RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 31. týždeň 2020

Pridané dňa 13 Aug 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 UDALOSTI  31. TÝŽDEŇ

 
27.7.2020 – Pondelok:
Na útvar mestskej polície v ranných hodinách občan priniesol nájdenú peňaženku bez finančnej hotovosti, s osobnými dokladmi a rôznymi preukazmi, ktorú našiel na Jurkovičovej ulici na sídlisku Klokočina. Keďže majiteľ peňaženky mal trvalé bydlisko mimo mesta Nitry, nález bol po spísaní potrebného úradného záznamu odovzdaný na obvodnom oddelení PZ SR.
 
V popoludňajších hodinách hliadkujúcim v mestskej časti Krškany príslušníkov mestskej polície informovala miestna občianka o vozidle stojacom pri mŕtvom ramene rieky. Mestskí policajti sa presunuli na označené miesto, na ktorom našli osobné motorové vozidlo s rozbitým čelným sklom. Keďže javilo známky trestnej činnosti, mestskí policajti vozidlo preverili v súčinnosti s policajným zborom a zistili, že vozidlo je registrované ako vozidlo taxislužby a nie je po ňom vyhlásené pátranie. Hliadka zistila totožnosť držiteľa vozidla, ktorým bol jeden z majiteľov taxislužby, a vyzvala ho, aby si vozidlo z miesta odtiahol a riadne zaparkoval v zmysle dopravných predpisov.
 
Na žiadosť príslušníka stálej služby policajného zboru mestskí policajti vo večerných hodinách poskytli hliadke PZ SR súčinnosť založením blokovacieho zariadenia na vozidlo stojace na ulici Pod Orešinou. Keďže vozidlo navyše stálo na mieste spôsobom, ktorým porušovalo dopravné predpisy, hliadka mestskej polície na pokyn PZ SR blokovacie zariadenie založila. Po prihlásení vodiča a privolaní príslušníkov PZ SR vodič odmietol hliadke policajného zboru predložiť doklad totožnosti, preto nebolo blokovacie zariadenie z vozidla zložené. Vec si evidujú a ďalej v nej konajú príslušníci PZ SR.  
 
28.7.2020 – Utorok:
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách preverovala oznam občana, ktorý uviedol, že bol na Družstevnej ulici napadnutý iným mužom. Mestskí policajti sa okamžite presunuli na miesto, kde ich čakal poškodený dvadsaťdvaročný oznamovateľ, ktorý uviedol, že spočiatku prišlo iba k slovnému konfliktu za údajné ,,kradnutie si zákazníkov taxislužby“ medzi ním a druhým taxikárom, neskôr ho štyridsaťdeväťročný útočník napadol a pri útoku použil slzotvorný sprej. Keďže oznamovateľ žiadal podať trestné oznámenie, mestskí policajti, aby predišli pokračovaniu v protiprávnom konaní a eskalovanie emócií, s účastníkmi incidentu zotrvali na mieste až do príchodu hliadky policajného zboru, ktorú si oznamovateľ privolal.
 
Počas kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Klokočina v dopoludňajších hodinách oslovila hliadku mestskej polície občianka, ktorá uviedla, že našla na ulici štvorročného chlapca. Mestskí policajti na mieste zistili, že chlapec býva na ulici Na Hôrke a presunuli sa s ním do miesta bydliska, kde im však nikto na zvonenie a klopanie neotváral. Po určitom čase prišiel na miesto chlapcov tridsaťsedemročný otec, občan s vietnamskou štátnou príslušnosťou, ktorý strateného syna už hľadal a od mestských policajtov si chlapca v poriadku prevzal.
 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície na Piaristickej ulici preverovala oznam o údajne týranom psovi. Na mieste ich čakala oznamovateľka, ktorá im ukázala psa vo voliére na súkromnom pozemku. Tvrdila že pes dlhšiu dobu nemá vodu ani prístrešok, kde by sa mohol schovať pred páliacim slnkom a podľa jej názoru evidentne trpí. Oznamovateľka počas rozhovoru s mestskými policajtmi telefonicky kontaktovala aj regionálne centrum Slobody zvierat, kde jej odporučili, aby na miesto privolala hliadku PZ SR a vo veci podala trestné oznámenie o týraní zvierat. Pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu hliadka mestskej polície na miesto privolala príslušníkov PZ SR, ktorí si vec prevzali na doriešenie.
 
29.7.2020 – Streda:
V popoludňajších hodinách na ulici Hviezdoslavova trieda pri OD Billa oslovil hliadkujúcich príslušníkov mestskej polície štyridsaťdvaročný občan z obce Cabaj a odovzdal im finančnú hotovosť 70,-€, ktorú našiel nevyzdvihnutú v bankomate ČSOB umiestneného v stene budovy supermarketu Billa. Hliadka mestskej polície finančnú hotovosť prevzala a neskôr po telefonickej konzultácii odovzdala v pobočke ČSOB na Coboriho ulici v Nitre, kde sa vybrané a zabudnuté peniaze pokúsia podľa dátumu, miesta výberu, približného času výberu, kamerového záznamu a výšky vybranej sumy identifikovať konkrétnu fyzickú osobu a peniaze jej vrátiť.
 
Na Hviezdoslavovej ulici na sídlisku Klokočina v popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície viackrát zasahovala pri riešení obťažujúceho žobrania pri obchodných domoch Billa a Kaufland. Viacerí občania sa sťažovali na nepríjemné a obťažujúce žobranie na parkoviskách medzi autami. Podľa miestnej empirickej znalosti potenciálne hrozilo, že odmietnuté osoby v minulosti niekedy poškodzovali motorové vozidlá tým vodičom, ktorí odmietli milodar poskytnúť. Mestskí policajti postupne vykonali kontrolu označených miest a neskôr vykonali pohovor s tromi žobrajúcimi, tridsaťročným mužom z okresu Levice, tridsaťdvaročnou ženou z obce Veľká Maňa a šesťdesiatpäťročným mužom z Bratislavy. Všetkých troch doriešili v zmysle priestupkového zákona napomenutím. Zároveň im odporučili riešiť svoju údajne zlú sociálnu situáciu a hmotnú núdzu s pracovníčkami miestne príslušného Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Oslovené žobrajúce osoby miesta po kontakte s hliadkou mestskej polície opustili.
 
30.7.2020 – Štvrtok:
V popoludňajších hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal oznam od občana o nájdení kľúčov od vozidla. Vyslaní mestskí policajti sa presunuli za oznamovateľom na sídlisko Klokočina, kľúče prevzali a na miestnom parkovisku zistili aj osobné motorové vozidlo, ku ktorému kľúče patrili. V spolupráci s operačným príslušníkom zistili totožnosť tridsaťdvaročnej držiteľky vozidla a neskôr jej v mieste trvalého bydliska, sídliaceho na rovnakej ulici, nájdené kľúče odovzdali.   
 
31.7.2020 – Piatok:
Počas kontroly verejného poriadku v objektoch základných a materských škôl na sídlisku Klokočina mestskí policajti v neskorých nočných hodinách spozorovali pri ZŠ Beethovenova mladého muža, ktorý vyťahoval z vozidla basketbalovú loptu a zjavne si chcel ísť zastrieľať na basketbalový kôš na športovisku s betónovou plochou. S mladým mužom mestskí policajti vykonali pohovor o dôvodnom predpoklade, že svojim konaním, búchaním lopty o zem, prípadne jej kontaktom o dosku koša pri streľbe, bude rušiť nočný pokoj. Mladý muž si túto skutočnosť uvedomil a uznal, že v takýchto nočných hodinách už nebude chodievať hrávať basketbal a odišiel domov. V minulosti tak údajne niekoľkokrát urobil, pretože cez deň mu bolo teplo.
 
V ranných hodinách sa mestskí policajti presunuli do mestskej časti Kynek na ulicu Na Dolinu preveriť podnet oznamovateľky, ktorá údajne deň predtým videla vozidlo, ktorého vodič na verejné priestranstvo vysypal odpad. Oznamovateľka im ukázala, kde sa skládka nachádza, mestskí policajti miesto zdokumentovali a spísali s ňou zápisnicu o podanom vysvetlení k priestupku. Podľa nitrianskeho evidenčného čísla podozrivého motorového vozidla zistili jeho držiteľku, ktorou bola žena z Nitry. Po presune na adresu jej trvalého bydliska od otca podozrivej ženy zistili, že dcéra doma nie je, pretože v súčasnosti býva na inej adrese. Ani na tomto mieste držiteľku nezastihli, ale pri rozhovore s jej priateľom zistili, že skutočným páchateľom, ktorý skládku založil, je práve on, k čomu sa na mieste aj priznal. Tridsaťsedemročný muž z Nitry uviedol, že nelegálnu skládku vytvoril on a na prevoz odpadu použil motorové vozidlo svojej priateľky. Mestskí policajti mu za priestupok uložili blokovú pokutu, ktorú páchateľ na mieste zaplatil a zároveň ho vyzvali, aby do desiatej hodiny večer odpad z miesta odniesol, miesto uviedol do pôvodného stavu a odpadu sa zbavil legálnym spôsobom.
 
1.8.2020 – Sobota:
V ranných hodinách sa hliadka mestskej polície presunula na Kmeťkovu ulicu preveriť oznam o nájdenom bicykli. Na označenej adrese sa skontaktovali s oznamovateľkou, ktorá im odovzdala dámsky bicykel a tašku, ktorá obsahovala viaceré rôzne kusy dámskeho oblečenia. Mestským policajtom uviedla presné miesto a čas, kedy a kde veci našla, tí bicykel i s taškou previezli na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici. Oznamovateľka, takmer deväťdesiatročná seniorka, mestským policajtom uviedla, že bicykel si všimla vo večerných a nočných hodinách predchádzajúceho dňa, bol opustený, nezamknutý, predpokladala, že ho z miesta môže odcudziť potenciálny páchateľ, preto ho po určitom čase pozorovania umiestnila na svoj pozemok. Majiteľ bicykla neskôr uviedol, že v piatok večer sa prišiel do centra mesta zabaviť, na miesto sa doviezol na spomínanom bicykli, ktorý ponechal na Kmeťkovej ulici a po skončení zábavy naň zabudol. Keďže neskôr si naň spomenul, začal ho na mieste, kde ho nechal, hľadať. Pri tejto činnosti si ho všímavá seniorka všimla, oslovila ho a keď dostala odpoveď, že hľadá odcudzený bicykel, dala mu informáciu, že bicykel preventívne schovala ona a odovzdala ho mestským policajtom. Šesťdesiatročný majiteľ bicykla si dopravný prostriedok i s predmetmi, ktoré vedel hodnoverným spôsobom opísať s určením potrebných dôležitých markerov, v poriadku prevzal na útvare mestskej polície od príslušníka na operačnom pracovisku.
 
2.8.2020 – Nedeľa:
V ranných hodinách počas kontroly verejného poriadku v mestskom parku oslovil mestských policajtov muž, ktorý im odovzdal nájdenú dámsku peňaženku i s viacerými dokladmi a preukazmi. Peňaženku našiel ležať vedľa chodníka na Jesenského ulici, pri fontáne pred nitrianskym mestským kúpaliskom. K nálezu, ktorý patril sedemnásťročnej mladistvej žene z Okoča, hliadka na útvare spísala úradný záznam. Pomocou internetu sa mestským policajtom podarilo zistiť, že otec mladistvej je konateľom určitej firmy so sídlom v Nitre. Po zistení kontaktu a telefonickej výzve si mladistvá svoj majetok vo večerných hodinách v poriadku prevzala od príslušníka na operačnom pracovisku mestskej polície. 
 
O hodinu neskôr hliadka mestskej polície v obchodnom centre Mlyny preverovala oznam o nájdenom smartfóne. Na mieste oznamovateľ odovzdal hliadke nájdený mobilný telefón, ktorý našiel pred niekoľkými minútami ležať na chodníku na zastávke MHD vedľa obchodného centra. Aj pri tomto náleze hliadka spísala povinný úradný záznam. Prostredníctvom prenosu SIM karty nájdeného mobilného telefónu do iného mobilného telefónu sa hliadke podarilo zistiť telefonický kontakt na majiteľa. Devätnásťročný majiteľ telefónu z obce Jelšovce bol cez rodinného príslušníka zo zoznamu kontaktov telefonicky informovaný o náleze a zároveň ho mestskí policajti vyzvali, aby si svoj majetok prišiel prevziať. Majiteľ poďakoval a mobilný telefón si v poriadku prevzal na útvare mestskej polície.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o túlavom psovi pohybujúcom sa v mestskej časti Čermáň. Mestskí policajti psa našli a podarilo sa im ho vlastnými prostriedkami odchytiť na Čermánskom námestí. Keďže pes nemal na sebe evidenčnú známku, ani nikto z okolo bývajúcich nevedel odpovedať, kto by mohol byť jeho držiteľom, odchytený pes bol neskôr odovzdaný zmluvnému veterinárovi, ktorý psa prevzal a ustajnil.
 
 
 
Späť