RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 37. týždeň 2020

Pridané dňa 25 Sep 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 37. TÝŽDEŇ

 
7.9.2020 – Pondelok:
Na pokyn príslušníka operačného pracoviska mestskej polície hliadka v popoludňajších hodinách preverovala oznam o znečistenej vozovke od motorového vozidla. Mestskí policajti pri vjazde do areálu MŠ Štefánikova zistili, že na osobnom motorovom vozidle zrejme za jazdy vznikla mechanická porucha prívodu palivového systému a na príjazdovú cestu k materskej škole vytiekli pohonné hmoty, prípadne iné prevádzkové kvapaliny. Mestskí policajti zistili totožnosť držiteľa vozidla, jeho telefonický kontakt a informovali ho o zistených skutočnostiach. Keďže majiteľ bol ochotný znečistenie odstrániť, no nevedel ako, hliadka mu odporučila kontaktovať HaZZ. Na dispečingu mu hasiči spočiatku prisľúbili vyslanie posádky s čistiacimi prostriedkami, no následne ho po niekoľkých minútach telefonicky informovali, že výjazd prísť nemôže a má skúsiť osloviť mestské služby. Operačný príslušník kontaktoval zodpovedného pracovníka mestských služieb, no ten mu prisľúbil vyslať výjazd najskôr na druhý deň ráno. Mestskí policajti vysvetlili držiteľovi poškodeného vozidla situáciu a vyzvali ho, aby znečistenie, ktoré spôsobil, odstránil sám. Ten uviedol, že si zabezpečí absorpčné prostriedky a znečistené miesto asanuje vlastnými silami. Príslušníci neskôr na mieste vykonali kontrolu a zistili, že znečistenie bolo odstránené.
 
Počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy hliadka mestskej polície vo večerných hodinách na Považskej ulici zistila osobné motorové vozidlo s otvoreným oknom. Príslušník na operačnom pracovisku zistil totožnosť držiteľa vozidla, jeho telefonický kontakt a vyzval ho, aby sa dostavil na parkovisko a  svoje auto zabezpečil. Ten si po príchode na miesto vozidlo skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, si svoje vozidlo riadne uzamkol.
 
8.9.2020 – Utorok:
Na pokyn operátora monitorovacieho kamerového systému mestskej polície hliadka vo večerných hodinách preverovala nahlásený prejav vandalizmu pri Divadle Andreja Bagara na Svätoplukovom námestí. Na kamere bolo zaznamenané konanie mladého muža, ktorý sa pokúšal vykývať, či inak poškodiť osadený kovový stĺpik. Pri príchode hliadky na miesto sa muž dal na útek, trasa jeho úteku bola monitorovaná prostredníctvom kamerového systému a podozrivého mestskí policajti zadržali na Župnom námestí. Keďže ten odmietol preukázať svoju totožnosť, zasahujúci príslušníci ho predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Pri predvádzaní nebolo potrebné použiť donucovacie prostriedky. Za priestupok bol osemnásťročný muž z obce Lužianky doriešený v blokovom konaní. Pre prípadné vymáhanie náhrady spôsobenej škody mestskí policajti o poškodení stĺpika informovali pracovníka SBS divadla.
 
9.9.2020 – Streda:
V ranných hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prevzal oznam občana o nájdení peňaženky s dokladmi i s finančnou hotovosťou na Kmeťovej ulici. V peňaženke sa nachádzali rôzne doklady, platobné karty, hotovosť približne 15,-€ a stravné lístky v hodnote 69,-€. Keďže majiteľ peňaženky nebol obyvateľom Nitry, nález mestskí policajti odovzdali na príslušné oddelenie policajného zboru.
 
Vo večerných hodinách počas hliadkovania v uliciach sídliska Chrenová mestskí policajti zistili ponechané kľúče vo dverách osobného motorového vozidla na Dlhej ulici. Príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť držiteľa vozidla, jeho telefonický kontakt a vyzval ho, aby sa dostavil k svojmu vozidlu a zabezpečil ho. Majiteľ si po príchode na miesto vozidlo skontroloval a uviedol, že nie je poškodené a nič z neho nechýba. Po tomto úkone mu mestskí policajti odovzdali kľúče a držiteľ si svoje auto riadne uzamkol.
 
O niekoľko minút iná hliadka mestskej polície na ulici 7 pešieho pluku zistila ďalšie motorové vozidlo s otvoreným oknom. V spolupráci s príslušníkom operačného pracoviska mestskej polície hliadkujúci príslušníci zistili totožnosť držiteľa a vyzvali ho, aby sa dostavil k svojmu vozidlu. Ten výzvu uposlúchol,  k vozidlu sa dostavil a po skontrolovaní a zistení, že vozidlo nie je poškodené a nič z neho nechýba, si svoje auto riadne uzatvoril.
 
10.9.2020 – Štvrtok:
Počas hliadkovania a kontroly dodržiavania verejného poriadku a statickej dopravy mestskí policajti v mestskej časti Dolné Krškany na Dvorčianskej ulici v dopoludňajších hodinách zistili chýbajúci poklop na parkovisku. Keďže absencia poklopu bola potenciálne nebezpečná nielen pre motorizovaných účastníkov cestnej premávky, hliadkujúci príslušníci improvizovane a dočasne označili nebezpečné miesto dvomi pneumatikami, ktoré boli vyhodené v blízkom kroví. Prostredníctvom príslušníka na operačnom pracoviska informovali zodpovedného pracovníka mestských služieb, ten prisľúbil nahlásený nedostatok odstrániť.  
 
Mestskí policajti počas týždňa opakovane vykonávali kontrolu dodržiavania verejného poriadku na skateparku na Popradskej ulici na sídlisku Klokočina. Keďže tento areál je pravidelne exponovaným miestom, kde sa stretáva väčšie množstvo detí a mládeže rôzneho veku, využívajú ho aj občania na prechádzku so psami alebo na posedenie na lavičkách, prichádza na tomto mieste často k vandalizmu, poškodzovaniu verejnoprospešných zariadení prípadne k znečisťovaniu verejného priestranstva. Mestskí policajti v popoludňajších hodinách počas kontroly zistili dotrhané sieťky i pletivo na ploche ihrísk, tiež znečistené miesto plastovými fľašami a plechovkami ponechanými na mieste. Vykonali preto opakovaný pohovor s viacerými maloletými i mladistvými návštevníkmi skateparku o bezpečnosti a ohľaduplnosti voči ostatným návštevníkom areálu, či peším účastníkom pri používaní kolobežiek, skateboardov alebo bicyklov. Téma pohovoru bola tiež o zachovaní čistoty v areáli, ktorý slúži predovšetkým im a tiež o neničení zariadení v parku.  Pohovor bol preventívny, v záujme pozitívne a motivačne vplývať  na deti a mládež. Tých  mestskí policajti vyzvali, aby nemali obavy zavolať na bezplatné číslo mestskej polície, ak spozorujú, že niekto ničí zariadenia v skateparku.
 
11.9.2020 – Piatok:
Hliadky mestskej polície v zmysle platného nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 11.09.2020 postupne vykonávali upozorňujúce pohovory v zábavných  prevádzkach v centre mesta vo veci dodržiavania záverečných hodín v zmysle spomenutého nariadenia. Porušenie tohto nariadenia hliadky mestskej polície počas kontrol nezistili.
 
12.9.2020 – Sobota:
Príslušník operačného pracoviska v nočných hodinách prevzal oznam o osobe, ktorá údajne leží na vozovke na Beethovenovej ulici na sídlisku Klokočina. Mestskí policajti preverili podnet, neďaleko označeného miesta našli ležať dvadsaťdvaročného muža z Klokočiny, ten však už ležal na trávnatej ploche blízko cesty. Mestskí policajti skontrolovali jeho vitálne funkcie, muž nevykazoval známky vonkajších zranení, po prebratí sa nesťažoval na žiadne zdravotné problémy, preto zasahujúci príslušníci na miesto neprivolávali sanitku rýchlej zdravotnej pomoci. Muž bol zjavne pod vplyvom návykových látok, podľa vonkajších medicínskych príznakov pravdepodobne pod vplyvom alkoholu. Mestskí policajti muža prebrali, postavili na nohy a odporučili mu odísť do miesta trvalého bydliska, čo muž hneď aj vykonal.
 
13.9.2020 – Nedeľa:
V popoludňajších hodinách mestskí policajti zasahovali na ulici Pánska Dolina, kde, podľa telefonického oznamu personálu a ich žiadosti o pomoc, do vinárne Buganka vbehol pes a odmietal z nej odísť. Vyslaní mestskí policajti psa odchytili vlastnými silami a prostriedkami, privolali na miesto zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil.    
 
Mestskí policajti preverovali telefonický podnet občana, ktorý príslušníkovi na operačnom stredisku mestskej polície nahlásil nehybne ležiacu osobu na Coboriho ulici. Vyslaní mestskí policajti zistili na mieste tridsaťšesťročného muža, ktorý nejavil známky vonkajších zranení, nesťažoval sa na iné zdravotné ťažkosti, podľa medicínskych príznakov a prejavov bol zjavne pod vplyvom návykových látok, pravdepodobne alkoholu. Po prebratí mu mestskí policajti odporučili presunúť sa do miesta trvalého bydliska, kde si môže nerušene a bezpečne oddýchnuť. 
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície na sídlisku Klokočina na Petzwalovej ulici preverovala oznam občana, ktorý nahlásil, že mu do bytu vletela kavka. Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prostredníctvom zverejneného oznamu na sociálnej sieti facebook zistil totožnosť a telefonický kontakt majiteľa, ktorému vták uletel a informoval ho, kde si môže svojho vtáka prevziať.  
 
 
 
Späť