RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 30. týždeň 2019

Pridané dňa 30 Jul 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 UDALOSTI 30. TÝŽDEŇ

 
V dopoludňajších hodinách sme prevzali oznam občana o otvorenom okne na osobnom motorovom vozidle na Farskej ulici. Vyslaná hliadka mestskej polície vozidlo našla, prostredníctvom príslušníka na operačnom pracovisku zistila totožnosť držiteľky vozidla i telefonický kontakt na ňu. Tá uposlúchla výzvu operačného príslušníka, aby sa dostavila k svojmu vozidlu a zabezpečila ho proti odcudzeniu. Po príchode si ho skontrolovala a vyhlásila, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba a v prítomnosti hliadky vozidlo uzamkla. V neskorých večerných hodinách sme prevzali identický oznam o otvorenom vozidle na Benkovej ulici. Hliadka vykonala rovnaký postup, na konci ktorého si privolaný držiteľ vozidlo skontroloval, prevzal a zabezpečil proti odcudzeniu.
 
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal vo večerných hodinách oznam o poškodení stromov v brezovom háji na sídlisku Chrenová. Na mieste sa nachádzal oznamovateľ, ktorý vyslanej hliadke ukázal poškodenie deviatich borovíc, ktoré mali vo výške približne sedemdesiat centimetrov od zeme osekanú kôru. Oznamovateľ zatrel poškodené miesta voskom a telefonicky hliadku skontaktoval s poslankyňou nitrianskeho mestského zastupiteľstva, ktorá je zároveň  predsedníčkou komisie pre životné prostredie. Tá mestských policajtov požiadala o častejšiu kontrolu brezového hája a uviedla, že bude poškodenie riešiť v spolupráci s útvarom životného prostredia mestského úradu s cieľom zistiť rozsah poškodenia stromov a následne ich adekvátne ošetriť. Hliadka na mieste zhotovila fotodokumentáciu a vo veci ďalej koná.
 
Operačný príslušník z dispečingu Hasičského a záchranného zboru SR v skorých ranných hodinách mestskej polícii oznámil, že na Mikovíniho ulici prišlo k samovznieteniu lampy verejného osvetlenia. Požiar uhasili, ale následkom požiaru prišlo k poškodeniu motorového vozidla zaparkovaného pod lampou. Mestskí policajti po príchode na miesto a po obhliadke miesta činu zistili a informovali držiteľku poškodeného vozidla o vzniknutej situácii. Tá sa vyjadrila, že si bude uplatňovať náhradu vzniknutej škody. Hliadka mestskej polície preto na miesto privolala príslušníkov Policajného zboru SR a tí si prípad prevzali.
 
Hliadka mestskej polície vykonala pohovor s vedúcou odboru sociálnych služieb o krízovej situácii muža, ktorý je v súčasnosti bez domova a väčšinu svojho času sa zdržuje v okolí obchodného centra Lipa na Výstavnej ulici, kde sa na neho množia sťažnosti občanov. Niekoľko posledných dní sa päťdesiatdeväťročný muž nachádzal aj v areáli Fakultnej nemocnice v Nitre, kde prespával na lavičke. Referentke sociálneho útvaru sa po pohovore s bezdomovcom a príslušnými inštitúciami podarilo zabezpečiť jeho prevoz na do útulku pre bezdomovcov na Štúrovej ulici, kde bol umiestnený z možnosťou trvalého ubytovania. Počas rozhovoru so sociálnym pracovníkom útulku mestská polícia dostala informáciu, že ponúkaná pomoc je opakovane komplikovaná neprispôsobilosťou bezdomovca, ktorý počas noci znečistil svojimi exkrementami celú izbu, kde bol ubytovaný. Vzhľadom k tomu, že sa ráno sťažoval na bolesti v oblasti pravého kolena a dožadoval sa ošetrenia, sociálny pracovník mu privolal rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá sa na miesto dostavila ešte počas prítomnosti hliadky mestskej polície. Posádka sanitky bezdomovca previezla do nemocnice, kde bol umiestnený na hospitalizáciu.
 
V ranných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o rozbitom bočnom skle na osobnom motorovom vozidle stojacom na Hviezdnej ulici. Držiteľ vozidla sa doma nenachádzal, pre podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu mestskí policajti privolali hliadku policajného zboru SR, do ich príchodu miesto činu zaistili. Cez operačné stredisko PZ SR sa podarilo nájsť a privolať dvadsaťšesťročného držiteľa vozidla z obce Ivanka pri Nitre, ktorý podozrenie mestských policajtov potvrdil konštatovaním, že mu z vozidla boli odcudzené doklady a peňaženka s hotovosťou. Po tomto zistení si prípad prevzali orgány činné v trestnom konaní.
 
Na poludnie sme prevzali oznam občana o poškodenej dopravnej značke na Chrenovskej ulici pri čerpacej stanici Shell. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila, že poškodenie spôsobilo nákladné vozidlo, ktorého päťdesiatdvaročný vodič zo Senca pre hustú dopravu nedokázal zastaviť na mieste včas. Vodič po kolízii zastavil s vozidlom pri blízkom obchodnom dome a udalosť ešte pred príchodom mestských policajtov nahlásil na linku 158. Toto jeho vyjadrenie sa následne potvrdilo príchodom výjazdu dopravného inšpektorátu PZ SR, ktorý si vec prevzal do svojej kompetencii ako škodovú udalosť.
 
Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici sa vo večerných hodinách dostavil občan a operačnému príslušníkovi odovzdal nájdenú peňaženku s dokladmi a drobnou finančnou hotovosťou, ktorú našiel na Dlhej ulici na sídlisku Chrenová. Príslušník na operačnom pracovisku o náleze informoval majiteľku, ktorá si neskôr svoj majetok prevzala na útvare mestskej polície.
 
Vo večerných hodinách občan odovzdal na útvare mestskej polície občiansky preukaz, ktorý našiel na Jurkovičovej ulici. O náleze osobného dokladu operačný príslušník informoval dvadsaťšesťročnú majiteľku z Nitry, ktorá si svoj občiansky preukaz prevzala v priebehu tridsiatich minút.
 
V neskorých večerných hodinách mestskí policajti preverovali oznam z ulice o mužovi, ktorý na ulici P. Benického zvoní a búcha ľuďom na dvere a dožaduje sa pomoci. Vyslaná hliadka na mieste našla dvadsaťsedemročného muža z Nitry, ktorý mestským policajtom zmätene tvrdil, že vidí okolo seba osoby, ktoré ho prenasledujú a snažia sa ho zabiť, napriek tomu, že na mieste i blízkom okolí sa okrem neho a hliadky nik nenachádzal. Po chvíľke rozhovoru muž začal aj mestských policajtov považovať za osoby, ktoré ho chcú odstrániť, začal si kryť hlavu, staval sa do bojového postoja a neskôr začal bezmyšlienkovito behať po ulici. Konanie muža javilo známky psychickej poruchy, preto hliadka na miesto privolala sanitku rýchlej zdravotnej pomoci. Keďže muž mal nevyspytateľné paranoické prejavy a následné agresívne reakcie, na žiadosť posádky RZP bol počas prevozu vždy aspoň jeden príslušník až do hospitalizácie muža na psychiatrickom oddelení v nemocnici.
 
Počas dňa hliadka mestskej polície vykonávala súčinnosť odťahovej službe pri odtiahnutí šiestich kusov vrakov a dlhodobo stojacich vozidiel z ulíc Partizánska, Škultétyho, Hviezdoslavova pri čerpacej stanici Slovnaft, Hlboká, Štúrova a Vihorlatská.
 
Hliadka mestskej polície na žiadosť z dispečingu RZP preverovala opodstatnenosť nahlásenia, že na Družstevnej ulici pri bufete sa nachádza žena, ktorá je údajne dezorientovaná. Mestskí policajti na mieste zistili, že v bufete sa nachádzajú muž a žena, obaja boli z miestnej znalosti príslušníkom známi svojou sociálnou neprispôsobilosťou a sklonom k častému a nadmernému užívaniu alkoholických nápojov. Podľa oznamu mala byť dezorientovaná päťdesiatpäťročná žena, čo však podľa jej správania a reakcií nebolo pravdou. Obe osoby boli značne pod vplyvom alkoholu, boli nezranené, vulgárne nadávali a ich správanie sa vymykalo pravidlám slušného správania. Personál bufetu potvrdil, že sú hluční, nadávajú okoloidúcim a obťažujú ich rôznym spôsobom. Mestskí policajti najprv informovali dispečing RZP, že ich výjazd nie je nutný, následne obe hlučné osoby vyzvali, aby upustili od protiprávneho konania a správali sa slušne. Tí však nijako nereagovali a pokračovali vo svojom vulgárnom správaní ďalej. Hliadka ich oboch z miesta bez použitia donucovacích prostriedkov predviedla na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti a objasnenia priestupku. Neskôr boli obaja doriešení v zmysle priestupkového zákona.
 
V ranných hodinách sme prijali oznam občana z Bizetovej ulice o susedovi, ktorý z balkóna na treťom poschodí vyhadzuje rôzne veci. Vyslaná hliadka mestskej polície sa najprv pokúsila komunikovať so zjavne psychicky dezorientovaným mužom a upokojiť ho. Tento pokus bol však neúspešný, preto mestskí policajti spoločne s hliadkou policajného zboru skúsili muža presvedčiť, aby im otvoril byt a tak sa mohli porozprávať a vypočuť si jeho problémy. Po chvíli sa muž nechal presvedčiť, byt otvoril, ale hneď potom sa začal správať agresívne. Z toho dôvodu bola na miesto privolaná posádka záchrannej služby a muža si prevzali.
 
Operačný príslušník mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal oznam všímavého občana z Palackého ulice, ktorý tvrdil, že u susedy od rána hrá veľmi hlasno televízor a keďže suseda je vo vyššom veku a od rána ju ešte nevideli, majú obavu o jej zdravie a život. Po príchode mestskí policajti zistili, že z otvoreného okna skutočne počuť hlasitý zvuk z televízora, ktorého intenzita sa nemenila. Na zvonenie ani kričanie hliadky však pani nijako nereagovala. Hliadka si preto od susedov požičala rebrík a až po vyšplhaní a zakričaní do otvoreného okna pani zareagovala. Za svoje konanie sa ospravedlnila a poďakovala mestským policajtom aj susedom za starostlivosť a obavu o jej osobu.
 
 
 
 
 
Späť