RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 31. týždeň 2019

Pridané dňa 06 Aug 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.
 
UDALOSTI 31. TÝŽDEŇ
 
Na pokyn príslušníka na operačnom pracovisku sa hliadka mestskej polície presunula na Dubíkovu ulicu preveriť oznam občana o odcudzení kovovej zábrany. Po príchode na miesto mestskí policajti uvideli muža s kovovým zvodidlom dlhým približne tri metre, ktorý sa ho práve pokúšal odovzdať v zberných surovinách na tej istej ulici. Pre podozrenie z priestupku proti majetku hliadka vyzvala podozrivého na predloženie dokladu totožnosti, neskôr zistili, že ide o päťdesiatjedenročného muža z Nitry. Toho mestskí policajti tiež vyzvali, aby kovové zvodidlo odniesol späť, odkiaľ ho zobral, čo muž aj urobil. Po tomto ho hliadka za účelom podania vysvetlenia k tomuto priestupku predviedla bez použitia donucovacích prostriedkov na útvar mestskej polície, kde sa muž k činu do zápisnice priznal. Nakoľko nie je jasné, komu zvodidlo patrí, príslušníci  mestskej polície prípad postúpili na príslušný správny orgán na objasnenie.  
 
V popoludňajších hodinách si hliadka mestskej polície všimla podozrivého muža, ktorý sa pohyboval v areáli základnej školy Benková. Po preverení situácie mestskí policajti zistili, že prichytili muža pri protiprávnom čine, pretože ten sa pokúšal z areálu odcudziť železné trubky. Štyridsaťsedemročného muža hliadka zadržala, vyzvala ho, aby trubky vrátil na pôvodné miesto a za krádež ho na mieste doriešila v blokovom konaní.
 
Operačný príslušník mestskej polície v ranných hodinách prijal oznam o papagájovi, ktorý sa nachádzal na múriku záhradnej reštaurácie na Podzámskej ulici.  Mestským policajtom sa po príchode na miesto podarilo papagája bez zranenia v poriadku odchytiť a previezli ho na útvar mestskej polície, kde si vtáka neskôr prevzala jeho majiteľka z Nitry bývajúca na ulici Janka Kráľa.
 
Hliadka mestskej polície preverovala oznam o chýbajúcom kanálovom poklope na chodníku na Kremnickej ulici. Mestskí policajti miesto našli a keďže otvorený kanál v tesnej blízkosti detského ihriska predstavoval potenciálne nebezpečnú situáciu pre chodcov a ich deti, miesto označili výstražnou páskou a kovovými zábranami. Poškodené miesto bolo okamžite nahlásené zodpovedným pracovníkom mestských služieb. Pri kontrole nasledujúci deň bol poklop nanovo osadený a hliadka mestskej polície výstražné označenie odstránila.
 
V dopoludňajších hodinách na Staničnej ulici zamýšľala hliadka mestskej polície riešiť vodiča za porušenie zákazu vjazdu. Počas prejednávania priestupku si však všimli, že muž je bledý, plytko dýcha, je nekoncentrovaný a silno sa potí. Vodič sa policajtom vyjadril, že zastavil z dôvodu náhlej nevoľnosti. Hliadka sa ponúkla, že mu privolá sanitku RZP, to však vodič odmietol s tým, že oslovil svojho syna a ten sa o neho postará. Príslušníci pri vodičovi zotrvali na mieste až do príchodu jeho dospelého syna, ale počas presadania do synovho vozidla sa mužov stav náhle zhoršil a preto mu mestskí policajti okamžite privolali posádku rýchlej záchrannej pomoci. Záchranári si vodiča po prvotnom skontrolovaní vitálnych funkcií prevzali na vyšetrenie.
 
Hliadka mestskej polície sa na základe oznamu občana presunula na Dubíkovu ulicu v mestskej časti Mlynárce, kde malo prísť k napadnutiu psa iným psom. Na mieste mestskí policajti zistili totožnosť držiteľa útočiaceho psa, ktorého doriešili v blokovom konaní za priestupok v zmysle zákona o chove a držaní psov. Po objasnení skutku sa poškodená majiteľka presunula k veterinárovi na ošetrenie jej zraneného psa. Držiteľ útočiaceho psa hliadke i poškodenej prisľúbil, že uhradí všetky náklady spojené s ošetrením zraneného psa.
 
Na Družstevnej ulici hliadka mestskej polície na poludnie preverovala oznam o osobe narúšajúcej verejný poriadok. Hliadka na mieste zistila muža, ktorý tam rozbil sklenú fľašu a znečistil verejné priestranstvo. Mestskí policajti mu zabránili pokračovať v protiprávnom konaní a za účelom zistenia totožnosti ho predviedli na útvar mestskej polície. Po doriešení jeho priestupku uložením blokovej pokuty ho z budovy mestskej polície prepustili a dvadsaťjedenročného muža z Babindolu vyzvali, aby ďalej nepokračoval v podobnom protiprávnom konaní.
 
Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici sa dostavil osemdesiatšesťročný muž z Nitry, ktorý operačnému príslušníkovi uviedol, že neznáme osoby mu z tašky odcudzili hotovosť vo výške 300,- eur a osobné doklady. Podľa výšky spôsobenej škody mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie, že skutok vykazuje známky trestného činu a odporučili mužovi, že trestné oznámenie musí podať orgánom činným v trestnom konaní. Keďže išlo o staršieho muža, mestskí policajti ho previezli na obvodné oddelenie policajného zboru na sídlisku Chrenová, kde poškodený senior mohol podať trestné oznámenie o skutku.
 
V popoludňajších hodinách na útvar mestskej polície telefonoval občan z Nitry, ktorý v mene svojej manželky vyjadril poďakovanie hliadke mestskej polície, ktorá približne pred dvomi hodinami našla na Borovej ulici v mestskej časti Kalvária psa bez pána. Vďaka nápisu na obojku neskôr zistili držiteľku psa a informovali ju, že si ho môže prevziať na útvare mestskej polícii, kde ho hliadka dočasne umiestnila. Volajúci manžel majiteľky psa sa v telefóne vyjadril, že jeho manželka bola veľmi pozitívne prekvapená prístupom príslušníkov mestskej polície a vraj sa s takýmto prístupom ešte nestretla. Uviedla, že to bol nadštandardný prístup. Operačný príslušník muža ubezpečil, že takýto postup je štandardný a podobné prípady s rovnakým koncom riešia mestskí policajti v mesiaci niekoľko. Operačný príslušník ďakujúcemu mužovi tiež uviedol, že paradoxne je neštandardný jeho prístup, pretože poďakovanie alebo pochvalu v identických prípadoch dostanú mestskí policajti málokedy.
 

V skorých ranných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku spozorovala pred jednou z prevádzok na Mostnej ulici dvoch mužov, ktorí do seba fyzicky vrážali a verbálne sa napádali. Mestskí policajti im zabránili pokračovať v protiprávnom konaní a zistili, že ide o tridsaťdeväťročného Srba a tridsaťročného občana Slovenska. Tohto údajne Srb napadol najskôr verbálne a neskôr palicou, ktorú však v blízkom i širšom okolí hliadka nenašla. Srb toto tvrdenie odmietal a naopak tvrdil, že hádku začal Slovák. Nik z oboch aktérov nechcel podávať oznámenie, neskôr ich mestskí policajti na mieste oboch doriešili v zmysle priestupkového zákona a dôrazne im odporučili, aby nepokračovali v protiprávnom konaní a radšej si išli oddýchnuť, čo obaja rešpektovali. 

 

Späť