RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 35. týždeň 2020

Pridané dňa 02 Sep 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  35. TÝŽDEŇ

 
24.8.2020 – Pondelok:
V dopoludňajších hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal rozhorčený oznam občana z Tehelnej ulice o osobe, ktorá vhadzuje plastové fľaše do kontajnera, pričom malo prísť k vzájomnému slovnému ataku. Hliadka na mieste zistila totožnosť druhej osoby, ktorým bol tridsaťsedemročný Nitran bytom na ulici Štefánikova trieda. Mestskí policajti oznamovateľovi vysvetlili, že muž sa nedopúšťa žiadneho protiprávneho konania, navyše, ak plastový odpad riadne vhodil do kontajnera na separovaný zber plastového odpadu. Oznamovateľ odmietol prijať skutočnosť, že muž sa nedopustil protiprávneho konania tým, že býva na inej adrese v meste Nitra. Po tomto vysvetlení sťažovateľ odmietol s príslušníkmi mestskej polície ďalej komunikovať a uviedol skutočnosť, že muž ho údajne kopol, v dôsledku čoho mu vypadol z ruky mobilný telefón a poškodil sa, takže chce podať trestné oznámenie. Na miesto sa neskôr dostavila aj privolaná hliadka policajného zboru, ktorá si údajné fyzické napadnutie a poškodenie cudzej veci prevzala na objasnenie.  
 
Mestskí policajti v nočných hodinách preverovali oznam o zrazenom, psovi na Jurkovičovej ulici. Vyslaná hliadka po príchode na miesto našla na ceste smrteľne zraneného psa rasy Shih-tzu, ktorý krátko na následky zranení uhynul. Motorové vozidlo, ktoré psa zrazilo, sa nepodarilo identifikovať. Na miesto mestskí policajti privolali zmluvného veterinára na sanáciu kadáveru, neskôr sa však prihlásil držiteľ psa a po oboznámení s udalosťou si uhynuté zviera prevzal. Uviedol, že pes mu ušiel pri večernej prechádzke.
 
25.8.2020 – UTOROK:
V neskorých nočných hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal oznam strážnika z mestského parku o krádeži elektrickej štvorkolky z detskej zábavnej atrakcie v parku. Podľa oznamu ho odcudzila skupinka mládeže a vozia sa na ňom pri zimnom štadióne. Vyslaná hliadka na mieste zistila sedem osôb pri zaparkovanej štvorkolke, po prezretí kamerových záznamov mestskí policajti identifikovali konkrétne osoby, ktoré ju odcudzili z uzavretého areálu. Jednalo sa o dvadsaťjedenročného muža z Nitry a jeho spolupáchateľa vo veku devätnásť rokov, rovnako občana mesta Nitry. Ostatní protiprávnemu konaniu nezabránili, ani ho nenahlásili. Mestskí policajti zaistili podozrivých, svedkov i miesto činu a po pohovore so strážnikom na miesto privolali hliadku policajného zboru i majiteľa zábavnej atrakcie, ktorý mal aj záznamy z vlastného kamerového systému. Vec si na doriešenie prevzali príslušníci PZ SR.
 
Na poludnie mestskí policajti na Popradskej ulici preverovali oznam občana o ležiacej osobe pri prevádzke.  Po príchode na miesto zistili na zemi ležať muža, podľa vonkajších medicínskych príznakov javil známky užitia väčšieho množstva alkoholu, nejavil známky zranenia, ani sa na žiadne bolesti nesťažoval, takže usúdili, že výjazd lekárskej alebo záchrannej služby nie je potrebný. Mestskí policajti zistili, že sa jedná o tridsaťdeväťročného muža z neďalekej Partizánskej ulici. Nepodarilo sa im však skontaktovať žiadneho príbuzného, ktorý by sa postaral o jeho presun domov a zabezpečil následnú opateru. Keďže muž mal narušenú koordináciu pohybov a nebol schopný sám odísť do miesta bydliska, mestskí policajti ho postavili a bezpečne odprevadili domov.
 
Na Roľníckej ulici v mestskej časti Krškany mestskí policajti vykonali pohovor so ženou, ktorá chcela zostať v anonymite a nechcela sa predstaviť. Príslušníkov informovala o vyhodenom látkovom lôžku aj mŕtvym telom uhynutej mačky, ktoré sa malo nachádzať pri križovatke ulíc Dvorčanská a Sikárska. Po kontrole označeného miesta príslušníci mestskej polície kadáver mačky našli pri poľnej ceste smerom na časť Bita, preto na miesto nálezu privolali zmluvného veterinára, ktorý telo uhynutej mačky sanoval.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy na Dunajskej ulici na sídlisku Klokočina zistila na parkovisku stáť nezabezpečené osobné motorové vozidlo, ktoré malo v zámku dverí kľúče. Keďže sa pri vozidle, ani v blízkom okolí, nikto nenachádzal, s držiteľom vozidla sa nepodarilo telefonicky skontaktovať a vozidlo nejavilo známky vlámania, poškodenia alebo pokusu odcudzenia, mestskí policajti vozidlo uzamkli, kľúči zobrali a na vozidle ponechali oznámenie o mieste uloženia kľúčov. Neskôr sa na obvod mestskej polície na Klokočine dostavila držiteľka vozidla a kľúče od vozidla si v poriadku prevzala.
 
V začínajúcich nočných hodinách hliadke mestskej polície pri riešení dopravného priestupku na ulici Dolné Hony v mestskej časti Dražovce vodič tvrdil, že nemá pri sebe doklad totožnosti s odôvodnením, že ho údajne má v úschove jeho vedúca v práci. Mestskí policajti mu napriek tejto nepravdepodobnej a podozrivej odpovedi poskytli súčinnosť, nepredvádzali ho na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti a dali priestupcovi možnosť, aby im nadiktoval svoje osobné údaje. Tie sa však pri následnej kontrole v evidencii obyvateľov ukázali ako neexistujúce. Po upozornení, že sa dopúšťa ďalšieho priestupku, muž svoj občiansky preukaz hliadke nakoniec predložil. Všetky osobné údaje v občianskom preukaze boli diametrálne odlišné. Počas objasňovania priestupku mestskí policajti zistili, že štyridsaťsedemročný muž  z Bratislavy má zadržaný vodičský preukaz pre neplatenie povinného výživného na nezaopatrené dieťa a preto príslušníkom poskytol nepravdivé údaje dúfajúc, že sa mu ich podarí oklamať a zaviesť. Mestskí policajti na miesto z tohto dôvodu privolali príslušníkov policajného zboru, ktorí si udalosť prevzali na doriešenie.
 
26.8.2020 – Streda:
Počas hliadkovania mestskí policajti na Škultétyho ulici v popoludňajších hodinách spozorovali otvorené ľavé zadné dvere na osobnom motorovom vozidle stojacom na parkovisku. V blízkosti vozidla sa nikto nenachádzal, preto zotrvali na mieste a telefonicky zisťovali totožnosť držiteľa vozidla. Po chvíli sa k vozidlu dostavil majiteľ, ktorý si myslel, že zrejme porušil niektorý z dopravných predpisov, keďže pri jeho vozidle stojí hliadka mestskej polície. Uviedol, že pri inštalovaní tieniacej fólie zrejme zabudol zatvoriť dvere. Šesťdesiatsedemročný majiteľ z Nitry si auto za prítomnosti hliadky zabezpečil a uviedol, že nič nie je poškodené a ani nič nechýba.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverila oznam o znečistení vozovky vytekajúcim motorovým olejom z vozidla na Novomeského ulici. Po príchode na miesto a kontrole stojacich vozidiel mestskí policajti predmetné vozidlo identifikovali, zistili jeho držiteľa vo veku päťdesiatdeväť rokov, trvale bytom v meste Šaľa. Ten sa po chvíli dostavil na parkovisko, kde ho zasahujúci príslušníci mestskej polície doriešili na mieste v blokovom konaní a za prítomnosti hliadky znečistenie začal odstraňovať.
 
27.8.2020 – Štvrtok:
V popoludňajších hodinách mestskí policajti počas hliadkovania našli na Dlhej ulici dve tašky, v ktorých boli rôzne predmety, notebook, šatstvo, cestovné karty, stravné lístky, veci na osobnú hygienu a záznamová karta na meno a priezvisko. V nájdených taškách sa však nenachádzali žiadne doklady alebo iné dokumenty, ktoré by identifikovali ich majiteľa. Mestským policajtom sa objasňovaním podarilo stotožniť s nálezom tridsaťdeväťročného muža z Vrábel, ktorý si svoj majetok o dva dni neskôr v poriadku prevzal na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
Vo večerných hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal telefonický oznam občana z Alexyho ulice o vozidle, ktoré je údajne otvorené. Vyslaní mestskí policajti po príchode na miesto vozidlo identifikovali a zistili, že v interiéri sú zabudnuté i kľúče od zapaľovania. Príslušníci zistili totožnosť držiteľa vozidla i jeho telefonický kontakt a vyzvali ho, aby sa dostavil na parkovisko a vozidlo si zabezpečil. Dvadsaťtriročný nitriansky majiteľ auta sa po krátkej chvíli dostavil na miesto a po skontrolovaní svojho vozidla skonštatoval, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba. Po tomto vyhlásení poďakoval a vozidlo si riadne uzamkol.
 
28.8.2020 – Piatok:
Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách reagovala na telefonický podnet pracovníka SBS, ktorý prijal príslušník na operačnom pracovisku, a preverovala oznam o bezdomovcovi, ktorí údajne sedí na nákupných košíkoch pri obchodnom dome Lidl na Hviezdoslavovej ulici a odmieta odísť z miesta. Po príchode zasahujúci mestskí policajti na mieste zistili, z miestnej znalosti známeho, muža bez domova, ktorý aj v minulosti porušoval verejný poriadok. Vyzvali ho, aby upustil od protiprávneho konania a prestal znečisťovať a blokovať nákupné košíky, ktoré sú určené na nákup pre zákazníkov obchodu. Po ráznom pohovore muž prestal vo svojom konaní a priestor okolo obchodného domu opustil. Mestskí policajti ho doriešili v zmysle priestupkového zákona. Pracovníkovi SBS príslušníci mestskej polície odporučili nákupné vozíky očistiť a dezinfikovať.
 
Na poludnie príslušník operačného strediska mestskej polície prijal podnet od neznámeho oznamovateľa na nevhodne sa správajúce osoby na skate parku na Popradskej ulici. Bližšie konanie osôb nešpecifikoval. Mestskí policajti sa okamžite presunuli na predmetné miesto, po ich príchode vykonali pohovory s viacerými prítomnými osobami nachádzajúcimi sa na skate parku, tie si však žiadne podozrivé alebo vandalské, či iné protiprávne konanie na mieste nevšimli a nevedeli potvrdiť pôvodnú informáciu. Príslušníci mestskej polície nezistili nové poškodenie na vysadených okrasných drevinách alebo na zariadení skate parku, ani kontrola kamerového záznamu nepotvrdila ohlasovaný podnet, preto aspoň zotrvali určitý čas na mieste, počas ktoré vykonali viacero pohovorov s miestnou mládežou o dodržiavaní verejného poriadku a neničení verejnoprospešných zariadení, ktoré slúžia predovšetkým pre nich.
 
Vo večerných hodinách sa na útvar mestskej polície dostavila občianka a odovzdala nájdenú dámsku peňaženku s viacerými osobnými dokladmi, kartami a hotovosťou 42,-€ , ktorú našla na Považskej ulici na sídlisku Klokočina. Podľa dokladov príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť majiteľky peňaženky, zistil jej telefónny kontakt a informoval ju, že svoj majetok si môže prevziať na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici. Vyrozumená šestnásťročná majiteľka peňaženky z obce Babindol si svoj majetok po krátkej chvíli prišla prevziať.
 
29.8.2020 – Sobota:
Mestskí policajti vykonali na sídlisku kontrolu dodržiavania povinností držiteľov psov i osôb, ktoré psa na verejnom priestranstve vedú. Kontrola sa skončila s pozitívnym zistením, keďže ani jeden z kontrolovaných neporušil platné právne normy. 
 
30.8.2020 – Nedeľa:
Krátko po polnoci v nočných hodinách príslušníka na operačnom pracovisku mestskej polície prijal telefonický oznam o osobe, ktorá odmieta opustiť byt oznamovateľa. Po príchode na určenú adresu na ulici Na Hôrke na sídlisku Klokočina mestskí policajti zistili, že osoba, ktorá odmieta opustiť obydlie oznamovateľa, je jeho bývalá partnerka, s ktorou sa pohádali. Po krátkom objasňovaní zistili, že k žiadnemu napadnutiu alebo zraneniu na mieste neprišlo, ani jeden z účastníkov nemieni podať oznámenie o priestupku alebo trestnom čine, šesťdesiatdvaročný sťažovateľ si len želá, aby žena jeho byt opustila. Príslušníci mestskej polície vykonali so štyridsaťpäťročnou ženou z obce Radošovce pohovor, po ktorom z bytu oznamovateľa dobrovoľne odišla. Hliadka mestskej polície vec neriešila ako porušenie právnych noriem.
 
Príslušník operačného pracoviska krátko po poludní prijal telefonický oznam od občana o zavretom psovi vo vozidle na Župnom námestí. Vyslaní mestskí policajti preverili podnet, predmetné vozidlo na parkovisku identifikovali a zistili, že obe predné okná na vozidle boli čiastočne spustené, auto bolo vetrané a podľa teploty karosérie zjavne nestálo na mieste dlho. Po piatich minútach sa k vozidlu vrátil päťdesiatšesťročný vodič z Nitry, ktorý príslušníkom uviedol, že si potreboval súrne odskočiť na toaletu, psa tam nechal vedome na malú chvíľu a vo vychladenom interiéri, o čom sa mestskí policajti presvedčili po otvorení vozidla. Pes nejavil známky prehriatia alebo iného zdravotného poškodenia. Hliadka nezistila porušenie zákona.  
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverila oznam zamestnankyne hotela Comfort na Školskej ulici o žene, ktorá prišla do hotela, pokrikuje po hosťoch aj zamestnancov a správa sa obťažujúco. Recepčná ženu upozornila na jej správanie, vyzvala ju, aby neobťažovala hostí, ani personál a keďže žena vo svojom konaní neprestala, začala telefonovať na mestskú políciu so žiadosťou o pomoc. Pri tomto úkone ju však agresívna žena strhla za ošatenie na podlahu, následkom čoho recepčná utrpela zranenie na kolene. Mestskí policajti sa okamžite presunuli do priestorov hotela, žene zabránili v ďalšom agresívnom a protiprávnom konaní.  Žena nereagovala zmenou správania ani v prítomnosti príslušníkov mestskej polície a napriek poskytnutej súčinnosti odmietala preukázať svoju totožnosť, preto ju príslušníci predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Pri predvádzaní boli mestskí policajti agresívnym konaním a aktívnym odporom ženy nútení použiť miernejšie donucovacie prostriedky, hmaty. Na útvare mestskej polície predvedená nakoniec predložila svoj doklad totožnosti, jednalo sa o štyridsaťtriročnú pani z Nitry. Na otázky príslušníkov opakovane odpovedala v anglickom jazyku, avšak po preklade obsah často nedával zmysel. Žena, ktorá bola  slovenskej národnosti, odmietala čokoľvek povedať po slovensky, rozprávala chaoticky, nesúvisle, slovensky ale zjavne rozumela. Na základe správania a konania ženy mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie, že môže ísť o psychickú poruchu, preto na útvar k žene privolali výjazd rýchlej zdravotnej pomoci. Posádka sanitky po krátkom vyšetrení ženu previezli do nemocnice s podozrením na psychiatrickú diagnózu. Konanie ženy bolo postúpené na ďalšie objasnenie.
 
 
 
 
Späť