RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 32. týždeň 2020

Pridané dňa 13 Aug 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 UDALOSTI  32. TÝŽDEŇ

 
3.8.2020 – Pondelok: bez zaznamenanej významnejšej udalosti
 
4.8.2020 – Utorok:
V ranných hodinách príslušníci mestskej polície preverovali oznam o túlavom psovi na sídlisku Chrenová. Voľne pobehujúceho psa na sídlisku spozorovali a podarilo sa im ho vlastnými silami a prostriedkami odchytiť na Topoľovej ulici. Pes bol bez evidenčnej známky, nebolo možné zistiť súčasného alebo bývalého držiteľa, preto na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil.
 
Príslušníkov mestskej polície, ktorí vo večerných hodinách hliadkovali v okolí autobusovej stanici, upozornil okoloidúci občan na spadnutú omietku z budovy patriacej Železniciam SR. Hliadka z dôvodu zvýšenia bezpečnosti peších účastníkov cestnej premávky predmetné miesto preventívne ohradila výstražnou páskou so zákazom vstupu. Majiteľ budovy bol nasledujúci deň o zistenej skutočnosti informovaný a vyzvaný na nápravu.
 
 
 
5.8.2020 – Streda:
Vo večerných hodinách mestskí policajti pri kontrole dodržiavania verejného poriadku spozorovali vchádzať do večierky na ulici Na Vŕšku zjavne neplnoletého mladíka. Keďže im bolo z miestnej empirickej znalosti známe, že v tejto prevádzke sa častejšie predáva alkohol aj osobám mladším ako 18 rokov, cez výkladnú skriňu pozorovali konanie predávajúceho. Ten zjavne mladistvému chlapcovi, čo sa dalo poznať podľa telesnej konštrukcie a výrazu tváre bez zábran alebo otázok predal fľašu vína, blok z pokladne mu nevydal, ale hodil rovno do smetného koša. Po odchode chlapca z predajne mestskí policajti mladíka oslovili, zistili totožnosť, vek i skutočnosť, že predávajúci sa ho na jeho vek vôbec nepýtal a alkohol mu predal bez otázok. Predavačovi vo večierke mestskí policajti uložili blokovú pokutu, ktorú dvadsaťročný páchateľ priestupku z obce Malé Vozokany na mieste zaplatil. 
 
Hneď po vyriešení tohto priestupku mestskí policajti preverovali oznam o požívaní alkoholických nápojov skupinou osôb na Svätoplukovom námestí pri Divadle Andreja Bagara, ktorí navyše údajne narúšajú verejný poriadok. Po príchode na miesto mestskí policajti spozorovali skupinku štyroch osôb, ktoré ich príchod zaregistrovali a okamžite začali s dovtedy nezistenými predmetmi manipulovať v rohu pri budove divadla. Tam bol položený čierny batoh, ktorý následne jeden zo skupinky preniesol k múriku divadla. Z batohu sa šíril silný charakteristický zápach marihuany, ktorý bolo cítiť aj na väčšiu vzdialenosť. Pri batohu sa nachádzali dvaja mladí muži z Nitry, jeden z obce Lužianky a jeden muž s českým štátnym občianstvom. Nikto z prítomných sa nechcel priznať k vlastníctvu čierneho ruksaku a pokúšali sa tváriť, že nikomu z nich nepatrí. Jeden z Nitranov svoju totožnosť preukázal pasom, ktorý vytiahol práve z čierneho batohu položeného pri múriku. Keď sa ho mestskí policajti znovu spýtali, či je batoh jeho, keď si vyberal z neho svoj pas, mladý muž odpovedal, že batoh jeho nie je. Po vyslovení tejto zjavne nepravdivej a nelogickej informácie mladý Nitran mestským policajtom uviedol, že obaja zvyšní Slováci s batohom nič nemajú, údajne išli iba okolo a pýtali si oheň na zapálenie cigarety. Ostatní prítomní informáciu potvrdili. Mladý muž príslušníkom ďalej priznal, že v batohu je určité množstvo marihuany, ktorú plánovali s českým priateľom fajčiť na chate. Naliehal na  mestských policajtov, aby ich pustili, aby si to nevšímali, keďže marihuany je údajne v batohu malé množstvo, ktoré však bližšie nešpecifikoval. Dvoch náhodných okoloidúcich mestskí policajti prepustili a s dvomi ďalšími, dvadsaťročným mužom z Nitry a dvadsaťjedenročným mužom z Čiech, zotrvali na mieste až do príchodu hliadky policajného zboru, ktorú privolali pre dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Pri ohliadke blízkeho okolia mestskí policajti pod múrikom, pri ktorom sa osoby nachádzali, našli v tráve ďalšie tri kúsky marihuany, ktoré niekomu z nich buď vypadli alebo ich úmyselne odhodili v snahe zbaviť sa kompromitujúceho materiálu. Po príchode hliadky PZ SR si jej príslušníci prípad prevzali. Príslušníci policajného zboru požiadali zasahujúcich mestských policajtov, aby ešte zotrvali na mieste a poskytli im súčinnosť pri zaisťovaní dôkazov a miesta činu. Na miesto bol privolaný kriminalistický technik a vyšetrovateľka. Technik zaistil zelenú sušinu v dvoch veľkých plastových vreckách, ktoré boli v čiernom batohu. Jednalo sa o väčšie množstvo marihuany, ktoré celkom zjavne mnohonásobne prevyšovalo obvyklú jednorazovú dávku tejto látky. Podľa množstva sa dalo dôvodne predpokladať, že materiál bol pripravený na ďalší predaj. Po vykonaní potrebných úkonov sa mestskí policajti presunuli na útvar za účelom spísania úradných záznamov o udalosti, ktoré neskôr odovzdali orgánom činným v trestnom konaní.
 
 
 
 
O hodinu neskôr mestskí policajti zasahovali na ulici Pod Kostolíkom v mestskej okrajovej časti Dražovce, kde počas hliadkovania začuli slovnú hádku a krik. Na mieste sa nachádzal tridsaťštyriročný muž z Krupiny, ktorý hliadke tvrdil, že mal výmenu názorov so skupinkou niekoľkých ľudí. Po chvíli sa na miesto vrátila skupina asi pätnástich osôb, ktorá mala údajný spor so spomínaným mužom. Počas zisťovania skutočností emócie zúčastnených eskalovali a opätovne sa začali hádať a prekrikovať i v prítomnosti hliadky. Počas snahy príslušníkov situáciu upokojiť jeden zo skupinky poza chrbát mestských policajtov udrel muža z Krupiny. Keďže na mieste bolo viacero osôb, situácia bola neprehľadná a po údere sa všetci rozutekali preč, mestskí policajti nevedeli identifikovať útočiacu osobu. Na zabránenie vyhrotenia sporu  na miesto privolali ďalšie dve hliadky mestskej polície a tiež hliadku policajného zboru, pretože poškodený chcel podať trestné oznámenie. Pre bezpečnosť na mieste zotrvali až do príchodu privolaných hliadok. Vec si na mieste prevzali príslušníci policajného zboru, ktorým prípad mestskí policajti odovzdali aj s príslušnými informáciami a opisom osôb.
 
6.8.2020 – Štvrtok:
Mestskí policajti vo večerných hodinách preverovali oznam o možnom domácom násilí na Coboriho ulici. Po príchode na miesto zaistili podozrivú osobu, štyridsaťštyriročného Nitrana z Klokočiny, ktorý priznal, že mal spor so svojou o štrnásť rokov mladšou družkou, údajne sa iba pohádali a tvrdil, že ju fyzicky nenapadol. Keďže konanie muža nieslo známky možného trestného činu, mestskí policajti na miesto privolali hliadku policajného zboru a prípad im odovzdali. Tridsaťročná družka na mieste odmietla podať trestné oznámenie, nechcela konanie druha opísať a konkretizovať, odmietla i ponúknuté lekárske ošetrenie. Žiadala len, aby prítomní príslušníci zabezpečili, nech muž miesto opustí a vzdiali sa.
Hliadkujúci mestskí policajti vykonali viaceré pohovory s mladistvými účastníkmi cestnej premávky, ktorí na presuny využívali samovyvažujúce vozidlá alebo kolobežky. Všetkých poučili, ako majú v zmysle zákona o cestnej premávke, a predovšetkým bezpečne, používať v uliciach mesta kolobežky s pomocným motorčekom alebo bez neho. Takéto porušenie dopravných predpisov s nižšou spoločenskou nebezpečnosťou zatiaľ nebolo riešené ako priestupok.
 
  
Vo večerných hodinách prijal príslušník na operačnom pracovisku oznam o dvojici zákazníkov, ktorí nemajú vyrovnaný účet v reštaurácii Rybárska bašta, ktorá priamo susedí s útvarom mestskej polície na Cintorínskej ulici. Oznam urobili frekventanti kurzu odbornej prípravy, ktorí sa v Školiacom a výcvikovom stredisku v Mestskej polícii Nitra pripravujú na budúce povolanie. Keďže sú v Rybárskej bašte aj ubytovaní, počas večere si všimli dvoch mužov pod vplyvom alkoholu, z ktorých jeden sa po skonzumovaní objednaného jedla a pitia vytratil z reštaurácie a podľa neverbálnych prejavov sa chystal niečo podobné urobiť i jeho kolega. Frekventanti kurzu na podozrivú situáciu upozornili čašníčku, ktorá bola na celú reštauráciu sama a zároveň sa postavili pri dvere, aby nečestný zákazník nemohol z Rybárskej bašty odísť bez zaplatenia. Zákazník čašníčke uviedol, že nemá pri sebe hotovosť a že bude platiť platobnou kartou. Tá však, ako vzápätí čašníčka zistila, bola niekoľko mesiacov neplatná. Jeden z frekventantov preto privolal neďalekú hliadku mestskej polície, ktorá si prípad prevzala. Mestskí policajti zistili totožnosť oboch podozrivých zákazníkov, jeden bol dvadsaťsedemročný muž z Nitry a druhý, ktorý zostal na mieste a chcel platiť kartou, štyridsaťjedenročný muž z obce Dolné Obdokovce. V prítomnosti príslušníkov mestskej polície si obaja rozmysleli svoj, veľmi pravdepodobne plánovaný, útek z reštaurácie bez zaplatenia a zdanlivo prejavili snahu účet vyrovnať. Menovaní boli poučení o ďalšom postupe v prípade, že predmetnú sumu neuhradia. Personálu reštaurácie za prítomnosti príslušníkov mestskej polície prisľúbili, že útratu v reštaurácii uhradia majiteľovi prevádzky do záverečnej hodiny, čo však, ako sme boli informovaný, neurobili. U oboch vyššie menovaných je podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty priestupku proti majetku. Zasahujúci mestskí policajti skutok postúpili na doriešenie priestupkovému referátu mestskej polície, ktorého príslušníci zistili, že takmer identický skutok podozrivý muž z Dolných Obdokoviec vykonal o štyri dni neskôr aj v inej reštaurácii. Tam čašníka zavádzal, že peniaze má údajne v aute na parkovisku, avšak po príchode na udávané miesto na parkovisku podozrivý zákazník žiadne motorové vozidlo nemal. Čašník preto privolal hliadku mestskej polície, ktorá muža predviedla na útvar mestskej polície za účelom podania vysvetlenia k priestupku. Tieto predbežné zistenia zakladajú dôvodné podozrenie, že konanie podozrivých mužov je úmyselné a plánované. Prípad mestskí policajti ďalej objasňujú.
 
7.8.2020 – Piatok:
Niekoľko minút po polnoci príslušník na operačnom pracovisku prijal oznam občana o horiacom dome na ulici Jána Zelenáka. Operátor kamerového systému na monitoroch zistil, že na mieste už zasahuje HaZZ. Príslušník operačného pracoviska na miesto vyslal hliadku, ktorá poskytla súčinnosť hasičom pri hasení tým, že zamedzila nepovolanému vstupu nezúčastneným osobám. Vo dvore horeli staré stajne a drevené budovy, v ktorých bolo uskladnené seno, neskôr začala horieť aj strecha rodinného domu. Počas požiaru nedošlo k poraneniu majiteľky ani iných prítomných osôb. Na základe informácii občanov vzniklo dôvodné podozrenie na úmyselné podpálenie nehnuteľnosti, ktoré privolaný vyšetrovateľ PZ SR prijal a prevzal na ďalšie riešenie do svojej kompetencie.
 
V popoludňajších hodinách príslušník operačného pracoviska prijal podnet občana z Dubíkovej ulice na suseda, ktorý mu hodil do dverí fľašu, následne vyšiel zo svojho pozemku s dlhou guľovou zbraňou a trikrát vystrelil. Pre podozrenie spáchania trestného činu mestskí policajti na miesto privolali hliadku policajného zboru, ktorá si vec prevzala.  
 
V skorých nočných hodinách hliadkujúcim mestským policajtom na Svätoplukovom námestí pri pivnom stane poctivý občan odovzdal nájdenú peňaženku s viacerými osobnými dokladmi, bankomatovými kartami a finančnou hotovosťou 340,-€ a 1300,- českých korún. Po kontaktovaní šesťdesiatročného majiteľa z obce Nitrianske Hrnčiarovce mu mestskí policajti nález priniesli a odovzdali v hoteli City, kde muž pracoval. Podľa jeho vyjadrenia peňaženku pravdepodobne stratil počas nákupu potravín.
 
 
8.8.2020 – Sobota:
Príslušník operačného pracoviska vo večerných hodinách prijal oznam občana o osobe, ktorá na Štúrovej ulici pri Azylovom dome údajne úmysle skáče pod vozidlá, vyhráža sa skupine osôb ujmou na zdraví a prevracia smetné nádoby smerom k cestnej komunikácii. Na miesto boli vyslané dve hliadky mestskej polície, taktiež sa na miesto neskôr dostavili aj tri hliadky policajného zboru SR. Osobu mestskí policajti spozorovali pred obchodným domom Asko, kde afektívne hlasno kričal a prudko sa rozbehol medzi idúce vozidlá na ceste, z ktorých jedno ho takmer zrazilo. Mestskí policajti i príslušníci PZ SR muža prenasledovali a jeden člen hliadky mestskej polície sa rozbehol peši za mužom a zadržal ho predtým, ako sa chcel znovu rozbehnúť medzi idúce vozidlá na cestnej komunikácii. Štyridsaťpäťročný muž z Nitry bol z miestnej znalosti známy nielen mestským policajtom, ale aj príslušníkom policajného zboru a neskôr aj privolanému lekárovi ako muž, ktorý mal v minulosti opakované suicidálne sklony v kombinácii s nepredvídateľnými oscilujúcimi agresívnymi a afektívnymi reakciami. Jeho konanie bolo identické i pri tomto zákroku, pokúšal sa kopmi i údermi napádať zasahujúcich mestských policajtov a neskôr i príslušníkov policajného zboru. Mestskí policajti voči nemu použili miernejšie donucovacie prostriedky hmaty a chvaty. Keďže agresivita v mužovom konaní eskalovala, boli mu nasadené putá a príslušníci policajného zboru, ktorý si prípad prevzali, vykonali i asistenciu zdravotníkom pri prevoze agresívneho pacienta na vyšetrenie do fakultnej nemocnice.
 
 
Vo večerných hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal oznam o ležiacej osobe na Dolnočermánskej ulici pri Family Centrum, ktorá sa údajne nachádza v značne zdevastovanom fyzickom stave. Vyslaná hliadka mestskej polície muža našla ležať nevládneho na zemi pri detskom ihrisku na trávnatej ploche, bol od pol pása dole vyzlečený a na dolných končatinách mal množstvo múch. Mestským policajtom bol šesťdesiattriročný bezdomovec známy vďaka miestnej znalosti. Muž komunikoval, nedokázal sa však postaviť na nohy, iba sa plazil po zemi. Príslušníci mu privolali na miesto rýchlu zdravotnú pomoc, posádka RZP osobu však neprevzala, ošetrujúci lekár uviedol, že na hospitalizáciu ho nezoberú, keďže sa jedná skôr o sociálny ako zdravotný  problém. Navyše i sám bezdomovec sa bránil skutočnosti, že by mal byť hospitalizovaný v nemocnici, napriek tomu, že sa sám nedokázal postaviť na nohy. Mestskí policajti po odchode posádky RZP navštívili sociálny útvar mestského úradu a neskôr s prípadom oslovia i sociálneho pracovníka vo fakultnej nemocnici.
 
V nočných hodinách mestskí policajti preverovali oznam ženy ukrajinskej národnosti o hrubom správaní náhodného okoloidúceho pri predajni Okay na Klokočine. Hliadka sa okamžite presunula na označené miesto, kde im tridsaťjedenročná oznamovateľka uviedla, že muž im bez zjavného racionálneho dôvodu začal vulgárne nadávať pre ich národnosť, rozhádzal im osobné veci, poškodil jej mobil tým, že jej ho odcudzil a hodil o zem, neskôr ju udrel otvorenou dlaňou po tvári, vyhrážal sa, že všetkým odreže hlavu a vyháňal ich naspäť do Ruska. Zasahujúci mestskí policajti muža z Nitry zadržali a pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu odovzdali privolanej hliadke Policajného zboru SR, ktorí si po príchode na miesto prípad prevzali.
 
9.8.2020 – Nedeľa:
Hliadky mestskej polície počas nedele prioritne kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku počas viacerých kultúrnych a spoločenských akcií na pešej zóne - pivný stan, jarmok, Drumpoint. Počas sledovaných akcií nebol zistený narušený verejný poriadok.
 
 

 

Späť