RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 33.týždeň 2019

Pridané dňa 20 Aug 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali. 
 
UDALOSTI 33. TÝŽDEŇ
 
Preverili sme oznam občana na nebezpečne trčiace sklá z okien bývalej budovy colnej správy na ulici Štefánikova trieda, kde hrozí ich spadnutiu. Hliadka zistila vlastníka budovy, súkromnú firmu z Babindola a kontaktovala konateľa, ktorý prisľúbil vykonať príslušné opatrenia. Preverením skutkového stavu sme následne zistili, že opatrenia boli zrealizované.
 
Reagovali sme na oznam obyvateľky Drážoviec z ulice Jána Zelenáka, ktorá sa sťažovala na suseda, ktorý jej údajne opakovane vykonáva rôzne schválnosti. Predmetom ich sporu bolo zamedzenie prejazdnosti ich spoločnej cesty odstaveným traktorom, keď svoj pozemok potrebovala sprístupniť špeciálnemu vozidlu na vývoz fekálií. Po príchode hliadka s pracovníkmi MOPS (miestna občianska poriadková služba), kontaktovala údajného vinníka, ktorý potvrdil, že daný spor existuje. Oznamovateľka sa na mieste nenachádzala, nebola možnosť ju skontaktovať, zastihnúť.  V nasledujúci deň sa podarilo zastihnúť jej syna, ktorý oznámil, že pôvodný zámer, vývoz fekálií, bol už zrealizovaný.
 
Prijali sme oznam občianky o cyklistovi, ktorý na cyklochodníku pri UKF na ulici Trieda Andreja Hlinku narazil, spadol a zranil sa. Zranenú osobu po prvotnom ošetrení zdravotníci odviezli sanitkou do nemocnice, avšak na mieste zostal bez  dozoru bicykel. Hliadka bicykel prevzala, zraneného a osádku sanitky informovala o jeho dočasnom uložení na útvare mestskej polície. Zdravotníci uvedenú skutočnosť, uloženie bicykla, uviedli aj do svojej správy o činnosti, prisľúbili informovanie personálu v nemocnici a telefonicky vyrozumeli príbuzného zranenej osoby. Neskoršie v noci nás hliadka PZ SR, na podnet zraneného cyklistu hľadajúceho svoj bicykel, požiadala o informáciu, či nemáme vedomosť o jeho bicykli. Hliadka PZ SR, ktorej sme ozrejmili priebeh udalosti a miesto uloženia bicykla, následne informovala samotného pacienta nemocnice, ktorý zrejme pre svoje zranenie si nedokázal zapamätať poskytnuté informácie.  Po bicykel si prišla dcéra majiteľa až 15.8.2019. Oznámila, že otec má otras mozgu a zlomenú kľúčnu kosť, stále si nič nepamätá, dokonca ani kde a čo sa vôbec stalo.
 
Na útvar mestskej polície sa dostavil devätnásťročný muž, vizuálne v hlbokej depresii a oznámil samovražedný úmysel. Tvrdil, že už bol psychiatricky liečený. Toho času je bezdomovec a prebýva v ubytovni pre ľudí bez domova na Štúrovej ulici. Osoba bola rozhovorom upokojovaná a vzhľadom na jeho stav, mu bola privolaná zdravotnícka pomoc, ktorá ho sanitkou odviezla do nemocnice.
 
Hliadka zistila pri stojisku kontajnerov na komunálny odpad na Novomeského ulici vyhodenú sedačku a rohovú kuchynskú lavicu. Šetrením v okolí bol zistený pôvodca nepovoleného uloženia odpadu, ktorému bola uložená bloková pokuta s daným termínom na odstránenie skládky.
 
Preverenie oznamu o údajne hanlivých nápisoch, umiestnených zámerne pred konzulátom Maďarskej republiky na Kupeckej ulici. Na mieste skontaktovaná pracovníčka konzulátu, ktorá poukazovala na lavičku s citátmi M.R.Štefánika, umiestnenú pred konzulátom a označila ich ako provokačné. Zistili sme, že lavička bola umiestnená pracovníkmi TIC Nitra z iného miesta aj s citátmi, ktoré boli na ňu nalepené dávnejšie, ešte pri príležitosti spomienky úmrtia M.R.Štefánika. Z TIC Nitra oznámili, že z lavičky plánovane odstraňujú a následne vylepujú aktuálne oznamy. Vec bola objasnená pracovníčke konzulátu, ktorá sa s týmto zistením uspokojila.
 
Opakovane nám bolo po 22.00 hodine nahlasované rušenie nočného pokoja hlasitou hudbou. Sťažnosti prichádzali z rôznych miest, najmä z centra mesta, v ktorých označovali ako pravdepodobný zdroj rušenia hlukom, kultúrne centrum Hidepark na Vodnej ulici. Hliadka na mieste vykonala pohovor s organizátorom festivalu, ktorý zabezpečil stíšenie basových tónov. Neskôr po ďalších sťažnostiach, sme telefonicky organizátora žiadali o stíšenie aj ostatných tónov. Potom už rušenie nebolo až tak výrazné. V skorých ranných hodinách sa začali na značný hluk, spôsobený hudbou, sťažovať najmä obyvatelia zo sídlisk Diely a Klokočina. Opätovne bol organizátor vyzvaný o zabezpečenie stíšenia hudby. Vyjadril sa, že v tomto momente sa na hlavnom pódiu už nehrá, ale aj tak zabezpečí stlmenie na vedľajšom pódiu. Po tomto opatrení sme ďalšie sťažnosti už nezaznamenali.
 
Na bezplatnú linku mestskej polície oznámil taxikár skupinu podozrivých osôb, ktorých spozoroval na ulici Mlynská prehľadávajúcich batoh, ktorý následne nechali ležať na zemi. Osoby, ktoré sa ešte počas oznámenia rozišli a z miesta odišli rôznymi smermi, boli mestských kamerovým systémom vyhľadané a následne hliadkami mestskej polície odovzdané príslušníkom PZ SR. Muža, ktorý sa na mieste doznal, že prehľadával batoh hliadka PZ SR predviedla na OO PZ.
 
Preverili sme telefonický oznam občana o dvoch, značne hádajúcich sa podnapitých osobách, sediacich na trávniku pri pohostinstve Čajka na sídlisku Klokočina. Po príchode na miesto pred pohostinstvom vedľa cesty ležal starší muž, ktorý bol silne pod vplyvom zrejme alkoholu, nekomunikoval a triasol sa. Okolo stojace osoby potvrdili, že sa jedná o jedného z oznamovanej dvojice. Oznámili, že do tohto stavu sa priviedol sám, k fyzickému kontaktu medzi hádajúcimi nedošlo. Hliadka z uvedeného dôvodu privolala lekársku pomoc, ktorá ho sanitkou previezla do nemocnice.
 
Na Kremnickú ulicu za obchodným domom na detské ihrisko, sme z dôvodu zistenia vyletovania ôs spod dreveného brvna, privolali hasičov, ktorí ho podkopali a zistené väčšie množstvo osích hniezd zlikvidovali.
 
Na útvar mestskej polície priniesla občianka nájdený mobilný telefón. V nasledujúci deň bol mobil vrátený majiteľovi.
 
Opakovane, tak ako v predošlý deň, nám bolo do skorých ranných hodín nahlasované rušenie nočného pokoja z festivalu, konaného v areáli kultúrneho centra Hidepark na Vodnej ulici. Kontaktovaný usporiadateľ po našich žiadostiach vykonával opatrenia, ako v predošlí deň.
 
V skorú rannú hodinu hliadka na Mostnej  ulici prevzala oznam od oznamovateľky ktorá uviedla, že nevie sa skontaktovať so svojou šestnásťročnou sesternicou, s ktorou bola spoločne v bare, kde došlo k hádke, po ktorej odišla. Následne prijala sms správu s oznamom, že sa chce zabiť. Na základe popisu, ktorý poskytla oznamovateľka boli o uvedenej skutočnosti informované hliadky mestskej polície, hliadky policajného zboru a pracovník na kamerovom systéme mestskej polície. Neskôr sme prijali od hliadky PZ SR informáciu, že hľadaná mladistvá osoba sa už nachádza doma a je v poriadku.
 
Zamestnanec reštaurácie Patriot v Mlynoch oznámil a hliadke odovzdal kabelku s dokladom totožnosti, cestovným pasom, platobnými kartami, zdravotným preukazom, mobilným telefónom, kľúčom od vozidla a s drobnou hotovosťou, ktorú našiel v priestoroch tohto zariadenia ešte v predošlí deň. Obdobný nález, peňaženku s dokladmi nájdenú v mestskom parku, priniesol neskôr ďalší občan. Náleze s popisom vecí a iniciálami nálezcov, boli odovzdané na útvare PZ SR.
 
V dopoludňajších hodinách, po nahlásení nefunkčnosti svetelnej signalizácie na hlavnej križovatke ulíc Štefánikova trieda a Štúrova, sme preverením pred hlavným vchodom do OC Mlyny, zistili prevrátenú hlavnú elektrickú rozvodňu svetelnej križovatky. Prostredníctvom mestského kamerového systému, sme na zázname spätne zistili približný čas poškodenia a v blízkosti spozorovali zaznamenané dve osoby, zjavne pod vplyvom zrejme alkoholu, alebo inej omamnej látky. Na základe popisu osôb, boli osoby nájdené a z dôvodu odhadu výšky škody už prítomnému pracovníka Elcompu Nitra, pre podozrenie zo spáchania trestného činu, na miesto privolali hliadku PZ SR. Hliadke PZ SR sme na požiadanie poskytli súčinnosť pri predvádzaní osôb na útvar PZ SR.
 
V neskorú nočnú hodinu sme na  parkovisku mestskej haly na Dolnočermánskej ulici zistili vodiča, porušujúceho pravidlá cestnej premávky tzv. driftovaním. Táto nepovolená činnosť vodiča, bola taktiež zaznamenaná mestským kamerovým systémom. Na miesto bola privolaná hliadka PZ SR, ktorá ako kompetentná tento druh priestupku riešiť, priestupok doriešila v blokovom konaní.
 
 
 
 
 

    

Späť