RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 3. týždeň 2019

Pridané dňa 23 Jan 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 3. TÝŽDEŇ
 
Počas hliadkovania mestskí policajti zistili dve trinásťročné dievčatá a troch pätnásťročných chlapcov, ktorí pred vyučovaním skrytí medzi budovami fajčili tabakové výrobky. Hliadka po zistení totožnosti vykonala pohovor so žiakmi a vyzvala ich, aby išli do školy na vyučovanie. Zistenú udalosť nahlásili riaditeľke základnej školy, ktorá si informáciu zaznamenala. Od maloletých zistili, že cigarety im predal päťdesiattriročný muž v mini potravinách na Mikovíniho ulici, ktorý bol doriešený v blokovom konaní.
 
V skorých ranných hodinách signalizácia pultu centralizovanej ochrany avizovala narušenie objektu Materskej školy na ulici Ľ. Okánika. Vyslaná hliadka mestskej polície externé časti objektu preverila vizuálne a zistila, že ani okná ani dvere nie sú poškodené ani otvorené. Na prehliadku interiéru bola privolaná kompetentná pracovníčka materskej školy. Fyzické narušenie objektu sa nepotvrdilo.
 
Počas hliadkovania na Výstavnej ulici pri obchodnom dome Lipa hliadka mestskej polície zistila na zemi ležiacu osobu so zranením hlavy. Nájdený štyridsaťdeväťročný muž z Nitry bol pod vplyvom alkoholu a na čele mal otvorenú krvavú ranu, pravdepodobne zapríčinenú pádom na zem. K pôvodu zranenia sa muž nevyjadril. Mestskí policajti mu poskytli prvú pomoc a privolali pomoc záchrannej služby, ktorá zraneného muža previezla na ošetrenie do nemocnice.
 
Hliadka mestskej polície spozorovala na Hollého ulici pri autobusovej zastávke na vozovke prevrátené dve smetné nádoby, ktoré tam pravdepodobne dovial a prevrátil silný nárazový vietor. Nakoľko smetné nádoby mohli byť prekážkou v cestnej premávke a potenciálne mohli ohroziť motorizovaných účastníkov cestnej premávky, príslušníci mestskej polície prevrátené smetné nádoby postavili a pretlačili ich na miesto na to určené.
 
Hliadka mestskej polície preverovala oznam o nehybne sediacej osobe na Rázusovej ulici. Na mieste zistili kľačiaceho a zjavne podchladeného muža, ktorý sa celý triasol a nesúvisle rozprával. Hliadke nevedel uviesť prípadné ďalšie zranenia. Keďže štyridsaťdeväťročnému mužovi z Nitry hrozili závažné zdravotné komplikácie v dôsledku podchladenia, príslušníci mestskej polície na miesto privolali RZP, ktorá si ho prevzala do svojej starostlivosti.
 
Vo večerných hodinách prišiel do hlavnej budovy útvaru mestskej polície na Cintorínskej ulici neznámy muž, ktorý javil známky požitia alkoholu. Na otázku príslušníka na operačnom pracovisku s čím mu môžeme pomôcť, muž odpovedal, že nič od nás nepotrebuje, ale že zostane tu, lebo sa mu chce. Vyzliekol si kabát, odložil si ho na lavicu a ďalej stál pri pulte operačného príslušníka. Niekoľko krát sa ho mestskí policajti spýtali, čo od nich potrebuje, najskôr nič racionálne neuviedol, napokon vyhlásil, že chce, aby sme ho niekam odviezli, lebo sme lacnejší ako taxi. Po tomto vyhlásení ho hliadka vyzvala, aby opustil budovu mestskej polície, čo muž najskôr nechcel akceptovať. Keď po viacerých výzvach vyšiel z budovy pevne sa chytil držadla otvorených vchodových dverí a začal sa vyhrážať, že tie dvere vytrhne a rozkope. Tieto vyhrážky niekoľkokrát krikom zopakoval a na potvrdenie svojich slov začal s dverami silno mykať. Jeho agresívne správanie postupne naberalo na intenzite, preto ho hliadka vyzvala, aby upustil od protiprávneho konania s výstrahou, že budú voči nemu použité donucovacie prostriedky. Na výstrahy a výzvy muž nereagoval a vo vyhrážkach a mykaní dverami pokračoval. Mestskí policajti preto použili donucovacie prostriedky, aby mu zabránili v ďalšom nezákonnom konaní a predviedli ho späť na útvar mestskej polície, tentokrát za účelom zistenia jeho totožnosti. Muž najskôr odmietal uviesť svoju totožnosť, svoje osobné údaje však neskôr nadiktoval. Konanie dvadsaťjedenročného muža zo Zlatých Moraviec bolo v zmysle priestupkového zákona postúpené na ďalšie objasňovanie. Po týchto úkonoch mestskí policajti vyzvali muža, aby budovu opustil, čo tentokrát urobil bez akýchkoľvek vyjadrení alebo náznakov o pokus poškodenia cudzej veci.  
 
 
  
V ranných hodinách sme prijali oznam o poškodení povrchu vozovky na Šúdolskej ceste. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila prepadnutú komunikáciu do hĺbky niekoľko desiatok centimetrov a rozlohe asi jeden meter na šírku a jeden a pol metra na dĺžku. Poškodenie vzniklo na miestach, kde bola nanovo vybudovaná kanalizácia po prácach Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Príslušníci mestskej polície provizórne, ale viditeľne označili potenciálne nebezpečné miesto na vozovke a poškodenie nahlásili na stredisko mestských služieb.
 
Na útvar mestskej polície boli vo večerných hodinách predvedené dve osoby na zistenie totožnosti. Dôvodom riešenia bolo požívanie alkoholických nápojov neplnoletou osobou, ktorá sa v budove mestskej polície podrobila kontrolnej dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, ktorá skončila s pozitívnym výsledkom s hodnotou približne 1,2 promile. Po vykonaní služobných úkonov si šestnásťročné dievča z Golianova prevzal privolaný otec. Porušenie zákazu užívania alkoholického nápoja mestskí policajti v zmysle zákona oznámia na Obecný úrad v Golianove. Druhá predvedená osoba bol jej devätnásťročný priateľ z Nitry, ktorý jej alkohol poskytol. Za tento nezákonný skutok bol doriešený v blokovom konaní.
 
Počas hliadkovania a kontrole verejného poriadku mestskí policajti spozorovali v blízkosti základnej školy fajčiť dve osoby, ktoré už z diaľky svojou drobnou postavou pôsobili dojmom, že sú to osoby maloleté. Po zistení totožnosti hliadka zistila, že sa nemýlila, pretože sa jednalo o trinásťročných žiakov základnej školy, ktorí si ešte pred vyučovaním chceli vyfajčiť každý jednu cigaretu. So žiakmi mestskí policajti vykonali pohovor, vyzvali ich, aby sa ponáhľali na vyučovanie a skutočnosť nahlásili zástupcovi riaditeľa školy. Od maloletých zistili, že tabakové výrobky si kúpili vo večierke na Klokočine. Šesťdesiattriročnú predavačku v prevádzke mestskí policajti identifikovali, upozornili ju na nezákonný predaj cigariet neplnoletým osobám a doriešili ju v zmysle Priestupkového zákona.
 
Na Červeňovej ulici počas hliadkovania mestskí policajti spozorovali osobu, ktorá sa od bolesti skrúcala na zemi a sťažovala sa na veľký tlak na hrudi. Jednalo sa o chlapca vo veku šestnásť rokov, trvalým pobytom v obci Úľany nad Žitavou. Mladistvý bol bez vonkajších zranení a podľa vonkajších medicínskych znakov nebol pod vplyvom alkoholu. Príslušníci mestskej polície mu privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si ho po príchode prevzala na vyšetrenie do nemocnice. Prostredníctvom chlapcovho telefónu jeden člen hliadky informoval otca o synovom zdravotnom stave a jeho hospitalizácii v nemocnici.
 
Od všímavého občana z Nitry sme prevzali kľúče od motorového vozidla, ktoré našiel na Štúrovej ulici. Hliadke mestskej polícii sa po kontrole priľahlých parkovísk podarilo identifikovať vozidlo, s ktorým nájdené kľúče spárovali. Mestskí policajti nechali nepozornému vodičovi za stieračom oznam, že kľúče si môže prevziať na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici. Neskôr si päťdesiatdeväťročná držiteľka vozidla z Nitry svoje kľúče vyzdvihla od príslušníka na operačnom pracovisku mestskej polície.
 
V popoludňajších hodinách operačný príslušník mestskej polície prevzal oznam od občana z kostola na Piaristickej ulici o mužovi, ktorý obťažuje veriacich. Hliadka našla muža sedieť v kostole v jednej z lavíc, bol silne znečistený, zapáchal a bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Po stotožnení hliadka zistila, že obťažujúci muž je Rumun, ktorého, podľa jeho vyjadrenia, prepustili z práce v Trnave a teraz nemá peniaze na cestu domov, takže chodí a žobre od občanov peniaze, predovšetkým v okolí kostolov a obchodných domov. To isté robil i dnes, vstúpil do kostola a obťažoval veriacich pri modlitbe počas omši a obťažujúcim spôsobom žobral od nich peniaze. Hliadka potichu vyviedla muža z kostola von, kde s ním vykonala pohovor, vyzvala ho, aby v tejto činnosti nepokračoval a odporučila mu zariadenie pre ľudí bez domova, kde môže prespať. Muž po pohovore miesto opustil.
 
Hliadky mestskej polície zabezpečovali kontrolu dodržiavania verejného poriadku v mestskom parku počas akcie „Ľadové Medvede“, v okolí hokejového štadiónu počas hokejového zápasu, na Rázusovej ulici v okolí Novej pekárne počas koncertu „Československá punková noc“ - porušenie zákona počas týchto akcií nebolo zistené.
 
Hliadky mestskej polície každý týždeň denne kontroluje dodržiavanie verejného poriadku v mestských častiach Dražovce a Dolné Krškany. Počas hliadkovania prednostne kontrolovali miesta a komunity s vyšším kriminogénnym faktorom, opäť sa kontaktovali s prevádzkovateľmi miestnych obchodov, ubytovacích zariadení, rôznych prevádzok, so zástupkyňou riaditeľa Základnej školy v Dražovciach, dohliadali na verejný poriadok na autobusových zastávkach počas odchodu a príchodu školopovinných detí zo škôl, kontrolovali výskyt čiernych skládok odpadu. Oslovení občania mestským policajtom uviedli, že zatiaľ nepociťujú problém s pracovnými migrantami z iných krajín, poukázali na pokračujúce obťažujúce správanie a konanie zo strany domácej časti neprispôsobivého obyvateľstva.
 

 

 
Späť