RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2402-01-2020_02-33-22

Vybrané prípady 3. týždeň 2020

Pridané dňa 21 Jan 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI   3. TÝŽDEŇ

 
V ranných hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal od občana telefonický oznam o nezabezpečenom vozidle na ulici Štefánikova trieda. Vyslaná hliadka mestskej polície vozidlo s otvorenými oknami našla, zistila totožnosť držiteľa, jeho telefonický kontakt a vyzvala ho, aby sa na miesto dostavil a vozidlo si uzamkol. Ten tak po chvíli vykonal, vozidlo skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani nič z neho nechýba, si vozidlo uzatvoril.
 
Na ulici Štefánikova trieda riešili mestskí policajti oznam o poškodení cudzej veci. Na mieste od oznamovateľa zistili, že bol poškodený stĺpik, ktorý bránil vjazdu cudzím motorovým vozidlám na súkromné parkovisko. Oznamovateľ hliadke uviedol, že priebeh skutku poškodenia stĺpika má zálohovaný na úložnom disku jeho kamerového systému. Priamo na mieste nebolo možné presne určiť výšku spôsobenej škody, oznamovateľ však uviedol, že oprava poškodenej veci bude určite vyššia, ako je trestným zákonom taxatívne určená škoda malá, čiže nad 266,- €. Preto mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie, že protiprávny skutok vykazuje znaky trestného činu. Keďže dôkazy konania zatiaľ neznámeho páchateľa mal oznamovateľ na záložnom disku kamerového systému, mestskí policajti mu odporučili privolať príslušníkov policajného zboru, podať trestné oznámenie a odovzdať predmetný dôkazný materiál.
 
Na Staničnej ulici hliadka mestskej polície v poobedných hodinách preverila oznam občana z Partizánskeho, ktorý tvrdil, že ho na mieste napadol neznámy muž. Na mieste mestskí policajti vykonali pohovor s oznamovateľom, ten uviedol, že ho fyzicky napadol jemu neznámy muž po tom, čo ho upozornil, aby nestál s vozidlom na ich súkromnom pozemku, keďže tam parkujú vozidlá taxislužby. Taktiež mu vulgárne nadával a údajne sa mu vyhrážal ublížením na zdraví. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu bola na miesto privolaná hliadka PZ SR, ktorá sa dostavila na miesto a záležitosť si prevzala. Na mieste hliadka mestskej polície zaistila aj dvoch svedkov celého incidentu.
 
Motorizovaná hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku spozorovala v miestach nad farou klokočinského kostola na Borine husté zadymenie a plamene v lesnom poraste o veľkosti približne dvoch metrov. Po príchode na mieste zistili, že dym i plamene pochádzajú z ohňa, ktorý si občan založil za účelom spálenia umelej izolácie na kábloch. Takto očistené ich chcel zadržaný páchateľ odovzdať v zberných surovinách. Muž, miestny bezdomovec, sa k skutku priznal, mestskí policajti ho vyzvali, aby oheň okamžite uhasil, obhorený odpad odstránil a miesto, v rámci možností, uviedol do pôvodného stavu. Bol doriešený za znečisťovanie verejného priestranstva v zmysle priestupkového zákona. Hliadka zotrvala na mieste do času, keď už nehrozilo samovoľné vznietenie ohniska.  
 
Vo večerných hodinách sa hliadka mestskej polície urýchlene presunula na oznam o fyzickom ataku na Výstavnej ulici pri večierke pri obchodnom centre Lipa, kde malo dôjsť k napadnutiu bezdomovca. Po príchode mestskí policajti na mieste našli na zemi ležať dvadsaťštyriročného muža z Nitry a nad ním sa skláňal útočník, mladý muž, ktorý ho mal udrieť do oblasti tváre. Zadržaný páchateľ vo veku devätnásť rokov uviedol, že ho poškodený k napadnutiu údajne vyprovokoval urážkami na adresu jeho matky. Poškodenému, ktorý krvácal z nosa a mal opuch pod pravým okom, hliadka poskytla predlekársku prvú pomoc a privolala mu RZP, ktorá ho neskôr odviezla na ošetrenie. Keďže skutok vykazoval známky trestného činu, mestskí policajti na miesto privolali aj hliadku PZ SR. Príslušníci policajného zboru, ktorí po vypočutí poškodeného bezdomovca a zistení, že odmieta podať trestné oznámenie, uviedli, že skutok nie je trestným činom a jedná sa o priestupok. Preto bol útočník z Janíkoviec doriešený hliadkou mestskej polície, ktorá mu za hrubé správanie a drobné ublíženie na zdraví uložila blokovú pokutu.
 
Hliadka mestskej polície spozorovala na Staničnej ulici ležať na zemi osobu, ktorou bol sedemdesiatročný muž z Nitrianskych Hrnčiaroviec. Hliadke uviedol, že má problémy s krvným tlakom a z tohto dôvodu odpadol, napriek tomu ponúknuté lekárske ošetrenie odmietol. Muž neuvádzal žiadne iné zdravotné ťažkosti alebo zranenie. Hliadka zotrvala na mieste až do jeho odchodu z miesta privolaným taxíkom, ktorý ho dopravil do miesta bydliska.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o ležiacej osobe na Zvolenskej ulici na sídlisku Klokočina. Po kontrole okolia mestskí policajti našli ležať na zemi staršieho muža, ktorý javil známky užitia alkoholu. Keďže muž býval neďaleko, hliadka mu, z dôvodu sychravého počasia, poskytla asistenciu vo forme doprovodu pri presune do trvalého bydliska. Takmer identický zákrok príslušníci mestskej polície vykonali neskôr na Mostnej ulici v starom meste s iným občanom, tridsaťdeväťročným mužom z Nitry.
 
Mestskí policajti preverovali oznam občana o dyme, ktorý sa šíri zo smetnej nádoby na ulici Ľ. Okánika na sídlisku Chrenová. Hliadka po príchode na miesto zo smetnej nádoby izolovala vrece, z ktorého unikal dym a tlejúci oheň uhasila vlastnými silami a prostriedkami. Neskôr, počas hliadkovania, miesto mestskí policajti pre istotu skontrolovali.
 
Na parkovisku pred obchodným centrom MAX vo večerných hodinách riešili mestskí policajti oznam o žobrajúcich deťoch. Vyslaná hliadka na mieste našla dvoch maloletých chlapcov z dolnokrškanskej komunity, ktorá je známa svojou neprispôsobilosťou. Tí na parkovisku medzi motorovými vozidlami obťažujúcim spôsobom žobrali peniaze od návštevníkov obchodného domu, čím, okrem iného, ohrozovali seba i ostatných účastníkov cestnej premávky na parkovisku. Maloletí boli predvedení na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Privolaná bola i sociálna kurátorka z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorej mestskí policajti neskôr poskytli asistenciu pri prevoze, nájdení a odovzdaní maloletých chlapcov ich rodičom.
 
Hliadka mestskej polície v poobedných hodinách preverila oznam o údajnom spore o peniaze na nitrianskej autobusovej stanici na Staničnej ulici. Po príchode na miesto hliadku čakala oznamovateľka, ktorá uviedla, že sa pri nej zastavila neznáma žena, do tašky jej vložila nejaký parfém a chcela od oznamovateľky rozmeniť peniaze. Keď prekvapená oznamovateľka vytiahla peniaze, tak jej podozrivá vzala desať eur a povedala, že to je za ten parfém, na čo jej oznamovateľka odpovedala, že ona žiadny parfém nechcela a nech jej vráti peniaze. Po týchto slovách podozrivá žena údajne udrela oznamovateľku päsťou do tváre. Keď poškodená okamžite telefonicky kontaktovala linku mestskej polície 159, útočníčka jej počas oznamovania protiprávneho skutku hodila desať eur späť a z miesta ušla. Podľa popisu sa malo jednať o ženu z neprispôsobivej komunity, s kočíkom a malým dieťaťom. Mestskí policajti prezreli celú autobusovú a železničnú stanicu, aj ich širšie okolie, ale podozrivú osobu podľa popisu oznamovateľky sa vypátrať nepodarilo. Podľa vyjadrenia poškodenej nepotrebovala lekárske ošetrenie, na tvári nebolo vidieť žiadne zranenie, žiadne krvácanie, mala sčervenanú pravú oblasť tváre. Mestskí policajti telefonicky informovali oznamovateľku o neúspešnom pátraní po útočníčke, tiež ju poučili, aby vyhľadala lekársku pomoc, ak spozoruje na sebe akékoľvek zdravotné komplikácie. Zároveň ju poučili o základoch bezpečnostného správania v podobných prípadoch.
 
V poobedných hodinách mestskí policajti preverili oznam na Braneckého ulici pri Rolfesovej bani o hlučnej skupinke mladých ľudí s podozrením na požívanie alkoholu. Po príchode na miesto hliadka mestskej polície zistila skupinku osôb, ktoré mali pri sebe fľašku s džúsom, kofolou a vodkou. Tri osoby sa priznali k požívaniu alkoholu, pričom dve osoby jasne javili známky požitia alkoholu. Tieto tri maloleté osoby boli predvedené na útvar mestskej polície pre podozrenie z porušenia ustanovenia §2 ods. 2 zák. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. Nakoľko z technických príčin nebolo možné vykonať dychovú skúšku príslušníkmi mestskej polície, na útvar bola privolaná hliadka policajného zboru. Štrnásťročné dievča z Nitry sa k požitiu alkoholu priznalo, vykonaná dychová skúška ukázala výsledok 1,35 promile. Neskôr si ju prevzala zákonná zástupkyňa, jej matka. K užívaniu alkoholu, vodky, sa priznal aj štrnásťročný maloletý chlapec z Nitry, výsledok dychovej skúšky bol 1,25 promile. Aj jeho si na útvar mestskej polície prišiel prevziať zákonný zástupca, jeho otec. Za hore uvedený správny delikt bol skutok postúpený na príslušný správny orgán, kde rodičom hrozí sankcia uložením blokovej pokuty. Po vykonanej dychovej skúške s negatívnym výsledkom sa príslušníci presvedčili, že trinásťročné maloleté dievča z Nitry alkohol neužilo. Mestskí policajti privolali na útvar mestskej polície aj jej matku, tá si ju neskôr v poriadku prevzala.
 
Vo večerných hodinách príslušník na operačnom pracovisku prijal postupne dva oznamy o voľne bez dozoru pohybujúcich sa psoch. Mestskí policajti psov na Narcisovej ulici a Štúrovej ulici našli a podarilo sa im ich odchytiť. Psov rasy nemecký ovčiak a sibírsky husky neskôr nezranených odovzdali privolanému zmluvnému veterinárovi, ktorý si psov prevzal a ustajnil. Oznam o nájdených psoch operačný príslušník zverejnil na internetovej stránke mestskej polície v rubrike Straty a nálezy.
             
 
 
 
Späť