RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 32.týždeň 2019

Pridané dňa 13 Aug 2019

Mestká polícia Nitra >>
Vážení čitatelia,
 

na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali. 

 
UDALOSTI 32. TÝŽDEŇ
 
 
Hliadka mestskej polície preverila oznam občana o splašenej srne, pobehujúcej po Hlohoveckej ceste neďaleko Metra. Hliadke sa srnu, ktorá sa skutočne nechcela vzdialiť od komunikácie, podarilo zahnať ďalej mimo vozovku, do jej prirodzeného prostredia.
 
Občan oznámil a požiadal o pomoc v dôsledku zistenia osích hniezd, nachádzajúcich sa v kontajneri na odpadový papier na Potravinárskej ulici. Hliadka tieto hniezda zlikvidovala slzným sprejom, nakoľko neboli veľkých rozmerov.
 
Hliadka na Vikárskej ulici spozorovala trojročného chlapca bez dozoru, ktorý prechádzal po ceste na druhú stranu. Povedal, že sa stratil, nevedel uviesť ani ako sa volá. Hliadka sa spytovala na chlapca aj občanov bývajúcich v okolí, nikto však chlapca nepoznal. Následne sa k nim dostavila matka dieťaťa, ktorá uviedla, že sú na stretnutí rodičov s deťmi pri PKO a chlapec jej zabehol.
 
K zistenému väčšiemu hniezdu sršňov na strome, v tesnej blízkosti vchodu do bytovky na Ždiarskej ulici, hliadka privolala hasičov, ktorí ho bezpečne odstránili.
 
Hliadky mestskej polície na viacerých miestach sprejazdnili chodníky a vozovky, odtiahnutím po búrke zlomených a spadnutých konárov. Na Staničnú ulicu privolali hasičov, ktorí so svojou technikou odstránili vyvrátený strom, zatarasujúci chodník a jeden jazdný pruh.
 
 
Pult centralizovanej ochrany mestskej polície signalizoval narušenie objektu v prevádzkarni na ulici Štefánikova trieda. Hliadka do príchodu majiteľa skontrolovala exteriér a následne spoločne s ním aj interiér objektu. Nebolo zistené žiadne poškodenie vstupov ani prítomnosť nežiaducej osoby v objekte.
 
V skorú rannú hodinu bola kamerovým systémom na chodníku na Mostnej ulici spozorovaná ležiaca osoba bez pohybu. Hliadka na mieste zistila muža, zrejme pod vplyvom alkoholu, ktorý sa nedokázal pohybovať a komunikovať. Na mieste bolo nepostačujúce iba vizuálnym pohľadom preveriť, či osoba nie je inak zranená, preto sme privolali zdravotnícku pomoc, ktorá osobu odviezla na ošetrenie.
 
Na útvar mestskej polície sa v dvoch prípadoch dostavili občania a odovzdali nájdené peňaženky s dokladmi. Po spísaní úradných záznamov, bol jeden nález odovzdaný na obvodnom oddelení PZ SR a druhý po skontaktovaní s majiteľom, osobne na útvare mestskej polície.
 
Hliadka mestskej polície preverila signalizáciu spustenia alarmu v objekte MŠ Štiavnická, ktorý je napojený na pult centralizovanej ochrany mestskej polície. Objekt bol po preverený hliadkou zvonku vizuálne nenarušený. Následne bol opakovane vykonávaný pokus o privolanie zodpovednej osoby za účelom sprístupnenia a kontroly interiéru zariadenia. Táto osoba, riaditeľka MŠ, na opakované kontaktovanie nereagovala, telefón nedvíhala. Keďže sa signalizácia spustenia alarmu už neopakovala, hliadka neskôr miesto opustila. O nesplnení si povinnosti zodpovednej osoby za objekt v prípade spustenia signalizácie bola v nasledujúci deň informovaná vedúca odboru OŠMaŠ Mestského úradu v Nitre, ktorá uviedla, že vykoná príslušné opatrenia.

Hliadky dozerali na verejný poriadok v okolí Amfiteátra, počas koncertu hudobných zoskupení Kandráčovci a Kolárovci. Kultúrno spoločenská akcia prebehla bez narušenia verejného poriadku. 

Späť