RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 29. týždeň 2020

Pridané dňa 22 Jul 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 29. TÝŽDEŇ

 
13.7.2020 – Pondelok:
Občianka z Nitry na útvare mestskej polície v ranných hodinách odovzdala peňaženku s dokladmi, ktorú práve našla na Braneckého ulici v Nitre. Keďže dvadsaťročná majiteľka nálezu nebola z mesta Nitry, ale z obce Horné Lefantovce, mestskí policajti po spísaní potrebných úradných záznamov nález odovzdali na obvodnom oddelení PZ SR.
 
V skorých popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly v obchodnom centre Mlyny na ulici Štefánikova trieda riešila v blokovom konaní tridsaťtriročného muža z Košíc, ktorý odmietal použiť rúško na prekrytie horných dýchacích ciest v uzavretých interiérových priestoroch.
 
Hliadka mestskej polície pri kontrole verejného poriadku na sídlisku Klokočina zistila vozidlo na Popradskej ulici, ktoré nieslo známky pokusu o vlámanie alebo odcudzenie. Na aute bolo rozbité okno na spolujazdcovej strane, v blízkom okolí vozidla boli na zemi sklené úlomky a podľa druhu a rozsahu poškodenia bolo zjavné, že páchateľ alebo páchatelia sa pokúsili odcudziť z auta rádio, prípadne iné predmety alebo auto samotné. Mestskí policajti zaistili miesto činu a privolali hliadku policajného zboru, ktorá si prípad po príchode prevzala.  
 
Hliadky mestskej polície boli vo večerných hodinách vyslané preveriť viaceré oznamy o obťažovaní hlasnou hudobnou produkciou z Borovej ulice, odkiaľ celé popoludnie a večer hrajú najmä rómske piesne tak hlasno, že to podľa oznamovateľov bolo počuť až do mestských častí Čermáň a Krškany. Hliadky po príchode vykonali pohovor s muzikantmi v dome, kde sa konala rómska oslava. Po pohovore a výzve mestských policajtov hudobnú produkciu ukončili.
 
14.7.2020 – Utorok:
Na žiadosť z hasičského dispečingu hliadka mestskej polície poskytla asistenciu hasičom pri likvidovaní požiaru smetného kontajneru na cintoríne v mestskej časti Horné Krškany. Mestskí policajti sa z dôvodu minimalizácie nebezpečenstva z omeškania presunuli na miesto za použitia výstražnej zvukovej a svetelnej signalizácie, po príchode na miesto poskytovali výjazdu HaZZ potrebnú súčinnosť, pokiaľ hasiči hasili horiaci kontajner z cisterny. Približne za tri hodiny neskôr hliadka mestskej polície bola nútená po opätovnom samovznietení, dohasiť tlejúci obsah v kontajneri ešte raz.
 
Vo večerných hodinách pri kontrole dodržiavania verejného poriadku hliadka mestskej polície našla kľúče od vozidla ponechané vo dverách zaparkovaného auta na Novomeského ulici na sídlisku Klokočina. Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície zistil totožnosť držiteľky vozidla, s tou sa však nebolo možné skontaktovať, podarilo sa osloviť jej matku, ktorá prisľúbila dcéru informovať o zistenej skutočnosti, mestskí policajti zároveň držiteľke vozidla ponechali za stieračom odkaz o uložení kľúčov od vozidla na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
15.7.2020 – Streda:
V skorých popoludňajších hodinách prijal príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície oznam od občana o mladistvých osobách v mestskom kúpalisku, ktorí boli pod vplyvom alkoholu. Vyslané hliadky mestskej polície predviedli na útvar dve maloleté a štyri mladistvé osoby, kde boli podrobené kontrolnej dychovej skúške s pozitívnym výsledkom na prítomnosť alkoholu. Na útvare MsP na Cintorínskej ulici si neplnoleté osoby prevzali privolaní rodičia a správny delikt bol oznámený na sociálne útvary mestských úradov v mieste trvalého bydliska mladistvých a maloletých. Rodičom maloletých detí, ktoré užili alkoholické nápoje, hrozí od obce pokuta do 33,-€. Neskôr bola svedkami na Škultétyho ulici identifikovaná osoba, ktorá mladistvým predala alkohol. Bol ním tridsaťdvaročný predavač v stánku na Škultétyho ulici na sídlisku Klokočina, ktorý zjavne neplnoletým osobám alkohol preukázateľne predal, za čo mu mestskí policajti na mieste uložili blokovú pokutu.
Príslušník operačného strediska mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal oznam o staršom dezorientovanom mužovi, ktorí sa mal údajne pohybovať na kruhovom objazde na Bratislavskej ceste. Vyslaná hliadka zistila staršieho muža zodpovedajúceho popisu pri obchodnom dome Tesco. Bol to cudzinec bez dokladov, nevedel sa dohovoriť slovensky, rusky, poľsky ani nemecky, iba neustále opakoval slovo Macedónsko. Neskôr sa vďaka miestnej znalosti podarilo zistiť jeho príbuzných v Nitre, na miesto prišiel vnuk starého pána z Macedónska, ktorý má i s celou rodinou legálny pobyt na Slovensku. Vnuk hliadke poďakoval a svojho starého otca si v poriadku prevzal do starostlivosti.
Vo večerných hodinách mestskí policajti prevzali oznam o nájdení peňaženky s  dokladmi na Svätoplukovom námestí pri budove pošty v centre mesta. V peňaženke sa nachádzali viaceré osobné doklady, bankomatové karty a suma v hotovosti takmer 70,-€. Príslušník na operačnom pracovisku zistil telefonický kontakt na dvadsaťsedemročného majiteľa z Nitry a vyzval ho, aby si svoj majetok prišiel prevziať. Ten poďakoval a približne o hodinu si peňaženku aj s dokladmi a hotovosťou v poriadku prevzal na útvare mestskej polície.
 
16.7.2020 – Štvrtok:
V popoludňajších hodinách na parkovisku na Alexyho ulici hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy zistila otvorené okno spolujazdca na zaparkovanom vozidle. V spolupráci s operačným príslušníkom zistili totožnosť držiteľa vozidla, jeden z hliadkujúcich policajtov zostal fyzicky strážiť otvorené auto, druhý sa presunul za držiteľom vozidla. Na adrese trvalého pobytu však majiteľ nebol doma, ani jeho manželka sa nevedela s ním telefonicky skontaktovať. Manželka kľúče od vozidla nemala, preto skúsila osloviť svoju dospelú dcéru, ktorá bývala na rovnakej ulici. Ani držiteľ, ani jeho dcéra však neboli v mieste trvalého bydliska, preto mestskí policajti na mieste oslovili dospelú vnučku, ktorú o zistenej skutočnosti informovali a tá prisľúbila zariadiť nápravu a vozidlo riadne uzamknúť.
 
17.7.2020 – Piatok:
Mestskí policajti počas popoludnia prevzali od všímavej občianky z Nitry pánsku peňaženku s bankomatovými a inými kartami spolu s finančnou hotovosťou 170,-€, ktorú našla na Staničnej ulici na chodníku. Oslovený majiteľ peňaženky, päťdesiatštyriročný muž z Levíc, si svoj majetok v poriadku prevzal na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
V popoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali oznam občana o neznámej látke na ulici Štefánikova trieda pri parkovisku budovy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Hliadka po kontrole označeného miesta zistila väčšie množstvo neznámej látky, ktorá bola roztrúsená pod stromami pri budove. Podľa farby konzistencie sa pravdepodobne jednalo o otravu na hlodavce. Pre dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu mestskí policajti zaistili miesto činu a privolali hliadku policajného zboru SR, ktorá si záležitosť prevzala.
 
Vo večerných hodinách pri nitrianskom kúpalisku oslovila hliadku mestských policajtov zjavne vystresovaná matka z Nitry, ktorá požiadala mestských policajtov o pomoc pri hľadaní jej dvoch maloletých synov, ktorí sa bicyklovali v mestskom parku a stratili sa jej. Mestskí policajti skontrolovali okolie a po chvíli ich spozorovali pri vstupe do parku v okolí zimného štadiónu. Boli bez zranení, matka si ich v poriadku prevzala do svojej starostlivosti.
 
Na žiadosť policajného zboru boli vo večerných hodinách motohliadky mestskej polície vyslané na zaistenie a kontrolu širšieho okolia obchodného centra Mlyny, kde prišlo k lúpežnému prepadnutiu pobočky VÚB. Hliadky prevzali popis unikajúceho páchateľa a vykonávali kontrolu priľahlých ulíc. Príslušník operačného pracoviska mestskej polície zároveň prehliadal zábery na kamerovom systéme. na žiadosť príslušníkov kriminálnej polície neskôr v noci operátor kamerového systému zálohoval zábery z inkriminovaných miest a času a pripravil ich na prezretie orgánom činným v trestnom konaní. 
Na žiadosť operačného príslušníka Policajného zboru SR boli hliadky mestskej polície v nočných hodinách vyslané na Jesenského ulicu pri hokejový štadión, aby poskytovali súčinnosť pri údajnej hromadnej bitke približne 70 fanúšikov. Na mieste žiadny fyzický stret fanúšikov nebol zistený, avšak skupina dubnických športových fanúšikov pre dôvodné obavy z avizovaného napadnutia domácimi fanúšikmi potrebovala bezpečnostný sprievod na parkovisko pri svoje vozidlá. Presun Dubničanov a ich odchod domov bol zrealizovaný bez incidentov. 
 
18.7.2020 – Sobota:
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal oznam o mužovi, ktorý sa dezorientovane pohybuje na Štúrovej ulici. Vyslaná hliadka ulicu preverila a pri M-Gyme zistila muža so zrakovým postihnutím, ktorý bol dezorientovaný v priestore a nevedel identifikovať jemu známe miesta, ktoré by ho zorientovali. Muž nebol zranený a odmietol ponúknuté lekárske ošetrenie. Keďže išlo o zrakovo postihnutú osobu, mestskí policajti ho odprevadili do obchodného domu Tesco, kam mal namierené za nákupom.
 
Na pokyn príslušníka operačného strediska mestskej polície sa hliadka vo večerných hodinách presunula preveriť podnet oznamovateľa z krompašskej ulici. Ten mestských policajtov požiadala o pomoc, pretože bezdomovci mu opakovane chodia spávať do jeho nehnuteľnosti. Tú má na Chotárnej ulici, išlo o opustenú zanedbanú nehnuteľnosť, ktorú mieni zrekonštruovať. Po overení si majiteľa pozemku i nehnuteľnosti mestskí policajti vykonali kontrolu objektu, kde sa naozaj nachádzali dvaja bezdomovci a zjavne po sebe nechávali značný neporiadok a odpad. S obomi príslušníci vykonali pohovor, po ktorom miesto upratali a z objektu odišli. Majiteľovi nehnuteľnosti poradili, aby si objekt aspoň improvizovane ohradil, pretože bol k nemu voľný prístup bez bariér. 
 
19.7.2020 – Nedeľa:
V ranných hodinách občan odovzdal na útvare mestskej polície bankomatovú kartu, ktorú našiel pri bankomate na autobusovej stanici. Keďže nebolo možné zistiť majiteľa a pobočka Commerzbanky sa v Nitre nenachádza, karta predmetnej banky bude do slovenskej pobočky doručená prostredníctvom pošty.
 
Ďalšiu stratenú a nájdenú bankomatovú kartu v popoludňajších hodinách prevzala hliadka mestskej polície od občana, ktorý ju našiel v mestskom parku. Kartu Primabanky hliadka odovzdala na pobočke v Nitre.
 
 
Späť