RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2410-12-2019_02-30-1402-01-2020_02-33-22

Vybrané prípady 36.týždeň 2019

Pridané dňa 11 Sep 2019

Mestká polícia Nitra >>
Vážení čitatelia,
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali. 

 

2.9.2019 – Pondelok:

 

Príslušníci mestskej polície zistili vodiča, ktorý porušil svojim vozidlom Fiat dopravné predpisy na Štefánikovej triede. Vodiča  vozidla pri objasňovaní priestupku príslušníci mestskej polície opakovane vyzvali k predloženiu dokladu totožnosti, čo odmietol i napriek výstrahe, že bude predvedený na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Následne príslušníci mestskej polície vyzvali muža aby ich nasledoval do vozidla, čo neučinil i napriek výstrahe, že budú voči nemu použité donucovacie prostriedky ak neuposlúchne výzvu. Na základe toho, že vodič kládol pasívny odpor príslušníci mestskej polície voči nemu použili donucovacie prostriedky  hmaty v snahe odviesť ho k služobnému motorovému vozidlu. Po prejdení asi jedného metra vodič uviedol, že občiansky preukaz predloží. Po predložení občianskeho preukazu bol vodič za priestupok doriešený v blokovom konaní. Počas zákroku nedošlo k zraneniu osoby.

 

Hliadky nezaznamenali narušenie verejného poriadku v súvislosti s konaním akcie „Hoj vlasť moja“ v mestskej športovej hale na ulici Dolnočermánska.

 

3.9.2019 – Utorok:

 

Operačný príslušník mestskej polície zaznamenal telefonický oznam občana o ležiacej osobe na Murániho ulici. Vyslaní príslušníci mestskej polície zistili ležiaceho staršieho muža s drobnými zraneniami tváre po páde na zem. Na miesto privolali zdravotnú pomoc, ktorá muža previezla na ošetrenie.

 

Operačný príslušník mestskej polície zaznamenal telefónny oznam občana  o horiacej smetnej nádobe na Ďurkovej ulici. Nakoľko bol oheň malého rozsahu, vyslaní príslušníci mestskej polície uhasili oheň svojpomocne s dostupnými hasiacimi prostriedkami.

 

4.9.2019 – Streda:

 

Príslušníci mestskej polície na Štefánikovej triede spozorovali na zemi ležiaceho staršieho muža, ktorý mal krv na tvári a rukách. Príslušníci mestskej polície privolali na miesto rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá muža previezla na ošetrenie.

 

Príslušníci mestskej polície spozorovali na križovatke Štefánikovej triedy a ulice Štúrova staršiu ženu, ktorá sa drží stĺpu semaforu pre chodcov. Žena sa triasla a ťažko dýchala, príslušníkom mestskej polície uviedla, že nevie, čo sa s ňou deje a následne  upadla do bezvedomia. Príslušníci mestskej polície privolali na miesto rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá ženu previezla na ošetrenie.

 

5.9.2019 – Štvrtok:

 

Príslušníci mestskej polície pri kontrole areálu ZŠ na ulici Benkova zistili dve osoby, ktoré boli zjavne pod vplyvom návykovej látky. Pri osobách sa nachádzali dve vrecúška s neznámou sušinou a bongo. Pre podozrenie zo spáchania trestného činu prechovávania omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora  privolali príslušníci mestskej polície príslušníkov Policajného zboru SR, ktorí si prípad prevzali na doriešenie.

 

Príslušníci mestskej polície na ulici Štúrova zistili motorové vozidlo Hyundai Tucson, na ktorom bol otvorený batožinový priestor. O zistení následne príslušníci mestskej polície vyrozumeli majiteľku vozidla, ktorá si vozidlo zabezpečila.

 

Operačný príslušník mestskej polície zaznamenal telefonický oznam občana o zadymení ulice Ďurkova. Príslušníci mestskej polície na mieste zistili hustý dym za uzamknutou bránou. Na pozemku nevideli žiadne osoby a oheň nebol pod kontrolou. Na miesto privolali príslušníci mestskej polície hasičov, ktorí prestrihli reťaz na bráne aby sa dostali k ohnisku. Po presunutí sa do zadnej časti pozemku k ohnisku zistili príslušníci mestskej polície staršieho slabo počujúceho muža, ktorý bol majiteľom susedného pozemku a na mieste spaľoval zvyšky rastlín. Priestupok muža bol doriešený v zmysle zákona.

 

Operačný príslušník mestskej polície zaznamenal telefonický oznam občana o ležiacej osobe na Čajkovského ulici. Na mieste príslušníci mestskej polície zistili mladého muža silne pod vplyvom alkoholu, neschopného chôdze a  s drobnými zraneniami na tele. Príslušníci mestskej polície privolali na miesto zdravotnú pomoc, ktorá muža previezla na ošetrenie.

 

 

 

6.9.2019 – Piatok:

 

Operačný príslušník mestskej polície zaznamenal telefonický oznam občana o ležiacej osobe v mestskej časti Krškany, pri pohostinstve Blesk na Roľníckej ulici. Vyslaní príslušníci mestskej polície zistili na mieste muža, ktorý sa sťažoval na bolesti srdca a tŕpnutie ruky. Príslušníci mestskej polície privolali na miesto rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá muža previezla na ošetrenie.

 

Operačný príslušník mestskej polície zaznamenal telefonický oznam o posunutom poklope kanalizačnej vpuste na Dvorčianskej ulici. Vyslaní príslušníci mestskej polície poklop osadili svojpomocne na pôvodne miesto.

 

7.9.2019 – Sobota:

 

Operačný príslušník mestskej polície zaznamenal telefonický oznam o žene vysokého veku  na Kmeťovej ulici, ktorá obťažuje susedov búchaním. Podľa vyjadrenia suseda u nej v krátkej dobe niekoľko krát zasahovali záchranné zložky, nakoľko pani je psychicky chorá a neberie lieky. Byt ženy bol uzamknutý a ona sa príslušníkom mestskej polície vyhrážala so zlanením z okna. Príslušníci mestskej polície vyrozumeli príbuzných, ktorí sa dostavili na miesto a byt sprístupnili, taktiež na miesto privolali príslušníci mestskej polície po dohode s príbuznými ženy zdravotnú pomoc, ktorá ju previezla na vyšetrenie.

 

Operačný príslušník mestskej polície zaznamenal telefonický oznam o ukladaní väčšieho množstva stavebného odpadu v lokalite Bita v mestskej časti Krškany. Príslušníci mestskej polície na mieste zistili vozidlo s posádkou dvoch mužov, ktorí sa k činu doznali, skládku odstránili a boli doriešení v blokovom konaní. Počas riešenia príslušníci mestskej polície zistili, že vozidlo, na ktorom sa muži pohybovali je vyradené z premávky. Ďalej zistili, že muž, ktorý vozidlo riadil nevlastní vodičské oprávnenie. Príslušníci mestskej polície privolali na miesto príslušníkov Policajného zboru SR, ktorí si prípad prevzali na doriešenie.

 

8.9.2019 – Nedeľa:

 

Operačný príslušník mestskej polície zaznamenal telefonický oznam od správcu obory v mestskom parku pána Cibulu, že došlo k uhynutiu daniela, ktorý sa zadusil po tom ako skonzumoval výstražnú pásku, ktorá slúžila na vytýčenie trasy počas konania akcie „Detská tour Petra Sagana“. Príslušníci mestskej polície na mieste vykonali fotodokumentáciu a privolali príslušníkov Policajného zboru SR, ktorí si prípad prevzali na doriešenie.

 

 

 

Späť