RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 36. týždeň 2021

Pridané dňa 16 Sep 2021

Mestká polícia Nitra >>
 Vážení čitatelia,
 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

 

UDALOSTI – 36. TÝŽDEŇ

06.09.2021 – PONDELOK:
Hliadky mestskej polície počas kontroly dodržiavania verejného poriadku na hudobnom festivale „Labyrint“ na námestí Jána Pavla II. nezaznamenali významnejšie narušenie verejného poriadku.
 
V poludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal podnet občianky z Hlbokej ulice o tom, že ju údajne opakovane napáda neplnoletá osoba. Po príchode vyslaná hliadka na mieste začala objasňovať nahlásenie s oznamovateľkou, tá ich požiadala o vykonanie pohovoru s matkou neplnoletého syna, ktorí bývajú na rovnakej ulici. Oznamovateľka uviedla, že má reálne obavy z agresívnych výbuchov zlosti trinásťročného syna ich susedy, ktoré môžu eskalovať do fyzického útoku. Príslušníci následne vykonali pohovor aj s matkou podozrivého maloletého s problémovým správaním. Matka im uviedla, že jej syn  trpí duševnou poruchou, je mentálne postihnutý a správania jej syna ju veľmi mrzí. Jeho stav v súčasnosti rieši aj s odborníkmi s prihliadnutím na možnosti medikamentóznej liečby. Po tomto vysvetlení mestskí policajti informovali oznamovateľku o zistených skutočnostiach, ktorá vysvetlenie agresívneho správania a konania trinásťročného chlapca prijala a ústne podanie oznámenia o priestupku stiahla. Mestským policajtom poďakovala za objasnenie situácie, pretože o zdravotnom stave chlapca netušila a jeho agresívne konanie si vysvetľovala ako úmyselné.
 
07.09.2021 – UTOROK:
Počas kontroly dodržiavania verejného poriadku v uliciach sídliska Klokočiny mestskí policajti v ranných hodinách zistili na Alexyho ulici ponechaný nákupný vozík, ktorý bol odcudzený neznámym páchateľom z predajne potravín Nitrazdroj na Jurkovičovej ulici. Príslušníci sa presunuli do predajne a vykonali pohovor s vedúcou obchodu a informovali ju o zistenej skutočnosti. Tá sa vyjadrila, že nemá podozrenie, kto vozík odcudzil a prisľúbila, že zabezpečí presun nákupného vozíka späť do predajne.
 
V popoludňajších hodinách príslušník operačného strediska mestskej polície prijal oznam o voľne pobehujúcom psovi väčšieho vzrastu na ulici Pod hrabinou v mestskej časti Kynek. Po príchode na miesto a pohovore s oznamovateľom príslušníci mestskej polície zistili a vlastnými silami a prostriedkami odchytili psa plemena Nemecký ovčiak. Po odchytení sa k hliadke dostavil aj šesťdesiatsedemročný z blízkej ulice, ktorý uviedol, že pes mu nepozorovane ušiel z domu a hliadke prisľúbil, že zabezpečí, aby pes viac pozemok neopustil. Držiteľ preukázal vlastnícke právo na psa, ktorého si v poriadku prevzal. 
 
08.09.2021 – STREDA:
Počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy v uliciach sídliska Klokočina hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách zistila otvorené osobné motorové vozidlo zaparkované na ulici Na Hôrke. Podľa evidenčného čísla operačný príslušník zistil totožnosť a kontakt na držiteľku vozidla a telefonicky ju vyzval, aby sa dostavila k autu a riadne ho zabezpečila. Tá výzvu uposlúchla, vozidlo skontrolovala a po vyhlásení, že nie je poškodené a nič z neho nechýba, príslušníkom poďakovala, vozidlo si prevzala a uzamkla ho.
 
09.09.2021 – ŠTVRTOK :
V dopoludňajších hodinách počas kontroly verejného poriadku mestskí policajti zistili založenie nelegálnej skládky stavebného odpadu, ktorú na ulici Štefánikova trieda založili zatiaľ neznámy páchateľ. Po objasňovaní skutku príslušníci zistili pôvodcu skládky, ktorými bol dvaja muži z obce Beladice, ktorí vykonávali na mieste stavebné úpravy v jednom z bytov. Muži sa k skutku priznali a prisľúbili uposlúchnuť výzvu mestských policajtov, aby verejné priestranstvo uviedli do pôvodného stavu a odpadu sa zbavili legálnym spôsobom. Za ich skutok boli obaja doriešení v blokovom konaní, neskôr hliadka miesto skontrolovala a zistila, že stavebný odpad sa na verejnom priestranstve už nenachádzal.
 
Vo večerných hodinách nitriansky občan priniesol na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici mobilný telefón značky Samsung A50, ktorý našiel na Hlbokej ulici v tráve. Keďže nebolo možné zistiť majiteľa zariadenia, operačný príslušník informáciu o nájdenom mobilnom telefóne vložil do pravidelnej rubriky internetovej stránky mestskej polície „Straty a nálezy“.
 
10.09.2021 – PIATOK :
Hliadky mestskej polície počas kontroly dodržiavania verejného poriadku na kultúrno-spoločenskej akcii „Campana Fest“ na pešej zóne a Svätoplukovom námestí nezaznamenali významnejšie narušenie verejného poriadku.
 
Vo večerných hodinách príslušník operačného strediska mestskej polície prijal od oznamovateľa, ktorý bol zároveň poškodeným, podnet o tom, že bol údajne napadnutý a pohryzený psom. Vyslaní mestskí policajti sa presunuli do mestskej časti Párovské Háje, kde malo prísť k incidentu a skontaktovali sa s štyridsaťtriročným poškodeným mužom. Ten uviedol, že psa prvýkrát spozoroval, keď mu vbehol na pozemok a zničil čerstvo zasiatu trávu, čím mu vznikla materiálna ujma. Neskôr ten istý pes, americký stafordšírsky teriér,  ho na ulici bezdôvodne napadol, bol na neho agresívny, poškodený sa snažil pred uhryznutím brániť, hádzal po psovi kamene, čo však bolo neúčinné a pes sa mu zahryzol mu do ľavej nohy v oblasti stehna. Incident videli dvaja svedkovia, muž a žena. Svedok sa rovnako hádzaním kameňov a krikom snažil zabrániť fyzickému útoku psa na poškodeného, čo sa mu tiež nepodarilo. Svedkyňa situáciu opisovala rovnako, navyše uviedla, že ten istý pes bol v ten deň agresívny i na ňu, ale nezranil ju. Mestskí policajti začali prípad na mieste objasňovať a spísali zápisnice so všetkými zúčastnenými a po ukončení objasňovania priestupku mestskí policajti dvadsaťsedemročnú držiteľku psa doriešili v blokovom konaní. Materiálnu škodu spôsobenú na čerstvo vysiatom trávniku sa žena v prítomnosti poškodeného a príslušníkov zaviazala uhradiť. Mestskí policajti ju tiež informovali, že jej vznikla zákonná povinnosť nahlásiť na miestne príslušnom mestskom úrade, že jej pes nevyprovokovane napadol a pohrýzol alebo poranil človeka, čím dostáva status „nebezpečného psa“. Toho na verejnom priestranstve v zmysle príslušných paragrafových ustanovení zákona môže viesť len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
 
Hliadka mestskej polície na Ďurčanského ulici na sídlisku Chrenová vo večerných hodinách kontrolovala pred bytovkami pri garáži dlhodobo odstavené vozidlo, v ktorom býva a žije jeho držiteľ. S mužom už v minulosti vykonali pohovor a vyzvali ho, aby vozidlo z miesta odstránil, pretože môže byť z verejného priestranstva odtiahnuté. Muž je sociálne zle situovaná osoba so zdravotnými problémami, ktorú mestská polícia už dlhšiu dobu eviduje ako muža bez domova. Verbálne výzvy na odstránenie jeho auta z verejného priestranstva pred garážami bytovky s ním príslušníci zmierlivo vykonali už viackrát. Tie však tridsaťosemročný muž z Nitry, pôvodne z bytu na Ďurčanského ulici, o ktorý prišiel, neuposlúchol a vozidlo nechal stáť na pôvodnom mieste. V okolí miesta, v kríkoch pod balkónmi bytovky, príslušníci niekoľko dní predtým zistili aj skládku rôzneho komunálneho odpadu, ktorej pôvodcom bol práve muž, bývajúci v aute. Ten sa k skutku priznal a prisľúbil odpad z miesta odstrániť. Pri dnešnej kontrole však mestskí policajti zistili, že výzvu neuposlúchol a skládka je v rovnakom stave na mieste. Keď muž videl, že mestskí policajti kontrolujú aj obsah skládky, priznal, že na miesto nevyhodil iba komunálny odpad, ale pod ním sú aj rôzne chemické látky, fľaše s rôznymi kyselinami, ortuť, lieh a granuláty hydroxidu sodného. Po tomto zistení mestskí policajti na miesto privolali výjazd hasičov, ktorý miesto asanovali a vyčistili. Muž bez domova hasičom pomáhal s identifikovaním nebezpečných látok, tí nebezpečný materiál z miesta odviezli v nádobách na rozbor. Privolaná hliadka policajného zboru konanie muža neposúdila ako naplnenie skutkovej podstaty trestného činu, preto bol muž doriešený v zmysle priestupkového zákona.
 
11.09.2021 – SOBOTA :
V neskorých nočných hodinách operátor kamerového systému si na monitoroch všimol dvoch mladých mužov, ktorí na Mostnej ulici vytrhli z vyvýšených záhonov kvetináčov dva trsy trávy, ktoré následne odhodili na vozovku. Vyslaní mestskí policajti podľa pokynov operačného príslušníka podozrivých, sedemnásť a osemnásťročných,  mužov našli, stotožnili a za majetkový delikt ich v zmysle priestupkového zákona doriešili uložením blokovej pokuty, ktorú mladíci na mieste zaplatili.
 
Príslušníci mestskej polície v nočných hodinách v motohliadke kontrolovali verejný poriadok na Mostnej ulici a blízkom okolí, ktoré je z empirických znalostí a štatistických údajov známe svojim vyšším kriminogénnym faktorom. Okolo hliadky prechádzal neznámy dospelý muž, ktorý neverbálne naznačoval kopy a údery smerom k hliadkujúcim príslušníkom. Mestskí policajti muža zmierlivo upozornili na dodržiavanie verejného poriadku a poradili mu, aby pokračoval ďalej v ceste. Muž však začal byť agresívny aj verbálne, vykrikoval, že on si pôjde kam bude chcieť a keď bude chcieť, tak  kopne aj do policajného vozidla a ďalej pokračoval v naznačovaní úderov a kopov smerom k služobnému motorovému vozidlu k príslušníkom, zatiaľ bez kontaktu. Príslušníci ho opätovne niekoľko krát vyzvali, aby nepokračoval v protiprávnom konaní, muž však oboma rukami udrel do vozidla mestskej polície a hneď sa pokúsil z miesta utiecť. Príslušníci muža dostihli a hoci kládol aktívny odpor, použili voči nemu iba miernejšie donucovacie prostriedky – hmaty a priviedli ho k služobnému vozidlu. Tu ho opäť vyzvali, aby predložil doklad totožnosti, čo odmietol a ľahol si na zem. Muža znovu upozornili, že ak nepreukáže svoju totožnosť, bude predvedený na útvar Mestskej polície v Nitre za účelom zistenia totožnosti aj za prípadného použitia donucovacích prostriedkov. Muž preukázať totožnosť opäť odmietol a ďalej ležal na zemi. Mestskí policajti preto muža zo zeme zdvihli, umiestnili ho do služobného vozidla a predviedli na útvar mestskej polície. Tam muž zmenil svoj prístup i konanie a príslušníkom poskytol svoje osobné údaje. Po objasnení skutku štyridsaťročného muža z Nitry za majetkový delikt doriešili v zmysle priestupkového zákona v blokovom konaní.
 
12.09.2021- NEDEĽA:
V poludňajších hodinách počas kontroly dodržiavania verejného poriadku a statickej dopravy v uliciach sídliskách Klokočina príslušníci mestskej polície na Považskej ulici zistili nitrianske osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené predné dvere na vodičovej strane. Operačný príslušník zistil z evidencie totožnosť držiteľa a telefonicky ho vyzval, aby sa dostavil k autu a riadne ho zabezpečil pred odcudzením. Ten výzvu uposlúchol a po skontrolovaní svojho majetku vyhlásil, že vozidlo nenesie známky poškodenia a ani mu z neho nič nechýba. Po tomto skonštatovaním hliadke poďakoval a vozidlo si uzamkol. 
 
 
 
 
Späť