RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 36. týždeň 2020

Pridané dňa 09 Sep 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 UDALOSTI 36. TÝŽDEŇ

 
31.8.2020 – Pondelok:
V ranných hodinách počas kontroly verejného poriadku v mestskej časti Krškany hliadke mestskej polície na Novozámocká ulici odovzdala občianka nájdenú peňaženku s viacerými dokladmi a kartami. Keďže majiteľ dokladov sa nachádzal v intraviláne mesta Nitry, mestskí policajti mu nález odovzdali v mieste bydliska.
 
O niekoľko hodín neskôr hliadku mestskej polície na Staničnej ulici s rovnakým dôvodom oslovila iná občianka, ktorá hliadke odovzdala puzdro s osobnými dokladmi občana s trvalým pobytom v obci Poráč. Mestskí policajti po spísaní úradného záznamu nález odovzdali na príslušnom oddelení PZ.
 
1.9.2020 – Utorok:
V ranných hodinách počas kontroly verejného poriadku pri Divadle Andreja Bagara hliadku mestskej polície oslovil občan so žiadosťou o pomoc pri hľadaní jeho odcudzeného mobilu. Údajne vec aj nahlásil na policajnom zbore, kde s ním spísali záznam o skutku, tvrdil, že nemal pocit, že svoj telefón ešte uvidí. Preto požiadal mestských policajtov o spoluprácu a pomoc pri hľadaní telefónu prostredníctvom aplikácie, ktorú má nainštalovanú vo svojom zmiznutom telefóne. Jeden z príslušníkov mestskej polície si aplikáciu stiahol a nainštaloval do svojho mobilného telefónu a hneď sa mu zobrazila poloha hľadaného mobilu. Zistil, že sa nachádza približne uprostred parkoviska na Podzámskej ulici. Na odcudzený mobil mestskí policajti viackrát opakovane telefonovali, bol zapnutý, zvonil, no nikto hovor neprijal. Poškodený uviedol, že jeho mobil sa rozobrať nedá a bez otlačku prsta sa nedá ani vypnúť. Po chvíli pátrania na parkovisku si príslušníci mestskej polície všimli sedieť v jednom z vozidiel muža, ktorý po výzve, aby vystúpil z vozidla a preukázal svoju totožnosť, uviedol, že hľadaný mobilný telefón má, iba ho našiel a údajne ho práve mienil odovzdať PZ SR. Päťdesiatjedenročný muž z Bratislavy telefón odovzdal mestským policajtom, majiteľ mobilu však upozornil, že telefón mal aj puzdro. To podozrivý vrátil tiež. Z tohto konania i podľa zistenia majiteľa mobilu bolo zrejmé, že podozrivý Bratislavčan s telefónom manipuloval, preto mestskí policajti neuverili jeho tvrdeniu o snahe mobil odovzdať na obvodné oddelenie policajného zboru. Keďže majiteľ uviedol, že hodnota mobilného telefónu je približne 300,-€, čím poškodenému vznikla škoda vyššia ako 266,-€, privolali k riešeniu hliadku PZ SR pre dôvodné podozrenie trestného činu krádeže. Pri vyšetrovaní sa u podozrivého muža našiel ďalší mobil, ktorý údajne tiež našiel a tiež ho chcel odovzdať na obvodnom oddelení policajného zboru. Vec si prevzala na objasnenie privolaná hliadka policajného zboru.
 
2.9.2020 – Streda:
V ranných hodinách príslušníci mestskej polície poskytovali pri procesných úkonoch ako nezúčastnené osoby súčinnosť príslušníkom policajného zboru v trestnej veci vedenej na Úrade inšpekčnej služby PZ SR.
 
Vo večerných hodinách pri kontrole dodržiavania verejného poriadku hliadka mestskej polície spozorovala zjavne neplnoletého mladíka s fľaškou liehoviny v ruke. Z fľaši ešte nestihol odpiť, takže pod vplyvom alkoholu zrejme nebol. Mestskí policajti preto objasňovali, kto mu neoprávnene predal, podal alebo inak poskytol alkohol. Zistili, že mladistvý Nitran si alkohol bez problémov kúpil v Potravinách Sisi, kde mu ho predala štyridsaťosemročná predavačka z obce Štitáre. Mestskí policajti ju za naplnenie skutkovej podstaty v zmysle ustanovenia §30 priestupkového zákona na mieste doriešili v blokovom konaní.
 
3.9.2020 – Štvrtok:
Vo večerných hodinách pri kontrole verejného poriadku v uliciach sídliska Chrenová zistili hliadkujúci mestskí policajti nehybne ležiaceho muža na zemi. Mužovi skontrolovali jeho vitálne funkcie, nevykazoval žiadne vonkajšie zranenia, bolo však podľa vonkajších medicínskych príznakov, že muž bol silne intoxikovaný zrejme alkoholom. Mestskí policajti muža prebrali, skonštatovali, že nie je potrebný výjazd RZP a keďže päťdesiatsedemročný muž z Nitry býval neďaleko, odprevadili ho do miesta trvalého bydliska.
 
 
4.9.2020 – Piatok:
Vo večerných hodinách príslušník operačného pracoviska prijal oznam občana z Balkánskej cukrárne na ulici Štefánikova trieda, ktorý uviedol, že našiel peňaženku s osobnými dokladmi i s peniazmi, ktorú si na stoličke zabudla zákazníčka. Hliadka na mieste zistila, že v peňaženke sa nachádzajú kompletné osobné doklady šesťdesiatpäťročnej ženy z Nitry a nachádzala sa tam aj finančná hotovosť 444,- €. Majiteľke peňaženky, ktorá býva na Hodžovej ulici, po spísaní úradného záznamu mestskí policajti nález odovzdali v mieste jej bydliska.
 
 
V rovnaký čas bol prijatý aj oznam občianky z ulice Ľ. Okánika o dezorientovanej staršej žene, ktorá bezradne už dlhší čas sedí na lavičke. Vyslaní mestskí policajti ženu našli a zistili, že sa jedná o osemdesiatročnú Nitrianku, ktorá mala problém s pamäťou a nevie trafiť sama domov. Zistili tiež, že žena býva sama na ulici Nábrežie mládeže, preto sa snažili nájsť aj jej rodinných príslušníkov, ktorí by jej mohli pomôcť. Podľa evidencie obyvateľov zistili bydlisko jej syna, ktorý býval na ulici Trieda Andreja Hlinku. Keďže sa nepodarilo zistiť naňho telefonický kontakt, mestskí policajti sa za ním presunuli do miesta trvalého bydliska a tam ho informovali o zistených skutočnostiach. Syn si po prevzatí informácie matku okamžite prišiel prevziať do svojej starostlivosti.
 
V nočných hodinách počas hliadkovania na Mostnej ulici mestskí policajti za Divadlom Andreja Bagara spozorovali  skupinku mladíkov, ktorí sa podľa popisu operátora mestského kamerového systému, nápadne podobali na podozrivých mladých mužov prevracajúcich dopravné zábrany pri  rozkopávke ulice. Podobná, pravdepodobne identická skupina otvorila aj kanalizačný poklop na pešej zóne na ulici Štefánikova trieda. Po spolupráci s operátorom mestského kamerového systému bol jeden z podozrivých, ktorý aktívne narúšal verejný poriadok, spoľahlivo opoznaný. Zasahujúci mestskí policajti ho predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti a podania vysvetlenia k priestupku. Ostatní popreli, že by sa aktívne zúčastnili na uvedených skutkoch. Na záznamoch kamerového systému bolo jasne vidieť iba jedného, dvadsaťročného muža z Nitry zo sídliska Chrenová, ako prevrátil dopravnú zábranu. Za porušenie príslušnej skutkovej podstaty priestupku proti verejnému poriadku v zmysle zákona o priestupkoch mestskí policajti muža doriešili na mieste v blokovom konaní. Motohliadka mestskej polície dala odhodenú dopravnú zábranu a kanalizačný poklop na pôvodné miesto.  
 
Hliadku mestskej polície v nočných hodinách tesne pred polnocou požiadala na Mostnej ulici o pomoc predavačka večierky, pretože, ako uviedla, v prevádzke Potraviny Sisi sa mali nachádzať zlodeji. Mestskí policajti sa okamžite presunuli do prevádzky, kde sa nachádzala osemnásťročná žena, ktorá sa mala v prevádzke údajne dopustiť krádeže fľaše alkoholu spolu s priateľom, ktorý však medzitým z miesta odišiel. Žena uviedla, že sa žiadnej krádeže nedopustila, že žiadnu fľašu pri sebe nemá a následne hliadke dobrovoľne začala ukazovať obsah ruksaku, ktorý mala na chrbte. Pri prezeraní ruksaku, kde naozaj žiadna fľaša alkoholu nebola, si mestskí policajti všimli vo vnútri batohu neznámu sušinu zelenej farby v potvorenej krabičke a rôzne vrecúška so zvyškami rovnakej sušiny, ktorá farbou a zápachom pripomínala marihuanu. Tieto veci žena následne vyložila na pokladničný pult. Keďže týmto sa žena stala dôvodne podozrivou z trestného činu neoprávneného prechovávania omamných a psychotropných látok, mestskí policajti na miesto privolali príslušníkov PZ SR, ktorí si objasnenie konania prevzali. Podozrenie z krádeže fľašky alkoholu, ktorú z miesta pravdepodobne odniesol priateľ zadržanej, sa ďalej objasňuje.
 
5.9.2020 – Sobota:
Dve hodiny po polnoci prijal príslušník operačného pracoviska mestskej polície telefonický oznam od prevádzkara Biliard Clubu o tom, že do prevádzky prišiel muž pod vplyvom alkoholu, prisadol si k zákazníkom, nič si neobjednáva a iba neustále obťažuje prítomných ľudí. Vyslaní mestskí policajti muža v klube našli, jednalo sa o tridsaťdeväťročného muža z mesta Vráble, vykonali s ním pohovor, po ktorom muž Biliard Club opustil a údajne sa vybral do miesta trvalého bydliska.
 
6.9.2020 – Nedeľa:
Na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici hodinu po polnoci zvonil na budove mladý muž, ktorý do vchodového telefónu uviedol, že na Párovskej ulici ho údajne olúpili o mobilný telefón. Za účelom riešenia udalosti príslušník operačného pracoviska privolal hliadku. Medzitým muž cez vchodový telefón zmenil prvotnú informáciu, že teraz je pred útvarom aj s ďalším zraneným mužom, ktorého tiež napadli a odcudzili mu telefón, no už tvrdil, že na Staničnej ulici. Prichádzajúcej hliadke následne upresnil, že on sa do veci fyzicky vložil, keď sa na Staničnej ulici zastal napadnutého neznámeho muža. Obaja poškodení mali mierne krvácavé zranenia, odreniny a pomliaždeniny. Pre dôvodné podozrenie z trestného činu bola privolaná hliadka policajného zboru, ktorá si vec prevzala na objasnenie. Oboch poškodených mužov previezla na podanie trestného oznámenia na obvodné oddelenie policajného zboru na sídlisku Chrenová. Neskôr, ešte stále v nočných hodinách, sa na útvar dostavili dvaja príslušníci kriminálnej polície, ktorí vec vyšetrovali a preskúmali spolu s operátorom mestského kamerového systému záznam príslušnej kamery.  
 
Na sídlisku Klokočina a neskôr aj v mestskej časti Dražovce mestskí policajti odchytili dvoch túlavých psov, krížencov nemeckého ovčiaka, ktorí sa na verejnom priestranstve pohybovali neoznačení, nebolo možné zistiť ich súčasných alebo bývalých držiteľov. Oba psi boli odovzdaní zmluvnému nitrianskemu veterinárovi, ktorý si ich prevzal a ustajnil.
 
Vo večerných hodinách na pokyn príslušníka operačného pracoviska mestskej polície hliadkujúci príslušníci  preverovali oznam z Kupeckej ulici, kde sa mal v prevádzke Bon Bon neznámy muž hrubo správať k personálu i hosťom, urážať ich, vulgárne nadávať a odmietal si nasadiť vo vnútri rúško. Vyslaní mestskí policajti sa okamžite presunuli do predmetnej prevádzky a zistili agresívneho muža, ktorý aj za ich prítomnosti mestských policajtov vulgárne nadával personálu a rovnako aj osobám sediacim na terase pred prevádzkou. Odmietal s príslušníkmi komunikovať a chcel z miesta odísť preč so slovami, aby mu príslušníci dali pokoj. Rovnako odmietal predložiť doklad totožnosti alebo uviesť svoje údaje aj po márnej výzve s výstrahou, že budú voči nemu použité donucovacie prostriedky. Preto ho mestskí policajti predviedli na útvar mestskej polície za použitia donucovacích prostriedkov za účelom zistenia jeho totožnosti. Pri predvádzaní muža nezranili, kládol iba pasívny odpor. Na útvare mestskej polície zistili, že sa jedná o dvadsaťdeväťročného Nitrana z Kupeckej ulice. S podozrivým mestskí policajti spísali zápisnicu o podaní vysvetlenia k priestupku, kde muž uviedol, že údajne je už dlhšiu dobu nezamestnaný a berie lieky na upokojenie, ktoré si dnes nevzal. Za svoje konanie, ktorým naplnil skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, bol doriešený v zmysle zákona o priestupkoch. 
 
 
 
 
 
Späť