre exponovanú vyťaženosť posádok dispečing sanitku na miesto vyslať nemohol. Preto príslušníci mestskej polície zranenú ženu odprevadili k jej bytu, kontaktovali a informovali najbližších rodinných príslušníkov, z ktorých dcéra si osemdesiatštyriročnú matku prevzala do svojej starostlivosti.
 
Príslušníci mestskej polície vo večerných hodinách počas hliadkovania na sídlisku Klokočina na Považskej ulici zistili osobné motorové vozidlo, ktoré malo  otvorené okno na spolujazdcovej strane. Príslušník na operačnom pracovisku zistil totožnosť držiteľa vozidla, jeho telefonický kontakt a vyzval ho, aby sa dostavil na parkovisko a  svoje auto zabezpečil. Ten si po príchode na miesto vozidlo skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, si svoje vozidlo riadne uzamkol.
 
15.9.2020 – Utorok:
V dopoludňajších hodinách príslušník operačného pracoviska prijal podnet od občana o voľne sa pohybujúcom psovi na Šúdolskej ulici. Vyslaní mestskí policajti sa presunuli do označenej lokality, psa našli a podarilo sa im ho  v poriadku odchytiť vlastnými silami a prostriedkami. Krátkym objasňovaním na mieste sa im podarilo zistiť totožnosť držiteľa psa, ktorým bol päťdesiatročný muž z Nitry. Psa, bavorského farbiara, si fyzicky prevzal jeho dvadsaťosemročný syn.
 
 
16.9.2020 – Streda:
V dopoludňajších hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prevzal oznam občana o zvýšenom výskyte potkanov v okolí budovy Domu služieb na Štúrovej ulici. V ozname uviedol, že potkany zrejme prichádzajú z improvizovaného kompostu na blízkej Hviezdnej ulici, kde je priestor, ktorý využívajú na úkryt a množenie. Vyslaní príslušníci mestskej polície vykonali pohovory s občanmi bývajúcimi na uvedenej adrese, avšak nikto nevedel alebo nechcel uviesť, kto kompost zriadil. Mestskí policajti zistené skutočnosti oznámili na oddelení životného prostredia mestského úradu. V priebehu dvoch hodín sa na miesto dostavil zodpovedný pracovník MsÚ v Nitre, ktorý miesto preveril a uviedol, že zriadenie kompostu na verejnom priestranstve nie je povolené a vo veci bude ďalej konať.
 
17.9.2020 – Štvrtok:
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam občana o  deťoch pohybujúcich sa na streche obytného domu na ulici Na Hôrke na sídlisku Klokočina. Vyslaní mestskí policajti našli tri maloleté dievčatá, vykonali s nimi pohovor o potenciálnom nebezpečenstve vážneho zranenia, prípadne až smrteľného úrazu, ktoré im hrozilo. Príslušníci počas riešenia tohto podnetu spozorovali dvoch maloletých chlapcov, ktorí na detskom ihrisku fajčili elektronickú cigaretu. Oboch maloletých mestskí policajti predviedli na útvar mestskej polície na obvod Klokočina, kde ich neskôr odovzdali privolaným zákonným zástupcom – matkám. Pre ich nízky vek, ktorý nezakladal priestupkovú zodpovednosť, bol priestupok odložený záznamom.
 
18.9.2020 – Piatok:
Príslušník operačného pracoviska mestskej polície v dopoludňajších hodinách prijal oznam od pracovníka SBS Corado predajne Nitrazdroj so sídlom na ulici Štefánikova trieda, ktorý uviedol, že neznámy muž si v interiéri predajne opakovane odmieta prekryť horné dýchacie cesty a zároveň odmieta predajňu opustiť. Vyslaní mestskí policajti sa presunuli do predajne a na mieste zistili totožnosť muža podozrivého z priestupku. Jednalo sa šesťdesiatsedemročného muža z Nitry. Ten svoje konanie odmietol s hliadkou riešiť, tiež sa odmietol k priestupku vyjadriť do zápisnice. Pre podozrenie zo spáchania priestupku porušením ustanovenia § 32 ods.1 písm. a zákona č.42/1994 Z.z. mestskí policajti konanie podozrivého postúpili na doriešenie na miestne a vecne príslušný správny orgán, o čom muža na mieste informovali.
 
19.9.2020 – Sobota:
V neskorých nočných hodinách počas kontroly dodržiavania verejného poriadku na Mostnej ulici hliadkujúci mestskí policajti zistili pred prevádzkou Rio hlasnú slovnú roztržku medzi dvomi skupinkami mládeže, ktorá rýchlo eskalovala na intenzite a hrozilo, že prerastie do fyzických atakov. Mestskí policajti na mieste rýchlo zasiahli, utlmili emócie mladých ľudí a upokojili situáciu. Jeden z mladých mužov však odmietol rešpektovať pokyny zasahujúcich príslušníkov, odmietal sa upokojiť a tiež odmietol preukázať svoju totožnosť. Z tohto dôvodu ho mestskí policajti predviedli na útvar mestskej polície bez potreby použiť donucovacie prostriedky. Po zistení totožnosti a objasnení priestupku bol dvadsaťtriročný muž z Nitry za priestupok doriešený v zmysle zákona. Ten istý muž bol približne o dve hodiny neskôr opätovne riešený inou hliadkou mestskej polície. Hliadke uviedol, že je v psychickom strese, pretože ho opustila priateľka, s čím sa nevie zmieriť a situáciu nevie spracovať. U muža počas riešenia priestupku v krátkych intervaloch oscilovali viaceré emócie, mestskí policajti ho doriešili napomenutím a odporučili mu presunúť sa do miesta trvalého bydliska a čím skôr vyhľadať odbornú pomoc.
 
V ranných hodinách hliadka mestskej polície preverovala telefonický oznam o žene na zastávke autobusu MHD na Chrenovskej ulici, ktorá má pravdepodobne zdravotné problémy. Vyslaní mestskí policajti na mieste zistili šesťdesiatštyriročnú ženu z Nitry ležiacu na zemi, ktorá sa rukami opierala o lavičku. Pri žene sa nachádzal oznamovateľ udalosti spolu so svojou kolegyňou, obaja boli zamestnancami predajne COOP Jednota na Chrenovskej ulici. Ležiaca žena sa celá triasla, bola veľmi bledá, počas prítomnosti hliadky vyvrátila obsah žalúdka a podľa reakcií prejavovala príznaky psychickej lability. Mestskí policajti podľa vonkajších medicínskych príznakov skonštatovali, že žena pravdepodobne nebola pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Po tomto zistení na miesto privolali sanitku RZP, ktorá sa na miesto dostavila v neskoršom čase. Počas vyšetrovania žena reagovala na posádku sanitky RZP veľmi nervózne až afektívne, miestami prechádzala do iracionálnych prejavov agresivity. Z dôvodu bezpečnosti posádky sanitky RZP jeden z príslušníkov fyzicky v sanitnom voze dohliadal na bezpečnosť záchranárov počas prevozu osoby do Fakultnej nemocnice. Počas prevozu neprišlo k ohrozujúcej situácii.
 
Počas kontroly dodržiavania verejného poriadku a dopravných predpisov v statickej doprave v uliciach sídliska Klokočina mestskí policajti na Jurkovičovej ulici v ranných hodinách zistili na zemi ležať zraneného muža. Po krátkej kontrole vitálnych funkcií a prípadných zranení mestskí policajti zistili, že muž je pod vplyvom užitého alkoholu a v tvárovej časti hlavy má nad obočím tržnú ranu. Podľa vyjadrenia štyridsaťročného muža zo sídliska Klokočina k zraneniu neprišiel prispením inej osoby, tržnú ranu utrpel pravdepodobne pádom na zem. Keďže sa nedali vylúčiť aj prípadné vnútorné zranenia, mestskí policajti mužovi na miesto privolali sanitku RZP, posádka ktorej si ho prevzala na ošetrenie.
 
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície vo večerných hodinách prevzal oznam o dezorientovanej osobe, ktorá sa nachádza na Šúdolskej ulici. Po príchode mestskí policajti na mieste zistili muža vo veku päťdesiattri rokov z Nitry, ktorý, podľa reakcií, zjavne nebol orientovaný v čase ani priestore, nevedel uviesť, kde býva, nevedel, kde sa nachádza, ani ako alebo prečo sa tam dostal. Muž síce komunikoval pokojne, ale vyjadroval sa vetami, ktorým chýbala chronologická či racionálna zrozumiteľnosť. Po zistení totožnosti muža sa mestskí policajti pokúšali skontaktovať s jeho rodinnými príslušníkmi, ktorí by sa o neho mohli postarať, no bezvýsledne. Pre dôvodné podozrenie, že muž trpí psychickou poruchou a môže ohroziť seba a svoje zdravie, mestskí policajti na miesto privolali sanitku RZP, posádka ktorej si muža prevzala do svojej starostlivosti.  
 
20.9.2020 – Nedeľa:
Vo večerných hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal oznam od občana, ktorý uviedol, že v mestskej časti Krškany pri Dvorčianskej ulici sa neznáma osoba pohybuje po koľajisku. Vyslaní mestskí policajti sa okamžite presunuli do označenej lokality, aby predišli potenciálnemu suicidálnemu pokusu. Po krátkej kontrole v koľajisku skutočne našli pohybovať sa päťdesiatštyriročného muža z Čadce, ktorý hliadke uviedol, že zablúdil a takto sa chce dostať na nitriansku železničnú stanicu, odkiaľ chce ísť domov. Muž bol orientovaný, nebol rozrušený ani afektívny, zrozumiteľne artikuloval, logicky argumentoval a podľa vonkajších medicínskych príznakov pravdepodobne nebol pod vplyvom alkoholu, ani iných návykových látok. Mestskí policajti podľa zistených skutočností usúdili, že muž je psychicky v poriadku a neplánuje suicidálny pokus. Vyzvali, aby sa v koľajisku viac nepohyboval a počkal na zastávke na najbližší vlakový spoj do Nitry alebo nech na presun na železničnú stanicu využije mestskú hromadnú dopravu. Muž odporučenia prisľúbil dodržať. Mestskí policajti zostali v blízkosti na dohľad muža a presvedčili sa, že muž svoj sľub dodržal.  
 
 
 
 
Späť