RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 34.týždeň 2019

Pridané dňa 28 Aug 2019

Mestká polícia Nitra >>
 Vážení čitatelia,
 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali. 

 

19.8.2019 – Pondelok:
Pracovník dispečingu RZP nás pre údajnú vyťaženosť záchranných vozidiel požiadal o preverenie nutnosti zásahu na Slančíkovej ulici, odkadiaľ prijal telefonickú výzvu o zdravotnícku pomoc. Hliadka na mieste zistila občianku bez vizuálnych znakov zranenia, avšak ktorá tvrdila, že sa cíti veľmi zle, preto nutne potrebuje privolať lekársku pomoc. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá osobu po vyšetrení odviezla sanitkou.
Na Spojovacej ulici hliadka zistila zaparkované nezabezpečené motorové vozidlo s ponechaným otvoreným oknom. Hliadka vyhľadala majiteľku, ktorá si následne vozidlo zabezpečila uzatvorením.
 
20.8.2019 – UTOROK:
V priebehu dňa, bolo hliadkam priamo v teréne, alebo na útvare mestskej polície odovzdaných viacero nálezov. Prevažne sa jednalo o peňaženky s dokladmi, prípadne kľúče. V prípade dokladov, boli bezodkladne odovzdané na útvar PZ SR, kľúče, resp. prázdna peňaženka zaevidovaná na Web stránku MsP. Spolu, len za posledné štyri dni, bolo takýchto prípadov nájdenia až štrnásť krát.
Hliadka mestskej polície, v neskorú nočnú hodinu preverila telefonickú sťažnosť občana na veľkoplošnú svetelnú reklamu, umiestnenú vo vnútri areálu výstaviska Agrokomplexu, ktorá údajne intenzívne bliká priamo do ich okien, vzdialenejšej bytovky na Fatranskej ulici. Svetelné záblesky v uvádzanej oblasti boli následne vidieť aj na mestskom kamerovom systéme. Po skontaktovaní sa s pracovníkmi SBS výstaviska, hliadke mestskej polície oznámili, že zdroj svetla, veľkoplošný panel vyžarujúci veľké svetlo je umiestnený na pavilóne C, avšak vypnúť ho nemôžu a nevedia. Hliadka mestskej polície priamo zdroj nevidela, ale potvrdila jeho veľmi silnú intenzitu, ktorú pozorovala celú nočnú zmenu. V nasledujúci deň sme o situácii informovali zodpovedných pracovníkov výstaviska, ktorí prisľúbili zjednať nápravu.
21.8.2019 – streda:
Po žiadosti staršej ženy z obytného domu na Výstavnej ulici o pomoc, pretože sa nevie dostať cez dvere z chodbičky pred svojim bytom von k výťahu, hliadka zistila na týchto dverách oddeľujúcich tento priestor, zaseknutý zámok, ktorý sa jej podaril uvoľniť a dvere otvorili.
Po telefonickom prijatí  oznamu, že v Drážovciach, údajne niekde pri kostolíku niečo horí, hliadka mestskej polície už na mieste zaregistrovala prítomnosť hasičov, ktorí požiar trávnatého porastu, už hasili. Podľa ich predpokladu, požiar mohol vzniknúť od vypusteného, tzv. balónu šťastia.
 
22.8.2019 – Štvrtok:
Situácia, s celonočným osvecovaním bytov na Fatranskej ulici veľkoplošnou svetelnou reklamou umiestnenej na výstavisku Agrokompex, sa opakovala aj do dnešného rána. Po vyžiadaní si vysvetlenia od kompetentného vedúceho výstaviska sme boli informovaný, že na našu prvotnú výzvu na zjednanie nápravy bezprostredne reagovali, technikmi nadefinovanými časmi vypnutia funkčnosti svetelnej reklamy ešte vo večerných hodinách. Zlyhanie techniky nepredpokladali, avšak pre dnešnú noc reklamu vypnú mechanicky, už vo večerných hodinách. Požiadali nás, aby sme občanom, ktorým znepríjemnili predošlé noci, za vzniknutú udalosť tlmočili ich ospravedlnenie.
V odpoludňajších hodinách sa na útvar mestskej polície dostavil osemdesiatročný muž, ktorý oznámil, že pri návšteve v Nitre bol okradnutý o peňaženku s dokladmi a hotovosťou do 20€. Uviedol, že pohyboval sa aj na sídlisku Chrenová, ale pravdepodobne bol okradnutý na Staničnej ulici. Poškodený chcel podať oznámenie na útvare PZ SR, avšak nevedel ako sa tam má dostať. Hliadka občana za týmto účelom previezla na útvar PZ SR.
 
23.8.2019 – Piatok:
Hliadka na Farskej ulici zistila zaparkované motorové vozidlo s nemeckým evidenčným číslo, s ponechaným otvoreným oknom na strane spolujazdca. Bol zistený jeho užívateľ, avšak na adrese uvedenej ako jeho bydlisko, bývajúci občania oznámili, že sa tam už vyše roka nezdržiava. Hliadka neskôr zistila, že užívateľ vozidla vlastní prevádzkareň na ulici Štefániková trieda, kde bol kontaktovaný. Kontaktovaná osoba si vozidlo skontrolovala a zabezpečila proti odcudzeniu.
 
Taktiež bol vyrozumení a následne zabezpečil svoje vozidlo občan, ktorý na zaparkovanom vozidle na sídlisku Viničky, ponechal otvorené okno na svojom vozidle.
 
 
24.8.2019 – Sobota:
Pracovníkom mestského kamerového systému, bol na viacerých miestach spozorovaný muž, ktorý na zastávkach MHD lepí nálepky, reklamujúcu taxislužbu, pre ktorú pracuje. Identita muža na zázname bola ihneď zistená, pretože už v minulosti bol pri tejto činnosti pristihnutý. Hliadka muža na mieste už fyzicky nezastihla, preto  zistený priestupok aj so záznamom bol odstúpený na ďalšie doriešenie.
Hliadka preverila a doriešila oznam občianky z ulice Pri Perinovej studni, na rušenie nočného pokoja nadmerným krikom a spevom z objektu susediacej ubytovni.  Hliadka zistila, že občania Ukrajiny oslavujú narodeniny jedného z nich. Po pohovore, napomenutí a poučení o nutnosti dodržiavania nočného pokoja, sa utíšili. V neskoršiu dobu sme už ďalší oznam nazaznamenali.
 
25.8.2019 – Nedeľa:
Doklad totožnosti, ktorý na Kmeťkovej ulici našiel občan a taktiež doklady spolu s bankomatovými kartami, ktoré našiel iný občan pri rieke na ulici Nábrežie mládeže, hliadka odovzdala na útvare PZ SR.
Počas konania futbalového zápasu Nitra – Dunajská Streda, sme v okolí štadióna nezaznamenali žiadne narúšanie verejného poriadku.

 

Späť