RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 37. týždeň 2021

Pridané dňa 30 Sep 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 UDALOSTI – 37. TÝŽDEŇ

 
13.09.2021 – PONDELOK:
V nočných hodinách operačný príslušník prevzal telefonický podnet nitrianskej občiansky z Hviezdnej ulice o tom, že na parkovisku stojacom osobnom motorovom vozidle sa opakovane spúšťa hlasný zvukový i svetelný alarm. Vyslaní mestskí policajti oznam preverili a zistili, že predmetné vozidlo sa nachádza  na susediacej Štúrovej ulici, auto nenieslo známky pokusu vlámania alebo inej trestnej činnosti, zjavne sa jednalo o elektronickú poruchu. Zistili totožnosť držiteľky vozidla, informovali ju o situácii, tá príslušníkom uviedla, že alarm nevie vypnúť a vo vozidle bude problém s elektronikou. Následne sa majiteľke podarilo vozidlo zabezpečiť tak, aby sa alarm nespustil. Príslušníci zotrvali na mieste približne pol hodinu, alarm sa v čase kontroly viac nespustil. Pri neskoršom hliadkovaní v okolí však mestskí policajti zistili, že elektronická porucha na predmetnom vozidle pretrváva naďalej, pretože alarm bez zjavného cudzieho zavinenia bol spustený opätovne. Situáciu mestskí policajti spolu s držiteľkou vyriešili tak, že auto bolo preparkované mimo obytnej zóny, kde prípadné spustenie zvukového alarmu nebude rušiť nočný pokoj obyvateľov.
 
14.09.2021 – UTOROK:
Príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal podnet od zamestnankyne ZŠ Krčméryho o tom, že v areáli ich školy sa v čase vyučovania nachádzajú osoby, ktoré tam pravdepodobne aj prespávajú. Vyslaní mestskí policajti skontrolovali dvoch mužov, ktorí si v kríkoch na školskom pozemku vytvorili ležovisko a plánovali v ňom prespávať. Po krátkom a ráznom pohovore a po počiatočnom odpore obaja bezdomovci uposlúchli výzvu príslušníkov, aby miesto dali do pôvodného stavu a školský areál opustili. Zároveň im mestskí policajti poradili, aby svoje problémy s ubytovaním riešili pomocou ubytovacích zariadení, ktoré sú v meste zriadené za týmto účelom a svoju hmotnú núdzu riešili na miestnej charite.
 
V nočných hodinách operačný dôstojník hasičského a záchranného zboru požiadal mestských policajtov o asistenciu k ich výjazdu na Potravinársku ulicu. Na mieste výjazd otváral dvere vo vnútri bytu staršej pani, ktorej sa pokazil zámok a nevedela sa dostať z izby. Hasiči sa vyšplhali na prvé poschodie a cez okno sa dostali k seniorke do bytu a následne do izby.
 
Na nočnej zmene operačný príslušník policajného zboru dva krát požiadal o preverenie oznamu, ktorý pôvodne prijal PZ SR. Žiadosť zdôvodnil značnou vyťaženosťou hliadok PZ SR, podľa jeho vysvetlenia v súčasnosti nemali dostatok hliadok do nočnej zmeny v kombinácii s nasledujúcim voľným dňom a teda väčším množstvom osôb vonku.
 
15.09.2021 – STREDA:
Príslušníci mestskej polície počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy v uliciach sídliska Klokočiny na poludnie zistili na ulici Na Hôrke založenie nelegálnej skládky. Páchateľ tohto skutku vyniesol a ponechal mimo smetných nádob odpad z rekonštrukcie bytu – kuchynskú linku, starý nábytok, rôzne dosky. Päťdesiatjedenročného muža z obce Rosina, ktorý skládku založil, mestskí policajti doriešili v blokovom konaní a zároveň ho vyzvali, aby miesto dal do pôvodného stavu a odpadu sa zbavil zákonným spôsobom. Neskôr príslušníci uposlúchnutie výzvy preverili a zistili, že odpad sa už na mieste nenachádzal.
 
Vo večerných hodinách motohliadka mestskej polície preverovala podnet miestnych občanov o túlavom psovi, ktorý sa pohybuje na Burgundskej ulici. Príslušníci sa premiestnili na označenú ulicu a podarilo sa im vlastnými prostriedkami psa nájsť a odchytiť. Počas úkonov so psom sa na miesto neskôr dostavil aj jeho majiteľ, ktorý uviedol, že pes mu ušiel. Päťdesiatšesťročný držiteľ si nesplnil zákonnú povinnosť a nemal psa prihláseného do evidencie, za čo ho príslušníci doriešili v zmysle priestupkového zákona. Majiteľ si psa v poriadku prevzal do svojej opatery a prisľúbil psa do evidencie prihlásiť.
 
16.09.2021 – ŠTVRTOK :
V ranných hodinách príslušníci mestskej polície prevzali od všímavého nitrianskeho občana mobilný telefón značka Xiaomi Redmi aj s puzdrom, v ktorom sa nachádzali aj rôzne karty. Predmety našiel pred obchodným centrom Mlyny. Príslušník operačného centra zistil majiteľa smartfónu a informoval ho o náleze. Šesťdesiatjedenročný majiteľ si svoje majetok v poriadku prevzal na útvare mestskej polície.
 
Príslušníci mestskej polície dali z verejného priestranstva odťahovou službou odstrániť šesť dlhodobo stojacich osobných motorových vozidiel: dve vozidlá na  Schurmannovej ulici, po jedno na Bazovského, Štefánikovej, Dvorčanskej a Kmeťovej ulici.
 
Počas nočnej zmeny sa hliadky mestskej polície zamerali na pátranie po stratenom nezvestnom štrnásťročnom maloletom chlapcovi zo sídliska z Klokočiny na základe žiadosti operačného strediska Policajného zboru SR. Okrem pátrania príslušníkov v teréne operátor kamerového systému spolu s operačným monitorovali a prehliadali kamerové záznamy v snahe zachytiť pohyb chlapca a tiež v snahe čo efektívne koordinovať pohyb hliadok podľa pokynov PZ SR. Nočné pátranie bolo negatívne, chlapec sa našiel počas nasledujúceho dňa a pátranie bolo zrušené.
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku a dodržiavanie dopravných predpisov v statickej doprave počas akcie „Slovak Food Truck Fest“ na Svätoplukovom námestí. Počas hliadkovania neboli zistené závažné porušenia príslušných právnych noriem.
 
17.09.2021 – PIATOK :
Mestskí policajti počas hliadkovania na Topoľčianskej ulici zistili túlavého psa, ktorého sa im podarilo odchytiť z verejného priestranstva vlastnými prostriedkami. Keďže nebolo možné zistiť majiteľa psa, prípadne jeho bývalého držiteľa, príslušníci na miesto privolali zmluvného nitrianskeho veterinára, ktorý si psa prevzal a ustajnil.
 
Počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy príslušníci mestskej polície na parkovisku pred futbalovým štadiónom zistili otvorené zadné dvere na osobnom motorovom vozidle s trnavským evidenčným číslom. Keďže pri vozidle, ktoré nenieslo stopy trestnej činnosti, sa nik nenachádzal a držiteľa vozidla nebolo možné skontaktovať telefonicky, mestskí policajti vozidlo uzavreli a ponechali vodičovi odkaz, aby sa skontaktoval s operačným príslušníkom mestskej polície.
 
Hliadka mestskej polície na žiadosť príslušníka PZ SR poskytla súčinnosť pri objasňovaní trestnej činnosti počas vykonávania procesných úkonov na Novozámockej ulici v mestskej časti Krškany.
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku a dodržiavanie dopravných predpisov v statickej doprave počas akcie „Slovak Food Truck Fest“ na Svätoplukovom námestí. Počas hliadkovania neboli zistené závažné porušenia príslušných právnych noriem.
 
18.09.2021 – SOBOTA :
Príslušník operačného centra mestskej polície v nočných hodinách prijal telefonický podnet občana a zároveň žiadosť o pomoc pri riešení rušenia nočného pokoja, ktoré malo prebiehať na sídlisku Chrenová v priestore detského ihriska na Sitnianskej ulici. Oznamovateľ zároveň operačnému uviedol, že podozrivých je približne desať osôb, ktoré môžu byť pod vplyvom alkoholu, keďže videl v ich rukách fľaše s alkoholom. Operačný príslušník na miesto vyslal dve motohliadky, príslušníci na označenom mieste zistili už len štyri dospelé ženy, ktoré sa dopustili priestupku rušenia nočného pokoja hlasným vykrikovaním, jedna z nich aj púšťaním reprodukovanej hudby. Tú mestskí policajti doriešili v blokovom konaní, pri ostatných na doriešenie stačilo napomenutie. 
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku a dodržiavanie dopravných predpisov v statickej doprave počas akcie „Slovak Food Truck Fest“ na Svätoplukovom námestí. Počas hliadkovania neboli zistené závažné porušenia príslušných právnych noriem.
 
19.09.2021- NEDEĽA:
V ranných hodinách príslušníci mestskej polície preverovali oznam o osobe, ktorá sa údajne snaží dostať von z uzatvorenej dodávky na Edisonovej ulici. Po príchode na miesto a skontrolovaní situácie zistili, že uzamknutou osobou v zaparkovanom dodávkovom vozidle je dvadsaťjedenročný muž z mestskej časti Krškany. Operačný príslušník počas týchto prvotných úkonov zistil držiteľa dodávky, ktorým bol muž z Nitry. Ten sa na výzvu mestských policajtov k svojmu vozidlu dostavil, odomkol ho a vypustil zatvoreného muža von. Poškodený bol počas objasňovania skutku dezorientovaný a vyplašený, uvádzal, že nevie, ako sa do vozidla dostal a prečo bol v ňom uzamknutý, zároveň uviedol, že mu chýba peňaženka s hotovosťou a doklady. Príslušníkov mestskej polície opakovane žiadal, aby privolali hliadku policajného zboru, pretože má v úmysle podať trestné oznámenie na zatiaľ neznámeho páchateľa, ktorý ho obmedzil na osobnej slobode a okradol. Mestskí policajti jeho žiadosti vyhoveli, privolali príslušníkov policajného zboru a zotrvali s oboma mužmi na mieste až do ich príchodu. Hliadka PZ SR si prípad prevzala.
 
Na poludnie prijal operačný príslušník mestskej polície žiadosť o pomoc od občana, ktorý tvrdil, že ho okradol iný muž. Vyslaná hliadka po príchode na miesto vykonala pohovor so štyridsaťpäťročným poškodeným z obce Jarok, ktorý uviedol, že keď on spal na tráve pri bytovke na Bizetovej ulici na sídlisku Klokočina, miestny päťdesiatjedenročný občan, bývajúci na Bizetovej, mu odcudzil  mobilný telefón, slúchadlá do mobilu, cigarety a pivo v plechovke. Ten na svoju obranu mestským policajtom tvrdil, že nič neodcudzil, iba šiel okolo so psom na prechádzku. Keďže konanie nebolo možné spoľahlivo objasniť na mieste a navyše vzniklo dôvodné podozrenie, že konanie vykazuje známky trestného činu, mestskí policajti zaistili miesto činu a privolali hliadku policajného zboru, ktorá si vec prevzala na ďalšie objasnenie.
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku a dodržiavanie dopravných predpisov v statickej doprave počas akcie „Slovak Food Truck Fest“ na Svätoplukovom námestí. Počas hliadkovania neboli zistené závažné porušenia príslušných právnych noriem.
 
Späť