RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 34. týždeň 2020

Pridané dňa 27 Aug 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 UDALOSTI 34. TÝŽDEŇ

 
17.8.2020 – Pondelok:
V popoludňajších hodinách príslušník na operačnom pracovisku prijal podnet od občana, ktorý mal strach z potulujúceho sa psa väčšieho vzrastu, ktorý sa pohyboval po Cabajskej ulici v mestskej časti Čermáň. Mestskí policajti psa rasy Nemecký ovčiak našli a podarilo sa im ho odchytiť vlastnými silami a prostriedkami. Rozhovormi okoloidúcich sa im podarilo tiež zistiť totožnosť držiteľa psa, ktorým bol päťdesiatštyriročný muž z Nitry zo sídliska Chrenová. Ten si svojho psa po telefonickej výzve od zasahujúcich mestských policajtov prevzal na mieste.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverovala oznam o konzumácii alkoholu maloletými osobami. Malo sa jednať o dve dievčatá a jedného chlapca, ktorí konzumovali alkohol pri obchode na Dunajskej ulici na sídlisku Klokočina. Osoby zodpovedajúce popisu príslušníci mestskej polície zistili na Popradskej ulici v priestore skateparku. Na mieste zistili, že sa jedná o maloleté osoby, chlapec zo Zlatých Moraviec vo veku jedenásť rokov, dievča z Nitry vo veku dvanásť rokov a trinásťročné dievča z obce Dolné Lefantovce. Maloletí, predovšetkým jedenásťročný chlapec a trinásťročné dievča, už na prvý pohľad javili známky užitia alkoholu, vykazovali veľmi zlú koordináciu pohybov, spomalené reakcie, mali zlú, miestami až nezrozumiteľnú artikuláciu. Mestskí policajti preto na mieste vykonali dychovú skúšku na alkohol, u všetkých troch osôb s pozitívnym výsledkom. U chlapca prístroj ukázal hodnotu vyše jedného promile alkoholu v krvi, u trinásťročného dievčaťa dokonca 1,65 promile a u dvanásťročnej maloletej z Nitry iba 0,1 promile alkoholu v krvi. Dvom maloletým deťom, ktoré boli značne pod vplyvom alkoholu, mestskí policajti z preventívnych dôvodov v záujme zachovania zdravia detí privolali rýchlu zdravotnú pomoc, keďže potenciálne hrozil kolaps nevyvinutého organizmu. Zasahujúci zdravotníci na mieste rozhodli, že dvaja maloletí musia byť prevezení na ošetrenie a detoxifikáciu do nemocnice, tretia maloletá bola prevezená na útvar mestskej polície, kde si ju neskôr prevzala privolaná zákonná zástupkyňa, matka. Zákonní zástupcovia ostatných dvoch detí boli tiež telefonicky informovaní o stave ich dieťaťa i o ich prevezení do Fakultnej nemocnici v Nitre.  Mestskí policajti objasňovaním na mieste zistili, že alkohol, víno, maloletí kúpili na Partizánskej ulici v prevádzke známej ako „Tri búdy“, rovnako zistili, že víno im v prevádzke predala predavačka, ktorej opis maloletí poskytli príslušníkom mestskej polície. Tí neskôr po priznaní zavinenia predavačke uložili na mieste blokovú pokutu za priestupok. Správny delikt všetkých troch maloletých bude mestskými policajtmi oznámený na miestne príslušný sociálny útvar mestského, prípadne obecného úradu. Zákonným zástupcom za nelegálnu konzumáciu alkoholu ich maloletých detí hrozí od obci sankcia v podobe uloženia blokovej pokuty do 33,-€ .
 
18.8.2020 – Utorok:
Príslušník na operačnom pracovisku vo večerných hodinách prijal telefonický podnet od občana, ktorý upozornil na samostatne pobehujúceho väčšieho psa potulujúceho sa v okolí Golianovej ulici na sídlisku Klokočina. Vyslaní mestskí policajti psa, kríženca zrejme Labradora a neznámej rasy, na označenej ulici našli, nebolo možné ho však odchytiť, keďže bol nedôverčivý a pred príslušníkmi utekal. Preto bol na miesto privolaný zmluvný veterinár, ktorý psa odchytil a keďže nebolo možné zistiť jeho držiteľa, prevzal ho do svojej starostlivosti a ustajnil.
 
Mestskí policajti počas hliadkovania vykonávali informujúce preventívne pohovory s cyklistami i s užívateľmi kolobežiek či samovyvažujúcich vozidiel o zákonnom a predovšetkým bezpečnom používaní týchto dopravných prostriedkov v cestnej komunikácii.
 
19.8.2020 – Streda:
Vo večerných hodinách mestskí policajti preverovali telefonický podnet občana o nehybnej ležiacej žene v mestskej časti Janíkovce na Hlavnej ulici. Na označenom mieste zistili za potravinami COOP Jednota ležiacu ženu na zásobovacej plošine. Na mieste zistili, a z miestnej znalosti opoznali, päťdesiatročnú miestnu ženu pod vplyvom alkoholu, ktorá nevykazovala známky zranenia a jej stav zjavne nevyžadoval prítomnosť lekárskej či záchranárskej služby. Ženu mestskí policajti odprevadili do miesta jej trvalého bydliska, kde ju odovzdali jej sedemdesiatdeväťročnému otcovi, ktorí si ju prevzal do svojej starostlivosti.
 
20.8.2020 – Štvrtok:
V neskorých nočných hodinách mestskí policajti na Schurmannovej ulici preverovali podnet občana, ktorí sa sťažoval na rušenie nočného pokoja  hlasnou vravou a vykrikovaním.  Po príchode na miesto príslušníci mestskej polície spozorovali skupinku troch osôb zjavne mladšieho veku, ktorí sa hlasno rozprávali, smiali a vykrikovali, čím rušili nočný pokoj. Išlo o dievča z obce Čakajovce vo veku trinásť rokov, jej šestnásťročného brata a pätnásťročného chlapca z Nitry. Všetkých troch zasahujúci mestskí policajti podrobili dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna. Keďže dievča bolo maloleté a pohybovalo sa po meste o tretej v noci, príslušníci sa pokúsili spojiť s jej zákonným zástupcom a chceli ho štandardne vyzvať, aby si dcéru prišiel prevziať na útvar mestskej polície. Zistili však, že otec maloletej pracuje v zahraničí a s jej nevlastnou matkou, s ktorou býva v Čakajovciach, sa telefonicky nepodarilo skontaktovať. Maloletú si v noci nemohol prevziať žiadny iný dospelý rodinný príslušník, preto mestskí policajti kontaktovali sociálneho kurátora z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, ktorý si maloletú prevzal na útvare mestskej polície. Sociálny kurátor si privolal hliadku policajného zboru na asistenciu pri odvezení a odovzdaní oboch súrodencov ich nevlastnej matke mimo intravilán mesta Nitry do Čakajoviec.
 
Hliadka mestskej polície sa presunula na Borovú ulicu zabezpečiť verejný poriadok pri realizácii úradného výkonu pri kontrole oznamu o začatej nelegálnej stavbe. Na mieste bolo zistené, že sedemdesiatjedenročný majiteľ vedľajšej nehnuteľnosti  už začal na pozemku stavebné práce bez príslušného stavebného povolenia, navyše na parcele, ktorá patrí Mestu Nitra a podľa útvaru hlavného architekta je parcela určená pre verejnú zeleň, takže na nej sa žiadna stavba realizovať nemôže. Po tomto zistení mestskí policajti vykonali pohovor so zodpovednou zamestnankyňou útvaru stavebného poriadku mestského úradu, ktorá následne dohodla s vedúcim strediska mestských služieb, že nasledujúci deň ráno bude predmetný pozemok stavebnými strojmi daný do pôvodného stavu.
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície v popoludňajších hodinách prevzal podnet od občana, ktorý sa pohoršoval na neznámeho, údajne silne znečisteného a páchnuceho muža, ktorý spí na lavičke autobusovej zástavke MHD na Dolnočermánskej ulici a obmedzuje tak jej bezproblémové užívanie ostatnej cestujúcej verejnosti. Mestskí policajti ležiaceho a spiaceho muža na zastávke našli, prebrali ho a zistili, že je pod vplyvom alkoholu a po vizuálnej kontrole aj skutočnosť, že je bez vonkajších zranení. Postavili ho na nohy a vyzvali, aby lavičku na autobusovej zastávke neblokoval. Päťdesiatosemročný muž z Nitry z miesta odišiel, mestskí policajti ho doriešili v zmysle priestupkového zákona. O hodinu neskôr pri kontrole verejného poriadku v uliciach sídliska Klokočiny a mestskej časti Čermáň, mestskí policajti na tej istej ulici, opäť na autobusovej zastávke, našli na lavičke ležať a spať toho istého muža. Príslušníci mestskej polície ho opätovne prebrali a skontrolovali, či vplyvom užitého alkoholu neutrpel nejaké nové zranenia. Keďže muž sám uvádzal, že zranený nie je, lekárske ošetrenie stále odmietal, mestskí policajti výjazd RZP na miesto neprivolali. Za prítomnosti hliadky mestskej polície zo zastávky muž v poriadku odišiel. 
 
O tri hodiny neskôr vo večerných hodinách prijal príslušník operačného pracoviska podnet o mužovi, ktorí údajne dlhšiu dobu nehybne leží na Hlbokej ulici. Vyslaní mestskí policajti na mieste našli ležať osobu priamo na cestnej komunikácii. Po krátkej kontrole zistili, že sa jedná opäť o toho istého muža, ktorý bol stále značne pod vplyvom alkoholu a ktorý zrejme priebežne konzumoval alkohol počas celého popoludnia. Muž nebol schopný samostatného pohybu, preto ho mestskí policajti postavili a pomohli mu prejsť na neďalekú trávnatú plochu, kde ho posadili a opreli o strom. Muž opakovane odmietal lekársku pomoc a uvádzal, že zranený nie je. Muž vonkajšie zranenia nevykazoval, iné problémy, okrem alkoholovej intoxikácie, neuvádzal. Alkohol pri sebe žiadny nemal, preto ho mestskí policajti nechali na mieste, kde si muž chcel, ako sám uviedol, chvíľu oddýchnuť a pobrať sa domov. Hliadka nechala odkaz nastupujúcej nočnej zmene, aby miesto a muža priebežne skontrolovali a v prípade potreby, ak sa mužov stav nezlepší, na miesto privolali sanitku RZP. Mestskí policajti v nočnej zmene muža už na mieste nezaznamenali, ani ho nenašli ležať v blízkom okolí, rovnako príslušník operačného pracoviska nezaznamenal na muža žiadny podnet od občanov.
 
21.8.2020 – Piatok:
Mestskí policajti sa, za asistencie dvoch členov miestnej občianskej poriadkovej služby, v ranných hodinách dostavili na Borovú ulicu zabezpečiť verejný poriadok počas plánovaných čistiacich prác a poskytnúť súčinnosť zamestnancom mestských služieb pri úprave mestského pozemku, na ktorom bola deň predtým vykonaná kontrola. Jej výsledkom bolo zistenie, že jeden z obyvateľov miestnej komunity začal nelegálne stavebné práce na pozemku mesta. Pracovníci mestských služieb ťažkým stavebným strojom zasypali vykopané  jamy na základy pripravovaného domu, pozemok upravili a uviedli do pôvodného stavu. Počas týchto prác neprišlo k žiadnemu narušeniu verejného poriadku, mestskí policajti na mieste vykonali pohovory s viacerými členmi miestnej komunity a ventilujúcimi rozhovormi s nimi udržiavali ich emócie a naakumulovanú tenziu pred nežiaducou eskaláciou.
 
22.8.2020 – Sobota:
V skorých ranných hodinách mestskí policajti preverovali oznam občana o ležiacej osobe na Podzámskej ulici. Po príchode na miesto zistili muža, ktorý ležal na ceste hlavou opretý o zaparkované osobné motorové vozidlo. Na výzvy hliadky, aby vstal a odišiel si ľahnúť domov, nereagoval. So značnými artikulačnými problémami uviedol, že sa nedokáže bez pomoci postaviť a už vôbec nie samostatne kráčať. Ako dôvod uviedol skutočnosť, že vypil značné množstvo alkoholu. Počas rozhovoru jeden člen hliadky spozoroval na čele muža otvorenú tržnú ranu, spôsobenú zrejme následkom pádu. Keďže potenciálne hrozilo, že muž môže mať aj iné, vnútorné zranenia, privolali mu na miesto sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, posádka ktorej muža prehliadla. Ten však počas týchto úkonov začal byť voči zdravotníkom nebezpečne agresívny. Mestskí policajti preto na požiadanie poskytli posádke sanitky asistenciu pri prevoze zraneného do fakultnej nemocnice. Hliadka musela byť prítomná aj pri neskoršom ošetrení hlavy dvadsaťosemročného muža z Nitry, pretože bol agresívny aj voči zdravotníckemu personálu v nemocnici.
 
Hliadky mestskej polície počas dňa na Borovej ulici priebežne vykonávali kontrolu, či znovu nezačne stavebná činnosť na nelegálnej stavbe, ktorá bola deň predtým zastavená, zlikvidovaná a pozemok asanovaný. V čase kontroly sa na pozemku nikto nenachádzal, pozemok bol v pôvodnom stave.
 
Mestskí policajti počas dňa vykonávali kontrolu dodržiavania verejného poriadku na kultúrno-spoločenských akciách pre občanov na Svätoplukovom námestí – „Slovak Food Truck Fest“ a na ulici Trieda Andreja Hlinku – „Chrenovské stánky“. Na akciách nebolo zistené vážnejšie narušenie verejného poriadku.
 
23.8.2020 – Nedeľa:
Dve hodiny po polnoci hliadkujúcich mestských policajtov oslovil dvadsaťročný muž z Poltára a požiadal ich o pomoc, pretože ho, podľa jeho vyjadrenia, na Podzámskej ulici napadli a zbili neznámi mladí muži. Poškodený muž mestským policajtom poskytol popis podozrivých útočníkov a tým sa po krátkej obhliadke blízkeho okolia podarilo podľa popisu opoznať a zadržať dvoch mužov, ktorých poškodený označil ako osoby, ktoré ho fyzicky napadli. Keďže zranený poškodený chcel podať trestné oznámenie a konanie útočníkov, devätnásťročného muža z Veľkého Kýru a rovnako starého muža z Branču, nieslo znaky trestného činu, mestskí policajti mužov obmedzili na osobnej slobode a odovzdali ich, aj s celým prípadom, privolanej hliadke policajného zboru na ďalšie objasnenie.
 
Hliadka mestskej polície reagovala na podnet občana z Borovej ulice, ktorý telefonicky požiadal mestskú políciu o pomoc, pretože sa údajne na ich ulici pohybuje pes väčšieho vzrastu a dokonca vbehol aj na jeho pozemok, odkiaľ zjavne nemieni odísť. Za súčinnosti privolaného zmluvného veterinára mesta Nitry sa mestskí policajti presunuli na miesto a túlavého psa, kríženca rasy nemecký ovčiak, odchytili. Pes bol neskôr ustajnený na veterinárnej záchytnej stanici.
 
O hodinu neskôr mestskí policajti preverovali oznam o pohybe silného psa, údajne bojového plemena, ktorý sa túla na Wilsonovom nábreží a občania majú z neho strach. Mestskí policajti psa našli, išlo o čierneho psa rasy Stafordšírsky teriér, ten sa bezcieľne pohyboval po ulici, zjavne bez dozoru. Keďže k psovi sa nikto nehlásil, mestským policajtom sa v spolupráci s privolaným zmluvným veterinárom podarilo psa odchytiť. Veterinár psa prevzal do svojej starostlivosti a ustajnil. 
 
Na útvare mestskej polície občianka odovzdala pánsku koženú peňaženku, ktorú našla na Piaristickej ulici. V peňaženke sa nachádzali osobné doklady, kreditné karty a hotovosť 45,- €. Príslušník na operačnom pracovisku zistil telefonický kontakt na dvadsaťsedemročného majiteľa nájdených vecí a  vyzval ho, aby si svoj majetok prišiel prevziať. Ten tak urobil a v priebehu tridsiatich minút sa z obce Slepčany dostavil na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici a peňaženku si prevzal.
 
Hliadky mestskej polície počas plnenia iných úloh priebežne na Borovej ulici kontrolovali, či sa neobnoví stavebná činnosť na čiernej stavbe, ktorá bola dňa 21.8.2020 zastavená a zlikvidovaná. V čase kontroly nebol na pozemku zaznamenaný žiadny stavebný ruch. 
 
Mestskí policajti aj počas nedele vykonávali kontrolu dodržiavania verejného poriadku na kultúrno-spoločenských akciách „Slovak Food Truck Fest“ na Svätoplukovom námestí a „Chrenovské stánky“ na ulici Trieda Andreja Hlinku. Na akciách nebolo zistené vážnejšie narušenie verejného poriadku.
 
Príslušníci mestskej polície počas 34. kalendárneho týždňa vykonali, v spolupráci s členmi miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len MOPS), viaceré kontroly v rôznom dennom období v mestskej časti Drážovce so zameraním sa na verejný poriadok predovšetkým vo večerných a nočných hodinách a tiež na údajný pohyb maloletých detí miestnej komunity po uliciach tejto mestskej časti. V čase kontrol neboli príslušníkmi mestskej polície ani členmi MOPS na mieste zistené závažné nedostatky alebo narušenia verejného poriadku či nočného pokoja, okrem zachytenia dvanásťročného maloletého dievčaťa pri miestnom cintoríne, ktoré sa v noci bez dozoru rodičov, či iného dospelého, bicyklovalo v uliciach Dražoviec. Dievča bolo odprevadené domov a odovzdané rodinnému príbuznému, ktorému bolo dieťa súdom zverené do osobnej starostlivosti. Tridsaťpäťročný muž túto skutočnosť preukázal právoplatným rozsudkom nitrianskeho okresného súdu.
 
 
 
 
 
 
Späť