RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 33. týždeň 2020

Pridané dňa 19 Aug 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

U D A L O S T I     3 3.    T Ý Ž D E Ň 

  
10.8.2020 – Pondelok:
V priestoroch mestského kúpaliska mestskí policajti v popoludňajších hodinách preverovali oznam o neznámom mužovi, ktorý preskočil plot, nechcel zaplatiť vstupné a plavčíkovi sa údajne vyhrážal smrťou. Po príchode na miesto a pohovore s plavčíkom mestskí policajti vykonali kontrolu areálu kúpaliska, no muža, ktorý by zodpovedal opisu podozrivého, v priestoroch kúpaliska ani v blízkom okolí nenašli. Neskôr sa na miesto dostavila aj hliadka PZ SR, oznamovateľ im však uviedol, že nechce podávať trestného oznámenie na neznámeho páchateľa a vec nechce ďalej riešiť.
 
Mestskí policajti počas hliadkovania zistili spadnutý zlomený konár väčších rozmerov na cestičke pri rieke na strane Wilsonovho nábrežia. Zabezpečili výjazd hasičov a postupné opílenie a odstránenie potenciálne nebezpečnej prekážky.
 
 
 
 
Vo večerných hodinách prijal príslušník na operačnom pracovisku mestskej polícii oznam o mužovi, ktorý neuhradil účet v reštaurácii Friends and Rosario Ristorante na Špitálskej ulici. Podnet mestským policajtom dal čašník, keď zistil, že zákazník ho zavádzal, že peniaze má údajne v aute na parkovisku, avšak po príchode na udávané miesto na parkovisku podozrivý zákazník žiadne motorové vozidlo nemal. Čašník preto privolal hliadku mestskej polície, ktorá muža predviedla na útvar mestskej polície za účelom podania vysvetlenia k priestupku. Mestskí policajti mu dali možnosť a termín na vyplatenie účtu, čo však podozrivý muž z obce Dolné Obdokovce v stanovenom čase neurobil. Príslušníci s personálom reštaurácie spísali zápisnicu a priestupok proti majetku bol postúpený na objasnenie. Počas objasňovania mestskí policajti zistili, že muž z Dolných Obdokoviec identicky konal aj pred štyrmi dňami v reštaurácii Rybárska bašta, kde bol riešený tiež mestskou políciou. Tam sa snažil personálu a neskôr i hliadke mestskej polície vyhovárať, že nevedel, že jeho platobná karta je už približne dva mesiace neplatná. Oba skutky sú v štádiu objasňovania.
 
11.8.2020 – Utorok:
Tridsať minút po polnoci na útvar mestskej polície telefonoval pracovník centrály Prima Banky a požiadal o vizuálne skontrolovanie stavu bankomatu na ulici Fraňa Mojtu pri pobočke Prima Banky, pretože bankomat vykazuje neštandardný stav a v ich internom zozname je vedený ako rizikový. Hliadka mestskej polície v čase do troch minút bankomat skontrolovala, mechanicky bol bez poškodenia, nápisom na monitore vykazoval, že je v stave mimo prevádzky. Príslušník operačného pracoviska mestskej polície priebežne miesto monitoroval pomocou mestského kamerového systému, žiadny podozrivý pohyb v okolí bankomatu však nespozoroval. O zistených skutočnostiach mestskí policajti pracovníka bankovej centrály informovali, ten poďakoval za spoluprácu.
 
12.8.2020 – Streda:
Preverili sme oznam o osobe, ktorá v dopoludňajších hodinách na Prešovskej ulici preskočila alebo inak prekonala oplotenie nehnuteľností a nezákonne sa pohybuje po cudzích pozemkoch. Podľa tvrdenia obyvateľov bol neznámy podozrivý muž videný aj na pozemku iných domov. Po preverení blízkeho i širšieho okolia príslušníci mestskej polície na Kmeťovej ulici zistili devätnásťročného muža z obce Nová Ves nad Žitavou, ktorý policajtom najskôr tvrdil, že bol iba smädný a chcel si niekde vypýtať pohár vody, neskôr zas uvádzal, že si iba chcel zahrať tenis na kurte nachádzajúcom sa na pozemku jednej nehnuteľnosti. Keď sa ho mestskí policajti opýtali, ako chcel hrať tenis, keď je sám a nemá raketu, odpovedal, že veď niekto by ho vyzval. Muž bol, aj vďaka týmto nedôveryhodným a naivným tvrdeniam, dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu, preto bola na miesto privolaná hliadka PZ SR, ktorá si muža prevzala a jeho konanie ďalej objasňuje.
 
Počas kontroly verejného poriadku mestskí policajti našli na ulici Štefánikova trieda stratenú tabuľku s evidenčným číslom motorového vozidla. Príslušník na operačnom pracovisku zistil totožnosť sedemdesiatročného držiteľa vozidla z Levíc, informoval ho o nájdení evidenčného čísla a vyzval ho, aby si svoj majetok prišiel prevziať. Držiteľ vozidla tak neskôr urobil a tabuľku s evidenčným číslom si prevzal na útvare mestskej polície.  
 
13.8.2020 – Štvrtok:
V skorých ranných hodinách mestských policajtov zastavil na Kmeťovej ulici tridsaťročný muž z Nitry, ktorý uviedol, že pred niekoľkými minútami ho zrazilo auto, keď išiel do práce na elektrickej kolobežke. Uviedol, že išiel po pravej krajnici a zrazu ho len odhodilo nabok a spadol na zem. Hliadke uviedol, že evidenčné číslo vozidla si nestihol všimnúť, vedel iba, že to bolo osobné motorové vozidlo červenej farby. Muž sa sťažoval na bolesti chrbta, preto mu mestskí policajti na miesto privolali záchranárov. Keďže išlo o dopravnú nehodu so zranením osoby, nezastavením na mieste nehody a poškodený chcel podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, privolali hliadku policajného zboru. Muž bol prevezený na ošetrenie do nemocnice, vo veci ďalej koná policajný zbor.
 
14.8.2020 – Piatok:
Na Párovskej ulici pri obchodnom dome LIDL mestskí policajti napoludnie preverovali oznam o  psovi zatvorenom vo vozidle. Po príchode na miesto a kontrole parkoviska zistili v jednom z vozidiel so zatvorenými oknami psa rasy Maltézsky psík. Po niekoľkých minútach sa k autu dostavila jeho vodička a zároveň držiteľka psa z obce Pohranice, ktorá uviedla, že bola v obchode iba niečo konkrétne zobrať, vozidlo nechala vychladené klimatizáciou, o čom sa hliadka presvedčila po otvorení vozidla. Život alebo zdravie psa neboli ohrozené.
 
Hliadka mestskej polície na ulici Trieda Andreja Hlinku spozorovala vozidlo Volkswagen Polo, ktoré zjavne nebolo riadne zabezpečené proti samovoľnému pohybu a z parkoviska zbehlo kolmo do jazdného pruhu, čím výrazne ohrozilo bezpečnosť cestnej premávky. Keďže držiteľa vozidla alebo vodiča sa nepodarilo kontaktovať, za pomoci ďalšej hliadky mestskí policajti vozidlo odtlačili na parkovacie miesto a zabezpečili proti pohybu podložením kolies kameňmi.
 
 
 
Na ulici Štefánikova trieda pri mestskej tržnici mestskí policajti preverili oznam o ležiacej osobe. Na mieste zistili sedemdesiatosemročného seniora, ktorý bol silne pod vplyvom zrejme alkoholu, ale pri vedomí, orientovaný a mal krvácajúce zranenie na kolene. Oznamovateľ, ktorý čakal na mieste, príslušníkom uviedol, že muž viac krát spadol a udrel si hlavu o chodník. Mestskí policajti mu preto na miesto privolali sanitku RZP, posádka ktorej muž previezla na ošetrenie do Fakultnej nemocnici Nitra.
 
15.8.2020 – Sobota:
Dve hodiny po polnoci operátor kamerového systému na monitoroch spozoroval na Svätoplukovom námestí dvoch chlapcov, zjavne nízkeho veku, ktorí požívali alkoholické nápoje. Mestskí policajti podozrenie preverili, neplnoletých jedincov predviedli na útvar mestskej polície, kde ich podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu. Štrnásťročný chlapec mal v krvi 0,8 promile a jeho trinásťročný kamarát 1,2 promile alkoholu v krvi. Mestskí policajti informovali zákonných zástupcov oboch maloletých a vyzvali ich, aby si svoje deti prišli prevziať na útvar mestskej polície. Chlapcov si prevzali ich matky, správny delikt oboch bude oznámený na príslušný útvar mestského úradu.
 
V ranných hodinách mestskí policajti počas hliadkovania zistili na Bratislavskej ulici pri stavebninách a záhradníctve mŕtve telo zrazenej srny, pravdepodobne po zrážke s motorovým vozidlom. Príslušník na operačnom pracovisku na miesto privolal člena miestne príslušného poľovníckeho združenia, ktorý sa priebehu tridsiatich minút dostavil na miesto a srnu si prevzal.
 
 
Počas hliadkovania v uliciach mesta príslušníci mestskej polície na poludnie zistili na križovatke ulíc Štefánikova trieda a Coboriho dopravnú nehodu. Kolíziu mali tri osobné motorové vozidlá, účastníci dopravnej nehody zranení neboli. Mestskí policajti na mieste zotrvali až do príchodu privolanej hliadky PZ SR.
 
Mestskí policajti preverovali oznam občana o založení nelegálnej skládky odpadu na Podzámskej ulici. Po príchode na miesto sa skontaktovali s oznamovateľom, štyridsaťsedemročným mužom Nitrianskych Hrnčiaroviec, ktorý im ukázal videozáznam z predchádzajúceho dňa, kde je vidno, ako vodič konkrétneho motorového vozidla s nitrianskym evidenčným číslom vyhodil čierne vrece s odpadom mimo smetné nádoby na predmetnej ulici. Mestskí policajti s oznamovateľom spísali záznam o podaní vysvetlenia k priestupku. Príslušník na operačnom pracovisku v spolupráci s policajným zborom zistil totožnosť držiteľa videného vozidla, ktorým je muž z obce Malý Lapáš. Skutok je postúpený na ďalšie objasňovanie.
 
Mestskí policajti v popoludňajších hodinách v mestskej časti Dražovce preverovali oznam o pokuse neznámej osoby ukradnúť drevenú lavičku z detského ihriska za kultúrnym domom. Po príchode na miesto spísali s oznamovateľom zápisnicu o podanom vysvetlení, hliadke ukázal aj video s natočeným pokusom odcudziť lavičku. Na videu bolo vidieť osobu v bledej mikine, krátkych tmavých nohaviciach a červených teniskách pri snahe lavičku vybrať zo zeme, čo sa jej však nepodarilo. Oznamovateľ uviedol, že videozáznam pošle e-mailom, prípadne ho prinesie na útvar mestskej polície na elektronickom nosiči. Mestskí policajti podľa popisu i videa osobu o niekoľko minút pri kontrole okolia našli a opoznali na ulici J. Zelenáka pri zastávke MAD. Jednalo sa o miestneho občana, ktorý sa snažil hliadku presvedčiť, že skutok mu údajne kázal vykonať poslanec mestského zastupiteľstva a predseda Výboru mestskej časti v Dražovciach. Počas objasňovania skutku sa na mieste zhromaždilo značné množstvo občanov z miestnej komunity, ktorí sa snažili zabrániť objasneniu krádeže a výpovedi zaistenej osoby. Preto bol podozrivý muž vyzvaný, aby sa ihneď dostavil na útvar mestskej polície za účelom podania vysvetlenia, čo však muž, keďže mal podporu okolostojacej komunity, odmietal. Na miesto bola z taktického hľadiska privolaná druhá motohliadka mestskej polície a tiež hliadka policajného zboru. Podozrivý dvadsaťdvaročný muž bol predvedený za účelom podania vysvetlenia, pri predvádzaní boli použité miernejšie donucovacie prostriedky. Po umiestnení podozrivého do služobného vozidla mestskej polície muž prestal klásť odpor a upokojil sa. Po spísaní zápisnice bol z útvaru mestskej polície prepustený. Jeho skutok bol postúpený na ďalšie objasnenie.
 
 
V popoludňajších hodinách mestskí policajti na ulici Hviezdoslavova trieda pri pohostinstve Čajka preverovali oznam o ležiacej osobe. Na mieste zistili nehybne ležať na zemi štyridsaťročného muža z Nitry, ktorý bol pod vplyvom alkoholu.  Muž bol pri vedomí, na hlave mal navretú pomliaždeninu a tržnú ranu. Podľa jeho slov mu v autobuse prišlo zle a zrejme spadol, keď vystupoval von. Nič bližšie si však nepamätal a podozrenie, že zranenia mal spôsobené pričinením druhej osoby, odmietol. Mestskí policajti mu na miesto privolali sanitku RZP, ktorej posádka si muža prevzala a odviezla na ošetrenie do nemocnici.
 
16.8.2020 – Nedeľa:  bez mimoriadnej udalosti
 
 
 
 
 
 

 

Späť