RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Vybrané prípady 37.týždeň 2019

Pridané dňa 18 Sep 2019

Mestká polícia Nitra >>
Vážení čitatelia,
 

na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.   

9.9.2019 – Pondelok:
V priestoroch AS Nitra na Staničnej ulici hliadku oslovila občianka, ktorá uviedla, že sa jej prihovorilo dievčatko, údajne sa stratilo na ceste do školy. Jednalo sa o malú slečnu bytom Nitra, Podzámska ulica. Hliadkou zistené, že je žiačkou 2. ročníka ZŠ Sv. Marka na Petzwalovej ulici. Presun aj s dievčatkom do uvedenej školy, kde bola odovzdaná triednej učiteľke. Dôvodom straty dievčatka bola skutočnosť, že do Nitry sa presťahovali iba nedávno, mesto nepozná a prvé dni chodila do školy so starším bratom. Ten však ochorel a ona išla sama autobusom, pričom nastúpila na nesprávny autobus.
Na Ďurkovej ulici pred OD Lidl bolo hliadkou založené blokovacie zariadenie na vozidlo, ktorého vodič neoprávnene zaparkoval na parkovisku vyhradenom pre ZŤP. Vodič sa prihlásil a po príchode na miesto hliadke odmietol predložiť doklad totožnosti s tvrdením, že tak nemusí vykonať. Neskôr sa začal vyjadrovať, že nie je vodičom zaparkovaného vozidla, čo hliadka vyhodnotila ako jeho zavádzanie. Z uvedeného dôvodu, keďže nebolo zrejmé či je muž priestupcom, nebol na útvar mestskej polície predvedený na zistenie totožnosti. Bol poučený, že vozidlo odblokujeme až keď sa prihlási vodič uvedeného vozidla. Miesto bolo následne sledované mestským kamerovým systémom, ktorým bolo spozorované, že občan si na miesto privolal hliadku PZ SR. Po našom opätovnom privolaní a príchode, príslušník PZ SR občana, vodiča zaparkovaného vozidla vyzval, aby doklad svojej totožnosti hliadke mestskej polície bezodkladne predložil. Následne bola priestupcovi uložená bloková pokuta nezaplatená na mieste vo výške 150 EUR.
 
10.9.2019 – UTOROK:
Zamestnanec kotolne na Jurkovičovej ulici oznámil, že v ich, pre verejnosť uzavretom priestore, našiel spať cudziu osobu. Hliadka muža, javiaceho znaky opitosti, zadržala. Muž sa do priestoru kotolne za účelom prespania dostal zrejme  otvoreným oknom. Privolaná hliadka PZ SR, muža prevzala a odviezla.
 
11.9.2019 – streda:
Hliadka na Staničnej ulici zistila muža so zraneniami na tvári a hlave. Muž uviedol, že zranenia mu spôsobil jeho spolubývajúci. Lekárske ošetrenie v danú chvíľu odmietol s tvrdením, že najsamprv chce podať na osobu trestné oznámenie. Hliadka mestskej polície s poškodeným na mieste zotrvala až do príchodu hliadky PZ SR, ktorá si vec prevzala.
Preverený oznam o mužovi s rozbitou hlavou, nepokojne behajúcom medzi vozidlami na Trnavskej ulici. Vyslaná hliadka na mieste zistila, že oznamovateľka už k osobe privolala záchrannú službu, preto hliadka počkala na mieste do jej príchodu a následne vykonala asistenciu pri jej prevoze do nemocnice.
 
12.9.2019 – Štvrtok:
Hliadky asistovali subjektu povereným odťahom, pri realizácii ôsmich dlhodobo stojacích vozidiel.
Prijali sme oznam o staršej osobe, ktorá sa na Výstavnej ulici pohybuje dezorientovane. Na mieste sa nachádzala osemdesiatpäť ročná pani, ktorá si nepamätala, kde býva. Preverovaním sme zistili, že pani býva v byte na T. A. Hlinku už sama, kam ju hliadka odprevadila. V mieste bydliska sme vykonali pohovor aj so susedmi, ktorí nám dali kontakt aj na jej dcéru, ktorú sme o udalosti informovali.
Hliadka pri kontrole areálu ZŠ Beethovenova zistila na mieste dvoch mužov vo veku 19 a 20 rokov, ktorí tam fajčili marihuanu. Pre podozrenie z TČ bola na miesto privolaná hliadka PZ SR, ktorá si vec prevzala.
 
 
 
13.9.2019 – Piatok:
vozidlám, s ponechaným otvoreným oknom, zaparkované na Vihorlatskej a Štiavnickej ulici, sme po lustrácii privolali držiteľov vozidiel, ktorý si ich po skontrolovaní zabezpečili uzatvorením.
Privolanej hliadke mestskej polície občan bývajúci na Topoľčianskej ulici oznámil, že jeho sused neoprávnene búra prístavbu, pričom rozbíja azbestové vlnovky, ktoré boli na prístavbe ako strecha. Tvrdil, že osobne videl, ako tuto stavbu búrali tam bývajúce rómske deti. Hliadka požiadala o vyjadrenie sa k uvedenej veci aj matku spomínaných detí. Uviedla, že na predmetnej adrese býva v podnájme a búranie stavby, ako aj rozbíjanie azbestov, údajne vykonal majiteľ pozemku, ktorý sa tam momentálne nenachádzal. Matka detí, podnájomníčka, následne pozvala hliadku na pozemok a taktiež súhlasila so zhotovením fotodokumentácie zbúranej prístavby ako aj rozbitých azbestov. Nakoľko sa počas prejednávania veci vlastník pozemku na miesto nedostavil, po zhotovení fotodokumentácie a spísaný úradného záznam s oznamovateľom, bola zistená vec odstúpená na príslušné oddelenie MsÚ v Nitre.
 
14.9.2019 – Sobota:
V priebehu hliadkovej činnosti vo večerných hodinách, hliadka spozorovala dve osoby, ktoré im boli z miestnej znalosti známe a podozrivé ako osoby, ktoré sa zameriavajú na krádeže peňaženiek a mobilných telefónov od osôb, ktoré si spôsobili zníženú pozornosť a ostražitosť, napríklad požitím neúmerného množstva alkoholických nápojov. Hliadka v priebehu večera monitorovala ich pohyb. Osoby sa opakovane pokúšali nadviazať kontakt s takýmito osobami v uliciach. Vzhľadom na nočnú hodinu a minimálny pohyb osôb v uliciach, keď už hliadka nemala možnosť osoby monitorovať nepozorovane, osoby hliadku spozorovali a nesnažili sa vyvíjať protiprávnu činnosť. Tieto osoby však v skorých ranných hodinách, boli mestským kamerovým systémom spozorované pri prevádzke HOFFERKA na ulici Štefánikova trieda, kde bola žena z dvojice zaznamenaná, ako odhodila šedé puzdro od mobilného telefónu do kríkov, nachádzajúcich sa za múrikom spomenutej prevádzky. Hliadka na mieste našla toto puzdro od mobilného telefónu, v ktorom bol vložený aj občiansky preukaz. Pre podozrenie z trestného činu krádeže, bola na miesto privolaná hliadka PZ SR, ktorej boli  osoby a zistené fakty odovzdané. Následne bol druhou hliadkou mestskej polície na miesto privezený aj poškodený, ktorému patrili odcudzené veci.
 
15.9.2019 – Nedeľa:

Na útvar mestskej polície bola predvedená žena za účelom zistenia jej totožnosti. Na ženu sa sťažovali občania, ktorých na Novomestského ulici obťažovala neustálym vyzváňaním na zvončeky bytov. Žena si zvonením vynucovala otvorenie vchodu bytovky, aj napriek tomu, že tam nebývala. Po doriešení priestupku v blokovom konaní, žena budovu útvaru mestskej polície opustila. 

Späť