RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 35.týždeň 2019

Pridané dňa 05 Sep 2019

Mestká polícia Nitra >>
Vážení čitatelia,
 

na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.  

26.8.2019 – Pondelok:
 
Preverený oznam občana o nepovolenej prestavbe domu na ulici Jána Zelenáka v Dražovciach. Vyslaná hliadka zistila, že majiteľ domu má povolenie na výmenu strešnej krytiny a v skutočnosti prevádza nadstavbu domu. Situácia bola fotograficky zadokumentovaná a  záznam o zistenej skutočnosti bol postúpený na odbor stavebného poriadku MsÚ.
Oznam občana o uhynutom živočíchovi (bobor) na brehu rieky pri hydrocentrále. O náleze bol oboznámený pracovník štátnej ochrany prírody, ktorý vo večerných hodinách uhynuté zviera odstránil.
Oznam občana o nájdení tabuľky s evidenčným číslom vozidla na ulici Ďumbierskej. Hliadka MsP nález prevzala, po spísaní úradného záznamu a preverení na PZ SR bola o náleze vyrozumená majiteľka vozidla, ktorá si tabuľku prevzala ráno nasledujúci deň na budove mestskej polície.
 
27.8.2019 – UTOROK:
 
Bol preverený oznam z ulice Inovecká 68, že na pozemku pri garáži sťažovateľa sa pohybuje had. Na mieste hliadka mestskej polície zistila, že sa jedná o hada Pytón kráľovský, ktorého prevzal privolaný MVDr. Inštitoris.
 
28.8.2019 – STREDA:
 
Počas priebehu koncertu „Festival Slížovica“ v areáli Agrokomplexu bolo na MsP prijatých spolu 23 telefonických oznamov, sťažností a žiadostí o informáciu v súvislosti s rušením nočného pokoja hlasitou hudbou. Okrem jedného volajúceho zo Zobora a jednej pani z Kalvárie boli všetky sťažnosti od obyvateľov Chrenovej, najčastejšie z ulíc Lúčna, Lesná. Telefonujúci sa dotazovali na čas ukončenia koncertu, na povoľujúci orgán u podobných akcií, na možnosť zásahu zo strany MsP. V čase 22.10 príslušník mestskej polície vykonal telefonický pohovor so zástupkyňou organizátora, ktorá prisľúbila po dohratí skupiny Horkýže Slíže, približne v čase 22.45 stíšenie intenzity hluku a vyjadrila sa, že posledná kapela začína hrať o 00.10 hod. končí o cca 01.00 hod. V čase o 01.47 OP MsP kontaktoval zástupkyňu organizátora, ktorá sa vyjadrila, že odohrajú poslednú skladbu a končia. V čase o 01.55 hod. hliadka potvrdila ukončenie hudobnej produkcie. V súvislosti s akciou hliadky MsP neriešili žiadne narúšanie verejného poriadku na sídlisku Chrenová.
 
29.8.2019 – ŠTVRTOK:
 
Hliadka mestskej polície na ulici Na Hôrke zistila nezabezpečené vozidlo Mercedes s otvoreným kufrom na vozidle. Následne bol v súčinnosti s operačným pracovníkom mestskej polície zistený a vyrozumený majiteľ vozidla, ktorý sa dostavil na miesto a vozidlo si riadne uzatvoril. Uviedol, že mu z vozidla nič nechýba.
Hliadky mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok na akcii 18. Klokočinský jarmok Nitra 2019. Počas konania akcie nebol zistený narušený verejný poriadok.
Hliadka mestskej polície bola na Hviezdoslavovej triede oslovená občanom, ktorý im ukázal neuzamknuté vozidlo Nissan. Následne bol v súčinnosti s operačným pracovníkom mestskej polície zistený a vyrozumený majiteľ vozidla, ktorý sa dostavil na miesto a vozidlo si riadne uzatvoril. Uviedol, že mu z vozidla nič nechýba.
 
30.8.2019 – PIATOK:
 
Hliadka MsP bola na ulici oslovená okoloidúcou občiankou s upozornením na zúbožený stav bezdomovca na Fatranskej ulici v parku pred Poliklinikou. Osoba bola hliadke známa ako tam prebývajúci bezdomovec, podľa posúdenia hliadky muž potreboval lekárske ošetrenie z dôvodu hnisavých hnilobných rán na nohách. Na miesto mu bola privolaná záchranná služba, operátorka linky najskôr požadovala prevoz hliadkou MsP čo bolo odmietnuté a v neskoršom čase bol uskutočnený záchranármi prevoz sanitkou na ošetrenie do nemocnice. Taktiež boli o očistenie miesta z dôvodu možnej nákazy ( hnis, exkrementy ) požiadané mestské služby, čo dodatočne vykonali.
Hliadky mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok na akcii 18. Klokočinský jarmok Nitra 2019. Počas konania akcie nebol zistený narušený verejný poriadok.
 
 
31.8.2019 – SOBOTA:
 
Hliadky mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok na akcii 18. Klokočinský jarmok Nitra 2019. Počas konania akcie nebol zistený narušený verejný poriadok.
Hliadkovou činnosťou zistené vozidlo s otvorenými zadnými oknami na parkovisku pri DAB na Mostnej ulici. Prostredníctvom operačného pracovníka mestskej polície zistený a vyrozumený majiteľ si vozidlo prezrel a uzatvoril.
 
1.9.2019 – NEDEĽA:
 

Prijatý oznam o opitom a sfetovanom mužovi, ktorý rozbil zariadenie bistra Šelma na ulici Murániho. Pri príchode hliadky MsP sa muž už nachádzal na ulici a snažil sa napadnúť hliadku a ľudí v okolí prevádzky. Muž bol predvedený na budovu MsP za účelom zistenia totožnosti. Pri predvádzaní boli použité donucovacie prostriedky hmaty a chvaty. Muž počas úkonov vykazoval znaky psychickej poruchy, mal striedavé nálady a vyhrážal sa samovraždou. Na budovu MsP bola privolaná sanitka RZP ktorá muža prevzala a následne bol muž hospitalizovaný na psychiatrickom oddelení v nemocnici. 

Späť